Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 18

Урок 18

 1. Множественное число прилагательных.
 2. Будущее время в изъявительном наклонении (литературная форма).

Ceasul

 Е ora opt dimineața. La ora opt și un sfert studentul Petru Ionescu ia micul dejun și citește puțin fluxul de știri. Deodată sună soneria. Petru deschide ușa. În cameră intră prietenul lui Nicu Stoicescu.
— Haide, Petre, căci vom întârzia. Orele noastre încep la ora nouă fix și acum e ora opt și jumătate.
  Petru termină repede micul dejun și prietenii ies din casă.
  Pe drum Nicu Stoicescu spune:
перевод текста — Uite, Petre, am un ceas de mână nou. E un cadou de la părinții mei.
— E într-adevăr frumos ceasul cu acest cadran fosforescent și secundar central.
— Principalul e că merge exact și nu costă scump.
— Nicu, știi că vom întârzia dacă mergem așa încet. Cât e ceasul acum?
— E exact ora nouă fără un sfert.
— Și totuși ceasul tău merge înainte cu cinci minute. E de-abia nouă fără douăzeci de minute.
— Cred că nu ai dreptate. Ceasul meu nici nu merge înainte, nici nu rămâne în urmă. E un ceas elvețian, nu este niciodată greșit.перевод текста
  Prietenii o iau la picior și ajung la timp la universitate.

Vocabular

un ceás часы
un sfert четверть
flux de știri лента новостей
deodátă вдруг
o soneríe звонок
a întârziá опаздывать
o óră 1) час; 2) занятие
fix точно
úite смотри
un ceas de mấnă наручные часы
un cadóu подарок
într-adevắr действительно, поистине
un cadrán циферблат
fosforescént светящийся
un secundár секундная стрелка
principálul главное
scump дорого
încét медленно, тихо
cât е ceasul? ce oră e? cât e ora? который час?
fắră без
a aveá dreptáte быть правым
a mérge înaínte cu ... спешить на ... (о часах)
a rămấne în úrmă cu ... отставать на ... (о часах)
niciodátă никогда
а о luá la piciór поторапливаться
a ajúnge la timp прийти вовремя

Dialog

— Bună ziua, studenți!
— Bună ziua!
— Începem ora de română! Domnișoară Țurcan, scoală-te, te rog, în picioare și citește textul. Răspunde, ce vedem aici. Mai citește o dată. Acum e bine.
— Aici vedem niște ferestre.
— Cum sunt ele?
перевод текста — Ele sunt mari și luminoase.
— Bine, stai jos, te rog!
— Domnule Petrov, citește, te rog, textul! Nu e bine. Citește de la început. Mulțumesc. Stai jos.
— Maria, de ce nu vorbești românește?
— Pentru că nu știu încă limba. Dar voi încerca.
— Câteva fraze doar știi? Folosește totdeauna expresii vechi și noi când vorbești.перевод текста

Vocabular

domnișoáră барышня, незамужняя дама
scoală-te, te rog, în picioare встань, пожалуйста
stai jos садись
dómnule господин (при обращении)
a încercá пробовать
doar ведь
a folosí использовать
vechi старый
nou новый

Множественное число прилагательных

Большинство прилагательных мужского рода оканчивается во множественном числе на -i. Например: bun — buni, liber — liberi, interesant — interesanți.

Большинство прилагательных женского рода оканчивается во множественном числе на . Например: bună — bune, liberă — libere, interesantă — interesante.

