Изучаем финский язык с нуля!
Kolmaskymmeneskahdeksas kappale


Урок 38

Инструктив II инфинитива

Возможностное наклонение

Текст: Книга погоды

— Missä se elokuva menee?
— Forumissa.
перевод текста — Mennäänkö raitiovaunulla?
— Ei kun mennään kävellen.

 ◊

— Törmäsin äsken kadulla Kariin.
— Mitä hänelle kuuluu?
— Hän on ihan entisensä: käveli itsekseen mutisten huomaamatta ketään.перевод текста
— No, etkö pysäyttänyt häntä?
— En viitsinyt. Hänen kanssaan on niin vaikea seurustella, kun hän ei yleensä sano mitään, seisoo vain ystävällisesti hymyillen.перевод текста

Uusia sanoja

entinen прежний
mutista бормотать, ворчать
seurustella общаться
törmätä 1. натыкаться, наскочить 2. броситься
äsken только что, недавно

II INFINITIIVIN INSTRUKTIIVI

Инструктив II инфинитива

Hän kertoi tapauksesta itkien ja nauraen yhtaikaa.
Он рассказал о случившемся плача и смеясь одновременно.
Hän selitteli asiaa monella tavalla saaden aikaan pelkkää hämminkiä.
Он пытался объяснить проблему несколькими способами, вызывая только неразбериху.
Lähtisinköhän uimaan? Tarkemmin ajatellen taidankin jäädä kotiin ja liimata valokuvat albumiin.
А не пойти-ка мне поплавать? Если подумать, то можно и остаться дома и наклеивать фото в альбом.
Hän eteni hitaasti peläten kaatuvansa liukkaalla kadulla.
Он продвигался медленно, боясь упасть на скользкой улице.
Hän tarttui kuppiin kädet täristen.
Он схватил чашку трясущейся рукой.
Koira tuli isäntäänsä vastaan häntä heiluen.
Собака шла навстречу своему хозяину, виляя хвостом.
Auto kääntyi risteyksessä renkaat ulvoen.
Машина повернула на перекрестке, воя шинами.
Pitikö sinun kertoa siitä kaikkien kuullen?
Тебе нужно было об этом рассказать перед всеми (во всеуслышание)?
Älä tee noin toisten nähden.
Не делай так у всех на виду.

Uusia sanoja

hämminki суматоха, неразбериха
liukas скользкий
täristä трястись
ulvoa выть
yhtaikaa одновременно

 

istua
nukkua
saada
syödä
opiskella
kerätä
häiritä
paeta

→ istuen
→ nukkuen
→ saaden
→ syöden
→ opiskellen
→ keräten
→ häiriten
→ paeten

Обратите внимание: lukea — lukien

Инструктив II инфинитива образуется так же, как и инессив II инфинитива, только вместо окончания инессива присоединяется окончание инструктива -n.

Инструктив II инфинитива является в предложении обстоятельством образа действия. Оно показывает, каким образом происходит действие главного предложения. На русский язык переводится обычно деепричастием настоящего времени.

Обычно инструктив II инфинитива не имеет своего субъекта, но в некоторых выражениях к нему может присоединяться слово в форме номинатива, которое обозначает какую-то часть настоящего субъекта.

Tyttö juoksi hiukset tuulessa hulmuten. = Tyttö juoksi ja tytön hiukset hulmusivat tuulessa (развевались по ветру).

К инструктиву II инфинитива глаголов nähdä и kuulla может присоединяться генитив, обозначающий действующее лицо.

HARJOITUKSIA

1. Употребите инструктив II инфинитива.

Malli:

Kävelin ja mietiskelin. — Kävelin mietiskellen.

a) Muistelin tapahtumaa ja hymyilin. Kuljin pimeässä ja kompastelin. Pikku poika juoksi ja itki. Koira katsoi kuuta ja ulvoi. Istuin ikkunan ääressä ja katselin ohikulkijoita. Lapset juoksentelevat käytävällä ja meluavat. Istuimme ulkoilmakahvilassa ja söimme jäätelöä. Vietin vapaapäivän siten, että siivosin ja pesin pyykkiä. Hän lähti ja vilkaisi kelloaan.

