Изучаем польский язык с нуля!


Список наиболее употребительных глаголов с разными чередованиями в основе

Инфинитив Настоящее
(будущее) время
Прошедшее время
bać się несов. boję się, boisz się  
br несов. biorę, bierzesz  
być несов. jestem, jest,  
chcieć несов. chcę, chcesz chciałem, chcieliśmy
czuć (się) несов. czuję (się), czujesz (się)  
dać сов. dam, dasz, dadzą  
drz несов. drę, drzesz darłem, darł
iść несов. idę, idziesz szedłem, szłam, szliśmy
jechać несов. jadę, jedziesz  
jeść несов. jem, jesz, jedzą jadłem, jedliśmy
kłaść (się) несов. kładę (się), kładziesz (się) kładłem (się), kładł (się)
mieć несов. mam, masz miałem, mieliśmy
móc несов. mogę, mesz mogłem, mó
myć (się) несов. myję (się), myjesz (się)  
nakryć сов. nakryję, nakryjesz  
nalać сов. naleję, nalejesz nalałem, naleliśmy (nalaliśmy)
nić несов. niosę, niesiesz niosłem, niósł, nieśliśmy
odebr сов. odbiorę, odbierzesz  
odpowiedzi сов. odpowiem, odpowiesz, odpowiedzą odpowiedziałem, odpowiedzieliśmy
oprz (się) сов. oprę (się), oprzesz (się) oparłem (się), oparł (się)
pić несов. piję, pijesz  
podejść сов. podejdę, podejdziesz podszedłem, podeszłam, podeszliśmy
podziać сов. podzieję, podziejesz podziałem, podzieliśmy
pognić сов. pogniotę, pognieciesz pogniotłem, pogniótł, pognietliśmy
pomóc сов. pomogę, pomesz pomogłem, pomó
po сов. poślę, poślesz  
powiedzi сов. powiem, powiesz, powiedzą powiedziałem, powiedzieliśmy
pójść сов. pójdę, pójdziesz poszedłem, poszłam, poszliśmy
przebr (się) сов. przebiorę (się), przebierzesz (się)  
przyjąć сов. przyjmę, przyjmiesz przyjąłem, przyjęłam, przyjęliśmy
przy сов. przyślę, przyślesz  
psuć несов. psuję, psujesz  
rosnąć несов. rosnę, rośniesz rosłem, rósł, rliśmy
rozebr (się) сов. rozbiorę (się), rozbierzesz (się)  
sp несов. śp, śpisz  
spostrzec сов. spostrzegę, spostrzeżesz spostrzegł
stać несов. stoję, stoisz  
stać się сов. stanę się, staniesz się  
śmiać się несов. śmieję się, śmiejesz się śmieliśmy się (śmialiśmy się)
tłuc несов. tłukę, tłuczesz tłukłem, tłukł
ubr (się) сов. ubiorę (się), ubierzesz (się)  
uciec сов. ucieknę, uciekniesz uciekłem, uciekł
umrz сов. umrę, umrzesz umarłem, umarł
upaść сов. upadnę, upadniesz upadłem, upadł
usiąść сов. usiądę, usiądziesz usiadłem, usiadł, usiedliśmy
wejść сов. wejdę, wejdziesz wszedłem, weszłam, weszliśmy
wiedzi несов. wiem, wiesz, wiedzą wiedziałem, wiedzieliśmy
wić несов. wiozę, wieziesz wiozłem, wiózł, wiliśmy
wlec несов. wlokę, wleczesz wlokłem, wlókł, wlekliśmy
wsiąść сов. wsiądę, wsiądziesz wsiadłem, wsiadł, wsiedliśmy
wstać сов. wstanę, wstaniesz  
wyjąć сов. wyjmę, wyjmiesz wyjąłem, wyjęłam, wyjęliśmy
wysiąść сов. wysiądę, wysiądziesz wysiadłem, wysiadł, wysiedliśmy
wy сов. wyślę, wyślesz  
wziąć сов. wezmę, weźmiesz wziąłem, wzięłam, wzięliśmy
zapć сов. zapnę, zapniesz zapiąłem, zapięłam, zapięliśmy
zapomnieć сов. zapomnę, zapomnisz zapomniałem, zapomnieliśmy
zdjąć сов. zdejmę, zdejmiesz zdjąłem, zdjęłam, zdjęliśmy
zejść сов. zejdę, zejdziesz zszedłem, zeszłaś, zeszliśmy
zetrz сов. zetrę, zetrzesz starłem, sta
znaleźć сов. znajdę, znajdziesz znalazłem, znalazł, znalliśmy
zostać сов. zostanę, zostaniesz  
żyć несов. żyję, żyjesz