Изучаем польский язык с нуля!
Lekcja dwudziesta trzecia


Урок 23

Место прилагательного в сочетании с существительным.

Сослагательное наклонение.

Poczta, telegraf, telefon

1. Marku, mam do ciebie prośbę. Napisałem list do mego profesora. Mógłbyś sprawdzić, czy nie popełniłem jakiegoś błędu? перевод текста
2. Chętnie. Co to za profesor? Czy to Rosjanin?
3. Nie, Polak. Przez pewien czas, od roku 1953 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego trzeciego) do 1955 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego piątego) wykładał na Uniwersytecie Moskiewskim język polski. Obecnie mieszka w Krakowie. Po jego wyjeździe przez cały czas korespondujemy ze sobą. (Wchodzą Maryjka i Ola). перевод текста
4. Włodku, miałeś zamiar iść z nami na pocztę. Wstąpiłyśmy po ciebie, a ty dopiero teraz piszesz list. перевод текста
5. Czy nie mogłybyście chwilę poczekać? Weźcie coś do czytania. Tu są czasopisma i gazety.
Daj mi list, Włodku!
(Marek czyta list.)
перевод текста
  Szanowny panie profesorze!
6. Bardzo się cieszę, że mogę napisać do Pana z Polski, z Warszawy. перевод текста
7. Przyjechałem tu na zaproszenie mego kolegi.
8. Staram się wykorzystać mój pobyt w Polsce dla pogłębienia znajomości języka polskiego. перевод текста
9. Za kilka dni będę w Krakowie.
10. Czy zechce Pan przyjąć u siebie swego dawnego ucznia? перевод текста
11. Dla mnie spotkanie z Panem będzie bardzo radosną i długo oczekiwaną chwilą.
12. Łączę wyrazy głębokiego szacunku. перевод текста
13. Proszę o przekazanie Małżonce Pana Profesora ukłonów ode mnie.
W. Korolkow
Warszawa, dnia 12 lipca 1960 r.
14. W liście nie zrobiłeś żadnego błędu, natomiast koperta zaadresowana jest nieprawidłowo. Dlaczego napisałeś nazwisko na końcu? Rosjanie często adresują listy w ten sposób. перевод текста
15. Ach, rzeczywiście! Zrobiłem to zupełnie niechcący. Przecięż wiem, że w Polsce listy adresuje się inaczej niż u nas, że nazwisko adresata należy pisać na początku. перевод текста
16. Włodku, pośpiesz się, bo urząd pocztowy jest czynny tylko do szóstej. перевод текста
17. Ja również pójdę z wami. Dostałem dziś zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej i muszę ją odebrać. перевод текста

Na poczcie

18. Chciałabym zamówić rozmowę telefoniczną. перевод текста
19. Z jakim miastem?
20. Z Moskwą.
21. Na kiedy?
22. Na dziś.
23. Na południe czy na wieczór? перевод текста
24. Na wieczór.
25. Na którą godzinę?
26. Na ósmą.
27. Awizo czy na numer?
28. Na numer: D 5-76-35.
29. Proszę podać adres.
* * *
30. Co chcesz jeszcze załatwić na poczcie?
31. Muszę nadać depeszę i wysłać list lotniczy.
32. Czy masz już blankiet na depeszę? перевод текста
33. Jeszcze nie.

