Изучаем польский язык с нуля!


Таблица числительных

 

Количественные

Порядковые

1
jeden, jedna, jedno
pierwszy
2
dwa, dwie, -óch
drugi
3
trzy, -ech
trzeci
4
cztery, -ech
czwarty
5
pięć, -ciu
piąty
6
sześć, -ciu
szósty
7
siedem, -dmiu
siódmy
8
osiem, ośmiu
ósmy
9
dziewięć, -ciu
dziewiąty
10
dziesięć, -ciu
dziesiąty
11
jedenaście, -stu
jedenasty
12
dwanaście, dwunastu
dwunasty
13
trzynaście, -stu
trzynasty
14
czternaście, -stu
czternasty
15
piętnaście, -stu
piętnasty
16
szesnaście, -stu
szesnasty
17
siedemnaście, -stu
siedemnasty
18
osiemnaście, -stu
osiemnasty
19
dziewiętnaście, -stu
dziewiętnasty
20
dwadzieścia, dwudziestu
dwudziesty
21
dwadzieścia jeden, dwudziestu jeden
dwudziesty pierwszy
22
dwadzieścia dwa, dwudziestu dwóch
dwudziesty drugi
30
trzydzieści, -stu
trzydziesty
40
czterdzieści, -stu
czterdziesty
50
pięćdziesiąt, -ęciu
pięćdziesiąty
60
sześćdziesiąt, -ęciu
sześćdziesiąty
70
siedemdziesiąt, -ęciu
siedemdziesiąty
80
osiemdziesiąt, -ęciu
osiemdziesiąty
90
dziewięćdziesiąt, -ęciu
dziewięćdziesiąty
100
sto, -u
setny
200
dwieście, dwustu
dwóchsetny
300
trzysta, -u
trzechsetny
400
czterysta, -u
czterechsetny
500
pięćset, pięciuset
pięćsetny
600
sześćset, sześciuset
sześćsetny
700
siedemset, siedmiuset
siedemsetny
800
osiemset, ośmiuset
osiemsetny
900
dziewięćset, dziewięciuset
dziewięćsetny
1000
tysiąc, -a
tysięczny