Изучаем вьетнамский язык с нуля!
Урок 7. Диалог 3

Angela và Thùy Dương tiếp tục câu chuyện
Анджела и Туй Дыонг продолжают разговор

ANGELA:    Bây giờ là mấy giờ rồi?
THÙY DƯƠNG: Còn sớm. Mới bảy giờ rưỡi. Có nhiều thời gian để đi chơi trong trung tâm của thành phố.
ANGELA:    Bây giờ mình đi đâu?
THÙY DƯƠNG: Mình có thể đi uống cà-phê và nghe nhạc. Mình cũng có thể đi xem phim.
ANGELA:    Hoặc về khách sạn, xem ti-vi, nói chuyện. Thật ra, Angela ăn no quá và bắt đầu cảm thấy lười, không muốn đi đâu nữa.
THÙY DƯƠNG: Nếu thế thì mình đi về khách sạn đi. Thùy Dương gọi tắc-xi nhé.перевод текста
ANGELA:    Đừng gọi tắc-xi. Mình đi bộ đi.

Словарь

sớm рано
thời gian время
đi chơi пойти и повеселиться
trung tâm центр
thành phố город
nghe nhạc слушать музыку
xem phim/xi-nê смотреть фильм/кино
hoặc или
thật ra (С), thực ra (Ю) по правде (говоря)
bắt đầu начинать
cảm thấy чувствовать (себя)
lười (С), làm biếng (Ю) ленивый
không ... nữa больше не
nếu если
nếu thế если так
đừng не (у глагола)

Условное наклонение c “nếu ... thì”

Используйте “nếu ... thì”, чтобы выразить условное наклонение во вьетнамском языке. В этой конструкции thì необязательно. Например:

 • Nếu lạc đường (thì) gọi điện thoại cho tôi.
  Если заблудишься, (то) позвони мне.
 • Nếu ngon thì tôi sẽ ăn thêm.
  Если это вкусно, то я съем ещё.

“đừng” глагольное отрицание

Используйте “đừng”, чтобы сказать кому-либо не делать что-либо. Например:

 • Đừng đi xe ôm.
  Не едь на мототакси.
 • Đừng ăn ở nhà hàng này.
  Не ешь в этом ресторане.

“thật ra” по правде говоря...

Примеры:

 • Thật ra, tôi rất lo.
  По правде говоря, я очень волновался.
 • Thật ra, tôi rất mệt.
  По правде говоря, я очень устал.

“không ... nữa” больше не

Примеры:

 • Tôi không muốn ở khách sạn này nữa.
  Я больше не хочу останавливаться в этом отеле.
 • Tôi không thích uống sữa nữa.
  Я больше не люблю пить молоко.

Новые слова

lo беспокоиться, волноваться
thích любить, нравиться
sữa молоко

Упражнения

Упражнение 1. Сформулируйте вопросы для следующих утверждений. Первый уже сформулирован.

 1. Angela muốn ăn cơm.
 2. Chúng tôi sẵn sàng rồi.
 3. Cho tôi một cốc nước cam.
 4. Rất ngon.

Key

Упражнение 2. Используйте “đi”, чтобы изменить следующие предложения из утверждений в повелительное наклонение. Первое предложение уже изменено.

 1. Anh chờ tôi.
 2. Chị ngồi.
 3. Anh chị vào.
 4. Chúng ta gọi cơm.
 5. Chúng ta về.

Key

Упражнение 3. Используйте “nếu ... thì”, чтобы сказать, что вы собираетесь делать в следующих ситуациях. Первый уже сделан.

 1. Nếu tôi không vui...
 2. Nếu tôi lạc đường...
 3. Nếu tôi có tiền...
 4. Nếu tôi đói...
 5. Nếu tôi nói tiếng Việt giỏi...

Key

Упражнение 4. Составьте предложения с:

 1. thật ra
 2. không ... nữa
 3. nếu ... thì
 4. đừng

Key


Продавец на пляже