Изучаем финский язык с нуля!
Kolmaskymmenesviides kappale


Урок 35

I и II причастие актива

— Mikäs Teitä vaivaa?
— No, tulin näyttämään tätä kättä, kun siinä on sellainen jatkuva kipu.
перевод текста — Missä kohdassa se tuntuu?
— Tässä kyynärpäässä.
— Millainen kipu se on?
— Se on aika pistävä. Se tuntuu pahiten silloin, kun ojennan kättä.перевод текста
— Kuulostaa tenniskyynärpäältä.1

 ◊

— Onkohan se viime viikolla alkanut kurssi jo ihan täynnä?
— Ei kuulemma. Soitin samasta asiasta kansliaan, ja puhelimeen vastannut henkilö sanoi, että kurssilla on vielä tilaa.перевод текста

kanslia канцелярия

kuulemma говорят, по слухам

SELITYS

1. Tenniskyynärpää ’воспаление локтевого сустава, возникшее при игре в теннис’.

AKTIIVIN I PARTISIIPPI

I причастие актива

Kenen tuo itkevä lapsi on?
Чей это (досл.: тот) плачущий ребенок?
Voisitko suositella minulle jotain kiinnostavaa kirjaa?
Ты не мог бы посоветовать мне какую-нибудь интересную книгу?
Takkini on tehty vettähylkivästä kankaasta.
Моя куртка изготовлена из водоотталкивающей ткани.
Täällä ei ole minulle sopivia kenkiä.
Здесь нет подходящей мне обуви.
Opas kertoo Suomen historiasta Suomenlinnaan tutustuville turisteille.
Экскурсовод рассказывает об истории Финляндии знакомившимся с Суоменлинна туристам.

vettähylkivä водоотталкивающий

I причастие актива образуется из основы 3 лица и показателя -va/-vä. Во мн. числе показатель -vi.

lukea
itkeä
soida
ikävöidä
opiskella
kävellä
osata
herätä
tarvita
häiritä

lukee
itkee
soi
ikävöi
opiskelee
kävelee
osaa
herää
tarvitsee
häiritsee

lukeva
itke
soiva
ikävöi
opiskeleva
kävele
osaava
herää
tarvitseva
häiritse

I причастие актива, выступая в качестве определения, согласуется с существительным в падеже и числе, в качестве предикатива оно согласуется с подлежащим в числе.

Причастие может выступать и в качестве существительного.

В роли определения это причастие соответствует определительному придаточному предложению (relatiivilause): itkevä lapsi = lapsi, joka itkee.

Обратите внимание на порядок слов: причастие должно стоять непосредственно перед определяемым словом (существительным), все определения, относящиеся к причастию, стоят перед причастием:

vettähylkivästä kankaasta = kankaasta, joka hylkii vettä;
Suomenlinnaan tutustuville turisteille = turisteille, jotka tutustuvat Suomenlinnaan.

AKTIIVIN II PARTISIIPPI

II причастие актива

Varo, maassa on rikki mennyt pullo.
Осторожно, на земле разбитая бутылка.
Asiaa tutkineen työryhmän raportti esitettiin eduskunnalle.
Отчет изучившей вопрос рабочей группы представили парламенту.
Isä lahjoitti yliopistoon päässeelle pojalleen uuden kellon.
Отец подарил своему поступившему в университет сыну новые часы.
Naapuriin muuttaneet ulkomaalaiset ovat opiskelijoita.
Переехавшие к соседу иностранцы – студенты.
Kesätyötä mainosalasta kiinnostuneille nuorille!
Летняя работа для молодых людей, заинтересованных в рекламе!
Tarvitsemme tulkeiksi suomea opiskelleita henkilöitä.
Требуются переводчиками изучавшие финский люди. (досл.)

II причастие актива образуется из основы инфинитива и показателя -nut/-nyt (или в зависимости от основы глагола -lut/-lyt, -rut/-ryt, -sut/-syt, -nnut/-nnyt). Это та же форма, которая употребляется в перфекте и в отрицательном имперфекте. Основа II причастия актива -nee- (-lee-, -ree-, -see-, -nnee).

Напр.:

asunut: asunee-
tullut: tullee-
pessyt: pessee-
herännyt: herännee-

II причастие актива употребляется так же, как I причастие актива. В качестве определения оно соответствует относительному придаточному предложению (relatiivilause):

kadonnut avain = avain, joka katosi;
пропавший ключ = ключ, который пропал;
Helsingissä vierailleella risteilijällä = risteilijällä, joka vieraili Helsingissä;
На гостившем в Хельсинки лайнере = на лайнере, который гостил в Хельсинки;
Suomenlinnaan tutustuneille turisteille = turisteille, jotka tutustuivat Suomenlinnaan;
Знакомившимся с Суоменлинна туристам = туристам, которые знакомились с Суоменлинна.