Некоторые прилагательные (главным образом те, которые оканчиваются в единственном числе в мужском роде на -iu, а в женском роде на -ie) оканчиваются во множественном числе на -ii. Например:

Мужской род

ед. число

pustiu
auriu

мн. число

pustii
aurii

Женский род

ед. число

pustie
aurie

мн. число

pustii
aurii

Румынские прилагательные, оканчивающиеся в единственном числе на -esc (м. р.) и -ească (ж. р.), во множественном числе имеют одно окончание -ești для обоих родов. Например:

Единственное число Множ. число
мужской род женский род муж. р. и жен. р.
românesc
franțuzesc
rusesc
nemțesc
românească
franțuzească
rusească
nemțească
românești
franțuzești
rusești
nemțești

Прилагательные мужского и женского рода, оканчивающиеся в единственном числе на -e, во множественном числе для обоих родов имеют окончание -i. Например:

Единственное число Множественное число
мужской и женский род мужской и женский род
mare
verde
mari
verzi

Односложные и двусложные прилагательные мужского и женского рода с конечной корневой гласной -c или -g во множественном числе оканчиваются на -i. Например:

Единственное число Множ. число
мужской род женский род муж. р. и жен. р.
mic
lung
dulce
mi
lun
dulce
mici
lungi
dulci

Прилагательные мужского рода, оканчивающиеся в единственном числе на -i и в женском роде на -e, во множественном числе имеют окончание -i для обоих родов. Например:

Единственное число Множ. число
мужской род женский род муж. р. и жен. р.
dibaci
vechi
stângaci
dibace
veche
stângace
dibaci
vechi
stângaci

Таблица окончаний румынских прилагательных

Окончания в единственном числе → Окончания во множественном числе → Примеры

Ед. ч.

Мн. ч.

Примеры

согласная

прибавляет -i

interesant—interesanți, ușor—ușori

-u

меняет на -i

aspru—aspri, albastru—albaștri

-tor

прибавляет -i

folositor—folositori

-iu

меняет на -ii

pustiu—pustii, auriu—aurii

-i

остается без изменений

vechi—vechi

меняет на -e

interesantă—interesante

-ie

меняет на -ii

pustie—pustii

-toare

остается без изменений

silitoare—silitoare

При образовании множественного числа прилагательных наблюдаются следующие чередования корневых гласных и согласных:

-ea переходит в -e
măreață — mărețe
переходит в -e
tânăr — tineri
переходит в -i
vânătă — vinete
-t переходит в
deștept — deștepți
-d переходит в -z
verde — verzi
-s переходит в
frumos — frumoși
-g переходит в -gi
lung — lungi
-sc переходит в -șt
românesc — românești
-str переходит в -ștr
albastru — albaștri

Литературное будущее время в изъявительном наклонении

Образование и спряжение

Viitorul literar соответствует по значению будущему времени в русском языке. Оно образуется при помощи вспомогательного глагола a voi (хотеть) и инфинитива (без частицы a) спрягаемого глагола.

При спряжении глаголов в Viitorul literar спрягается только глагол a voi, а инфинитив основного глагола остается без изменений:

 

a voi

a termina

eu
tu
el, ea
noi
voi
ei, ele

voi
vei
va
vom
veți
vor

termina
termina
termina
termina
termina
termina

Вместо глагола I-й группы (a termina) может быть глагол другой группы, например, a vrea (II), a merge (III), a ști (IV) или вспомогательный глагол (a avea, a fi). Все они не будут меняться.

Употребление

Viitorul literar употребляется для обозначения действия, которое должно произойти в будущем времени. Однако оно часто заменяется настоящим временем (Prezentul) в тех случаях, когда в предложении есть обстоятельство времени, указывающее на будущее время, или когда по смыслу предложения совершенно ясно, что речь идет о предстоящем действии. Например:

Noi mergem mâine la Teatrul Mic, la piesa „Barbarii“ de M. Gorki. — Мы пойдем завтра в Малый театр на пьесу „Варвары“ М. Горького.

Viitorul literar может употребляться для выражения вероятности. В этом случае оно чаще всего сопровождается словом probabil. Например:

El va scrie, probabil, această scrisoare. — Он, вероятно, напишет это письмо.