Ключ Ключ

b) Vanhus istui nojatuolissa ja pää tutisi. Seisoin pakkasessa ja hampaat kalisivat. Auto meni ohi siten, että renkaat vonkuivat. Lapset seurasivat esitystä siten, että silmät säihkyivät. Tyttö hyppi niin, että letit heiluivat.

Ключ

Sanontatapoja / Отдельные выражения

Ei työ tehden lopu eikä uni maaten.
Работу до конца не сделать, как и сон не «выспать».
Lähti soitellen sotaan.
Пошел на войну играючи (чтобы поиграться, т.е. не подготовленным)
Ei kukko käskien laula.
Петух не поет по приказу.
Mikä laulaen tulee, se viheltäen menee.
Что напевая пришло, то посвистывая ушло (аналог: «Легко пришло, легко ушло»)

Teitkö sen tieten tahtoen? = Teitkö sen tahallasi?
Сделал это намеренно?
Kävin siellä ohimennen. = Poikkesin siellä pikaisesti.
Зашел сюда мимоходом.

POTENTIAALI

Возможностное наклонение

Tämä selittänee asian.
Это, наверное, разъяснит ситуацию.
Työehtosopimus valmistunee ensi viikolla.
Коллективный трудовой договор, возможно, будет готов на следующей неделе.
Pääministeri palannee matkalta ylihuomenna.
Премьер министр, наверное, вернется из поездки послезавтра.
Ymmärtänette, että olemme vaikeassa välikädessä.
Возможно, вы понимаете, что мы находимся в затруднительном положении.
Kukaan ei tietäne asiasta.
Никто, наверное, не знает о деле.

Kaikki lienevät saaneet esityslistan, voinemme aloittaa kokouksen.
Все, наверное, получили повестку дня, вероятно, мы можем начать собрание.
Lieneeköhän kukaan muistanut maksaa sähkölaskua?
Наверное, все забыли оплатить счет за электричество.
Emme liene tavanneet aikaisemmin.
Мы, наверное, не встречались раньше.

Asia otettaneen valiokuntakäsittelyyn piakkoin.
Дело, возможно, вскоре возьмут на рассмотрение в комиссии.
Asiasta ei keskusteltane tässä kokouksessa.
О деле, возможно, не будут говорить на этом собрании.
Häntä lienee epäilty jo kauan.
Его, наверное, уже долго подозревают.
Tätä kirjaa ei liene käännetty venäjäksi.
Эта книга, возможно, не переведена на русский.

Uusia sanoja

epäillä сомневаться, подозревать
esityslista повестка дня
piakkoin вскоре, в скором времени
työehtosopimus коллективный трудовой договор
valiokuntakäsittely рассмотрение в комиссии

Potentiaali — это возможностное наклонение глагола, обозначающее возможность, вероятность действия. Его показатель -ne- (при ассимиляции -le-, -re-, -se-, -nne-) присоединяется в активе к основе инфинитива. К показателю присоединяется личное окончание.

nähdä

nähnen
nähnet
nähnee
nahnemme
nähnette
nähnevät

en nähne
et nähne
ei nähne
emme nähne
ette nähne
eivät nähne

olla-verbin potentiaalimuodot ovat:

lienen, lienet, lienee
en liene, et liene, ei liene
lienemme, lienette, lienevät
emme liene, ette liene, eivät liene

У возможностного наклонения (потенциала) одна форма прошедшего времени - перфект. Она образуется из презенса потенциала глагола olla (liene-) и активного II причастия основного глагола.

lienen nähnyt
en liene nähnyt
lienet nähnyt
et liene nähnyt
lienee nähnyt
ei liene nähnyt
lienemme nähneet
emme liene nähneet
lienette nähneet
ette liene nähneet
lienevät nähneet
eivät liene nähneet

У пассивного потенциала две формы времени — презенс и перфект. Окончание презенса -(t)taneen/-(t)täneen присоединяется к той же основе, что и окончание пассивного кондиционала (см. урок 28). Отрицательная форма оканчивается на -(t)tane/-(t)täne.

