Изучаем финский язык с нуля!
Viidestoista kappale


Урок 15

Транслатив. Эссив

Обозначение времени. Эссив порядковых числительных

перевод текста — Otatko kermaa?
— En, kiitos. Juon kahvin aina mustana.

 ◊

перевод текста — Miksi sinä siinä niin vihaisena istut?
— Tulin vihaiseksi, kun tentti meni huonosti.

 ◊

перевод текста — Hei, mitä sinä teet täällä?
— Minä toimin tässä kokouksessa tulkkina.

toimia работать; toimia välittäjänä jssak быть посредником в чём-либо
vihainen сердитый, злой

TRANSLATIIVI

Транслатив

Hän tuli iloiseksi, kun kuuli, että pääsi ylioppilaaksi.
Он обрадовался, когда услышал, что поступил в университет (студентом).
Sää muuttui aurinkoiseksi.
Погода изменилась на солнечную.
Kuinka suureksi tämä puu kasvaa?
Насколько большим вырастет это дерево?
Kenet he valitsivat puheenjohtajaksi?
Кого они избрали председателем?
Anteeksi, luulin Teitä erääksi toiseksi henkilöksi.
Извините, я принял Вас за другого человека.
Koulutoverit sanovat minua Reiskaksi, mutta oikea nimeni on Reijo.
Школьные товарищи называют меня Рейска, но мое настоящее имя – Рейо.
Maalaan tuolin punaiseksi.
Я покрашу стул в красный.

maalata рисовать, красить
puheenjohtaja председатель
punainen красный

ESSIIVI

Эссив

Kävelin iloisena kotiin.
Я шел обрадованный домой.
Isäni on rakennusinsinööri, mutta hän työskentelee työnjohtajana.
Мой отец – инженер-строитель, но сейчас он работает руководителем.
Opettajat pitävät häntä lahjakkaana.
Преподаватели считают его одарённым.
Hän alkoi soittaa pianoa hyvin nuorena.
Он начал играть на пианино довольно молодым.
Hänellä oli astma jo lapsena.
У него была астма еще (будучи) ребенком.
Koulun parhaana urheilijana hän sai stipendin.
Будучи самым лучшим спортсменом школы, он получил стипендию.

Olen surullinen.
Я опечален (грустный).
Tulin surulliseksi, kun luin kirjeesi.
Я опечалился (досл.: сделался грустным), когда прочитал твое письмо.
Surullisena luen kirjettäsi.
Опечаленным (в состоянии грусти) я читаю твое письмо.

Hän on lääkäri.
Он – врач.
Hän luki lääkäriksi.
Он выучился на врача. перевод текста
Hän toimii lääkärinä kaupungin keskussairaalassa.
Он работает врачом в городской центральной больнице.

 

Translatiivi
-ksi

Essiivi
-na/-nä

Nominatiivi
iso
tyttö
suuri
poika
uusi
ihminen
opas

Vartalo
iso-
tytö-
suure-
poja-
uude-
ihmise-
oppaa-

Translatiivi
isoksi
tytöksi
suureksi
pojaksi
uudeksi
ihmiseksi
oppaaksi

Essiivi
isona
tyttö
suurena
poikana
uutena
ihmise
oppaana

Окончание транслатива -ksi присоединяется к слабой основе имени. Транслатив употребляется в сочетании с такими глаголами, которые обозначают какое-либо изменение. Напр.: Hän luki lääkäriksi.

Окончание эссива -na/-nä присоединяется к сильной основе имени. Эссив обозначает состояние или положение. Cp.: Hän on lääkäri. — Он врач. Hän toimii lääkäri. — Он работает врачом.

Ajanilmauksia

Обозначение времени

Juon aamulla kahvia ja illalla teetä.
Я пью утром кофе, а вечером чай.
Tänä aamuna en juonut kahvia.
Этим утром я не пил кофе.
Yleensä vauva nukkuu yöllä hyvin, mutta viime yönä hän itki paljon.
Вообще младенец спит ночью хорошо, но прошлой ночью он много плакал.
Kesällä he ovat aina Suomessa ja talvella matkustavat etelään.
Летом они всегда в Финляндии, а зимой они путешествуют на юг.

Mihin he matkustavat ensi talvena?
Куда вы поедете следующей зимой?
Viime syksynä he lähtivät syyskuussa Mustallemerelle.
Прошлой осенью они отправились в сентябре на Черное море.
Ensi keväänä aion päättää opinnot.
Следующей весной думаю (намереваюсь) закончить обучение.
Minä vuonna ETYK oli?
В каком году было Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)?
Jouluna oli kova pakkanen.
На Рождество был сильный мороз.
Presidentti puhuu uutenavuotena televisiossa.
Президент выступал на Новый год по телевизору.
Vappuna oli kaunis ilma.
На Первомай была хорошая погода.
Toivottavasti juhannuksena ei sada vettä.
Надеюсь, на Иванов день не будет дождя.

