Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 23

Урок 23

  1. Местоименные глаголы.
  2. Косвенное дополнение.

Ziua mea de lucru

 La ora șase dimineața Moscova se trezește. Pe străzi începe circulația. Circulă tramvaie, autobuze și troleibuze.
 Eu mă scol zilnic la ora șapte. Mă îmbrac, fac gimnastică și mă duc în camera de baie unde mă spăl. Mă spăl pe dinți cu o periuță și cu pastă de dinți, apoi mă spăl pe față și pe corp cu apă caldă și cu săpun. Deseori fac duș.перевод текста
 Apoi mă îmbrac, mă încalț și mă pieptăn. Este deja ora opt și mă grăbesc la micul dejun.
 La ora opt și jumătate ies din casă și mă îndrept spre stația de metrou din apropiere. În douăzeci de minute ajung la universitate. Mă dezbrac la vestiar și urc la etajul IV, unde sunt sălile noastre de studii.
 Cursurile încep la ora nouă fix. De trei ori pe săptămână cursurile durează până la ora cinci și de trei ori până la ora trei.перевод текста
 Când se termină cursurile, mă odihnesc puțin și mă duc la cantină, unde mănânc.
 După masă mă îndrept spre sala noastră de lectură și pregătesc temele pentru a doua zi.
 Seara mă întorc acasă obosit, dar uneori mai citesc puțin sau mai învăț. Înainte de a mă culca iau cina și stau de vorbă cu părinții și cu frații mei. Glumim și ascultăm ultimele știri.
 De obicei, mă culc pe la unsprezece și jumătate sau pe la douăsprezece.перевод текста

Vocabular

o zi de lúcru рабочий день
a se trezí просыпаться
încépe circuláția начинается движение
a circulá двигаться, передвигаться
a se sculá вставать
a se îmbrăcá одеваться
a se dúce идти, ехать
a se spălá умываться
a se spălá pe dinți чистить зубы
о périe (de dinți) щетка (зубная)
o pástă de dinți зубная паста
o fáță лицо
un corp тело
cu ápă cáldă теплой водой
un săpún мыло
a fáce duș принимать душ
a se încălțá обуваться
a se pieptăná причесываться
a se grăbí спешить, торопиться
a se îndreptá направляться
din apropiére по близости
în douăzéci de minúte за 20 минут
a se dezbrăcá раздеваться
un vestiár гардеробная, раздевалка
a se odihní отдыхать
témele péntru a dóua zi задания на следующий день
a se întoárce возвращаться
obosít усталый
a se culcá ложиться спать
a sta de vórbă cu cinevá говорить, разговаривать с кем-либо
a ascultá últimele știri слушать последние известия
a glumí шутить

Sinonime

cámeră, odáie — комната
a se terminá, a se sfârșí — заканчиваться
a se grăbí, a se pripí — спешить
a se trezí, a se deșteptá — просыпаться
fix, exáct — точно
a durá, a țíne — длиться
vestiár, garderóbă — гардеробная

Antonime

zi de lúcru (рабочий день) — zi líberă (выходной день)
a se trezí (просыпаться) — a adormí (засыпать)
a încépe (начинать) — a terminá (кончать)
cald (теплый) — réce (холодный)
a se dezbrăcá (раздеваться) — a se îmbrăcá (одеваться)
a se odihní (отдыхать) — a obosí (уставать)
puțín (мало) — mult (много)
înaínte (до) — dúpă (после)
a se culcá (ложиться спать) — a se sculá (вставать)

Местоименные глаголы

Многие глаголы, как переходные, так и непереходные, имеют местоименную форму.

Местоименные глаголы спрягаются с двумя местоимениями: первое местоимение — это личное местоимение и оно является подлежащим — может быть опущено, а второе — также личное местоимение (за исключением 3-го лица единственного и множественного числа) — в функции возвратного никогда не опускается и является прямым дополнением (если местоимение в Acuzativ) или косвенным (если местоимение в Dativ). Например:

a se îmbrăca —одеваться, то есть одевать себя
a se pieptăna — причесываться, то есть причесывать себя

Поскольку второе местоимение, несамостоятельное личное местоимение, стоит всегда в Acuzativ, то глаголы, спрягающиеся с этими местоимениями, называются возвратными глаголами с местоимениями в винительном падеже (verbe reflexive cu pronumele în Acuzativ) в отличие от возвратных глаголов с местоимениями в дательном падеже (verbe reflexive cu pronumele în Dativ).