Перфект образуется от глагола olla и пассивного II причастия основного глагола.

nähtäneen
lienee nähty

ei nähtäne
ei liene nähty

Возможностное наклонение (потенциал) употребляется обычно в определенном стиле письменной речи, например, в языке газетных новостей, политики, в официальных письмах и др. Вместо потенциала всегда можно употребить индикатив (изъявительное наклонение) и какое-либо слово (наречие, вспомогательный глагол), выражающее неуверенность, возможность. Напр.:

Tämä selittänee asian. = Tämä varmaankin selittää asian.
Pääministeri palannee matkalta ylihuomenna. = Pääministeri palaa matkalta luultavasti ylihuomenna.
Asiasta ei keskusteltane tässä kokouksessa. = Asiasta ei taideta keskustella tässä kokouksessa.

В разговорной речи потенциал употребляется очень редко.

LUKUTEKSTI 1

Millainen mahtanee maailma olla, kun Akseli on täysi-ikäinen? Lieneekö silloin vielä puhdasta vettä ja turvallista ruokaa? Nyt meillä on vielä riittävästi luonnonmukaisia elintarvikkeita, mutta riittäneekö niitä tulevaisuudessa. Entä ympäristö? Itämeri on pieni vesialue, jota monet suuret kaupungit kuormittavat. Itämeren suojelusopimukset eivät tunnu riittävän. Saataneenko Itämeren suojelu pitäväksi?перевод текста

Akseli tulee elämään maailmassa, jokaon paljon teknisempi kuin meidän maailmamme nyt. Silloin lienevät jo lankapuhelimet ja ei-digitaaliset televisiot kadonneet. Kaikki omistanevat pienen kännykän. Televisio-ohjelma valittaneen vapaasti kanavista riippumatta. Kaikissa jokapäiväiseen elämään liittyvissä tarpeissa palvellee tietokone.

Akseli elänee kuitenkin yhtä tyytyväisenä kuin mekin, koska hän kasvaa tuohon uuteen yhteiskuntaan.перевод текста

Uusia sanoja

elintarvikkeet продовольственные товары
kuormittaa перегружать
lankapuhelin стационарный телефон
luonnonmukainen естественный, натуральный
omistaa иметь, владеть

LUKUTEKSTI 2

Kirjailija Matti Mäkelä julkaisi vuonna 1998 teoksen, jonka nimi on Sääkirja. Se on kirja säästä ja säähän liittyvistä elämyksistä. Seuraavassa on katkelmia kirjan luvuista, joissa Mäkelä kuvaa eri vuodenaikojen luonnon ja sään ilmiöitä.перевод текста

Ruska-sanaa käytettiin aiemmin tarkoittamaan Lapin yhtäaikaa väreihin syttyvää syysmaisemaa. Nykyään sana on levinnyt muuallekin Suomeen, mikä on perusteltua, vaikka Etelä-Suomen ruska hajoaa pitemmälle ajalle. Kun suomalainen ympäristö elokuun horsmia, rypsipeltoja, puutarhoja ja uudelleen tullutta hailakansinistä pellavaa lukuunottamatta on tasaisen vihreä, перевод текста aurinkoisen syyskuun sattuessa se herää uskomattomaan värileikkiin, jonka pääosassa ovat lehtipuut. Korkealta kalliolta katsellessa näkee havumetsän ja lehtimetsän erikseen, tämä on ainoa aika, jolloin ne kunnolla erottaa toisistaan. Pääväri on koivujen keltainen, joukossa erottuvat pihlajat, iso haapa loistaa viiden kilometrin päähän. Asutuimmilla seuduilla keltainen vaahtera mustaa asfalttia tai multaa vasten on voimakkain kontrasti, ellei paikalle satu vielä kirkkaampaa hevoskastanjaa. Lehmus, syyskesän tuuhea, humiseva, vaikuttava puu jää syksyllä varjoon, sen lehdet vain harmaantuvat ja rispaantuvat, mutta säilyvät vihreinä.перевод текста

