Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 24

Урок 24

  1. Местоименные глаголы с местоимением в Dativ и Acuzativ.
  2. Склонение существительных с прилагательными.

La medic

 Colegul nostru de grupă Vladimir are de câteva ore dureri de dinți. Astăzi el merge la policlinică, unde își va trata dinții. Vladimir s-a sculat foarte de dimineață și după ce s-a spălat și s-a îmbrăcat, a telefonat la policlinică, pentru a preciza orele de primire ale medicului dentist. De la asistenta de serviciu, Vladimir a aflat că poate veni la ora 12 și jumătate. El însă a venit la policlinică cu o oră mai devreme, se dezbracă la garderobă și intră la registratură, pentru a afla când poate fi examinat de un medic oftalmolog. În ultimul timp, Vladimir când citește simte dureri la ochi. Durerile încetează doar când se culcă și ține ochii închiși. La registratură Vladimir a așteptat câteva minute până s-au programat bolnavii, care stăteau la coadă înaintea lui. Majoritatea se programa fie la medicul internist, fie la chirurg. Vladimir a aflat că medicul oftalmolog primește în cabinetul numărul 5, tocmai acum este liber și poate primi bolnavii.перевод текста
 Vladimir se uită la ceas, vede că mai are în rezervă 40 de minute și se duce direct la oftalmolog. Medicul îi dă o consultație foarte bună pacientului, constată un surmenaj al ochilor, un început de prezbitism și îi recomandă ochelari pentru citit. Doctorul alege apoi lentilele necesare și prescrie rețeta pentru ochelari. Apoi Vladimir s-a îndreptat grăbit spre cabinetul dentistului. Dentistul a găsit că Vladimir are doi dinți cariați. Unul poate fi plombat, iar al doilea trebuie de urgență extras. În prealabil însă, e necesară o radiografie, deoarece e vorba de un dinte molar. Deocamdată, medicul îi introduce un analgezic, pentru a atenua durerea.перевод текста
 De la dentist Vladimir s-a dus la registratură, unde a aflat că poate face radiografia a doua zi dimineața, iar rezultatul va fi gata cu câteva ore mai târziu, așa încât tot mâine îi vor putea extrage dintele.
 Vladimir a anunțat medicul, l-a mulțumit pentru ajutorul dat și a plecat grăbit la universitate.перевод текста

Vocabular

duréri de dinți зубные боли
a tratá (-ez) лечить
a precizá (-ez) уточнить, уточнять
un médic dentíst зубной врач
o asisténtă медсестра
de servíciu дежурный, дежурная
a aflá узнавать
о registratúră регистратура
a examiná осматривать
un médic oftalmológ глазной врач, офтальмолог
în últimul timp последнее время, за последнее время
a simțí чувствовать
ochi глаза
a încetá (-ez) прекращаться, прекратиться
a așteptá ждать, ожидать
a se programá записаться, записываться
o coádă 1) очередь; 2) хвост
o majoritáte большинство
un medic interníst терапевт
a primí (-esc) принимать
а se dúce diréct la ... пойти прямо к ...
un paciént пациент
un surmenáj переутомление
un prezbitísm дальнозоркость
(о miopíe близорукость)
a recomandá рекомендовать, советовать
niște ochelári очки
niște lentíle стекла, линзы
a prescríe выписывать
grăbít поспешно, торопливо
dinte cariát испорченный зуб, зуб с кариесом
a plombá (-ez) пломбировать
de urgénță срочно
a extráge удалить, удалять
o radiografíe рентген
un dínte molár корневой зуб
a introdúce вводить
un analgézic болеутоляющее средство
a atenuá облегчить
a anunțá сообщить, заявить, объявить
un ajutór помощь

Expresii

în frúnte cu во главе с
în cap cu во главе с
fáță în fáță (cu) лицом к лицу
î́ntre pátru ochi с глазу на глаз
a-și băgá násul совать нос
a dúce de nas водить за нос
a cântá dúpă uréche петь по слуху
a vorbí la uréche говорить на ухо
lúcru de mấnă ручная работа
a dúce la braț вести под руку
cu bráțele deschíse с распростертыми объятиями
a numărá pe dégete считать по пальцам
din cap pấnă-n picioáre с головы до ног
in vấrful dégetelor на цыпочках
a rấde din toátă ínima смеяться от души
cấte cápete, atấtea păréri сколько голов, столько умов
órele de primíre часы приема
a sta înaíntea cuivá находиться перед кем-либо
tócmai acúm как раз, сейчас
a aveá în rezérvă иметь про запас
un începút de ... начало чего-либо
în prealábil предварительно

Sinonime

a se compúne din, a constá din — состоять из
a devení cărúnt, a încărunțí — становиться седым, седеть
a legá, a uní — соединять

Omonime

cap — 1) голова, 2) глава, 3) мыс.