Minun täytyy saada tämä työ valmiiksi maanantaiksi.
Мне нужно завершить эту работу (досл.: получить эту работу готовой) к понедельнику.
Minun pitäisi ehtiä kokoukseen kello kuudeksi.
Мне надо бы успеть на собрание к шести.
Mihin te menette viikonlopuksi?
Куда вы едете на выходные?
Lääkäri määräsi hänet sairaslomalle kahdeksi viikoksi.
Врач определил (назначил) ему отпуск по болезни на две недели.
Voitko tulla hetkeksi tänne?
Ты можешь подойти на минутку сюда?
Voisitko jäädä työhön vielä tunniksi?
Ты не мог бы остаться на работе еще на час?

Uusia sanoja

ETYK Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
juhannus Иванов день
opinnot учёба, занятия
pakkanen мороз; pakkanen kiristyy мороз крепчает
sairasloma отпуск по болезни
vappu, vapunpäivä праздник 1 мая
vauva младенец, ребёнок
yleensä вообще

При обозначении времени (в ответ на вопрос milloin? ’когда?’) употребляется несколько падежей. Если перед существительным, выражающим время суток или время года, нет определения, то это существительное употребляется в адессиве: illalla, syksyllä; если же перед ним стоит определение (напр.: ensi, tämä, viime и т. п.), то существительное употребляется в эссиве: tänä iltana, ensi syksynä.

Дни недели, названия праздников и слово vuosi — vuonna — употребляются в эссиве.

Транслатив употребляется для выражения времени, на которое что-либо переносится или планируется.

Слово kuukausi ’месяц’, названия месяцев и слово viikko ’неделя’, отвечая на вопрос milloin? ’когда?’, склоняются так:
tammikuu : tammikuussa, viime tammikuussa, tässä kuussa;
viikko : viime viikolla, tällä viikolla.

Järjestyslukujen essiivi

Эссив порядковых числительных

Monesko päivä?
1. ensimmäinen
2. toinen
3. kolmas
4. neljäs
5. viides
перевод текста 15. viidestoista
25. kahdeskymmenesviides

Minä päivänä?
ensimmäisenä
toisena
kolmantena
neljänte
viidente
перевод текста viidentenätoista
kahdentenakymmenentenäviidente

Elias Lönnrot syntyi huhtikuun yhdeksäntenä päivänä vuonna 1802. Lönnrot allekirjoitti Kalevalan ensimmäisen painoksen esipuheen helmikuun kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä vuonna 1835.перевод текста

allekirjoittaa подписать
esipuhe преамбула, предисловие
painos издание

LUKUTEKSTI

ELIAS LÖNNROT (LUE: LÖNRUUT)

Elias Lönnrot oli ammatiltaan lääkäri, mutta me tunnemme hänet kansanrunouden kerääjänä, Kalevalan ja Kantelettaren luojana, suomen kielen tutkijana, kääntäjänä ja sanakirjan tekijänä.перевод текста
Lönnrot syntyi Sammatissa vuonna 1802 räätälin perheeseen neljäntenä lapsena. Jo pienenä poikana hän oli erittäin tiedonhaluinen. Isoveli opetti Eliaksen lukemaan. 12-vuotiaana Elias pääsi alkeiskouluun. Hän jatkoi koulunkäyntiä Porvoon lukiossa. Suomen kieli ei ollut silloin vielä opetuskielenä, vaan opetus tapahtui ruotsin tai latinan kielellä. Hyvänä latinan kielen taitajana Lönnrot pääsi harjoittelijaksi Hämeenlinnan apteekkiin. Siellä hän tutustui lääkärin ammattiin.перевод текста
Vuonna 1822 Lönnrot kirjoittautui Turun yliopistoon. Yliopistossa häntä kiinnosti kansanrunous. Hän valitsi tutkimuksensa aiheeksi runot, jotka kertoivat Väinämöisestä. Opiskelunsa aikana Lönnrot toimi kotiopettajana.перевод текста
Vuonna 1827 Turun palon jälkeen yliopisto siirtyi Helsinkiin, jossa Lönnrot ryhtyi opiskelemaan lääketiedettä. Hän valmistui lääketieteen tohtoriksi vuonna 1832. Hänen väitöskirjansa aiheena olivat kansanomaiset parannustavat.перевод текста
Yliopiston jälkeen Lönnrot lähti piirilääkärin apulaiseksi Ouluun, josta siirtyi piirilääkäriksi Kajaaniin.
перевод текстаKesäisin Lönnrot matkusteli Karjalassa, Savossa ja Hämeessä ja keräsi ahkerasti kansanrunoutta. Hän teki yksitoista tutkimusmatkaa, kävi muun muassa Arkangelissa, Petroskoissa, Inkerissä ja Tartossa. Jo ensimmäisen matkan tuloksena oli kansanrunokokoelma Kantele. Myöhemmin hän kokosi kansanrunot Kalevala-eepokseksi. Lyyrisestä runo- ja balladiaineistosta muodostui Kanteletarkokoelma. Kalevala ilmestyi vuonna 1835. Tämä kansaneepos tuli nopeasti tunnetuksi kautta maailman.перевод текста
Lönnrot oli myös lehtimies. Hän perusti ensimmäisen suomenkielisen aikakauskirjan Mehiläisen1.
Vuodesta 1853 vuoteen 1862 Lönnrot toimi Helsingin yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden professorina.перевод текста
Lönnrotin päätyö kielentutkimuksen alalla on suuri suomalaisruotsalainen sanakirja. Kääntäjänä hän loi suuren määrän sanastoa, mm. laki-, kasvi- ja lääketieteen perussanaston.
Vanhuuden päivänsä Lönnrot vietti Sammatissa. Hän kuoli 82 (kahdeksankymmenenkahden) vuoden ikäisenä.перевод текста

