Изучаем финский язык с нуля!
Neljäskymmenesyhdes kappale


Урок 41

Производные глаголы

— Haistaisitko tätä lihaa? Onko se vielä syötävää?
— Ei se minusta haise pahalta. Kyllä sitä varmaankin voi syödä vielä.перевод текста

 ◊

— Olen unohtanut herätyskelloni kotiin. Kuinka minä nyt herään ajoissa?
— Minä voin herättää sinut. Mihin aikaan haluat herätä?перевод текста
— Herätä minut kello 8.

 ◊

— Miksi tuota huvilaa ei ole entistetty?
— Se on kai aika kallis hanke, mutta olen kuullut, että sitä ryhdytään entistämään pian.
— Se työllistää kaiketi melkoisen joukon korkeapalkkaisia ammattimiehiä.перевод текста
— Kyllä, ja työ on hidasta ja tarkkaa.

 ◊

— Hei, lähdetäänkö ajelemaan?
— Mihin?
— No, johonkin maaseudulle tai meren rannalle.
— Joo. Lähdetään vain. Meren rannalla on kiva ajella.перевод текста

 ◊

— Oletpa sinä mietteliäs.
— Muistelin tässä viime kesää.перевод текста
— Mitä siitä?
— Matkustelin kuukauden ajan ympäri Intiaa. Se oli tosi mielenkiintoinen matka. Minulla on matkalta paljon kuviakin. Haluaisitko tulla katselemaan niitä joskus?перевод текста
— Tietysti. Milloin sinulle sopisi?
— Joskus ensi viikolla. Voisimme soitella alkuviikosta ja sopia päivän.
— Kiva. Soitellaan.перевод текста
— Soitellaan.

 ◊

— Lähdetkö kanssani kahville? Olen vielä puoliunessa.
— Mikä sinua nyt niin väsyttää?
— Minä olen niin aamu-uninen enkä ole vielä juonut kahvia tänään.перевод текста

 ◊

— Sinulla on kaunis hame. Mistä olet ostanut sen?
— Minä teetin tämän ompelijalla.
— Mitä? Eikös se ole kallista?
— Ei se ole sen kalliimpaa kuin valmiin hameen ostaminen. Ja kun teettää vaatteensa, saa juuri sellaisia kuin haluaa.перевод текста

 ◊

— Joko jalkasi on parantunut?перевод текста
— Kyllä, leikkaus paransi sen.

 ◊

— Riina on kovasti muuttunut.
— Rakkaus kai on muuttanut hänet. Hänhän rakastui viime kesänä.перевод текста
— Keneen?
— Erääseen unkarilaiseen. Hän oli Unkarissa stipendiaattina, tapasi siellä jonkun Istvanin, ja opintomatkasta taisi muodostua kuherruskuukausi1.перевод текста

SELITYS

1. opintomatkasta taisi muodostua kuherruskuukausi.

taitaa + инфинитив выражает вероятность, предположительность действия основного глагола.
Taitaa tulla sade. = Tulee ilmeisesti sade. Очевидно, пойдет дождь.

Uusia sanoja

ajella ездить, кататься
haistaa нюхать
kaiketi наверное, пожалуй
melkoinen порядочный, значительный
muodostua образовываться, появляться
puoliunessa в полудреме
Unkari Венгрия; puhua unkaria говорить по-венгерски

VERBIJOHDOKSIA

Производные глаголы

В образовании производных слов нет точных правил. Обычно словообразовательные суффиксы присоединяются к гласной основе имен или глаголов и чаще к слабой основе, чем к сильной.

Производное слово далеко не всегда образуется непосредственно из корневого слова и суффикса, а в основе корневого слова конечная гласная может исчезать или сливаться с другими звуками.

Определить корневое слово тоже не всегда просто, напр., корневым словом глагола tiedottaa может быть tieto или tietää.

К корневому слову может присоединяться несколько суффиксов подряд, напр.: totu + tta + utu + а.

Наиболее употребительными производными глаголами являются каузативные, понудительные, фреквентативные, пассивные и рефлексивные.

KAUSATIIVIVERBEJÄ

Каузативные глаголы

Päästäisitkö koiran ulos?
Ты не мог бы выпустить собаку (на улицу, наружу)?
Kadotin eilen lompakkoni.
Я потерял вчера мой бумажник.
Aurinko lämmittää mukavasti.
Солнце приятно греет.
Voisitko yksinkertaistaa?
Ты бы не мог упростить?

Каузативные глаголы выражают побуждение к действию, обозначенному корневым глаголом. Они могут быть отглагольными и отыменными.