Местоименные глаголы с местоимением в Dativ

В румынском языке имеются местоименные возвратные глаголы, которые употребляются всегда с личным местоимением в Dativ. В инфинитиве возвратное местоимение ставится после частицы a. Произносится слитно. Местоимение и частица разделены дефисом. Например:

a-și bate joc — Смеяться, издеваться над кем-либо.
a-și lua rămas bun — Прощаться.
a-și aduce aminte / a-și aminti — Вспоминать.

При спряжении для 1-го и 2-го лица обоих чисел в функции возвратных употребляются личные местоимения îmi, îți, ne, vă, а для 3-го лица — возвратное местоимение își.

Эти местоимения употребляются в простых временах, а в сложных временах употребляются личные местоимения mi, ți в единственном числе и ne, vă — во множественном числе для 1-го и 2-го лица и возвратное местоимение și — для 3-го лица обоих чисел.

 

Prezent

Perfectul compus

eu
tu
el
noi
voi
ei

îmi amintesc
îți amintești
își amintește
ne amintim
amintiți
își amintesc

mi-am amintit
ți-ai amintit
și-a amintit
ne-am amintit
v-ați amintit
și-au amintit

 

Imperfect

Viitorul I

eu
tu
el
noi
voi
ei

îmi aminteam
iți aminteai
își amintea
ne aminteam
aminteați
își aminteau

îmi voi aminti
îți vei aminti
își va aminti
ne vom aminti
veți aminti
își vor aminti

При образовании вопросительной формы местоименных глаголов, в Dativ личное местоимение опускается:

îmi amintesc?
îți amintești?
își amintește?

ne amintim?
amintiți?
își amintesc?

В отрицательной форме употребляются местоимения mi, ți, și, ne, vă, și. Отрицание ставится всегда перед возвратными местоимениями. Например:

Eu nu-mi cumpăr, tu nu-ți cumperi и т. д.

Имеются также глаголы, которые в зависимости от смысла могут употребляться с возвратными местоимениями в Dativ; в этом случае действие, выраженное глаголом, переходит на объект действия. Например, глагол a cumpăra:

Eu cumpăr о carte. — Я покупаю книгу.
Eu îmi cumpăr о carte. — Я покупаю себе книгу.

В таком же значении могут употребляться и другие глаголы, как, например: a comanda, a alege etc.

Вышеуказанные местоименные глаголы употребляются с двумя дополнениями: прямым, выраженным именем существительным, и косвенным, выраженным несамостоятельным (безударным) местоимением.

Местоимения îmi, îți, își, ne, vă, își являются в предложении косвенным дополнением, отвечающим на вопрос cui?

Местоименные глаголы с местоимением в Acuzativ

Eu mă spăl
Tu te speli
El se spală
Noi ne spălăm
Voi vă spălați
Ei se spală

Примечание: Местоименная форма глагола может иметь значение страдательного залога. Например:

Ușa se deschide. — Дверь открывается.

Склонение существительных с прилагательными

Падежи румынского языка сильно отличаются от русских падежей своим оформлением. Они характеризуются бедной флективной системой и наличием артикля, который выражает в подавляющем большинстве случаев падеж существительного. Однако артикль в румынском языке, как и во всех романских языках, характеризует не слово, а всю атрибутивную группу в целом.

С этим связана важная особенность румынского склонения, состоящая в том, что в атрибутивной группе падежное окончание имеет либо существительное, либо прилагательное.

При склонении существительных с прилагательными склоняется впереди стоящее слово, а слово, стоящее позади, не меняется. В Genitiv и Dativ единственного числа существительные женского рода имеют падежные окончания.

