Изучаем польский язык с нуля!


Образцы склонений и спряжений

Имя существительное (rzeczownik)

Женский род (rodzaj żeński)
Единственное число (liczba pojedyncza)
им. ściana ziemia stacja wieża
род. ściany ziemi stacji wieży
дат. ścianie ziemi stacji wieży
вин. ścianę ziemię stację wieżę
твор. ścianą ziemią stacją wieżą
предл. ścianie ziemi stacji wieży
зват. ściano! ziemio! stacjo! wieżo!
им. wykładowczyni myśl noc
род. wykładowczyni myśli nocy
дат. wykładowczyni myśli nocy
вин. wykładowczynię myśl noc
твор. wykładowczynią
myślą nocą
предл. wykładowczyni myśli nocy
зват. wykładowczyni! myśli! nocy!
Множественное число (liczba mnoga)
им. ściany ziemie śtacje wieże
род. ścian ziem stacji wież
дат. ścianom ziemiom stacjom wieżom
вин. ściany ziemie stacje wieże
твор. ścianami ziemiami stacjami wieżami
предл. ścianach ziemiach stacjach wieżach
зват. ściany! ziemie! stacje! wieże!
им. wykładowczynie myśli noce
род. wykładowczyń myśli nocy
дат. wykładowczyniom myślom nocom
вин. wykładowczynie myśli noce
твор. wykładowczyniami myślami nocami
предл. wykładowczyniach myślach nocach
зват. wykładowczynie! myśli! noce!
Мужской род (rodzaj męski)
Единственное число (liczba pojedyncza)
им. sklep kamień palec
род. sklepu kamienia palca
дат. sklepowi kamieniowi palcowi
вин. sklep kamień palec
твор. sklepem kamieniem palcem
предл. sklepie kamieniu palcu
зват. sklepie! kamieniu! palcu!
Множественное число (liczba mnoga)
им. sklepy kamienie palce
род. sklepów kamieni palców
дат. sklepom kamieniom palcom
вин. sklepy kamienie palce
твор. sklepami kamieniami palcami
предл. sklepach kamieniach palcach
зват. sklepy! kamienie! palce
Лично-мужские существительные (rzeczowniki męsko-osobowe)
Единственное число (liczba pojedyncza)
им. robotnik minister poeta
род. robotnika ministra poety
дат. robotnikowi ministrowi poecie
вин. robotnika ministra poetę
твор. robotnikiem ministrem poetą
предл. robotniku ministrze poecie
зват. robotniku! ministrze! poeto!
Множественное число (liczba mnoga)
им. robotnicy ministrowie poeci
род. robotników ministrów poetów
дат. robotnikom miniśtrom poetom
вин. robotników ministrów poetów
твор. robotnikami ministrami poetami
предл. robotnikach ministrach poetach
зват. robotnicy! ministrowie! poeci!
Средний род (rodzaj nijaki)
Единственное число (liczba pojedyncza)
им. drzewo mieszkanie imię zwierzę muzeum
род. drzewa mieszkania imienia zwierzęcia muzeum
дат. drzewu meiszkaniu imieniu zwierzęciu muzeum
вин. drzewo mieszkanie imię zwierzę muzeum
твор. drzewem mieszkaniem imieniem zwierzęciem muzeum
предл. drzewie mieszkaniu imieniu zwierzęciu muzeum
зват. drzewo! mieszkanie! imię! zwierzę! muzeum!
Множественное число (liczba mnoga)
им. drzewa mieszkania imiona zwierzęta muzea
род. drzew mieszkań imion zwierząt muzeów
дат. drzewom mieszkaniom imionom zwierzętom muzeom
вин. drzewa mieszkania imiona zwierzęta muzea
твор. drzewami mieszkaniami imionami zwierzętami muzeami
предл. drzewach mieszkaniach imionach zwierzętach muzeach
зват. drzewa! mieszkania! imiona! zwierzęta! muzea!

Имя прилагательное (przymiotnik)

Прилагательные с основой на твердый согласный
(przymiotniki twardotematowe)

Единственное число (liczba pojedyncza)
  м. род cp. род ж. род
им. nowy nowe nowa
род. nowego nowego nowej
дат. nowemu nowemu nowej
вин. nowy, nowego nowe nową
твор. nowym nowym nową
предл. nowym nowym nowej
зват. nowy! nowe! nowa!
Множественное число (liczba mnoga)
  женско-вещные лично-мужские
им. nowe nowi
род. nowych nowych
дат. nowym nowym
вин. nowe nowych
твор. nowymi nowymi
предл. nowych nowych
зват. nowe! nowi!

