Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 28

Урок 28

  1. Детерминативный (определительный) артикль.
  2. Обстоятельство места.
  3. Обстоятельство времени.

Moscova

 Moscova, capitala Federației Ruse, este centrul ei politic, economic, științific etc. Acest oraș vechi de peste 875 de ani este unul dintre cele mai mari și mai frumoase orașe ale lumii.
 Cea mai strânsă legătură a existat totdeauna între soarta Moscovei și soarta poporului rus. Cei mai buni fii ai Moscovei au fost totdeauna în primele rânduri ale apărătorilor independenței Rusiei.перевод текста
 Moscova este unul dintre orașele, care s-a schimbat cel mai mult. În locul străzilor înguste și întortocheate au apărut bulevarde largi și drepte. În mijlocul celei mai frumoase piețe din Moscova - „Piața Roșie“ se află mausoleul lui Lenin. Tot aici este și Kremlinul. Cea mai frumoasă stradă a orașului este strada Gorki.перевод текста
 Alături de admirabilele monumente arhitectonice vechi se înalță cele mai moderne și confortabile clădiri.
 La Moscova sunt multe parcuri și grădini.
 Lucrările de reconstrucție continuă și în prezent. Anual, locuitorii orașului capătă sute de mii de metri pătrați de suprafață locativă.перевод текста

Vocabular

de péste более
strâns тесный
o legătúră связь
î́ntre между
о soartă судьба
fíi сыновья
un apărătór защитник
о independénță независимость
îngúst узкий
întortocheát запутаный, зд.: кривой
larg широкий
drept 1) прямой, 2) правый, 3) право
un monumént arhitectónic архитектурный памятник
lucrắrile de reconstrúcție восстановительные работы, работы по реконструкции
pătráți квадратные
о suprafáță locatívă жилая площадь

Sinonime

totdeaúna, meréu — всегда
frumós, minunát — прекрасный
alắturi de, lấngă — возле
a se aflá, a fi — находиться, быть
a continuá, a urmá — продолжать

Antonime

un céntru (центр) — o periferíe (периферия)
frumós (красивый) — urất (некрасивый)
a legá (связывать) — a dezléga (развязывать)
dúpă (после) — înaínte (до)
îngúst (узкий) — larg (широкий)
în prezént (в настоящее время) — în trecút (в прошлом)

Omonime

drept 1) правый, 2) прямой, 3) право

Familie de cuvinte

a schimbá (менять, изменять) { schimb (обмен)
schimbáre (перемена)
schimbătór (переменчивый, непостоянный)

Детерминативный (определительный, прилагательный) артикль

Склонение

 

Единственное число

 

Мужской род

Женский род

N.

cel

cea

G.

(al, a, ai, ale) celui

(al, a, ai, ale) celei

D.

celui

celei

A.

(pe) cel

(pe) cea

 

Множественное число

 

Мужской род

Женский род

N.

cei

cele

G.

(al, a, ai, ale) celor

(al, a, ai, ale) celor

D.

celor

celor

A.

(pe) cei

(pe) cele

Прилагательный артикль согласуется в роде и числе с определяемым словом. Если прилагательный артикль находится перед определяемым словом, то оно употребляется без артикля. Например:

Vara este cel mai cald anotimp al anului.

Если же прилагательный артикль находится после определяемого слова, то оно употребляется с артиклем. Например:

Vara este anotimpul cel mai cald al anului.

Употребление

Прилагательный артикль употребляется:

1) при образовании превосходной степени прилагательных и наречий:

Federația Rusă este cel mai mare stat din lume.
Colegul meu a recitat cel mai bine poezia.

2) перед прилагательным, употребляемым в значении существительного, с целью выделить один предмет или одно лицо из ряда других:

Dintre toate variantele, aceasta este cea mai potrivită.

3) перед некоторыми качественными прилагательными, употребляющимися в функции существительных: cel mijlocaș (вместо mijlocașul), cel sărac (вместо săracul);

4) при количественных или иногда порядковых числительных (с предлогом de). Например: cei trei, cel de-al treilea student, cea de-a treia studentă. Здесь имеются в виду определенные лица, хорошо известные говорящему.

5) перед прилагательным, являющимся определением или приложением:

Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a domnit vreme îndelungată.

6) в наречных выражениях:

cel mult, cel puțin, în cele din urmă.

Обстоятельство места

Обстоятельство места в румынском языке, как и в русском, отвечает на вопросы:

unde? (где?), încotro? (куда?), de unde? (откуда?).

Так же как и в русском, обстоятельство может быть выражено различными частями речи:

1) наречием места без предлога или с предлогами acolo, aici, departe, aproape, de acolo:

Victor locuiește aproape sau departe de universitatea noastră? — Виктор живет близко или далеко от нашего института?