Przy okienku

34. Ile kosztuje znaczek na list lotniczy do Moskwy?
35. Polecony czy zwykły? перевод текста
36. Polecony.
37. Siedem złotych dwadzieścia groszy. Proszę nakleić znaczki na kopercie. (Maryjka podaje urzędnikowi pocztowemu 10 złotych. Urzędnik wydaje 2 złote 80 groszy reszty.) перевод текста
38. W którym okienku nadaje się depesze?
39. W drugim. перевод текста
40. Dziękuję.
* * *
41. Proszę o blankiet na depeszę. перевод текста
42. Ile się płaci za słowo?
43. A jaki telegram pani wysyła? Zwykły krajowy czy zagraniczny? перевод текста
44. Zwykły zagraniczny do Leningradu. перевод текста
45. Dwa złote pięćdziesiąt groszy.
46. Czy za granicę można wysyłać depesze ozdobne? перевод текста
47. Owszem, proszę bardzo.
* * *
48. Maryjko, czyś już wszystko załatwiła? перевод текста
49. Chciałabym wysłać jeszcze kilka pocztówek z pozdrowieniami, ale załatwię to jutro. Muszę je najpierw napisać, a teraz by to za długo trwało.
50.   (Do Włodka): — Czyś już wrzucił listy do skrzynki? перевод текста
51. Tak. Może byśmy przy okazji zadzwonili do Tadka? Musimy go uprzedzić, że nie będziemy mogli spotkać się z nim wieczorem. Czy jest teraz w domu?
52. Nie, będziesz musiał zadzwonić do redakcji. перевод текста
53. Jak się dzwoni z tego automatu?
54. Przeczytaj! Tu jest instrukcja.
55.   „Podnieś słuchawkę. Włóż monetę do otworu w aparacie. Po usłyszeniu sygnału nakręć numer żądanego abonenta. W wypadku nieuzyskania połączenia powieś słuchawkę i wyjmij monetę”. перевод текста
56. Czy pamiętasz numer centrali? перевод текста
57. Tak.
* * *
58. Halo! Proszę wewnętrzny 26 (dwadzieścia sześć). Zajęty?.. Czy mógłbym zaczekać przy aparacie?.. перевод текста
59. Halo! Chciałbym rozmawiać z panem Zalewskim. Wyszedł?.. Przepraszam. перевод текста
60. Będziemy musieli zadzwonić do Tadka później.

Humor

Ostrożny

Jakiś pan podchodzi do okienka na poczcie i pyta, czy nalepił na list dostateczną ilość znaczków. Urzędnik waży list i stwierdza, że list jest za ciężki i znaczków jest na nim za mało.

— Zwracam panu uwagę — mówi interesant — że jeśli nalepię jeszcze jeden znaczek, list będzie cięższy...

Словарь

abonent
adresat
automat
awizo
błąd
centrala
czynny
dostać
dostateczny
instrukcja
interesant
абонент
адресат, получатель
(телефон-) автомат
с вызовом
ошибка
коммутатор
работает
получить
достаточный
инструкция, правила
здесь: отправляющий письмо
korespondować
krajowy
переписываться
относящийся к данной стране, в данной стране
lotniczy
отправляемый авиапочтой
łączyć
досл. присоединять, прибавлять
nadejście
nakleić
nakręcić
nalepić
niechcący
прибытие
наклеить
здесь: набрать
наклеить
несознательно, нечаянно
nieprawidłowo
nieuzyskanie
oczekiwać
odebrać
otwór
ozdobny
неправильно
не получение
ожидать
получить
отверстие
на художественном бланке
pocztowy
podać
почтовый
сообщить
podnieść
pogłębienie
polecony
połączenie
popełnić
pośpieszyć się
przesyłka
radosny
skrzynka
słuchawka
sprawdzić
starać się
stwierdzać
sygnał
szacunek
szanowny
снять
углубление
заказной
соединение
сделать
поторопиться
бандероль, посылка
радостный
ящик
трубка
проверить
стараться
констатировать
гудок
уважение
уважаемый, многоуважаемый
trwać
ukłony
ważyć
wewnętrzny
włożyć
wstąpić
wyjąć
wykładać
wykorzystać
zaadresować
zagraniczny
załatwić
zaproszenie
zawiadomienie
znaczek
znajomość
zwykły
żądany
продолжаться
привет
взвешивать
добавочный
опустить
зайти
вынуть, получить
преподавать
использовать
написать адрес
международный
сделать
приглашение
извещение
марка
знакомство
простой
требуемый
robić błędy, popełniać błędy
делать, совершать ошибки
zrobić błąd, popełnić błąd
сделать, совершить ошибку
przyjechać na zaproszenie
приехать по приглашению
list
письмо
лист (дерева)
liść
лист (бумаги)
arkusz
na końcu
в, на конце
na początku
в начале
(urząd) jest czynny
(отделение) работает
(urząd) jest nieczynny
(отделение) не работает
naklejać znaczek na kopercie (предл. пад.)
наклеивать марку на конверт (вин. пад.)
wrzucać list do skrzynki (pocztowej)
опускать письмо в (почтовый) ящик
nakręcać numer
набирать номер
zwracam panu uwagę
учтите