Несамостоятельные личные местоимения стоят в том же лице, что и самостоятельные личные местоимения. В качестве местоименных дополнений для 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа употребляются местоимения (в Acuzativ) mă, te, ne, vă.

Для 3-го лица обоих чисел и в инфинитиве употребляется возвратное местоимение se.

Изъявительное наклонение

a se îmbrăca (одеваться)

 

Prezent

Perfectul compus

eu
tu
el
noi
voi
ei

îmbrac
te îmbraci
se îmbracă
ne îmbrăcăm
îmbrăcați
se îmbracă

m-am îmbrăcat
te-ai îmbrăcat
s-a îmbrăcat
ne-am îmbrăcat
v-ați îmbrăcat
s-au îmbrăcat

 

Imperfect

Viitorul I

eu
tu
el
noi
voi
ei

îmbrăcam
te îmbrăcai
se îmbrăca
ne îmbrăcam
îmbrăcați
se îmbrăcau

mă voi îmbrăca
te vei îmbrăca
se va îmbrăca
ne vom îmbrăca
vă veți îmbrăca
se vor îmbrăca

При спряжении в отрицательной форме отрицательная частица nu ставится перед местоимением-дополнением в простых и сложных временах. Например:

Prezent: eu nu mă îmbrac, tu nu te îmbraci и т. д.
Imperfect: eu nu mă îmbrăcăm, tu nu te îmbrăcai и т. д.
Perfectul compus: eu nu m-am îmbrăcat, tu nu te-ai îmbrăcat и т. д.
Viitor: eu nu mă voi îmbrăca, tu nu te vei îmbrăca и т. д.

В румынском языке имеются глаголы, постоянно употребляемые в местоименной форме, как, например: a se pripi (торопиться), a se lamenta (жаловаться) и др., которые могут иметь и местоименную a se spăla (умываться), a se trezi (просыпаться), a se pieptăna (причесываться) и неместоименную форму a spăla (стирать, мыть), a trezi (будить), a pieptăna (причесывать).

Большинство румынских местоименных глаголов соответствует возвратным глаголам в русском языке. Но некоторые русские возвратные глаголы в румынском языке не имеют местоименной формы, например: a profita de (пользоваться, воспользоваться), a rămâne (оставаться), a face baie (купаться), a începe (начинаться), a consimți (соглашаться), a coborî (спускаться), a deveni (становиться). И наоборот, некоторые местоименные румынские глаголы не являются возвратными в русском языке: a se scula (вставать), a se plimba (гулять), a se odihni (отдыхать).

Некоторые глаголы употребляются только с возвратными местоимениями в Acuzativ. Так, например: a se mândri (гордиться), a se îngâmfa (хвастаться), а se strădui (стараться), a se lenevi (лениться), a se răsti (кричать, гаркнуть) etc.

Косвенное дополнение

Дополнения в русском языке, стоящие в косвенных падежах, обозначают предметы, связанные с действием косвенно. В румынском языке эта связь выражается винительным, родительным и дательным падежами.

1. Косвенное дополнение обычно стоит после сказуемого в родительном или дательном падеже.

2. Оно может быть выражено также существительным с предлогами de, cu, la и отвечает на вопросы de ce? cu се? la се? В этом случае косвенное дополнение стоит в винительном падеже. Например:

Eu mă spăl pe față cu apă caldă. El se spală pe dinți cu peria. Dan este lăudat de fratele meu.

Если в предложении есть два дополнения, прямое и косвенное, и оба они выражены существительными, то обычно прямое дополнение ставится непосредственно после глагола, а косвенное дополнение — после прямого.

Подлежащее

Сказуемое с мест. в д.п.

Дополнение
прямое косвенное
Victor îi (ей) scrie o scrisoare mamei
Maria îi (ей) cumpără o carte Elenei

Ziua mea de lucru

 Eu sunt inginer și lucrez într-o întreprindere. Soția mea e funcționară și lucrează într-o instituție.
 Ziua mea de lucru începe la ora 9 dimineața. Eu mă scol foarte devreme, mă bărbieresc, mă spăl, mă îmbrac și apoi iau micul dejun. În timpul micului dejunul parcurg fluxul de știri și apoi mă duc la lucru. Eu lucrez până la ora 5. După lucru mă ocup și de muncă obștească. Sunt agitator și în afară de aceasta frecventez de două ori pe săptămână, marți și vineri, cursuri de limbi străine. De obicei, mă întorc acasă mai devreme decât soția mea și pregătesc cina. Pun pe masă două tacâmuri, pâine, unt, salam, brânză. Când soția se ocupă de treburi casnice, eu mă pregătesc pentru ora de limba română. Seara mergem la cinema sau la teatru. Uneori ne ducem la prietenii noștri sau ei vin la noi.перевод текста