2) существительным с предлогом или без предлога:

În România sunt multe obiective turistice. — В Румынии много достопримечательностей.

Обстоятельство времени

Обстоятельства времени отвечают на вопросы: când? (когда?), de când? (с каких пор?), până când? (до каких пор?) и др.

Обстоятельства времени выражаются:

1) наречием времени без предлога и с предлогами:

mâine, până, odată, niciodată. Например:

El pleacă mâine la Sankt Petersburg. — Он завтра уезжает в Санкт-Петербург.
Așteaptă până mâine ca să returnezi cărțile la bibliotecă. — Подожди до завтра, чтобы сдать книги в библиотеку.

2) существительным с предлогом или без предлога:

De Revelion am petrecut timpul foarte bine.— На встрече Нового года мы очень хорошо провели время.
Seara el a plecat acasă obosit. — Вечером он ушел домой усталым.

3) существительным с указательным местоимением:

Astă-vară m-am odihnit foarte bine. — Этим летом я очень хорошо отдохнул.
Anul acesta au avut loc evenimente importante.— В этом году произошли важные события.

4) существительным с прилагательным:

Săptămâna trecută am fost foarte bolnavă. — На прошлой неделе я очень болела.
Anul viitor voi pleca și eu în Crimeea. — В будущем году и я поеду в Крым.

Orașul Moscova

 Orașul Moscova este un mare centru industrial, administrativ și cultural. Piețele Moscovei sunt mari și largi. Străzile Moscovei sunt lungi și drepte. Guvernul Rus acordă mare atenție reconstrucției mărețe a capitalei statului rus.
 La Moscova sunt multe clădiri înalte. Iată, de exemplu, clădirea de 26 de etaje a Universității de Stat, așezată pe „Vorobievî Gorî“.перевод текста
 Orașul Moscova este inima Federației Ruse. Este cel mai populat oraș din Rusia și Europa. Pentru mulți ruși și străini Moscova este un oraș cu multe oportunități.
 Pe malul râului Moscova este Kremlinul cu zidurile și cu turnurile sale vechi.
перевод текста  În fiecare an, pe 9 mai, în Piața Roșie se sărbătorește Ziua Victoriei printr-o paradă militară.
 Tineretul nostru este fericit că are toate condițiile pentru a studia. La Moscova, ca și în toate orașele mari din Rusia, sunt foarte multe școli și universități. Toate aceste universități pregătesc specialiști calificați în diverse domenii: dreptului, economiei, IT, medicinii, educației, culturii etc.
 La Moscova sunt multe teatre, biblioteci, muzee, cinematografe.перевод текста

Vocabular

culturál культурный
măréț грандиозный
așezát расположенный
o ínimă сердце
populát густонаселенный, населенный, заселенный
o oportunitáte возможность
un zid стена
un turn башня
Zíua Victóriei День Победы
o condíție условие
pregătésc specialíști calificáți готовят квалифицированных специалистов
divérs различный
IT (tehnologíi informaționále) информационные технологии
educáție 1) образование, 2) воспитание

Sinonime

a construí (-esc), a clădí (-esc) — строить
a pregătí (-esc), a prepará — готовить
a învățá, a studiá (-ez) — учить, изучать

Antonime

luminós (светлый) — întunecát (темный)
stâng (левый) — drept (правый)
fericít (счастливый) — nenorocít (несчастный)

Omonime

piáță 1) рынок 2) площадь

Exerciții

1. Проспрягайте следующие глаголы в сослагательном и повелительном наклонениях. (Conjugați următoarele verbe la Modul conjunctiv și la Modul imperativ):

a exista, a lega, a schimba, a înălța, a continua, a căpăta, a avea, a acorda, a urma, a construi, a învăța, a sărbători, a pregăti.

Ключ

2. Просклоняйте определительный артикль и следующие существительные в единственном и множественном числе. (Declinați articolul determinativ și următoarele substantive la singular și plural):

studentul cel silitor, cartea cea interesantă, bulevardul cel mai larg, strada cea mai îngustă.

Ключ

3. Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужные лица и времена. Переведите это упражнение. (Deschideți parantezele și puneți verbele la persoanele și timpurile necesare. Traduceți acest exercițiu.)