При склонении нескольких прилагательных с одним существительным мужского рода склоняются впереди стоящие прилагательные, а если они следуют за существительным, то не изменяются по падежам.

Первая группа из 4-х падежей это единственное число (eu, tu, el/ea), а вторая - множественное (noi, voi, ei/ele).

 

Муж. род

Жен. род

N.

un student bun

o studentă bună

G.

(al, a, ai, ale) unui student bun

(al, a, ai, ale) unei studente bune

D.

unui student bun

unei studente bune

A.

(pe) un student bun

(pe) o studentă bună

N.

niște studenți buni

niște studente bune

G.

(al, a, ai, ale) unor studenți buni

(al, a, ai, ale) unor studente bune

D.

unor studenți buni

unor studente bune

A.

(pe) niște studenți buni

(pe) niște studente bune

Что касается существительных женского рода, то как при употреблении с одним прилагательным, так и при употреблении с несколькими они меняются по падежам в единственном числе независимо от того, находятся ли они перед прилагательными или после него. Во множественном числе они склоняются так же, как и существительные мужского рода.

 

Муж. род

Жен. род

N.

prietenul iubit

grădina frumoasă

G.

(al, a, ai, ale) prietenului iubit

(al, a, ai, ale) grădinii frumoase

D.

prietenului iubit

grădinii frumoase

A.

(pe) prietenul iubit

(pe) grădina frumoasă

N.

prietenii iubiți

grădinile frumoase

G.

(al, a, ai, ale) prietenilor iubiți

(al, a, ai, ale) grădinilor frumoase

D.

prietenilor iubiți

grădinilor frumoase

A.

(pe) prietenii iubiți

(pe) grădinile frumoase

Характерной особенностью склонения в румынском языке является то, что при существительных с неопределенным артиклем, после которого следует прилагательное, склоняется только артикль.

 

Муж. род

Жен. род

N.

iubitul și scumpul prieten

iubita și scumpa prietenă

G.

(al, a, ai, ale) iubitului și scumpului prieten

(al, a, ai, ale) iubitei și scumpei prietene

D.

iubitului și scumpului prieten

iubitei și scumpei prietene

A.

(pe) iubitul și scumpul prieten

(pe) iubita și scumpa prietenă

N.

iubiții și scumpii prieteni

iubitele și scumpele prietene

G.

(al, a, ai, ale) iubiților și scumpilor prieteni

(al, a, ai, ale) iubitelor și scumpelor prietene

D.

iubiților și scumpilor prieteni

iubitelor și scumpelor prietene

A.

(pe) iubiții și scumpii prieteni

(pe) iubitele și scumpele prietene

Dialog la telefon

D.: Alo, Victor, bună dimineața. Te duci după cumpărături, cum ai promis?
V.: Bună dimineața, Dan, desigur că mă duc.
D.: Hai împreună, vrei?
V.: Desigur, că vreau.
D.: Eu îmi voi cumpără azi un pardesiu și o pălărie nouă. Dar tu, de ce ai nevoie?
перевод текста V.: Eu am nevoie de un costum și de niște pantofi de vară.
D.: Victor, știi, aseară m-a sunat de la Sankt Petersburg fratele meu și mi-a spus că vine diseară cu soția lui. Vom cumpăra și niște cadouri pentru ei. Ce crezi că e potrivit?
V.: Nu știu, de ce bani dispui.
D.: Acum am bani, așa că pot face cadouri frumoase.
перевод текста V.: Cumpără o rochie și o geantă soției fratelui. Îți place așa un cadou?
D.: Îmi place, desigur. Și pentru fratele meu voi cumpăra o cămașă și o cravată. Cum crezi?
V.: Foarte bine. De altfel, vom mai vedea prin magazine. Peste o jumătate de oră vei fi gata?
D.: Mă voi grăbi și cred că voi fi gata. Deocamdată, la revedere.перевод текста
V.: Noroc, Dan.

Vocabular

a promíte обещать
desígur конечно
un pardesíu плащ
o pălăríe шляпа
niște pantófi туфли
aseáră вчера вечером
bani деньги
o geántă сумка
a plăceá нравиться
о cămáșă рубаха
о cravátă галстук
de áltfel впрочем
a fi gáta быть готовым

Expresii

a se dúce dúpă cumpărătúri идти за покупками
a mérge dúpă cumpărătúri идти за покупками
hai împreúnă пойдём вместе
háide împreúnă пойдём вместе
háideți împreúnă пойдемте вместе
a avea nevóie de нуждаться
ce crezi că e potrivít... что ты считаешь подходящим, нужным...
de ce báni dispúi какими ты деньгами располагаешь
noróc! счастливо!

