Изучаем вьетнамский язык с нуля!
Урок 15. Диалог 1

Легенда Озера Возвращённого Меча

Thùy Dirơng kể cho Angela nghe về truyền thuyết Hồ Gươm
Туй Дыонг рассказывает Анджеле легенду Озера Меча

ANGELA:    Tại sao Hồ Gươm còn được gọi là Hồ Hoàn Kiếm?
THÙY DƯƠNG: Thật ra cả hai đều nói về một truyền thuyết.
ANGELA:    Nếu Thùy Dương biết truyền thuyết đó thì kể cho mình nghe đi.
THÙY DƯƠNG: Ngày xưa Thần Kim Qui cho Vua Lê Lợi mượn gươm thần để chống quân nhà Minh.перевод текста
ANGELA:    “Kim Qui” là gì?
THÙY DƯƠNG: “Kim Qui” là một từ Hán Việt, có nghĩa là con rùa vàng.
ANGELA:    Thùy Dương kể tiếp đi.
THÙY DƯƠNG: Sau khi lên làm vua, Lê Lợi đi thuyền trên hồ này. Bỗng nhiên Thần Kim Qui hiện lên và đòi Vua trả lại kiếm thần. Vì vậy, Vua đặt tên cho hồ này là Hồ Hoàn Kiếm. Vua cũng cho xây Tháp Rùa ở giữa hồ để nhớ ơn Thần Kim Qui. перевод текста

Словарь

Hồ Gươm Озеро Меча
cả hai оба
đều все (из группы); каждый
nói về повествовать
truyền thuyết легенда
ngày xưa давным-давно, однажды
thần божество
Kim Qui Золотая Черепаха
vua король
cho mượn одолжить
gươm/kiếm thần волшебный меч
chống сражаться против
quân армия, солдаты
nhà Minh династия Минь
từ слово
Hán Việt китайско-вьетнамский
có nghĩa là означать
rùa черепаха
vàng золотая
lên làm vua становиться королём
bỗng nhiên вдруг, внезапно
hiện lên появиться
đòi требовать
trả lại вернуть
vì vậy потому, отчего
đặt tên назвать, обозначить именем
cho xây распорядиться построить
tháp башня
giữa посередине
nhớ ơn почитать, уважать, чтить

cả ... đều

Используйте “cả ... đều”, чтобы выразить “оба” или “все”. Например:

 • Cả Angela và Thùy Dương đều thích Nha Trang.
  Обеим Анджеле и Туй Дыонг нравится Нячанг.
 • Cả bốn người đều thích ăn các món ăn Nhật.
  Все четверо из них любят есть японскую еду.

“vì vậy” потому, отчего

 • Hôm qua trời mưa to, vì vậy họ không đì xem phim.
  Вчера сильно шёл дождь, поэтому они и не пошли смотреть фильм.
 • Maria bị bệnh, vì vậy Maria không đi học.
  Мария болела, потому она и не пошла в школу.

Новое слово

to сильно

Упражнения

Упражнение 1. Ответьте на вопросы по-русски, затем дайти ответ на вьетнамском.

 1. Lê Lợi là ai?
 2. Ai cho Lê Lợi mượn gươm thần?
 3. Tại sao Lê Lợi cần gươm thần?
 4. Lê Lợi đi đâu sau khi lên làm vua?
 5. Key
 6. Thần Kim Qui hiện lên và đòi lại cái gì?
 7. Sau đó Lê Lợi đặt tên gì cho hồ này?
 8. Lê Lợi cho xây Tháp Rùa ở giữa hồ để làm gì?

Key

Упражнение 2. Составьте предложения с:

 1. tại sao
 2. nếu
 3. vì vậy
 4. ngày xưa

Key

Упражнение 3. Заполните предложения словами из рамочки. Первое уже сделано.

nhớ ơn đặt tên truyền thuyết thuyền Hán Việt
 1. Tôi rất thích đọc các của Việt Nam.
 2. Tại sao thành phố này được là Hà Nội?
 3. Tiếng Việt có nhiều từ không?
 4. Người Việt thường làm gì để Lê Lợi?

Key