Vocabular

o întrepríndere предприятие
funcționár(-ă) государственный служащий
о institúție учреждение
a se bărbierí (ráde) бриться
a parcúrge зд.: просматривать, проходить
a lucrá работать
a se ocupá заниматься
múncă работа, труд
obștésc общественный
în afáră de aceásta кроме этого
a frecventá посещать, ходить
mai devréme раньше
târzíu поздно
о treábă работа, дело
cásnic домашний
a (se) pregătí готовить (-ся)
uneóri иногда

Exerciții

1. Прочитайте, перепишите и перескажите текст "Мой рабочий день" в Imperfect. (Citiți, copiați și povestiți la Imperfect textul „Ziua mea de lucru“.)

Ключ Ключ Ключ

2. Выпишите из текста и расположите в столбики существительные женского, мужского и среднего рода. (Extrageți din text și aranjați pe coloane substantivele feminine, masculine și neutre.)

Ключ

3. Поставьте глаголы в скобках (Puneți verbele din paranteze):

в настоящем изъявительном наклонении и в отрицательной форме имперфекта. (la indicativ prezent și imperfect forma negativă.)

Eu (a se scula) zilnic la ora șase și jumătate. Dar tu la ce oră (a se scula), la ora 7? Și fratele meu Victor (a se scula) la ora 7. Eu (a se spăla) cu apă caldă, iar sora mea (se spăla) în fiecare zi cu apă rece. Tu cu ce apă — caldă sau rece (a se spăla)?

Ключ

4. Раскройте скобки и поставьте глаголы в указанные времена. (Deschideți parantezele și puneți verbele la timpurile indicate):

 Vara noi (a face baie — Perfectul compus) în Volga. Noi (a se scălda — Prezent) în fiecare vară în Volga. Anul trecut (a se odihni — Perfectul compus) foarte bine vara, la casa de odihnă (дом отдыха) a ministerului nostru. Și anul acesta (a pleca — Viitor) acolo. Mulți studenți din anul nostru (a se duce — Viitor) la această casă de odihnă. Acolo (a fi — Prezent) totdeauna un regim strict (строгий режим). Toată lumea (a mânca — Prezent) la ore fixe, apoi (a se plimba — Prezent), (a se distra — развлекаться — Prezent), (a face sport — заниматься спортом — Prezent), (a se odihni — Prezent) și seara se culcă. Voi (a se odihni — Perfectul compus) bine anul acesta? Nu? E păcat (жаль) că (a nu fi — Perfectul compus) împreună cu noi. Anul trecut (a merge — Perfectul compus) și voi la casa noastră de odihnă.
 Astăzi (a fi — Perfectul compus) foarte obosit și (a se culca — Perfectul compus) devreme, pe la ora 9. Și voi (a fi — Prezent) obosiți? Nu, noi (a nu fi — Prezent) obosiți și (a citi — Viitor) apoi (a asculta — Viitor) a asculta ultimele știri. Noapte bună!

Ключ

5. Поставьте необходимые определенные артикли или предлоги. (Puneți articolele hotărâte sau prepozițiile necesare):

 Săptămâna trecută am fost bibliotecă. Am citit multă plăcere roman acesta istoric. Este vorba (речь идет об ...) roman istoric al lui Alexei Tolstoi „Petru întâi“.
 — Dan, tu ai citit carte aceasta? — Desigur. Eu am citit câteva ori cartea „Petru întâi“. Și totdeauna același interes. Victor tu mergi ... cinema?
 — Nu, azi nu mă duc cinema, căci am multe lecții mâine. Cred că mă voi duce sala noastră lectură și voi lua cărți de lectură seară, iar duminică voi merge bibliotecă.

Ключ

6. Вставьте необходимые предлоги. (Puneți prepozițiile necesare):

1. Elena a pus caietele geantă. 2. zilele de sărbătoare noi toți ne odihneam. 3. terminarea orelor lecțiilor, toți studenții au ieșit stradă. 4. Noi am fixat consultația miercuri. 5. Victor s-a angajat un an. 6. Studenții grupei noastre s-au apucat lucru cu mare străduință. 7. Aseară noi ne-am dus bibliotecă și de aceea nu ne-ați găsit. 8. o lună înainte de examene au început pregătirile necesare. 9. Ei au venit zece minute înainte începerea conferinței, iar noi am sosit ultimul moment. 10. Și ei au sosit timp. 11. Am cumpărat bilete o oră înainte plecarea trenului. 12. Ei au luptat Patrie și libertate.