Exerciții

1. Устно перескажите своими словами содержание текста "Диалог". (Povestiți oral cu cuvintele dumneavoastră conținutul textului „Dialog“.)

2. Раскройте скобки и поставьте существительные в единственном или множественном числе в соответствии с их значением. Затем переведите эти предложения. (Deschideți parantezele și puneți substantivele la singular sau la plural după sens. Traduceți apoi aceste propoziții):

Ieri am fost cu niște (prieten) la Teatrul Bolșoi, la (spectacolul) „Evgheni Oneghin“. Înainte cu câteva (zi) am cumpărat (bilet). La garderobă am lăsat (pălărie) și (pardesiu) noastre. La controlor am cumpărat un (program). La bufet am băut niște (sirop) și am mâncat câte o (prăjituri). În lojă am ocupat (locul) noastre. La (parter), în (loja) și la (balcon) stau (muncitor), (militar) și (funcționar). La (ore) șase și treizeci de minute au răsunat primele (nota) ale (uvertura). Nemuritoarea (muzica) a lui Ceaikovski, admirabilul joc al (artist), cântăreților și (orchestra) au produs asupra noastră o mare (impresie).

Ключ

Ключ

3. Просклоняйте существительные в единственном и множественном числе (с определенным и неопределенным артиклями). (Declinați la singular și la plural (forma articulată și nearticulată) substantivele.)

un umăr, un cap, o limbă, o periuță, un sport, un pantof, o rochie, un costum, un pardesiu, un deget.

Ключ

4. Составьте по два предложения с омонимами: cap. Объясните значение омонимов. (Compuneți câte două propoziții cu omonimele: cap. Explicați sensul omonimelor.)

Ключ

5. Просклоняйте следующие существительные с соответствующими прилагательными. (Declinați următoarele substantive cu adjectivele adecvate):

1. O primăvară caldă și luminoasă. 2. O toamnă lungă și ploioasă. 3. Anotimpul cel mai frumos. 4. Luna cea mai rece.

Ключ

6. Проспрягайте глаголы в Prezent, Imperfect, Perfectul compus и Viitor иъявительного наклонения. (Conjugați la Modul indicativ, timpurile Prezent, Imperfect, Perfectul compus și Viitor verbele.)

a se sui, a-și comanda, a se afla, a conjuga, a-și încreți, a-și încrunta.

Ключ

7. Приведите синонимы слов. (Dați sinonimele cuvintelor):

a anunța, a se duce, a încărunți.

Ключ

8. Образуйте родственные слова. (Formați familiile cuvintelor):

a deschide, a vinde, a administra.

Ключ

9. Составьте по два предложения с этими выражениями. (Compuneți câte două propoziții cu expresiile):

în frunte cu, față în față cu, între patru ochi, numără pe degete, în vârful degetelor, cu brațele deschise.

Ключ

10. Приведите антонимы слов. (Dați antonimele cuvintelor):

scurt, zvelt, îngust, a se termina, a deschide, a râde, a-și aminti, negru, mulți, a cumpăra.

Ключ

11. Задайте десять вопросов к тексту "У врача" и ответьте на них. (Puneți zece întrebări la textul „La medic“ și răspundeți la ele.)

Ключ

12. Ответьте на следующие вопросы. (Răspundeți la următoarele întrebări):

1. Din ce se compune corpul omului? 2. Ce deosebim la cap? 3. De ce culoare poate fi părul? 4. Cum devine părul cu vârsta? 5. De ce culoare pot fi ochii? 6. Unde sunt sprâncenele? 7. Când își încruntă oamenii sprâncenele? 8. Ce se află în gură? 9. Cu ce își spală toți zilnic dinții? 10. Cum este periuța cu care îți speli dinții? 11. Ce leagă capul de trunchi? 12. Cum poate fi corpul? 13. Ce umeri au sportivii? 14. Și ce spate au? 15. Cum își dezvoltă mulți tineri corpul? 16. De unde începe mâna? 17. Cu ce se termină mâna? 18. Ce ți-ai scrântit, când ai căzut? 19. Ce mărime ai la încălțăminte? 20. De ce îți comanzi deseori pantofi?

