Изучаем вьетнамский язык с нуля!
Урок 5. Диалог 3

Thùy Dương gọi điện thoại cho Angela
Туй Дыонг звонит Анджеле

ANGELA:   A-lô.
THÙY DƯƠNG: Angela! Thùy Dương đây!
ANGELA:   Vui quá! Angela đã gọi điện thoại cho Thùy Dương sáng nay nhưng Thùy Dương đi vắng.
THÙY DƯƠNG: Chắc lúc đó Thùy Dương đang ở sở. Angela có khỏe không?
перевод текста ANGELA:   Angela còn hơi mệt. Ngồi chờ ở sân bay LAX* 3 tiếng, rồi ngồi trên máy bay khoảng 14 tiếng. Tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon.
THÙY DƯƠNG: Vì sao Angela không báo trước để Thùy Dương ra đón ở sân bay?
ANGELA:   Vì Angela muốn làm Thùy Dương ngạc nhiên.
THÙY DƯƠNG: Chiều nay mình đi ăn nhà hàng, được không?
ANGELA:   Được chứ. Lúc mấy giờ?
THÙY DƯƠNG: Thùy Dương sẽ đến khách sạn đón Angela lúc 5 giờ chiều nhé.перевод текста
ANGELA:   Angela sẽ chờ Thùy Dương.

* LAX /лакс/ (Los Angeles International Airport) – Международный аэропорт Лос-Анджелеса

Словарь

đã указывает на прошедшее время, но используется, в основном, для акцентирования внимания
đi vắng вне/не дома
chắc вероятно, скорее всего
lúc đó в то время, в тот момент
sở, cơ quan рабочее место, офис
còn (всё) ещё
máy bay самолёт
chưa ещё нет
ngon хорошо
vì sao, tại sao почему
báo сообщить
trước заранее
потому что
làm делать, совершать
ngạc nhiên удивлённый
mình мы (более личное, близкое)
chứ используется для акцентирования внимания (эмфатический указатель)
nhé хорошо, ладно, окей?

Прошедшее время и “đã”

Используйте “đã”, чтобы акцентировать внимание на действии в прошлом. На русский язык не переводится, но если есть подходящая ситуация, можно перевести словами: действительно, же и др. Например:

 • Hôm qua tôi đã đi đến khách sạn.
  Вчера я ходил в отель.
 • Sáng nay tôi đã gặp cha của Tom.
  Этим утром я видел отца Тома.

“vì/tại sao” почему? зачем?

Используйте “vì/tại sao”, чтобы задать вопрос “почему?” или “зачем?”. Например:

 • Vì/Tại sao Angela sang Việt Nam?
  Зачем Анджела приехала во Вьетнам?
 • Vì/Tại sao Angela học tiếng Việt?
  Зачем Анджела изучает вьетнамский язык?

“nhé” хорошо, ладно?

Используйте “nhé”, чтобы сделать предложение. Например:

 • Chiều nay tôi sẽ gọi điện cho chị nhé.
  Я позвоню тебе вечером, ладно?
 • Tối nay chúng ta đến gặp George và Jane nhé.
  Мы пойдём встречать Джорджа и Джейн сегодня вечером, хорошо?

Упражнения

Упражнение 1. Закончите предложения, выбрав подходящее слово.

 1. Tháng tới Tùng đi Pháp.
 2. Hôm nay là thứ ba. Thứ tư tôi gặp bạn tôi.
 3. Angela ở Khách sạn Hòa Bình.
 4. Sáng nay Angela nói chuyện với mẹ của Thùy Dương.

Key

Упражнение 2. Завершите следующие предложения подходящими вопросительными словами.

 1. Angela và Thùy Dương đi Sa Pa? (- Tuần sau.)
 2. gọi điện thoại đến công ty du lịch? (- Thùy Dương.)
 3. Anh/Chị ăn sáng ? (- Lúc 7 giờ.)
 4. Angela đi du lịch với ? (- Với Thùy Dương.)

Key


Переход через дорогу во Вьетнаме