Комментарий

2., 14. Существительные м. рода с суффиксом -in, так же как и в русском языке, утрачивают этот суффикс во мн. числе.

им. пад. ед. ч. Rosjanin — им. мн. Rosjanie

Amerykanin
Słowianin
mieszczanin
 

  Amerykanie
Słowianie
mieszczanie
род. пад. мн. ч.  Rosjan
Słowian
mieszczan
но:  Amerykanów

3. Русской конструкции: „глагол + друг друга” со значением взаимности действия соответствует в польском языке конструкция: „глагол + соответствующая падежная форма местоимения siebie”:

korespondujemy ze sobą
мы пишем друг другу, переписываемся
spotykają się ze sobą
они встречаются друг с другом
walczą ze sobą
они борются друг с другом
znali się dobrze
они хорошо знали друг друга
nienawidzą się
они ненавидят друг друга
kochają się
они любят друг друга
pomagają sobie
они помогают друг другу
podają sobie ręce
они подают (протягивают) друг другу руки
patrzą na siebie
они смотрят друг на друга
zadowoleni z siebie
они довольны друг другом

4. Предлог po, кроме предложного падежа, сочетается также с винительным падежом. В этом сочетании он имеет значение цели и является эквивалентом русской конструкции „за + творительный падеж”:

wstąpiłyśmy po ciebie
мы зашли за тобой
pójść po lekarza
пойти за врачом
pojechać po dzieci
поехать за детьми
stać w kolejce po bilet
стоять в очереди за билетом

Запомните выражения:

po co?
po to, aby (by)...
pracujemy po to, aby wam było lepiej

зачем?
для того, чтобы...
мы работаем для того, чтобы вам стало лучше

5. Запомните еще несколько оборотов с отглагольными существительными (см. урок 22):

weźcie coś do czytania
возьмите что-н. почитать
kupić (przynieść, mieć) coś do zjedzenia
купить (принести, иметь) что-н. поесть
wziąć coś do przejrzenia
взять что-н., чтобы просмотреть (перелистать)
mieć coś do napisania
надо еще кое-что написать

15., 38. и др. В тексте урока встречаются безличные формы глаголов с частицей się (см. урок 15). Напоминаем, что безличные формы переходных глаголов сохраняют винительный падеж.

W którym okienku nadaje się depesze?
В каком окошке принимают (дают) телеграммы?
W Polsce listy adresuje się inaczej.
В Польше адрес на письмах пишут иначе.
Ile się płaci za słowo?
Сколько стоит слово? (Сколько надо платить за слово?)
Jak się dzwoni z tego automatu?
Как (надо) звонить с этого автомата?

Место прилагательного в сочетании с существительным

Прилагательное в польском языке может стоять как перед существительным, так и после него (см. урок 2). Во многих случаях постановка прилагательного перед существительным или после него зависит от содержания всего высказывания, и изменение положения прилагательного влечет за собой изменение значения высказывания или изменение значения самого прилагательного. Иногда положение прилагательного является строго определенным в данном сочетании и изменение его места вообще невозможно.

Вопрос о месте прилагательного в польском языке является для говорящих на русском языке одним из наиболее сложных, так как в русском языке прилагательное в основном стоит перед существительным.

Рассмотрим отдельные случаи употребления имен прилагательных.