Dialog

— Bună ziua, Alexandru.
— Bună ziua, Vasile.
— Tu nu știi orarul exact pe ziua de azi?
— Cum să nu! La ora 11 și 50 de minute va începe cursul de istorie. Mai târziu, pe la 2 și un sfert vom avea ora de limba franceză, iar la 4 fix va fi seminarul de economie politică.
— Aceasta înseamnă că la ora șase fără un sfert vom fi liberi și vom putea merge pentru câtva timp la bazinul de înot.
— Eu știu că cinematograful nostru rulează acum un film interesant. Poate mergem seara acolo?
— Dar la ce oră va începe filmul?
— La 10 și jumătate.
— De acord. Vom ieși de la piscină la 10 fără douăzeci. Vom lua cina și vom merge la cinematograf.перевод текста
— La revedere.

Vocabular

orár расписание (занятий)
cum să nu как нет!
înseámnă означает
bazín de înót (piscínă) плавательный бассейн
a rulá показывать (о фильме)
de acórd согласен (-сна)

Exerciții

1. Выпишите следующие слова и поставьте соответствующее ударение. (Copiați următoarele cuvinte și puneți accentul adecvat):

rus — rusă
bun — bună
interesant — interesantă
bogat — bogată
exact — exactă
tânăr — tânără

frumos — frumoasă
prost — proastă
proaspăt — proaspătă
domol — domoală
trecător — trecătoare
rusesc — rusească

românesc — românească
englezesc — englezească
franțuzesc — franțuzească
nemțesc — nemțească
unguresc — ungurească
turcesc — turcească

Ключ Ключ Ключ

2. Выпишите из текстов „Часы“ и „Диалог“ все слова, содержащие восходящие и нисходящие трифтонги и дифтонги. (Copiați din textele „Ceasul“ și „Dialog“ toate cuvintele care conțin triftongi și diftongi ascendenți și descendenți.)

Ключ

3. Проспрягайте следующие глаголы в будущем времени. (Conjugați următoarele verbe la Viitorul literar):

a citi, a suna, a deschide, a intra, a începe, a ieși, a întreba, a pronunța, a memora, a face, a uita, a scrie, a tăcea, a vorbi, a explica, a răspunde, a rămâne.

Ключ

4. Образуйте множественное число следующих прилагательных (мужского и женского рода). (Formați pluralul următoarelor adjective, masculin și feminin):

dulce, subțire, tare, limpede, înțelept, românesc, greu, iubitor, folositor, interesant, negru, albastru, mândru, mijlociu, viu, auriu, târziu, ușor, tinerel, frumușel, superior.

Ключ

5. Образуйте женский род от следующих прилагательных. (Formați femininul următoarelor adjective):

rău, greu, roșu, lung, mic, verde, dulce, acru, negru, albastru, cafeniu, argintiu, auriu, grandios, frumos.

Ключ

6. Поставьте глаголы в скобках в соответствующем лице. (Puneți verbele din paranteze la persoana corespunzătoare):

Eu (a citi) bine românește. Ei (a citi) o carte interesantă. Noi (a citi) un ziar. Voi (a citi) o revistă. Tu (a citi) prost românește. Eu (a vorbi) numai rusește. Ei (a vorbi) rusește și românește. Noi (a locui) acum la țară. Ei (a locui) într-o casă nouă. Voi (a locui) împreună? Eu nu (a ști) unde este această stradă. Ei (a ști) bine românește. El (a ști) că face multe greșeli. Noi (a ști) că el pleacă azi.

Ключ

7. Поставьте необходимые предлоги. (Puneți prepozițiile necesare):

1. Petre Ionescu și Nicu Stoicescu sunt sala studii. 2. Petre Ionescu îi dă lui Ion Petrescu o carte poezii limba română și lui Nicu Oprescu o carte nuvele limba română. 3. Apoi Victor îi dă lui Petru și încă la niște colegi români cărți limba rusă. 4. Și Elena oferă niște colege „Poezii“ Lermontov. 5. noi clasă mai vin niște studenți anul IV și anul V. 6. Nicu Stoicescu îi oferă unui coleg anul V cartea „Mitrea Cocor“ Sadoveanu.

