Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 35

Урок 35

 1. Относительно-вопросительные местоимения.
 2. Народные формы будущего времени.

La o uzină

 Astăzi la decanat s-a comunicat că o grupă de studenți din anul întâi o să meargă în excursie la uzina de automobile „KAMAZ“ din Naberejnîe Celnî.
— Vino și tu Igor cu noi! — îi strigă Petre prietenului său Igor Ivanov.
— Unde să merg?
— La uzina „KAMAZ“. S-a spus că acolo lucrează și fratele tău.
перевод текста — Mulțumesc că m-ai anunțat. Am să merg cu plăcere împreună cu voi.
 Peste o oră studenții au ajuns la întreprindere. Ea a fost fondată în anul 1969. În prezent această întreprindere ocupă un teritoriu uriaș și este una dintre cele mai mari uzine de automobile din Rusia.
 În halele spațioase ale uzinei lucrează mii de muncitori calificați, strungari, frezori, lăcătuși, tehnicieni și ingineri, care cu propriile lor mâini fac toate piesele necesare pentru admirabilele camioane, vestite și apreciate mult nu numai în Rusia, ci și în străinătate. перевод текста De pe banda rulantă principală, la fiecare 2—3 minute coboară câte un nou și puternic camion.
— Dar unde este fratele tău? — îl întrebă Petre pe Igor.
— Nu te grăbi, imediat ce o să ajungem la secția lui, o să ți-l arăt, — răspunse Igor.
 Halele luminoase și înalte ale uzinei sunt utilate cu mașinile și strungurile cele mai moderne. Tocmai acestea sunt mașinile, care dau un mare randament și la deservirea cărora muncitorii nu depun un efort fizic prea mare.
перевод текста — Intră aici, — spune Igor, — fratele meu lucrează în această secție.
— Nu, nu, acum nu vă împrăștiați, — intervine conducătorul grupei, — a și venit autobuzul, cu care ne vom duce la clubul uzinei.
 Puternica industrie rusă are nevoie de muncitori calificați și de aceea la uzina „KAMAZ“, ca și la toate celelalte mari întreprinderi industriale funcționează diferite cursuri de specializare, școli tehnice și alte instituții de învățământ, mulțumită cărora muncitorii se pot perfecționa.
 Clubul uzinei este un adevărat сomplex cultural. Pentru muncitori acolo au fost organizate tot felul de cercuri tehnice și de artiști amatori.перевод текста

Vocabular

péste o óră через час
o întrepríndere предприятие
a fondá основывать, создать
uriáș огромный
o hálă зд.: цех
spațiós просторный
un strungár токарь
un frezór фрезеровщик
un lăcătúș слесарь
própriu собственный
un camión грузовой автомобиль
o piésă отдельный предмет, зд.: часть, деталь
a apreciá ценить
о bándă rulántă конвейер
o sécție участок, зд.: цех
utilát оборудованный
un strung токарный станок
un randamént производительность
a deserví обслуживать
a depúne подавать, сдавать, зд.: приложить
un efórt усилие
a intervení вмешаться, вмешиваться
mulțumítă благодаря
a se perfecționá совершенствоваться, повысить квалификацию
a deserví обслуживать

Expresii

împreúnă cu ... вместе с ...
de pe bánda rulántă coboáră сходит с конвейера
prea máre слишком большой
nu vă împrăștiáți не расходитесь
tot félul de различные

Относительно-вопросительные местоимения

Относительно-вопросительные местоимения care и cine имеют двойную функцию: они заменяют существительное или местоимение главного предложения, выполняя в придаточном предложении роль подлежащего, прямого дополнения, косвенного дополнения и вместе с тем они связывают придаточное предложение с главным.

Существительное или местоимение главного предложения, заменяемое относительным местоимением, в румынской терминологии называется антецедентом (antecedent).

В предложении Citiți revistele care sunt pe masă. — Прочтите журналы, которые на столе — слово revistele является антецедентом, местоимение care в данном предложение выполняет роль подлежащего.

Относительное местоимение care является прямым дополнением и заменяет также лица и предметы:

Am întâlnit prietena pe care o așteptam. — Я встретил подругу, которую ожидал.
Iată cărțile, pe care le-am cumpărat. — Вот книги, которые я купил.

Обычно относительное местоимение следует непосредственно за своим антецедентом:

Uită-te la băiatul, care a intrat. — Посмотри на парня, который зашел.

Однако, если антецедент относительного местоимения выражен существительным с определением или дополнением, относительное местоимение следует за синтаксической группой, составляющей антецедент:

Noi citim acum о carte foarte interesantă pe care am cumpărat-o ieri. — Мы читаем сейчас очень интересную книгу, которую мы купили вчера.