Ключ

7. Проспрягайте глаголы в Prezent, Imperfect, Perfectul compus и Viitor иъявительного наклонения утвердительной формы. (Conjugați verbele la Indicativ Prezent, Imperfect, Perfectul compus și Viitor, forma afirmativă):

a se plimba

Ключ

a se trezi

Ключ

8. Проспрягайте глагол a se spăla в Prezent, Imperfect, Perfectul compus и Viitor изъявительного наклонения в отрицательной форме, и добавляйте к каждому лицу разное косвенное дополнение, как показано в примере. (Conjugați la forma negativă, timpurile Indicativ Prezent, Imperfect, Perfectul compus și Viitor verbul a se spăla și adăugați la fiecare persoană câte un complement indirect diferit, după exemplu):

Eu nu mă spăl cu apă rece, tu nu te speli cu săpun etc ...

Ключ

9. Проспрягайте глаголы во всех известных временах. (Conjugați verbele la toate timpurile cunoscute):

eu mă trezesc devreme, eu urc la etajul III.

Ключ

10. Приведите антонимы следующих слов. (Dați antonimele următoarelor cuvinte):

zi de lucru, a se termina, obosit, bun, bine, înainte, a se scula.

Ключ

11. Приведите синонимы следующих слов. (Dați sinonimele următoarelor cuvinte):

casă, odaie, a se trezi, fix, o sală de studii, a dura, a se hrăni, a învăța, o știre.

Ключ

12. Задайте десять вопросов к тексту "Мой рабочий день". Puneți zece întrebări la textul „Ziua mea de lucru“.)

Ключ

13. Сделайте синтаксический и морфологический анализ следующих предложений и подчеркните косвенные дополнения. (Faceți analiza sintactică și morfologică a următoarelor fraze și subliniați complementele indirecte):

Eu sunt muncitor și lucrez într-o întreprindere. Eu mă scol devreme, mă îmbrac, mă spăl cu apă rece și cu săpun, apoi mă pieptăn cu pieptenele și plec. Eu lucrez până la ora 5. După lucru mă ocup și de muncă obștească. Acasă o ajut pe soție și mă ocup de treburi casnice. În decursul zilei soția mea obosește și seara eu mă ocup de fiul nostru Nicu. Uneori îi citesc lui Nicu cărți pentru copii și el este foarte mulțumit.

Ключ

14. Переведите на румынский язык. (Traduceți in românește):

 В шесть часов утра просыпается трудовая Москва. Я просыпаюсь в семь часов, одеваюсь, открываю окно и делаю гимнастику. Затем умываюсь в ванной комнате. Я моюсь теплой водой и мылом. Зубы я чищу щеткой и зубной пастой. Часто я принимаю по утрам душ. Затем я одеваюсь, обуваюсь и причесываюсь.
 В восемь часов я завтракаю. В половине девятого я выхожу из дому. Я сажусь на автобусной остановке на автобус № 15 и доезжаю до университета за пятнадцать минут. Наши занятия начинаются ровно в 9 часов. Сегодня занятия кончаются в 3 часа дня, а завтра кончаются в 5 часов. После окончания занятий я иду в столовую, где обедаю. Затем я немного отдыхаю. Задания я обычно готовлю в читальном зале. За день я очень устаю, но когда прихожу домой, я еще читаю. Ужинаем мы всегда вместе с родителями. У нас очень весело за столом. Мы шутим и разговариваем. Спать я ложусь не раньше, чем в половине двенадцатого.

Ключ

15. Расскажите, что вы делаете по утрам. (Povestiți ce faceți dumneavoastră dimineața.)

Ключ

16. Резюмируйте устно и письменно текст "Мой рабочий день". (Faceți rezumatul oral și scris al textului „Ziua mea de lucru“.)

Ключ

17. Ответьте на следующие вопросы. (Răspundeți la următoarele întrebări):

La ce oră se trezește Moscova? Ce circulă pe străzile Moscovei? Când te scoli zilnic? Cum începi ziua ta de lucru? Unde te speli dimineața? Cu ce te speli pe dinți? Ce faci deseori dimineața? La ce oră te grăbești la micul dejun? Când ieși din casă și unde te îndrepți? În cât timp ajungi la universitate? La ce etaj sunt sălile voastre de studii? Până la ce oră durează orele? Ce faci după ce se termină cursurile? Unde pregătești temele pentru a doua zi? Ce faci seara acasă? Când te culci?

Ключ