Прилагательные с основой на мягкий согласный
(przymiotniki miękkotematowe)

Единственное число (liczba pojedyncza)
  м. род cp. род ж. род
им. tani tanie tania
род. taniego taniego taniej
дат. taniemu taniemu taniej
вин. tani, taniego tanie tanią
твор. tanim tanim tanią
предл. tanim tanim taniej
зват. tani! tanie! tania!
Множественное число (liczba mnoga)
  женско-вещные формы лично-мужские формы
им. tanie tani
род. tanich tanich
дат. tanim tanim
вин. tanie tanich
твор. tanimi tanimi
предл. tanich tanich
зват. tanie! tani!

Прилагательные с основой на к, г
(przymiotniki z tematem na k, g)

Единственное число (liczba pojedyncza)
  м. род cp. род ж. род
им. daleki dalekie daleka
род. dalekiego dalekiego dalekiej
дат. dalekiemu dalekiemu dalekiej
вин. daleki, dalekiego dalekie daleką
твор. dalekim dalekim daleką
предл. dalekim dalekim dalekiej
зват. daleki! dalekie! daleka!
Множественное число (liczba mnoga)
  женско-вещные формы лично-мужские формы
им. dalekie dalecy
род. dalekich dalekich
дат. dalekim dalekim
вин. dalekie dalekich
твор. dalekimi dalekimi
предл. dalekich dalekich
зват. dalekie! dalecy!

Местоимение (zaimek)

Вопросительные (pytajne)

им. kto? co?
род. kogo? czego?
дат. komu? czemu?
вин. kogo? co?
твор. kim? czym?
предл. (o) kim? (o) czym?

Личные (osobowe) и возвратное (zwrotny)

Единственное число (liczba pojedyncza)
им. ja ty
род. mnie cię, ciebie siebie
дат. mi, mnie ci, tobie sobie
вин. mię, mnie cię, ciebie się, siebie
твор. mną tobą sobą
предл. mnie tobie sobie
зват. ty!
Множественное число (liczba mnoga)
им. my wy
род. nas was
дат. nam wam
вин. nas was
твор. nami wami
предл. nas was
зват. wy!
Единственное число (liczba pojedyncza)
им. on ono ona
род. go, jego (niego) go, jego (niego) jej (niej)
дат. mu, jemu (niemu) mu, jemu (niemu) jej (niej)
вин. go, jego (niego) je (nie) ją (nią)
твор. nim nim nią
предл. nim nim niej
Множественное число (liczba mnoga)
им. one oni
род. ich (nich) ich (nich)
дат. im (nim) im (nim)
вин. je (nie) ich (nich)
твор. nimi nimi
предл. nich nich

Притяжательные (dzierżawcze)

Единственное число (liczba pojedyncza)
  м. род cp. род ж. род
им. mój moje moja
род. mojego, mego mojego, mego mojej, mej
дат. mojemu, memu mojemu, memu mojej, mej
вин. mój, mojego, mego moje moją, mą
твор. moim, mym moim, mym moją, mą
предл. moim, mym moim, mym mojej, mej
Множественное число (liczba mnoga)
  женско-вещные лично-мужские
им. moje, me moi
род. moich, mych moich, mych
дат. moim, mym moim, mym
вин. moje, me moich, mych
твор. moimi, mymi moimi, mymi
предл. moich, mych moich, mych

Указательные (wskazujące)

Единственное число (liczba pojedyncza)
  м. род cp. род ж. род
им. ten to ta
род. tego tego tej
дат. temu temu tej
вин. ten, tego to tę
твор. tym tym tą
предл. tym tym tej
Множественное число (liczba mnoga)
  женско-вещные формы лично-мужские формы
им. te ci
род. tych tych
дат. tym tym
вин. te tych
твор. tymi tymi
предл. tych tych

Имя числительное (liczebnik)

Количественные (główne)

  м., ср. род ж. род лично-мужские
им. dwa dwie dwaj, dwóch
род. dwóch dwóch dwóch
дат. dwom dwom dwom
вин. dwa dwie dwóch
твор. dwoma dwiema dwoma
предл. dwóch dwóch dwóch
  женско-вещные лично-мужские
им. trzy trzej, trzech
род. trzech trzech
дат. trzem trzem
вин. trzy trzech
твор. trzema trzema
предл. trzech trzech
  женско-вещные лично-мужские
им. pięć pięciu
род. pięciu pięciu
дат. pięciu pięciu
вин. pięć pięciu
твор. pięciu, pięcioma pięciu, pięcioma
предл. pięciu pięciu

Собирательные (zbiorowe)

им. dwoje czworo
род. dwojga czworga
дат. dwojgu czworgu
вин. dwoje czworo
твор. dwojgiem czworgiem
предл. dwojgu czworgu

Глагол (czasownik)

I спряжение (I koniugacja)