У глаголов 3 и 4 типа каузативные производные образуются от согласной основы с помощью суффикса -ta-/-tä-.

haista → hais- → haistaa
päästä → pääs- → pääsä
herätä → herät- → herätä
kadota → kadot- → kadottaa
hävitä → hävit- → hävitä
lämmitä → lämmit- → lämmitä

перевод текста

У глаголов 1 типа каузативные производные образуются от слабой гласной основы с помощью суффикса -tta-/-ttä-.

hukkua → huku- → hukuttaa
eksyä → eksy- → eksyttää
jäätyä → jäädy- → jäädyttää
mieltyä → mielly- → miellyttää
väsyä → väsy- → väsyttää
tottua → totu- → totuttaa

перевод текста

Отыменные производные образуются от согласной основы и суффикса -ta-/-tä- или от слабой гласной основы и суффикса -tta-/-ttä-.

sävel → sävel- → sävelä
juoni → juon- → juontaa
opas → opas- → opastaa
suomalainen → suomalais- → suomalaistaa
työllinen → työllis- → työllisä
paikallinen → paikallis- → paikallistaa
yhdenmukainen → yhdenmukais- → yhdenmukaistaa
yksinkertainen → yksinkertais- → yksinkertaistaa
ehto → ehdo- → ehdottaa
jono → jono- → jonottaa
sakko → sako- → sakottaa
vero → vero- → verottaa

перевод текста

TEETTOVERBEJÄ

Понудительные глаголы

Minusta on kiva pestä mattoja mattorannassa1 kesällä, siksi en pesetä mattoja pesulassa.
По-моему, хорошо стирать ковры на берегу летом, поэтому я не стираю (в смысле: не отдаю) ковры в прачечной.
Lapsi rokotutettiin.
Ребенка вакцинировали.
Jauhatin kahvipavut kaupassa.
Я перемалываю зерна кофе в магазине.
Sinebrychoff rakennutti itselleen huvilan Karhusaareen 1800-luvulla.
Синебрюхов построил себе дачу на Кархусаари в 19 веке.
Käännätä todistus käännöstoimistossa.
Переведи свидетельство в бюро переводов.

SELITYS

1. mattoranta — место (на берегу) для стирки половиков.

В городах, стоящих на берегу какого-либо большого водоема, вдоль берега построены специальные места для стирки половиков.

Понудительные глаголы являются подгруппой каузативных глаголов. Они образуются от глаголов. Понудительные глаголы обозначают, что действие корневого глагола совершает кто-то другой, а не сам деятель, он как бы поручает действие другому деятелю.

Эти производные образуются от слабой гласной основы корневого глагола с помощью суффикса -tta-/-ttä- или -utta-/-yttä-.

tehdä → tee- → teettää
pestä → pese- → pesettää
rokottaa → rokota- → rokotuttaa
jauhaa → jauha- → jauhattaa
rakentaa → rakenna- → rakennuttaa
kääntää → käännä- → käännättää
juosta → juokse- → juoksuttaa
korjata → korjaa- → korjauttaa

перевод текста

FREKVENTATIIVIVERBEJÄ (KONTINUATIIVEJA)

Фреквентативные глаголы

Pienet lapset kyselevät alituisesti.
Маленькие дети постоянно задают вопросы.
Nuori tyttö istui penkillä laulellen hiljaa itsekseen.
Молодая девушка сидела на скамейке, напевая тихо про себя.
Kirjoittelemme toisillemme melko usein.
Мы пишем (пописываем) друг другу довольно часто.
Availin kirjeitä ajatuksissani.
Я раскрывал письма в своих мыслях.
Kertailimme kieliopin vaikeita kysymyksiä.
Мы обсудили самые сложные грамматические вопросы.

Фреквентативные глаголы образуются в основном от глаголов. Они выражают повторяющееся, многократное, длительное действие.

Фреквентативные глаголы образуются от гласной основы корневого глагола с помощью суффикса -ele-/-ile-. Суффикс -ile- присоединяется иногда к основе имени.

kysyä → kysy- → kyselen kysellä
laulaa → laula- → laulelen laulella
kirjoittaa → kirjoitta- → kirjoittelen kirjoitella
avata → avaa- → availen availla
kerrata → kertaa- → kertailen kertailla
muistaa → muista- → muistelen muistella
ajaa → aja- → ajelen ajella
matkustaa → matkusta- → matkustelen matkustella
soittaa → soitta- → soittelen soitella
katsoa → katso- → katselen katsella
kerätä → kerää- → keräilen keräillä

перевод текста

REFLEKSIIVIVERBEJÄ

Рефлексивные глаголы

Savu näkyi kauas.
Дым виднелся далеко.
Metsästä kuului käen kukunta.
Из леса слышалось кукование кукушки.
Lapset kehittyvät nopeasti.
Дети быстро развиваются.
Käännyimme vasemmalle.
Мы повернули налево.
Siirryin syrjään.
Я подвинулся на край.
Ovi avautui.
Дверь открылась.
Kieltäydyin kunniasta.
Я отказался от славы.
Kuu näyttäytyy taas.
Луна опять покажется.
Lahjakkuus oli periytynyt pojalle.
Одаренность передалась мальчику.