Если действие придаточного предложения предшествует действию главного предложения, придаточное предложение может быть заменено II причастием. Если же действия обоих предложений одновременны или действие придаточного предложения следует за действием главного предложения, придаточное предложение может быть заменено I причастием. Напр.:

Eilen Helsinkiin saapunut turistiryhmä lähti aamulla Tampereelle.
Прибывшая вчера в Хельсинки туристическая группа отправилась утром в Тампере.
Täällä oleva ryhmä tutustuu iltapäivällä Kansallismuseoon.
Находящаяся здесь группа ознакомится после полудня с Национальным музеем.
Huomenna tuleva ryhmä majoitetaan hotelli Ursulaan.
Прибывающую завтра группу разместят в отеле Урсула.

LUKUTEKSTI

Helsinkiin perustettiin vuonna 1947 Neuvostoliittoinstituutti, jonka tehtäväksi tuli hankkia ja julkaista tietoja Neuvostoliitosta ja avustaa virastoja ja tieteellisiä laitoksia sekä Neuvostoliiton yhteiskunnasta, taloudesta ja kulttuurista kiinnostuneita tutkijoita. Kun Neuvostoliitto jakautui itsenäisiksi valtioiksi, instituutti sai uuden nimen: Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti.перевод текста

Instituutti harjoittaa Venäjään ja Itä-Eurooppaan liittyvää tutkimusta. Laitoksella on laaja kirjasto ja siihen liittyvä tietopalvelu. Laitos harjoittaa ja tukee alaansa liittyviä tieteellisiä tutkimuksia ja selvityksiä. Laitos julkaisee Studia Slavica Finlandensia -nimistä tieteellistä aikakauskirjaa sekä tiedonantoja ja katsauksia. Laitos antaa myös alansa asiantuntijapalveluja.перевод текста

Uusia sanoja

asiantuntija специалист
jakautua разделяться
tiedonanto бюллетень
tietopalvelu информационная услуга, обслуживание

HARJOITUKSIA

1. Замените придаточное предложение I причастием актива.

Malli:

Meillä on paljon opiskelijoita, jotka lukevat suomea pääaineena. — Meillä on paljon suomea pääaineena lukevia opiskelijoita.

Meidän on suojeltava eläimiä ja kasveja, jotka katoavat. Eläimet kärsivät muutoksista, joita tapahtuu luonnossa. Lehdet, jotka kirjoittavat luonnonsuojelusta, saavat usein palautetta. Freskot, jotka koristavat museon holveja, on maalannut Gallen-Kallela. Museorakennus, joka edustaa kansallisromanttista tyyliä, valmistui vuonna 1910. Museossa on runsas kansatieteellinen aineisto, joka valaisee suomen kansan esihistoriaa. Instituutti tunnetaan laitoksena, joka tukee tieteellisiä tutkimuksia. Suomalaiset, jotka opiskelevat venäjää, saavat instituutin kirjastosta oppimateriaalia.

Ключ Ключ

2. Замените придаточное предложение II причастием актива.

Malli:

Ikkunasta, joka oli jäänyt auki, kuului musiikkia. — Auki jääneestä ikkunasta kuului musiikkia.

Poliisi etsi vanhusta, joka oli kadonnut vanhainkodista. Poliisi, joka etsi kadonnutta, pyysi yleisöltä apua. Smirnov, joka toimi Suonisen oppaana, puhui englantia. Suoninen, joka tapasi kollegansa, oli valmis yhteistyöhön. Passit, jotka olivat unohtuneet takintaskuun, löytyivät. Yhdysvaltain presidentti, joka oli saapunut Moskovaan, tapasi Venäjän pääministerin. Suurvaltain päämiehet, jotka tapasivat Moskovassa, käsittelivät aseriisunnan ongelmia. Eläinlajeja, jotka ovat lähes hävinneet, on vaikea saada lisääntymään.

Ключ Ключ

3. Замените глагол в скобках активным или пассивным причастием.

Metsä on tärkeä ilman laatuun (vaikuttaa) tekijä. Fytonsidit pystyvät tappamaan sairauksia (aiheuttaa) bakteereja. Ovatko nämä sienet (syödä) . Olen hankkinut työtä varten kaikki (tarvita) materiaalit. Antikvariaateissa (myydä) kirjat ovat yleensä halvempia kuin uudet. Monet ulkomaalaiset osallistuvat Suomessa (pitää) kansainvälisille suomen kielen kursseille. Harvinaiset eläinlajit ovat silmällä (pitää) .

Ключ