Изучаем вьетнамский язык с нуля!
Урок 6. Диалог 4

Angela về khách sạn và gặp Thùy Dương
Анджела возвращается в отель и встречает Туй Дыонг

ANGELA:   Thùy Dương đợi Angela lâu chưa?
THÙY DƯƠNG: Khoảng mười phút thôi.
ANGELA:   Angela thám hiểm Hà Nội một mình, không sợ.
THÙY DƯƠNG: Angela gan quá. Angela có lạc đường không?
перевод текста ANGELA:   Có nhiều người giúp Angela lắm. Ngoài ra, cũng có người muốn tập nói tiếng Anh với Angela. Vui lắm.
THÙY DƯƠNG: Angela muốn nghỉ một lát không?
ANGELA:   Không. Angela đói rồi. Mình đi nhà hàng nhé.
THÙY DƯƠNG: Ừ, đi. Và xem đường phố lên đèn.
перевод текста ANGELA:   Và có hai cô gái vui chơi đến nửa đêm.
THÙY DƯƠNG: Không. Đến mười một giờ thôi.

Словарь

thám hiểm исследовать
sợ бояться
gan храбрый
lạc đường заблудиться, потерять дорогу
giúp помогать
ngoài ra кроме того, также
tập практиковать
tiếng Anh английский
nghỉ отдыхать
(С), (Ю) да, используется среди близких друзей или с людьми, которые младше вас
lên включить
cô gái девушки
vui chơi повеселиться
nửa половина
nửa đêm полночь

“ngoài ra” кроме того, сверх того

Используйте “ngoài ra”, чтобы добавить информацию к тому, что вы упоминаете. Например:

  • Ngoài ra, họ rất tử tế.
    Кроме того, они очень добрые.
  • Ngoài ra, họ rất hiếu khách.
    Кроме того, они очень гостеприимные.

Новые слова

tử tế добрый
hiếu khách гостеприимный

Упражнение. Используйте слова из словаря урока, чтобы дополнить следующие предложения. Первое предложение уже дополнено.

  1. Angela Hà Nội một mình.
  2. Có nhiều người Angela và cũng có người muốn nói tiếng Anh với Angela.
  3. Angela về khách sạn và gặp Thùy Dương để đi nhà hàng. Họ sẽ đến 10 giờ .

Key


Водитель велорикши и туристы