Uusia sanoja

kaki кукушка
kukunta кукование (кукушки)
periytyä переходить по наследству
syrjä 1. сторона 2. край, кромка

Рефлексивные глаголы образуются обычно от глаголов. Они обозначают, что действие корневого глагола направлено на субъект.

Рефлексивные глаголы образуются от гласной основы корневого глагола с помощью суффикса -u-/-y- или -utu-/-yty-.

parantaa → paranta- → parantua
muuttaa → muutta- → muuttua
rakastaa → rakasta- → rakastua
muodostaa → muodosta- → muodostua
nähdä → näke- → näkyä
kuulla → kuule- → kuulua
kehittää → kehittä- → kehittyä
kääntää → kääntä- → kääntyä
siirtää → siirtä- → siirtyä
avata → avaa- → avautua
kieltää → kieltä- → kieltäytyä
näyttää → näyttä- → näyttäytyä
periä → peri- → periytyä

перевод текста

LUKUTEKSTI

KESÄKURSSILLA

Minulta kysellään alituiseen, miltä tuntuu opettaa ulkomaalaisille suomea. Vastaan tavallisesti, että se on mielenkiintoista ja vaihtelevaa. Parhaimman kuvan työni monipuolisuudesta antaisi kai kuitenkin jonkin kurssin kuvaus. Jos kuvailen esimerkiksi Lappeenrannan kansainvälistä kurssia, muodostuisi siitä ehkä selvin käsitys kaikesta, mitä työhön sisältyy.перевод текста
Lappeenrannan kurssi järjestettiin vuosittain heinäkuussa. Kurssin suunnittelu teetti minulla paljon kaikenlaista työtä koko vuoden, mutta varsinaiseen opetukseen aloin valmistautua kesäkuun alussa.перевод текста
Kurssille tuli yleensä 30—40 opiskelijaa noin 15 eri maasta. Kurssilaiset olivat siis kulttuuri- ja kielitaustaltaan hyvin erilaisia. Oppimateriaalin ja opetusohjelman tuli koostua mahdollisimman monipuolisesta aineistosta.перевод текста
Eräänä kesänä me opettajat päätimme kokeilla, mitä saisimme aikaan, jos oppilailla itsellään teetettäisiin materiaalia. Kirjoitutimme kurssilaisilla päivälehteä, jonka tekoon kaikki antautuivat innokkaasti. Teetimme oppilaista »kiinalaisen omakuvan»1 ja annoimme lisäksi heidän piirtää omakuvansa. Harjoittelimme luokassa haastattelutekniikkaa ja lähetimme sitten opiskelijat haastattelemaan lappeenrantalaisia. Laaditutimme opiskelijoilla kansainvälisen keittokirjan, jonka innoittamana kurssilaiset järjestivät kansainvälisen ruokaillan.перевод текста
Kielenopetuksen ja luentojen kuuntelun lisäksi kurssilaisilla oli kaikenlaista vapaa-ajan ohjelmaa. Opiskelijat vierailivat Savonlinnassa, tutustuivat paperitehtaaseen ja nauttivat Suomen kesästä saunarannassa.перевод текста
Unikeon2 päivänä järjestettiin naamiaiset. Kurssilaiset pukeutuivat hassuihin vaatteisiin ja opettajat yöpaitoihin. Herätyskellot oli asetettu soimaan kello yhdeksän suuressa luentosalissa. Opiskelijaa, joka ei herännyt ajoissa, lähdettiin joukolla herättämään. Matkalla asuntolaan puhallettiin pilleihin ja paukuteltiin kattilankansia.перевод текста
Kun unikeko oli herätetty, hänen kaulaansa ripustettiin kyltti, jossa luki: »Unikeko». Sitten unikeko vietiin järven rantaan ja heitettiin veteen.перевод текста
Kurssin päättäjäiset pidettiin neljännen viikon perjantaina. Ensin syötiin juhlalounas, ja sen jälkeen opiskelijat esittivät valmistamaansa ohjelmaa. Juhlat päättyivät hieman kaihoisiin jäähyväisiin.перевод текста

SELITYKSIÄ

1. kiinalainen omakuva

Игра в слова, в которой участники рассказывают какими они были бы, если бы были, напр., деревом, птицей, цветком и т.д.

2. unikeko ’засоня, человек, который много спит’.

Unikeon päivä — день засони. Это старый западно-финский традиционный праздник, который проводится 27 июля.

Uusia sanoja

hassu нелепый
innoittaa вдохновлять, воодушевлять
jäähyväiset прощание
kaihoisa тоскливый
keittokirja кулинарная книга
kielitausta языковой фон, языковая основа
koostua состоять
monipuolisuus разнообразие, многообразие
naamiaiset маскарад
omakuva автопортрет
päivälehti ежедневник, ежедневная газета
paukutella хлопать
pilli свисток
puhaltaa дуть, гудеть, трубить
ripustaa повесить, вешать
varsinainen основной, настоящий