Ключ

8. Ответьте на следующие вопросы. (Răspundeți la următoarele întrebări):

La ce oră ia micul dejun Petru Ionescu? Ce face Petru, când sună soneria? Cine intră în cameră? Când încep orele? Ce fac prietenii, când Petru termină micul dejun? Ce spune Nicu Stoicescu pe drum? De la cine e cadoul, ceasul nou? Cum arată ceasul nou? De ce ajung la timp prietenii la universitate?

Ключ

9. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

 а) Дорогие учителя. Румынские друзья. Русские студенты и студентки. Московские рабочие. Чешские коллеги. Венгерские ученые. Русские артисты.
 б) В Московском университете учатся русские, румынские, болгарские, венгерские, немецкие и другие студенты. На уроке румынского языка студенты читают, пишут и говорят по-румынски и по-русски.

Ключ Ключ

10. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

Я буду учиться в университете. Мои друзья будут учиться в университете. Я буду завтракать ровно в 8 часов. После завтрака я пойду в университет. Его друзья будут хорошо знать венгерский язык. И вы будете говорить хорошо по-румынски, но пока вы только читаете и пишете. У ваших друзей будет хорошее произношение. У них хорошая память, и они быстро учат слова. Они будут писать по-румынски без ошибок. Он еще медленно читает по-румынски, но скоро будет читать быстро. Извините, я сегодня опоздал (am întârziat) на занятия, но больше я никогда не буду опаздывать.

Ключ

11. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

 1. Я читаю сейчас очень интересную книгу.
 2. Они много читают.
 3. Вы хорошо читаете по-румынски? Нет, пока не очень хорошо.
 4. Он читает румынскую газету.
 5. Я плохо говорю по-румынски.
 6. Key
 7. Этот студент хорошо говорит по-румынски.
 8. Этот студент хорошо говорит по-русски.
 9. Они говорят, что вы уезжаете в Санкт-Петербург.
 10. Что ты пишешь? Я пишу упражнения.
 11. Дан пишет очень хорошо по-румынски.
 12. Key
 13. Они пишут плохо по-французски.
 14. Ты хорошо знаешь этот язык? Нет, этот язык я знаю плохо.
 15. Наш преподаватель задает вопросы по-русски, а мы отвечаем по-румынски.
 16. Я кладу книгу на место.
 17. Он кладет тетрадь в портфель.
 18. Мои часы отстают на 10 минут.
 19. Key
 20. Твои часы спешат на 25 минут.
 21. В котором часу вы идете домой?
 22. В котором часу начинается ваш урок? Наш урок начинается в два часа.
 23. Мы идем туда в 5 часов.
 24. Твой друг ждет возле остановки метро до 6 часов.
 25. У них сегодня выходной день и они, вероятно, пойдут в театр.

Ключ

12. Составьте 5 предложений со следующими прилагательными. (Compuneți 5 propoziții cu următoarele adjective):

mic, lungă, dulce, vechi, românesc.

Ключ

13. Составьте по два предложения с антонимами. (Compuneți câte două propoziții cu antonimele):

mult — puțin, încet — repede

Ключ

14. Составьте предложения с использованием выражений. (Compuneți fraze cu expresiile):

cât e ceasul? ce oră e?, a merge înainte cu, a rămâne în urmă cu.

Ключ

15. Напишите диалог, используя следующие слова. (Scrieți un dialog, folosind următoarele cuvinte):

ora nouă fix, o pronunțare frumoasă, a pune întrebări, a da răspunsuri, e exact ora opt, e ora zece fix, ceasul merge înainte cu, ceasul rămâne în urmă cu.

Ключ

16. Напишите следующие числительные буквами. (Scrieți cu litere următoarele numerale):

94, 115, 270, 340, 465, 572, 684, 733, 895, 1002, 2201, 3451.

Ключ