Качественные прилагательные обычно стоят перед определяемым словом. Также относительные прилагательные, когда они выражают качественную характеристику предмета, (т.е. употребляются в переносном значении), как правило, стоят перед существительным, например:

dramatyczne nastroje
драматические настроения
patetyczny dramat
патетичная драма Подсказка
romantyczna opowieść
романтичная повесть
nowoczesne meble
современная мебель
klasyczne rysy
классические черты лица и др.

Положение относительных прилагательных, употребленных в их прямом значении зависит от того, противопоставляет ли говорящий данный предмет другим или характеризует его безотносительно к другим предметам. При противопоставлении (наличествующем в предложении или предполагаемом) т.е. тогда, когда прилагательное в данном высказывании выражает свойства характеризуемого предмета, отличающие его от других однородных предметов, когда говорящий ставит его в ряд других предметов и выделяет по называемому признаку, прилагательное занимает положение после существительного.

Когда данный предмет не противопоставляется другим, характеризуется по называемому признаку безотносительно к другим предметам, прилагательное стоит перед существительным.

Таким образом, во многих сочетаниях прилагательное может стоять, перед существительным в том случае, когда по каким-либо причинам противопоставление несущественно, или следовать за ним, когда нужно подчеркнуть противопоставление, например:

wina zagraniczne
заграничные вина (напр., на вывесках в магазинах, где существенно противопоставление винам неимпортным),
но говорят:
piłem zagraniczne wino
я пил заграничное вино (противопоставление в данном высказывании несущественно)
waluta obca
иностранная валюта (напр., в таможенной декларации, где существенно противопост. валюте данной страны)
но говорят:
Przewoził przez granicę obcą walutę.
Он перевозил через границу иностранную валюту.
stroje polskie
польские народные костюмы (напр., на выставке, где существенно противопост. костюмам других народов)
но говорят:
wieśniak w polskim stroju
крестьянин в польском народном костюме (в польской одежде)
wydarzenia współczesne
современные события (для говорящего существенно противопоставление их, напр., событиям, происходившим в прошлом)
współczesne wydarzenia
современные события (= происходящие в настоящее время)
wpływy francuskie
французские влияния (противопост. влияниям других народов)
francuskie wpływy
французские влияния (= идущие из Франции).

Одни и те же прилагательные в одних сочетаниях могут всегда сигнализировать противопоставление и их постановка перед существительным недопустима, в других же такое противопоставление либо несущественно в данном высказывании, либо вообще невозможно. Сравните следующие пары сочетаний:

wojna światowa
мировая война (противопост., напр., значению: война между двумя странами)
światowy konflikt
мировой конфликт (= охватывающий весь мир, без противопост. другим видам конфликтов)

(Возможно также сочетание: konflikt światowy с сигнализацией противопоставления)

współpraca międzynarodowa
международное сотрудничество (противопост. другим формам сотрудничества)
międzynarodowe znaczenie
международное значение
wakacje letnie
летние каникулы (противопост., напр., знач.: зимние каникулы)
letni dzień
летний день
dzień świąteczny
праздничный день (противопост., напр., знач.: будний день)
świąteczny nastrój
праздничное настроение

(возможно также сочетание: nastrój świąteczny с сигнализацией противопоставления)

konflikt wewnętrzny
внутренний конфликт (противопост., напр., знач.: международный конфликт)
wewnętrzny głos
внутренний голос, голос души
język obcy
иностранный язык (противопост., напр., знач.: родной язык)
obce zwyczajne życie
чужая обычная жизнь (= не своя)

В первом сочетании каждой пары всегда (постоянно) сигнализируется противопоставление, и потому перестановка прилагательного недопустима.

Прилагательное занимает положение после существительного во всякого рода сочетаниях, имеющих характер сложных названий, или в сочетаниях, в которых прилагательное имеет терминологическое значение. В таких случаях всегда налицо противопоставление, и изменение места прилагательного недопустимо. Пpивeдём примеры:

urząd pocztowy
почтовое отделение
list polecony
заказное письмо
paszport zagraniczny
заграничный паспорт
telefon międzymiastowy
междугородный телефон
bilet peronowy
перронный билет
pociąg podmiejski
пригородный поезд
koncert fortepianowy
концерт для фортепиано
muzyka poważna
симфоническая музыка
ambasada radziecka
советское посольство
utwór literacki
художественное произведение
aparat radiowy
радиоприемник

и др.