Uusia sanoja

apulainen помощник
kansanrunous фольклор, устное народно-поэтическое творчество
kerääjä собиратель
kielentutkimus лингвистика
kirjoittautua записываться
koota собирать
koulunkäynti учёба в школе
lukio гимназия
luoda создавать, творить
luoja творец, создатель
lääketiede медицина
palo пожар
räätäli портной
sanasto лексика, словарный состав
tapahtua случаться, происходить
tiedonhaluinen любознательный
väitöskirja диссертация

SELITYS

1. Журнал Mehiläinen ’Пчела’ выходил в 1836—37 и 1839—40 годах. В нем публиковались произведения устно-поэтического творчества, статьи по географии, истории, здравоохранению, арифметике и законодательству.

Обратите внимание:

Mikä hän on ammatiltaan?
Кто он по профессии?

Mikä hänen ammattinsa on?
Какая у него профессия?

DIALOGEJA

перевод текста — Mikä sinusta tulee isona?
— Minusta tulee sirkustaiteilija.

 ◊

— Milloin voisimme tavata?
— Sopiiko ensi maanantaina?
перевод текста — Mihin aikaan?
— Noin puoli yhdeksältä.

 ◊

— Miksi päiväksi haluaisitte tilata liput?
— Huomiseksi.
перевод текста — Huomenna meillä on vain päivänäytäntö.
— Saisinko sitten ylihuomiseksi?

 ◊

— Aiotko tulkiksi?
— En. Aion lukea opettajaksi, vaikka toiminkin usein tulkkina.перевод текста

 ◊

перевод текста — Saitko tämän kirjan lahjaksi?
— En. Ostin sen muistoksi Moskovasta.

 ◊

— Mitä meillä on illalliseksi?
— Alkupalaksi on silliä, sitten palapaistia ja jälkiruoaksi hedelmäsalaattia.перевод текста

 ◊

перевод текста — Milloin saat työsi valmiiksi?
— Ehkä jo tänä vuonna.

Uusia sanoja

alkupala закуска
jälkiruoka десерт
palapaisti бефстроганов
silli селёдка

Lisää translatiivi- ja essiivi-ilmauksia

Teidän pitää kääntää teksti suomeksi.
Вам нужно перевести текст на финский.
Mitä kääntäjä on venäjäksi?
Как переводчик по-русски?
Tämä ei maksanut mitään. Sain tämän ilmaiseksi.
Это не стоило ничего. Я получил это бесплатно.
Annoin hänelle korun muistoksi.
Я дал ей украшение на память.
Laukut voi lähettää matkatavarana.
Сумки можно отправить багажом.
Päätin lopettaa tupakanpolton, koska haluan pysyä terveenä.
Я решил прекратить курение, поскольку хочу оставаться здоровым.
Maria on raskaana. (= Maria odottaa lasta.)
Мария беременна. (=Мария ждет ребенка)

Обратите внимание на слова mukana и takana:

Onko sinulla kamera mukana? (Cp.: Otitko kameran mukaan?)
У тебя с собой фотоаппарат? (Ты взял с собой фотоаппарат)

Huomio: «Mukana» употребляется в смысле «иметь что-либо при себе», т.е. зачастую с глаголами, не выражающими движение или направление. Напротив, «mukaan» употребляется в смысле «брать с собой, вести с собой». Часто с глаголами ottaa/tulla.

