Изучаем вьетнамский язык с нуля!
Урок 11. Диалог 1

Посещаем Далат во Вьетнаме

Angela và Thùy Dương đi thăm Đà Lạt
Анджела и Туй Дыонг посещают Далат

ANGELA:    Đà Lạt đẹp quá! Có Hồ Xuân Hương ngay tại trung tâm của thành phố, với cảnh trí thật là thơ mộng.
THÙY DƯƠNG: Angela có muốn đi dạo ven theo bờ hồ không?
ANGELA:    Mình đi đi. Du khách nào không đi thăm Đà Lạt thì thật là đáng tiếc. Dù Angela không phải là thi sĩ cũng muốn làm thơ tặng cho nơi này.
THÙY DƯƠNG: Thật ra thì nhiều nhà văn, nhà thơ đã viết về Đà Lạt. Một số nhạc sĩ nổi tiếng cũng viết một vài bài hát về thành phố này.
ANGELA:    Thùy Dương có nhớ bài thơ hay bản nhạc nào mà có nhắc đến Đà Lạt hay không?перевод текста
THÙY DƯƠNG: Ngay bây giờ thì không, nhưng từ từ sẽ nhớ ra.

Словарь

ngay прямо (сразу)
cảnh trí пейзаж
thơ mộng романтический
ven theo вдоль
bờ берег
đáng tiếc к сожалению, заслуживающий сожаления
несмотря на то, что
thi sĩ, nhà thơ поэт
làm thơ написать стихи
tặng подарить, одарить, посвятить
nhà văn, văn sĩ писатель-романист
viết писать
một số несколько, ряд
nhạc sĩ музыкант
nổi tiếng знаменитый, известный
bài thơ стихотворение
bài hát, bản nhạc песня
nhắc đến упоминать
từ từ медленно, постепенно

thật là

Использование “thật là” создаёт мягкое восклицание: такой! дословно: действительно, по-настоящему. Например:

 • Hôm nay thật là vui.
  Сегодня такой радостный день.
 • Hôm nay trời thật là đẹp.
  Сегодня погода такая красивая.

thật ra (thì)

Использование “thật ra (thì)” выражает значение: на самом деле, собственно говоря и т.п. Например:

 • Thật ra, tôi không biết nhiều về Đà Lạt.
  На самом деле, я не знаю много о Далате.
 • Thật ra thì tôi không muốn gặp họ.
  Вообще-то, я не хочу их встречать.

có ... hay không

Используйте конструкцию “có ... hay không”, чтобы задать ‘да-нет вопрос’. Например:

 • Chiều nay họ có đến hay không?
  Они (этим) вечером придут или нет?
 • Mary có biết nhà hàng nào nổi tiếng ở đây hay không?
  Мария, знаешь какой-нибудь известный ресторан здесь (или нет)?

Упражнения

Упражнение 1. Выберите “thật là” или “thật ra”, чтобы закончить предложения. Первое уже закончено.

 1. buồn nếu phải đi làm vào ngày chủ nhật.
 2. nhiều người cũng không thích đi làm vào thứ hai.
 3. Joanna không thích đi máy bay.
 4. Vả lại, vé máy bay thường đắt.

Key

Упражнение 2. Ответьте на вопросы:

 1. Angela nghĩ gì về Đà Lạt?
 2. Hồ Xuân Hương ở đâu?
 3. Cảnh trí của Hồ Xuân Hương như thế nào?
 4. Thùy Dương và Angela sẽ đi dạo ở đâu?
 5. Angela muốn tặng cho Đà Lạt cái gì?
 6. Ai đã viết về Đà Lạt?
 7. Thùy Dương sẽ từ từ nhớ ra những gì?

Key

Упражнение 3. Составьте предложения с:

 1. quá
 2. thật là
 3. thật ra (thì)
 4. có ... hay không
 5. đi dạo

 6. nhắc đến
 7. từ từ

Key

Упражнение 4. Переведите на русский:

 1. Angela rất thích Đà Lạt vì cảnh trí ở Đà Lạt rất là thơ mộng.
 2. Thùy Dương biết nhiều bản nhạc và bài thơ viết về Đà Lạt.
 3. Angela và Thùy Dương sẽ đi thám nhiều nơi ở Đà Lạt.
 4. Họ sẽ đi ăn kem ở nhà hàng Thủy Tạ.

Key

Упражнение 5. Переведите на вьетнамский:

 1. Туристам следует посещать Далат весной.
 2. Они всегда наслаждаются прогулкой вдоль берега озера Суан Хыонг.
 3. Рядом (близко) с озером несколько отелей.
 4. Далат знаменит романтическими пейзажами.
 5. Туристы делают много фотографий, чтобы запомнить этот красивый город.

Key