Названия:

Związek Radziecki
Советский Союз
Rewolucja Październikowa
Октябрьская революция
Stany Zjednoczone
Соединенные Штаты
Uniwersytet Warszawski
Варшавский университет
Teatr Polski
Польский театр
Plac Zamkowy
Дворцовая площадь

В некоторых сочетаниях, где положение прилагательного строго определено (оно стоит после существительного), все же можно изменить место прилагательного, но тогда изменяется его значение. Имя прилагательное получает переносное качественное значение. Сравните следующие пары сочетаний:

życie kulturalne
культурная жизнь (противопост., напр., понятию: życie gospodarcze — экономическая жизнь)
kulturalne życie
культурная жизнь (= жизнь на высоком уровне культуры)
literatura piękna
художественная литература (= значение терминологическое)
piękna literatura
означало бы: прекрасная литература
bohater romantyczny
романтический герой (противопост., напр., значению: bohater współczesny — современный герой)
romantyczny bohater
романтичный герой (являющийся романтиком)
sztuka nowoczesna
современное искусство (противопост., напр., значению: sztuka tradycyjna — традиционное искусство)
nowoczesna sztuka
современное искусство (= качественная характеристика; искусство, отвечающее требованиям новейших течений)
aktor komiczny
комический актер (= играющий комические роли, противопост., напр., значению: aktor tragiczny — трагический актер)
komiczny aktor
комичный, смешной актер
paszport zwykły
общегражданский паспорт (противопост., напр., значению: paszport dyplomatyczny — дипломатический паспорт)
zwykły paszport
обычный паспорт (= не отличающийся ничем особенным).

Сравните теперь сочетания, в которых прилагательное занимает положение после существительного или перед ним в зависимости от своего значения (прямого или переносного):

teatr dramatyczny
драматический театр
dramatyczne wydarzenie
драматичное, исполненное драматизма, событие
związek zawodowy
профессиональный союз
zawodowy przewodnik
профессиональный экскурсовод
paszport dyplomatyczny
дипломатический паспорт
dyplomatyczna odpowiedź
дипломатичный (ловкий) ответ
legitymacja partyjna
партийный билет
partyjna ocena
партийная оценка (чего-н.)

В сочетаниях с несколькими неоднородными прилагательными после существительного ставится то прилагательное, которое в данном высказывании выражает противопоставление, например:

współczesne malarstwo polskie современная польская живопись

в данном сочетании для говорящего существенно противопоставление польской живописи живописи других народов

polskie malarstwo współczesne современная польская живопись

в данном сочетании существенно противопоставление современной живописи, например, классической живописи.

В сочетаниях, в которых от определяемого прилагательным существительного зависит другое существительное, прилагательное может занимать место перед определяемым словом (если зависимое существительное исключить из сочетания, необходимо изменить место прилагательного).

Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
Коммунистическая Партия Советского Союза
cp.: partia komunistyczna
коммунистическая партия
ekonomiczne i polityczne przyczyny wojny
экономические и политические причины войны
cp.: przyczyny ekonomiczne i polityczne
экономические и политические причины
krajowa produkcja samochodów
отечественная продукция автомобилей
cp.: produkcja krajowa
отечественная продукция

Сослагательное наклонение

В тексте настоящего урока впервые встречаются формы сослагательного наклонения. Они образуются, как и в русском языке, от форм прошедшего времени с помощью частицы by, но в отличие от русского языка, у них имеются еще личные окончания. Частица by находится между основой и окончанием. Частица by + личное окончание пишутся слитно.

Обратите внимание на место ударения. Ударение в этих формах может стоять даже на 4-ом слоге от конца.