Ключ

13. Вставьте необходимые предлоги. (Puneți prepozițiile necesare):

1. Victor întârzie o jumătate oră și de aceea plec. 2. Mai așteaptă puțin, poate vine. 3. Nu, căci ceasul lui rămâne urmă totdeauna. 4. Apropo, ceasul tău merge bine? 5. Nu prea. De obicei, rămâne urmă câteva minute. 6. Eu m-am obișnuit deja acest defect al ceasului meu. 7. Când îți pui ceasul, dimineața sau seara? 8. Aproape totdeauna îmi întorc ceasul seara. 9. Dar de ce nu te duci un ceasornicar bun? 10. Și ceasul meu mergea un timp înainte trei minute. 11. Vino mâine mine și vom merge împreună muzeu. 12. Bine, dar nu vei întârzia cauza ceasului? 13. Cred că nu, orice caz dă-mi un telefon, înainte a ieși casă. 14. Foarte bine, voi aștepta un telefon tine.

Ключ

14. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

Завтра начинаются зимние каникулы, и я поеду к своим родителям в Ростов-на-Дону. Мой отец военный. Наша семья уехала в Ростов три года тому назад. У них там большая и комфортабельная квартира в новом доме. Я поеду к ним с большим удовольствием. Я уже представляю себе (îmi închipui) своего отца на вокзале. Он среднего роста, худощавый (uscățiv). У него седые волосы, большие серые глаза и прямой нос. Он очень энергичный и подвижной (volubil). Ему 49 лет, но он выглядит (a arăta) моложе. Моей матери 43 года. Она маленького роста, но очень стройная. У нее черные волосы и карие глаза. Моя мать очень красивая. Моя старшая сестра Мария очень похожа (seamănă cu) на маму, но она не такая добрая, как мама. Вчера вечером я говорил с ними по телефону, и они с нетерпением ждут моего приезда.

Ключ

15. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

Сегодня утром приехал мой брат из Санкт-Петербурга. Мой брат не похож (seamănă cu) на меня. Он высокий, у него каштановые волосы, большие голубые глаза и высокий лоб. Зубы у него белые и красивые. У него стройная фигура (a fi de statură zveltă) и широкие плечи. Он много занимается (face mult) спортом. В прошлом году он упал и вывихнул (a-și fractura) себе левую ногу. Теперь он немного хромает (a șchiopăta). У него очень большой размер обуви. А у моей сестры Елены маленький размер обуви. Она часто заказывает себе туфли. Вчера мы были с ней в магазине, и она купила себе очень красивые туфли. Мы с братом преподнесли вчера красную сумочку (geantă) Елене, а она купила по галстуку каждому. Домой мы пришли поздно, но очень довольные.

Ключ

16. Поставьте глаголы из предыдущего упражнения во втором лице. (Puneți verbele exercițiului precedent la persoana II-a.)

Ключ

17. Опишите внешность вашего друга/подруги, используя слова. (Descrieți exteriorul prietenului/prietenei dumneavoastră, întrebuințând cuvintele):

o statúră, un spáte, niște úmeri, pắrul (blond, brun, castaníu, roșcát, cărúnt), frúnte (înáltă, joásă), nas (máre, mic, cârn, coroiát), ochi (mari, mici, négri, cenușíi, verzi, albáștri, căprúi), uréchi (mari, mici, clăpăúge), búză (e) (pálide, róze), gúră (máre, mícă, lárgă), a deosebí, niște tấmple, o bărbíe, niște obráji, a-și schimbá culoárea, o vấrstă, niște sprâncéne, a-și încruntá sprâncénele, a se supărá, zvelt, îndesát.

Ключ

18. Опишите, как вы и ваши друзья провели один день зимних каникул. (Descrieți cum ați petrecut împreună cu prietenii dumneavoastră o zi din vacanța de iarnă.)

Ключ

19. Опишите, как вы ходили на прием к врачу в поликлинику. (Descrieți cum ați fost la un medic de la policlinică.)

Ключ