Изучаем вьетнамский язык с нуля!
Урок 6. Диалог 3

Angela hỏi đường đến Chùa Một Cột
Анджела спрашивает дорогу до храма Тюа-Мот-Кот (Пагода на одном столбе)

ANGELA:  Thưa bác, bác cho cháu hỏi chùa Một Cột ở đâu ạ?
BÁC THIỆN: Cháu đi hết đường này đến đèn xanh đèn đỏ thì rẽ trái. Cháu đi thêm sáu dãy phố nữa rồi rẽ phải. Chùa ở ngay trước mặt.
ANGELA:  Dạ, có xa lắm không, thưa bác?
перевод текста BÁC THIỆN: Không xa lắm, nhưng cũng không gần. Bác nghĩ cháu không đi bộ được.
ANGELA:  Cháu nên đi bằng gì ạ?
BÁC THIỆN: Cháu có thể đi bằng xe xích-lô để ngắm đường phố Hà Nội.
ANGELA:  Cháu đi bằng xe ôm được không ạ?
BÁC THIỆN: Bác nghĩ đi bằng xe ôm không an toàn lắm.
перевод текста ANGELA:  Cháu xin cám ơn bác rất nhiều. Chào bác ạ.
BÁC THIỆN: Không có gì. Chào cháu.

Словарь

hỏi спросить
hỏi đường спросить направление, дорогу, как пройти?
chùa храм, пагода
cột столб, колонна
hết заканчивать
đèn фонарь, лампа, светильник
đèn xanh đèn đỏ светофор
thêm ... nữa ещё
dãy phố квартал (города)
ngay trước mặt прямо перед
gần близко
nghĩ думать
nên следует
bằng на (транспорте)
bằng gì на чём? (на каком виде транспорта)
có thể можно, мочь
ngắm любоваться, рассматривать с восхищением; восторгаться
an toàn безопасный, безопасно

“bằng gì” на каком виде транспорта?

Используйте “bằng gì”, чтобы спросить, как кто-либо может добраться до определённого места. Например:

 • Angela đến Nga bằng gì?
  На чём/Как Анджела приехала в Россию?
 • Thùy Dương (sẽ) đi đến khách sạn bằng gì?
  На чём Туй Дыонг поедет в отель?
 • Angela (sẽ) đi đến chùa Một Cột bằng gì?
  Как Анджела будет добираться до Пагоды на одном столбе?

Примеры использования “lắm” в вопросительных и отрицательных высказываниях:

 • Từ đây đến chùa có xa lắm không?
  Отсюда до пагоды очень далеко?
 • Từ đây đến chùa không xa lắm.
  Отсюда до пагоды не очень далеко.

Примечание: Оба rất и lắm означают “очень”, но мы уже узнали из 3-го урока, что rất предшествует прилагательному или наречию, которое оно определяет, в то время как lắm идёт после них. Также, rất звучит более формально, чем lắm. Кроме того, вам нужно помнить, что только lắm можно использовать в вопросительных и отрицательных предложениях.

Упражнения

Упражнение 1. Используйте и rất, lắm, чтобы ответить на следующие вопросы положительно, но только lắm для отрицательного ответа. Первый вопрос в качестве примера.

1. Angela có mệt không?

2. Thùy Dương có vui không?

3. Khách sạn có đắt không?

4. Nhà hàng có xa không?

Key

Упражнение 2. Закончите следующие предложения, выбрав bao lâu или bằng gì. Первый уже сделан за вас.

 1. Đi từ Hà Nội vào Huế mất ?
 2. Chúng ta sẽ đi du lịch ?
 3. Đi từ khách sạn đến đây mất ?
 4. Hai cháu sẽ ra sân bay ?
 5. Bác Thiện đã đi bộ ?

Key

Упражнение 3. Выберите лучший ответ.

Что вы скажете, когда захотите

1. спросить сколько стоит проезд на такси?

a. Từ đây Khách sạn Hòa Bình mất bao nhiêu tiền?
b. Từ đây đến Khách sạn Hòa Bình mất tiền?
c. Từ đây đến Khách sạn Hòa Bình mất bao nhiêu tiền?

2. спросить дорогу до рынка Đồng Xuân?

a. Chợ Đồng Xuân đi bằng gì ạ?
b. Chợ Đồng Xuân ở đâu ạ?
c. Chợ Đồng Xuân ở đó?

3. узнать, как далеко от одного места до другого?

a. Từ đây đến đó bao lâu?
b. Từ đây đến đó bao xa?
c. Từ đây đến đó bao nhiêu?

4. спросить совет о том, каким лучше транспортом воспользоваться?

a. Nên đi bộ bao xa?
b. Có xa lắm không bác?
c. Cháu nên đi bằng gì ạ?

5. узнать, как много времени вам потребуется, чтобы добраться из одного места до другого?

a. Đi bộ mất bao lâu?
b. Đi bộ mất bao xa?
c. Đi bộ mất bao nhiêu?

Key

Упражнение 4. Используйте следующую информацию, чтобы задать вопросы от транспортных средствах, а за тем ответьте на них.

 1. Angela và Thùy Dương đi vào Huế (máy bay)
 2. Angela đi đến chùa Một Cột (xích-lô)
 3. Angela đi đến chợ Đồng Xuân (đi bộ)
 4. Thùy Dương đi đến khách sạn (tắc-xi)

Key