Изучаем вьетнамский язык с нуля!
Урок 13. Диалог 2

Angela và Thùy Dương tiếp tục nói chuyện về tuần sau
Анджела и Туй Дыонг продолжают говорить о следующей неделе

ANGELA:    Thế còn cuối tuần sau?
THÙY DƯƠNG: Sáng thứ bảy mình nên đi dạo quanh Sài Gòn, vào xem tranh trong một vài phòng triển lãm nghệ thuật.
ANGELA:    Rồi sau đó?
THÙY DƯƠNG: Về khách sạn ăn trưa rồi ngủ trưa. Nếu không thì đi uống nước mía.перевод текста
ANGELA:    Rồi sau đó?
THÙY DƯƠNG: Đi thám một vài viện bảo tàng hoặc đi Sở Thú.
ANGELA:    Sở Thú có lớn không?
THÙY DƯƠNG: Không lớn lắm, nhưng chắc cũng có một vài con thú hiếm.
ANGELA:    Nghe cũng hấp dẫn. Thế còn chủ nhật?
перевод текста THÙY DƯƠNG: Ở trong phòng khách sạn, mở máy lạnh và nằm thường thức một vài chương trình truyền hình Hàn Quốc.

Словарь

quanh кружить, вокруг
phòng triến lãm nghệ thuật картинная галерея
nước mía сок из сахарного тростника
viện bảo tàng музей
sờ thú, thảo cầm viên зоопарк
con счётное слово, чаще для животных
thú животное
hiếm редкий
hấp dẫn интересный
mở включить, открыть
nằm лежать
thưởng thức насладиться, с наслаждением

“nếu không (thì)” если нет, (то)

Примеры:

 • Mình phải chạy. Nếu không (thì) mình sẽ lỡ chuyến xe buýt.
  Мы должны бежать. Если нет, (то) мы опоздаем на автобус.
 • Để đèn mà đọc sách. Nếu không (thì) tắt đèn đi.
  Включи свет, чтобы читать книгу. Если нет, (то) выключи его.

Новые слова

chạy бегать
lỡ пропустить, опоздать
tắt выключить

“thưởng thức” наслаждаться

Примеры:

 • thưởng thức một quyển/cuốn truyện hay
  наслаждаться хорошим романом
 • thưởng thức một bản nhạc
  наслаждаться песней
 • thưởng thức những món ăn Việt Nam
  наслаждаться вьетнамскими блюдами

Упражнения

Упражнение 1. Выберите “nếu không” или “thưởng thức”, чтобы закончить предложения. Первое уже сделано.

 1. Mình nên ăn no, rồi đi chơi sẽ đói.
 2. Tôi chỉ thích nằm xem ti-vi khi trời mưa.
 3. Alex nên gọi xe tắc-xi sẽ lỡ chuyến bay.
 4. Dorothy rất thích các món ăn Việt Nam.

Key

Упражнение 2. Ответьте на следующие вопросы:

 1. Sáng thứ bảy tuần sau Angela và Thùy Dương sẽ đi đâu?
 2. Họ sẽ ăn trưa ở đâu?
 3. Sau đó họ sẽ làm gì?
 4. Angela có thích đi Sở Thú không?
 5. Chủ nhật họ sẽ làm gì?

Key

Упражнение 3. Составьте предложения с:

 1. nếu không thì
 2. thưởng thức
 3. chủ nhật
 4. chương trình truyền hình

Key