 Moscova (a fi) capitala Federației Ruse. Râul Moscova (a traversa) întregul oraș. Străzile și piețele Moscovei sunt largi și frumoase. Noi ne (a iubi) foarte mult orașul natal. Noi (a admira) grădinile și parcurile Moscovei. În Piața Roșie alături de Kremlin (a fi) mausoleul lui Lenin. Toți cetățenii ruși (a vizita) mausoleul cu mult interes.
 În ultimii ani la Moscova (a se construi) multe clădiri înalte. Arhitecții (a prevedea) ca toate blocurile noi (a fi) cu confort modern. Universitatea de Stat din Moscova (a fi) vestită în întreaga lume.
 Orașul nostru (a fi) un mare centru cultural și industrial. Aici (a fi) multe uzine și fabrici, universități și biblioteci, teatre și cinematografe. Moscova (a fi) și centrul turistic al țării.

перевод текстаКлюч

4. Подберите правильные слова. (Puneți cuvintele potrivite):

Moscova este Federației Ruse, cel mai mare din lume. Moscova este un oraș foarte și foarte . Aici sunt numeroase și uzine, unde lucrează mulți . Zeci de mii de studenți în școlile superioare capitalei. Străzile și piețele Moscovei sunt și foarte curate. În ultimii pe marginile trotuarelor au fost plantați mii de . Noile clădiri se înalță de admirabilele monumente arhitectonice. Nespus de (несказанно) frumoase sunt palatele subterane ale . Guvernul rus acordă mare măreței reconstrucții a statului rus. Prin orașul Moscova curge Moscova. Pe malul este Kremlinul. Pe 9 mai în Roșie are loc o militară, unde se sărbătorește Ziua .

Ключ

5. Назовите синонимы данных слов. (Numiți sinonimele cuvintelor):

lângă, a căpăta, a prepara, a studia, a fi, mereu.

Ключ

6. Образуйте родственные слова. (Formați familiile cuvintelor):

a strânge, a exista, un apărător, a lucra, a continua, a guverna.

Ключ

7. Назовите антонимы слов и составьте предложения с этими антонимами. (Numiți antonimele cuvintelor și compuneți propoziții cu aceste antonime.)

drept, fericit, a apărea, înainte, a dezlega, un centru.

Ключ

8. Ответьте на следующие вопросы. (Răspundeți la următoarele întrebări):

Ce este Moscova? Ce vechime are Moscova? Ce legătură a existat totdeauna între soarta Moscovei și soarta poporului rus? Unde au fost cei mai buni fii ai Moscovei? Ce a apărut în locul străzilor înguste și întortocheate? Ce se află în mijlocul celei mai frumoase piețe din Moscova? Ce stradă este cea mai frumoasă? Ce continuă și în prezent? Ce capătă anual locuitorii orașului?

Ключ

9. Задайте десять вопросов к тексту „Orașul Moscova“. (Puneți zece întrebări la textul „Orașul Moscova“.)

Ключ

10. Составьте по два предложения с омонимами piața и drept. (Compuneți câte două propoziții cu omonimele piața și drept.)

Ключ

11. Составьте пять простых предложений и пять развернутых предложений со словами из текстов „Moscova“ и „Orașul Moscova“. (Compuneți cinci propoziții simple și cinci propoziții dezvoltate cu cuvintele din textele „Moscova“ și „Orașul Moscova“.)

Ключ

12. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

 Москва, наша любимая столица, — один из старейших городов Российской Федерации. В сентябре 2022 года Москва праздновала свое 875-летие.
 История Москвы неразрывно связана с историей Российского государства. Москва всегда стояла во главе русского народа в борьбе против иноземных захватчиков.
 Москва — крупнейший промышленный и культурный центр. Узкие улицы были реконструированы в широкие бульвары. Много прекрасных парков украшают Москву. Новые линии метро связывают различные районы столицы. Москва является также научным центром нашей родины. Здесь находится Российская академия наук, Университет имени М. В. Ломоносова и много институтов, библиотек, театров, музеев и кинотеатров.
 Мы все очень любим нашу дорогую столицу.

Ключ

13. Напишите краткое изложение текста "Москва". (Faceți în scris rezumatul textului „Moscova“.)

Ключ

14. Опишите свой родной город или город вашего друга. (Descrieți orașul dumneavoastră natal sau orașul natal al prietenului dumneavoastră.)

Ключ

15. Примеры тем для письменного сочинения или устного рассказа. (Exemple de teme):

  1. Прогулка по улицам Москвы. (O plimbare pe străzile Moscovei.)
  2. Город Москва в истории России. (Orașul Moscova în istoria Rusiei.)
  3. Москва — политический, промышленный и культурный центр нашей страны. (Moscova — centru politic, industrial și cultural al țării noastre.)
  4. Москва во время Великой Отечественной войны. (Moscova în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei.)
  5. Город Москва — хранитель мира во всем мире. (Orașul Moscova — păstrătorul păcii în întreaga lume)

Ключ