единственное число

м. род

ж. род.

cp. род

chciałbym
chciałbyś
chciałby

chci'ałabym
chci'ałabyś
chci'ałabychci'ałoby

множественное число

лично-мужские формы

женско-вещные формы

chci'elibyśmy
chci'elibyście
chci'eliby

chci'ałybyśmy
chci'ałybyście
chci'ałyby

Употребляя сослагательное наклонение, не забывайте прибавлять окончания в 1-ом и 2-ом лицах обоих чисел. Только 3-е лицо по структуре похоже на формы сослагательного наклонения в русском языке.

Примеры:

Mógłbyś sprawdzić, czy nie zrobiłem jakiegoś błędu? (1)
Czy nie mogłybyście chwilę poczekać? (15)
Chciałabym zamówić rozmowę telefoniczną. (18)

Частица by вместе с личными окончаниями может отрываться от глагольной формы. В таких случаях она стоит перед глаголом и может отделяться от него другими словами, интонационно присоединяясь к предшествующему слову. Частица by вместе с личным окончанием глагола пишется тогда отдельно от предшествующего слова.

Teraz by to za długo trwało. (49)
Może byśmy przy okazji zadzwonili do Tadka? (51)
Chętnie bym jutro poszedł do teatru.
Czy byście się na to zgodzili?
Może byś jeszcze zdążył na pociąg?
Chętnie byśmy państwa odwiedzili, ale już wyjeżdżamy.

Bardzo bym chciał mieć piłkę.

Ach, jakże byśmy chcieli mieć własny domek.

Chętnie bym coś przekąsił.

Упражнения

I. Ответьте на следующие вопросы?

 1. Do kogo Włodek napisał list?
 2. Co profesor robił w Moskwie?
 3. Gdzie obecnie mieszka?
 4. Po kogo wstąpiły Maryjka i Ola?
 5. Dokąd poszli wszyscy po przeczytaniu listu?
 6. Czy Włodek zrobił jakiś błąd w liście?
 7. Jak się w Polsce adresuje koperty?
Klucz

II. Из личных предложений образуйте безличные:

 1. Tutaj mówimy tylko po polsku.
 2. Jeśli nie mamy telefonu w domu, dzwonimy z automatu telefonicznego.
 3. Na ogół unikamy błędów.
 4. Listy wrzucamy do skrzynki pocztowej.
 5. Klucz
 6. Po zdjęciu słuchawki czekamy na sygnał.
 7. Potem nakręcamy właściwy numer.
 8. Znaczki pocztowe naklejamy na kopercie.
 9. Przy wejściu na perony okazujemy bilety.
 10. Bilety sprzedają na kilka dni naprzód.
Klucz

III. От инфинитивов образуйте нужные формы сослагательного наклонения: а) не отрывая окончаний от глаголов; б) отрывая, там где это возможно, окончания.

 1. (kupić — ja, мужчина) tę książkę, ale nie mam pieniędzy.
 2. Chętnie (zadzwonić — my, девушки) do ciebie, ale nie mamy czasu.
 3. Czy państwo (chcieć) pojechać na południe?
 4. Bardzo (pragnąć — ja, девушка) go zobaczyć.
 5. Wielką radość (sprawić) im wycieczka do Polski.
 6. Teraz już (umieć) panie porozumieć się z Polakami.
 7. Czy nie (móc) pani poczekać na mnie kilkanaście minut?
Klucz

IV. Переведите нижеследующие предложения на польский язык и поставьте прилагательные на соответствующее место по отношению к определяемому существительному:

 1. Мы ехали в спальном вагоне.
 2. Нам надо завтра зайти в паспортный стол за паспортом.
 3. В этом книжном магазине принимаются заказы на иностранные книги.
 4. Они отправили в Москву заказное письмо.
 5. Советское посольство в Варшаве помещается в новом здании.
 6. Klucz
 7. Граждане, предъявляйте, проездные (месячные) билеты.
 8. Современное искусство ищет новых форм.
 9. Повышается культурный уровень общества.
 10. Сходи в продовольственный магазин купить что-нибудь поесть.
 11. В варшавских театрах ставят современные пьесы.
Klucz