Относительно-вопросительное местоимение cine употребляется как подлежащее, заменяя существительное или местоимение, обозначающее лицо:

Cine se scoală de dimineață departe ajunge. — Кто рано встает, тот далеко пойдет.

В основном cine, употребляется в функции вопросительного местоимения:

Cine a intrat? — Кто вошел?

Относительное местоимение ce является прямым дополнением и заменяет предметы. Например:

Uite ce am cumpărat! — Посмотри, что я купил.

Румынские местоимения cine, care в вопросительно-относительной форме склоняются. Местоимение ce по падежам не изменяется.

Склонение вопросительно-относительных местоимений cine и care

 

Singular

 

Masculin — Feminin

N.
G.
D.
А.

cine
(al, a, ai, ale) cui
cui
(pe) cine

 

Singular

 

Masculin

Feminin

N.
G.
D.
А.

care
căruia
căruia
care

care
căreia
căreia
care

 

Plural

 

Masculin

Feminin

N.
G.
D.
А.

care
cărora
cărora
care

care
cărora
cărora
care

В русском языке союз что совпадает по форме с относительным местоимением что. Союзу что соответствует в румынском языке союз .

При переводе с русского языка на румынский следует помнить, что относительное местоимение ce является прямым дополнением, a является союзом, соединяющим два или несколько предложений, поэтому предложение — Елена показала, что она купила, мы переводим: Elena a arătat ce a cumpărat, где се является прямым дополнением, выраженным относительным местоимением.

Народные формы будущего времени

В румынском языке, кроме известных форм будущего времени, имеются еще две народные формы.

Эти формы очень часто употребляются в разговорной речи.

Первая форма образуется из спрягаемых форм вспомогательного глагола a avea и сослагательного наклонения спрягаемого глагола, а вторая форма — из частицы o и сослагательного наклонения спрягаемого глагола.

Forma I

 

a avea

a învăța

eu
tu
el, ea
noi
voi
ei, ele

am
ai
are
avem
aveți
au

să învăț
să înveți
să învețe
să învățăm
să învățați
să învețe

a tăcea

a merge

a citi

să tac
să taci
să tacă
să tăcem
să tăceți
să tacă

să merg
să mergi
să meargă
să mergem
să mergeți
să meargă

să citesc
să citești
să citească
să citim
să citiți
să citească

Forma II

 

o

a învăța

eu
tu
el, ea
noi
voi
ei, ele

o
o
o
o
o
o

să învăț
să înveți
să învețe
să învățăm
să învățați
să învețe

a tăcea

a merge

a citi

să tac
să taci
să tacă
să tăcem
să tăceți
să tacă

să merg
să mergi
să meargă
să mergem
să mergeți
să meargă

să citesc
să citești
să citească
să citim
să citiți
să citească

Uzina vie

după Al. Sahia

 Muncitorii aproape goi, cu șiruri de sudoare pe spate și piept, lucrau la cazane.
 Bozan s-a urcat pe scara de sârmă la comanda podului rulant. Acolo sta cocoțat de paisprezece ani.
 Podul rulant a ajuns din nou la ușa cuptorului. Bozan încearcă o mișcare și deodată simte că alunecă în jos într-un zgomot asurzitor.
 Podul rulant s-a prăbușit peste cazanul de plumb.
перевод текста  Unsprezece luni a stat Bozan în spital. I s-a amputat piciorul drept.
 Au trecut câteva luni de la ieșirea din spital și loc în uzină tot nu a căpătat. Are nevoie de un picior de lemn care costă bani mulți. Directorul general, când s-a găsit față în față cu Bozan, a scuturat scrumul țigării și a mormăit înfundându-se comod în fotoliu: „Fabrica nu poate da picioare“...
 Vestea că direcția refuză să-i cumpere lui Bozan piciorul, s-a întins repede. S-a întrunit Comitetul uzinei și greva a fost declarată.
 — Desigur, vorbi cineva, directorul va înștiința poliția.
перевод текста  Un muncitor din Comitet sări pe o grămadă de fier ruginit și începu:
 — Tovarăși, de luni de zile, Bozan cere un drept al lui: piciorul de lemn. Fabrica refuză. Iată deci cum legea asigurărilor este o simplă minciună, ca toate legile burgheziei. Hotărârea Comitetului nostru este să părăsim lucrul. Ei trebuie să înțeleagă că noi suntem adevărata uzină, uzina vie.
 Mulțimea scoase strigăte de aprobare.
 Deodată din spatele fabricii, apărură soldații.
 — Vine armata, strigă un muncitor. Nu vom părăsi curtea, nici în uzină nu va intra nimeni.перевод текста
 Muncitorii strânseră rândurile.

