Изучаем вьетнамский язык с нуля!
Урок 9. Диалог 1

Достопримечательности Ханоя

Angela và Thùy Dương đi thăm những thắng cảnh ở trung tâm Hà Nội
Анджела и Туй Дыонг посещают достопримечательности в центре Ханоя

ANGELA:    Hôm nay trời đẹp quá! Và được ngắm Hồ Hoàn Kiếm từ nhà hàng Thủy Tạ thật là một diễm phúc.
THÙY DƯƠNG: Angela nói đúng đấy. Nhiều người Hà Nội và khách du lịch nước ngoài chọn nhà hàng này để ăn uống và thưởng ngoạn.
ANGELA:    Nhưng chắc là ở đây món ăn nào cũng đắt lắm, phải không?
THÙY DƯƠNG: Đắt hơn những nơi khác một chút.
ANGELA:    Khi ở Mỹ mình đã nghe nói Hồ Hoàn Kiếm là một thắng cảnh.
перевод текста THÙY DƯƠNG: Và bây giờ Angela biết thêm Thủy Tạ nữa, một nhà hàng nổi tiếng của Hà Nội.

Словарь

trời погода (буквально: небо)
Hồ Hoàn Kiếm Хо Хоан Кьем, Озеро Возвращённого Меча
thật (là) действительно
diễm phúc огромная радость
đúng правильный
người Hà Nội житель Ханоя
nước ngoài (С), ngoại quốc (Ю) иностранный
khách du lịch, du khách турист
ăn uống обедать
thưởng ngoạn насладиться
nơi место
khác другой
khác я, меня (когда говорите с близкими друзьями)
nổi tiếng знаменитый, известный

Сравнительная степень

Используйте “hơn”, чтобы выразить сравнительную степень. Например:

 • Chiếc áo dài này đẹp hơn chiếc áo dài kia.
  Это аозай более красивое, чем то.
 • Tôi thích đọc sách hơn đi xem phim.
  Я предпочитаю читать книги, чем ходить в/смотреть кино.
 • Ở Việt Nam cái gì cũng rẻ hơn ở Nhật.
  Во Вьетнаме всё дешевле, чем в Японии.

Немного сравнительных конструкций с “hơn”:

 
lớn hơn
больше
 
cao hơn
выше
 
thấp hơn
ниже
 
quý hơn
более ценный
 
đẹp hơn
более красивый

Используйте “cũng”, чтобы выразить значение “каждый”. В английском это “every” в таких словах, как “everything, everyone”, а в русском она сливается с другими словами и получаются такие варианты: все (каждый человек), всё (каждая вещь). Например:

Cái gì cũng đắt. – Всё дорогое.
Cái gì cũng đẹp. – Всё красивое.
Cái gì cũng rẻ. – Всё дешёвое.

Người nào cũng tốt. – Все добрые.
Người nào cũng giỏi. – Все умелые.
Ai cũng vui. – Все счастливые.

Новые слова

cao высокий
thấp низкий
quý дорогой, (драго)ценный
cái штука
tot добрый
giỏi умелый, искусный

Погода

Используйте “trời”, чтобы говорить о погоде. Например:

 
Trời nắng.
Солнечно.
 
Trửi nóng.
Жарко.
 
Trời ấm.
Тепло.
 
Trời lạnh.
Холодно.
 
Trời mát.
Прохладно.
 
Trời tối.
Темно.
 
Trời sáng.
Светло.
 
Trời đang mưa.
Идёт дождь.

Используйте завершающую частицу “đấy”, чтобы выразить подтверждение. Например:

Chị nói đúng đấy. – Ты совершенно права.
Tôi nói thật đấy. – Я точно говорю правду.
Anh ấy nói đùa đấy. – Он просто шутит.

Новые слова

nắng солнечно
ấm тепло
mát прохладно
sáng светло
mưa дождливо, дождь
nói thật говорить правду
nói đùa шутить

“chắc (là)” наверное

Используйте вступительную фразу “chắc (là)”, чтобы выразить: вероятно, наверное, возможно. Например:

 • Chắc (là) ở đây cái gì cũng đắt.
  Здесь, наверное, всё дорого.
 • Chắc (là) ngày mai trời nắng.
  Завтра, наверное, будет солнечно.

Примечание: Когда “chắc (là)” используется, как прилагательное или наречие, оно означает “уверен” или “наверняка, точно”. Например:

 • Anh có chắc không đấy?
  Ты уверен?
 • Tôi biết chắc (là) họ sẽ đến.
  Я точно знаю, что они придут.

Используйте личное местоимение “mình”, чтобы сослаться на себя, когда говорите с близкими друзьями. Например:

 • Mình nghe nói Việt Nam có nhiều thắng cảnh.
  Я слышала, что во Вьетнаме много живописных мест/достопримечательностей.
 • Mình thích uống nước trà hơn (là) cà-phê.
  Я люблю пить чай, чем кофе.

Упражнения

Упражнение 1. Выберите “chắc (là)”, “chắc”, “đấy” или “cũng”, чтобы завершить предложения. Первое уже сделано за вас.

 1. Quyển/Cuốn sách này hay lắm .
 2. Chiếc áo dài này đẹp .
 3. Tôi biết họ sẽ không đến.
 4. Ai mệt và đói.
 5. các du khách rất vui.
 6. Cái gì ở đây đắt/mắc.
 7. chúng ta nên đi nhà hàng kia đi.
 8. John đã về khách sạn rồi.
 9. Chiều nay trời sẽ mưa .

Key

Упражнение 2. Переведите следующие предложения на вьетнамский.

 1. Тот фильм очень интересный.
 2. Елена очень хорошая подруга.
 3. Ван (Văn) не уверен, когда придёт Динь (Đình).
 4. Динь, наверное, придёт в 2 часа.
 5. Все любят посещать Озеро Возвращённого Меча.
 6. Каждый иностранный турист любит этот ресторан.
 7. Они, наверное, поедут в Нячанг завтра.
 8. Мария не уверена, что мы можем поехать в Далат на следующей неделе.

Key

Упражнение 3. Переведите вопросы на русский, затем ответьте на них на вьетнамском.

1. Angela và Thùy Dương nói chuyện ở đâu?

2. Người Hà Nội và du khách ngoại quốc hay chọn nơi nào để ăn uống và thưởng ngoạn?

3. Hồ Hoàn Kiếm có phải là một thắng cảnh của Hà Nội không?

4. Ai là người có diễm phúc?

Key

5. Có nhiều du khách nước ngoài đến thăm Hà Nội không?

6. Có phải ở Hà Nội cái gì cũng đắt hơn ở những nơi khác không?

7. Angela đã nghe nói gì khi ở Mỹ?

8. Thùy Dương nói gì về Thủy Tạ?

Key

Упражнение 4. Составьте предложения с использованием:

 1. nói chuyện
 2. trung tâm Hà Nội
 3. diễm phúc
 4. du khách
 5. chọn
 6. Key
 7. thưởng ngoạn
 8. chắc là
 9. đắt hơn một chút
 10. rẻ hơn một chút
 11. nghe nói

Key