Инфинитив (bezokolicznik) — kupować

Настоящее время (czas teraźniejszy)
1. kupuję kupujemy
2. kupujesz kupujecie
3. kupuje kupują
Прошедшее время (czas przeszły)
  м. род ж. род cp. род
1. kupowałem kupowałam
2. kupował kupował
3. kupował kupowała kupowało
  ж.-вeщныe личнo-мужские
1. kupow’ałyśmy kupow’aliśmy
2. kupow’ałyście kupow’aliście
3. kupowały kupowali
Будущее время (czas przyszły)
I II
1. będę kupować będę kupował, kupowała
2. będziesz kupować będziesz kupował, kupowała
3. będzie kupować będzie kupował, kupowała, kupowało
1. będziemy kupować będziemy kupowały, kupowali
2. będziecie kupować będziecie kupowały, kupowali
3. będą kupować będą kupowały, kupowali
Повелительное наклонение (tryb rozkazujący)
1. kupujmy!
2. kupuj! kupujcie!
3. niech kupuje! niech kupują!
Сослагательное наклонение (tryb warunkowy)
  м. род ж. род ср. род
1. kup’owałbym kupow’ałabym
2. kup’owałbyś kupow’ałabyś
3. kup’owałby kupow’ałaby kupow’ałoby
  ж.-вeщныe личнo-мужские
1. kupow’ałybyśmy kupow’alibyśmy
2. kupow’ałybyście kupow’alibyście
3. kupow’ałyby kupow’aliby
Действит. причастие наст. вр. kupujący
Страд. причастие наст. вр. kupowany
Деепричастие несов. вида kupując
Деепричастие сов. вида kupiwszy
Отглагольное существит. kupowanie

II спряжение (II koniugacja)

Инфинитив (bezokolicznik) — mów

Настоящее время (czas teraźniejszy)
1. mów mówimy
2. mówisz mówicie
3. mówi mów
Прошедшее время (czas przeszły)
  м. род ж. род cp. род
1. mówiłem mówiłam
2. mówił mówił
3. mówił mówiła mówiło
  ж.-вeщныe личнo-мужские
1. mów’iłyśmy mów’iliśmy
2. mów’iłyście mów’iliście
3. mówiły mówili
Будущее время (czas przyszły)
I II
1. będę mówić będę mówił, mówiła
2. będziesz mówić będziesz mówił, mówiła
3. będzie mówić będzie mówił, mówiła, mówiło
1. będziemy mówić będziemy mówiły, mówili
2. będziecie mówić będziecie mówiły, mówili
3. będą mówić będą mówiły, mówili
Повелительное наклонение (tryb rozkazujący)
1. mówmy!
2. mów! mówcie!
3. niech mówi! niech mów!
Сослагательное наклонение (tryb warunkowy)
  м. род ж. род ср. род
1. m’ówiłbym mów’iłabym
2. m’ówiłbyś mów’iłabyś
3. m’ówiłby mów’iłaby mów’iłoby
  ж.-вeщныe личнo-мужские
1. mów’iłybyśmy mów’ilibyśmy
2. mów’iłybyście mów’ilibyście
3. mów’iłyby mów’iliby
Действит. причастие наст. вр. mówiący
Страд. причастие наст. вр. mówiony
Деепричастие несов. вида mówiąc
Деепричастие сов. вида powiedziawszy
Отглагольное существит. mówienie

III спряжение (III koniugacja)

Инфинитив (bezokolicznik) — czytać

Настоящее время (czas teraźniejszy)
1. czytam czytamy
2. czytasz czytacie
3. czyta czyta
Прошедшее время (czas przeszły)
  м. род ж. род cp. poд
1. czytałem czytałam
2. czytał czytał
3. czytał czytała czytało
  ж.-вeщныe личнo-мужские
1. czyt’ałyśmy czyt’aliśmy
2. czyt’ałyście czyt’aliście
3. czytały czytali
Будущее время (czas przyszły)
I II
1. będę czytać będę czytał, czytała
2. będziesz czytać będziesz czytał, czytała
3. będzie czytać będzie czytał, czytała, czytało
1. będziemy czytać będziemy czytały, czytali
2. będziecie czytać będziecie czytały, czytali
3. będą czytać będą czytały, czytali
Повелительное наклонение (tryb rozkazujący)
1. czytajmy!
2. czytaj! czytajcie!
3. niech czyta! niech czyta!
Сослагательное наклонение (tryb warunkowy)
  м. род ж. род ср. род
1. cz’ytałbym czyt’ałabym
2. cz’ytałbyś czyt’ałabyś
3. cz’ytałby czyt’ałaby czyt’ałoby
  ж.-вeщныe личнo-мужские
1. czyt’ałybyśmy czyt’alibyśmy
2. czyt’ałybyście czyt’alibyście
3. czyt’ałyby czyt’aliby
Действит. причастие наст. вр. czytający
Страд. причастие наст. вр. czytany
Деепричастие несов. вида czytając
Деепричастие сов. вида przeczytawszy
Отглагольное существит. czytanie