Exerciții

1. Copiați din textul „La o uzină“ propozițiile în care verbele sunt la viitor, forma populară.

Ключ

2. Explicați întrebuințarea pronumelui relativ care în următoarele propoziții:

Peste o oră studenții au ajuns la întreprinderea, care a fost construită în 1969. În halele spațioase ale uzinei lucrează mii de muncitori calificați, strungari, frezori lăcătuși, tehnicieni și ingineri, care cu propriile lor mâini fac toate piesele necesare pentru admirabilele camioane care sunt vestite și apreciate mult nu numai în Rusia, ci și în străinătate. Toate acestea sunt mașinile, care dau un mare randament și la deservirea cărora muncitorii nu depun un efort fizic prea mare. Nu vă împrăștiați, căci a și venit autobuzul, cu care ne vom duce la clubul uzinei. La uzina „KAMAZ“, ca și la toate celelalte întreprinderi industriale rusești funcționează diferite cursuri de specializare, la care muncitorii se pot perfecționa.

Ключ

3. Puneți pronumele nehotărâte și negative necesare:

Cred că îl voi anunța pe că examenele vor începe peste trei zile. Va trebui să ne gândim la aceia care vor susține examenele. Când se va termina sesiunea de examene, ne vom putea odihni. Vă doresc la să vă odihniți bine. El n-a spus că pleacă au nevoie de bilete pentru 25 ianuarie, pentru 26. Puteți să transmiteți aceasta cu din grupa noastră. Ei au venit la timp? vorbesc despre aceste evenimente. Povestiți-mi ce s-a întâmplat, căci eu nu știu . În viață trece. Eu n-aud . Unde este el, știe ? Nu , nu știe. Ați citit în legătură cu aceasta? A venit acel student, pe care îl așteptați? Nu, a venit .

Ключ

4. Numiți sinonimele următoarelor cuvinte:

a merge, un prieten, a anunța, cu plăcere, mare, a lucra, calificați, necesare, admirabil, vestit, a aprecia, principal, puternic, imediat, a răspunde, a da un randament, în plus, a interveni, a avea nevoie, tot felul de, de pildă, zilnic, a se comunica.

Ключ

5. Numiți antonimele următoarelor cuvinte:

uriaș, spațios, vestit, a se grăbi, puternic, cu, acolo, tot, mult, mare, principal, luminos, a cere, a se împrăștia, a se perfecționa.

Ключ

6. Formați familiile de cuvinte:

o grupă, a striga, a plăcea, a construi, necesar, secțiune, calificat, combinat, a servi.

Ключ

7. Scrieți cu cuvinte numeralele:

Cât face 15 și (plus) 15? 15 plus 15 face 30.
Cât face 20 minus 8? 20 minus 8 face 12.
Cât face 3 ori 9? 3 ori 9 face 27.
Cât face 40 împărțit la 4? 40 împărțit la 4 face 10.

Ключ

8. Puneți prepozițiile sau adverbele corespunzătoare:

Muncitorii goi, șiruri sudoare spate, lucrau cazane. Bozan s-a urcat scara sârmă comanda podului rulant. Stătea cocoțat paisprezece ani. Podul rulant a ajuns ușa cuptorului. Bozan încearcă o mișcare și simte că alunecă . Podul s-a prăbușit cazanul plumb. Unsprezece luni a stat Bozan spital. Au trecut luni ieșirea spital și loc uzină tot nu a căpătat. Are nevoie un picior lemn.

Ключ

9. Puneți întrebări la părțile de propoziție evidențiate:

Un muncitor din Comitet sări pe o grămadă de fier ruginit și începu: „Tovarăși, de luni de zile, Bozan cere un drept al lui: piciorul de lemn. Fabrica refuză. Iată deci cum legea asigurărilor este o simplă minciună, ca toate legile burgheziei. Hotărârea Comitetului nostru este să părăsim lucrul. Ei trebuie să înțeleagă că noi suntem adevărata uzină, uzina vie“.
 Mulțimea scoase strigăte de aprobare. Deodată, din spatele fabricii, apărură soldații.
 Muncitorii strânseră rândurile.

Ключ

10. Răspundeți la următoarele întrebări:

1. Cine va merge în excursie și unde? 2. De unde s-a aflat aceasta? 3. Cine sunt Igor și Petre? 4. Când au ajuns studenții la întreprindere? 5. Este importantă această uzină? 6. Cine lucrează la această uzină? 7. Cum sunt halele uzinei și cu ce sunt utilate ele? 8. Ce spune conducătorul grupei, când Igor vrea să meargă la fratele său? 9. De cine are nevoie industria rusă? 10. Ce funcționează pe lângă uzina „KAMAZ“? 11. Ce reprezintă clubul uzinei?