Bussipysäkki on kulman takana. (Cp.: Juoksen kulman taakse.)
Автобусная остановка находится за углом. (Я бегу за угол)

Сравните:

Menen kotiin.
Иду домой.

Olen kotona.
Я дома.

Lähden kotoa.
Выхожу из дома.

Menen ulos.
Иду на улицу.

Olen ulkona.
Я на улице.

Tulen ulkoa sisään.
Иду с улицы внутрь.

SANANLASKU

Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa1.
Чему научишься молодым, то сможешь старым.

SELITYS

1. taitaa = osata

HARJOITUKSIA

1. Дополните предложения.

Lönnrot tuli tunnetuksi kautta maailman Hän syntyi Jo pienenä hän oli Hän pääsi alkeiskouluun Lönnrotin aikana opetuskielenä koulussa oli Lönnrotin äidinkieli oli Lääkärin ammattiin Lönnrot tutustui Turun yliopistossa häntä kiinnosti Myöhemmin Lönnrot siirtyi opiskelemaan Helsingissä hän valmistui Yliopiston jälkeen Lönnrot toimi Kesäisin hän keräsi Lönnrot matkusteli Kansanrunot hän kokosi Lyyriset runot hän julkaisi kokoelmassa Kalevala-eepos ilmestyi Lönnrot perusti suomenkielisen Lähes 10 vuotta Lönnrot toimi Kielentutkijana hän julkaisi Kääntäjänä hän loi

Ключ Ключ

2. Поставьте слова в скобках в транслатив.

a) Hölmöläiset saivat talon (valmis) . Nyt he miettivät, miten saisivat talon (valoisa) . He kantoivat valoa sisään säkillä, mutta talo jäi yhtä (pimeä) kuin ennenkin. Kun Matti hakkasi seinään ikkunan, talo tuli (valoisa) .

Ключ

b) Tiina matkustaa (kuukausi) Pietariin. Hän pitää siellä esitelmän (venäjä) . Antti lähtee Moskovaan (tulkki) . Valitsimme Riitan kokouksen (puheenjohtaja) . Äidin pitäisi tulla kotiin kello (viisi) . Sää muuttui (lämmin) . Muuttolinnut lentävät (talvi) etelään. Voin mennä sinne vain (tunti) . Minun pitää valmistaa esitelmä (tämä ilta) . Kun kasvan (aikuinen) , voin katsoa kaikki filmit.

Ключ

3. Употребите слова, данные в скобках, в эссиве или транслативе.

a) Anja luki (lääkäri) , nyt hän toimii (lääkäri) maaseudulla. Kirsti on matematiikan opettaja, hän on (opettaja) peruskoulussa. Irene on (sairaanhoitaja) kaupungin keskussairaalassa. Nyt hän lähti (kuukausi) lomalle. Kutsuin hänet (viikonloppu) maalle. Tiina toimi koko kesän (tulkki) . Ensi kesänä hän lähtee taas (tulkki) . Mitä sait (lahja) ?

Ключ

b) Jo (nuori) Lönnrot tutustui lääkärin ammattiin. Opiskeluaikanaan hän toimi (räätäli ja kotiopettaja) . Yliopistossa hänen kiinnostuksensa (kohde) oli kansanrunous.

Ключ

c) Eino Leino kirjoitti ensimmäiset runonsa jo (lapsi) . Hän tuli tunnetuksi (lahjakas runoilija, etevä kriitikko ja lehtimies) . Leino käänsi (suomi) Runebergin tuotantoa.

Ключ

4. Употребите слова, данные в скобках, в эссиве.

Hölmöläiset pitivät Mattia (viisas mies) . Opettaja pitää Pekkaa (paras oppilas) . Tapasin hänet (eräs ilta) kadulla. Käytän tätä pukua vain (juhlapuku) . Kirjoitin tekstin (kaksi kappale) . Viime (kevät) satoi usein vettä. Palasin kotiin hyvin (iloinen) . Makasin (sairas) kaksi viikkoa.

Ключ

5. Дополните диалоги.

— Aiotko opettajaksi?
— En. Aion ...

— Olitko siellä turistina?
— En. Olin ...

— Toimitko kokouksessa puheenjohtajana?
— En. Toimin ...

— Aloitko opetella soittamaan aikuisena?
— En. Aloin jo ...

Ключ

6. Ответьте на вопросы.

Milloin tulit yliopistoon? (viime syksy)

Milloin kävit viimeksi Suomessa? (viime vuosi)

Milloin matkustat maalle? (toukokuu)

Milloin voisimme tavata? (ensi viikko)

Milloin aiot päättää opinnot? (ensi kevät)

Milloin saat työn valmiiksi? (tämä viikko)

Milloin sinun syntymäpäiväsi on? (tämä kuu)

Ключ