Ключ

11. Răspundeți la întrebările, puse la textul „Uzina vie“:

1. Când s-au întâmplat cele povestite de scriitor? 2. Unde se petrecea acțiunea din fragmentul de mai sus? 3. În ce loc lucra muncitorul Bozan? 4. Ce i s-a întâmplat lui Bozan? 5. Ce a cerut el de la conducerea uzinei? 6. Ce au făcut muncitorii când au aflat răspunsul directorului uzinei? 7. Pe cine a chemat în ajutor directorul uzinei? 8. Ce hotărâre au luat muncitorii?

Ключ

12. Povestiți conținutul fragmentului de lectură „Uzina vie“, folosind planul de mai jos:

1. Munca în uzină. 2. Locul de muncă al lui Bozan. 3. Accidentul lui Bozan. 4. Purtarea directorului. 5. Greva.

13. Conjugați următoarele verbe la formele populare ale vitorului:

a merge, a comunica, a veni, a spune, a mulțumi, a anunța, a lucra, a ajunge, a construi, a întinde, a face, a coborî, a se grăbi, a arăta, a cere, a interveni, a duce, a organiza, a deservi.

Ключ

14. Puneți pronumele relative necesare:

1. Aceasta este chestiunea trebuie s-o rezolv. 2. Acestea sunt revistele le-am luat de la bibliotecă. 3. Luați cărțile sunt pe masă. 4. Textul trebuie să-l traduc este foarte greu. 5. Iată studentul îl așteptăm. 6. Iată articolele trebuie să fie traduse. 7. Este o lucrare mă interesează foarte mult. 8. Aceștia sunt studenții i-am întâlnit aseară la teatru. 10. Iată profesorul i s-a propus să organizeze serata catedrei noastre. 11. Nu pot să răspund imediat la chestiunea mi-ați pus-o.

Ключ

15. Formați Perfectul simplu și Mai mult ca perfectul verbelor, persoana 3-a singular și plural:

a se comunica, a se anunța, a coborî, a se grăbi, a cere, a interveni, a putea, a organiza, a se duce, a funcționa.

Ключ

16. Scrieți cu cuvinte:

1905, 1917, 1941, 1962, 2023, 2087

Ключ

17. Scrieți un dialog, întrebuințând următoarele cuvinte și expresii:

uzina de automobile, o întreprindere, hale spațioase, strungari, frezori, lăcătuși, tehnicieni, ingineri, strungurile cele mai moderne, efort fizic, cursuri de specializare, complex cultural, a deservi, camioane, bandă rulantă, coboară.

Ключ

18. Faceți rezumatul scris și oral al textului „La o uzină“.

Ключ

19. Găsiți adjectivele care au aceeași rădăcină cu substantivele:

o industrie, o energie, o prietenie, o plăcere, un spațiu, o grabă, o putere, o specializare, o perfecționare, un adevăr.

Ключ

20. Înlocuiți verbele din paranteze cu formele populare ale viitorului:

1. El (a se duce) azi la teatru. 2. El (a scrie) când va sosi la destinație. 3. El mi-a promis că (a da) mâine răspunsul. 4. Dumneavoastră (a fi) acolo? — Da, eu (a fi) acolo la ora cinci. 5. Noi (a încredința) această sarcină domnului N. Cred că tu (a fi) bucuros și (a râde). 6. Vara eu (a pleca) la Marea Neagră, dar tu unde (a se duce)? 7. El (a aduce) cărți de la București. 8. Noi (a face) rost de bilete și (a telefona). 9. Când noi (a sosi) la Sankt Petersburg, (a se opri) la prietenii mei. 10. Sunt sigur că această legendă (a plăcea) vouă.

Ключ

21. Puneți subiectul și predicatul următoarelor propoziții la plural:

O grupă de studenți din anul III va vizita azi uzina „KAMAZ“. Studentul de serviciu a făcut toate pregătirile necesare. Întreprinderea, care va fi vizitată, se întinde pe un teritoriu uriaș. Hala luminoasă și înaltă a uzinei este utilată cu mașinile și strungurile cele mai moderne. Aceasta este o mașină care dă un mare randament.

Ключ

22. Traduceți în românește:

 1. Вот книги, которые стоят на полке.
 2. Вот текст, который нужно выучить на завтра.
 3. Вот журнал, который ты искал.
 4. Вот словарь, который я купил вчера.
 5. Коллега, которого вы ждете, не придет, так как у него собрание.
 6. Девушка, которая пришла, моя сестра.
 7. Возьмите в библиотеке журналы, которые только что получены из Румынии.
 8. Key
 9. Я читаю произведения одного автора, о котором много говорят за последнее время.
 10. Одолжите мне эту книгу, которая мне очень нравится.
 11. Это вопрос, который нужно обсудить.
 12. Он читает газету, которую вы ищите.
 13. Дайте мне на несколько дней книгу, которая вам сейчас не нужна.
 14. Вот материалы, которые мне необходимы для дипломной работы.
 15. Вот, наконец, автобус № 5, который мы так долго ждали.

Ключ