Marraskuun hienoin sääelämys on ensilumi. Kun pimeää on kestänyt viikkokaupalla, tulevat vihdoin pakkaset ja jäädyttävät maanpinnan. Sitten yhtenä iltapäivänä se vain alkaa: taivaalta leijailee ensin muutama hiutale, onko, kyllä se on lumihiutale, sade tihenee vähitellen ja varttitunnissa se on muuttunut vaaleaksi, перевод текста harmaaksi, alaspäin putoavaksi liikkeeksi, jota silmät naulittuina seuraavat. Kun tämä tapahtuu, tapahtuu jotakin kummallista. Hetkessä levoton, masentunut ihminen rauhoittuu, muuttuu ensin uneliaaksi, sitten tyytyväiseksi ja muutaman tunnin kuluessa alkaa täyttyä tarmolla ja elinvoimalla. Maailmaan, ympärille, tulee hetkessä pysähtynyt tila, itselle hyvä olo. Samalla luonto siirtyy toiseen asentoon, talveen, odottelemaan joulua, joulunalusaikaan, lepoon.перевод текста

Jos Suomen vuoden kierrosta ja sääelämyksistä pitää valita yksi ylitse muiden, se on maaliskuun hankikeli. Perustelen. Hankikeli syntyy aikana, jolloin talven kovimmat tilanteet on ohitettu, mielessä on toivo keväästä. — — Siinä missä eilen oli upottava lumi, перевод текста on aamulla kova, varma tie kulkea mihin suuntaan hyvänsä. Kiehtovaa hangessa on myös sen lyhyt kesto: hanki kantaa varhaisaamusta puoleen päivään, harvoin pitempään. Reitti on valittava huolella, sillä muutos on dramaattinen. Kun hanki kantaa, kävelet kuin pöydän pintaa kilometrejä tunnissa tiettömien taipaleiden päähän erämaahan. Kun hanki upottaa, putoat reittä myöten lumeen, liikkuminen on niin raskasta, että se on käytännössä mahdotonta.перевод текста

Jos ei satu olemaan allergikko, yksi toukokuun vaikuttavimmista sääelämyksistä on se pakahduttava hetki, kun nousee kevätretkellä korkealle kalliolle ja näkee että kesä on tullut Suomeen. Ympärillä on koko keväisen toukokuun maisema. Kylvetyt pellot, niiden tasainen, kammattu vihreä, neljäsosalehdessä olevat koivut ja pihlajat, niiden nahkea untuva, metsässä, litteäksi painuneen ruskean heinän alta tunkevat valkovuokot, uusi kasvillisuus. перевод текста Koko luonto henkii tuoretta sateenjälkeistä raikkautta ja pakahduttavaa tunnetta keväästä. Tällaisena hetkenä tulee mieleen ajatus »Jumalan kunnia luonnossa», muistaa Krishnamurtin mystiset luontoonsulautumisen tunnelmat, lapsuudessa luetut ylevähenkiset kirjat luonnon ja nuoruuden heräämisestä. Vaaran laki, korkea kallio, käkkärämännyt, taivaan sini, suomalais-kolimainen1 perusmaisema on oikea paikka kokea kevään hetki ja jokaisen pitäisi sinne laelle toukokuussa kiivetä, jotta ainakin kerran vuodessa näkisi kauniin kotimaansa edessään.перевод текста

Sisämaan heinäkuu on heleä ja herkkä. Tunnusomaisia sille ovat pienet kukkakedot, kumpareiset apilapellot, lehtimetsät, tyynet lumpeiden peittämät järvet, joilla voi soudella aamuin, illoin tai keskipäivän tyyninä hetkinä. Pitkinä poutajaksoina heinäkuussa sää järvellä on päivälläkin helteinen, yön seutuna hiukan viilenee.перевод текста

Kaukaisella meren ulkoluodolla tai saarella tyyni korkeapaine on erilainen. Sää ei päivällä ole tyyni, tyyni meri on harvinaisuus kaikkina vuodenaikoina. Siksi auringonnousut ja laskut ovat luodolla vaikuttavin elämys: meri on koruttoman kaunis, on vain aurinko, taivas ja vesi, kivet ja kivien varjot.перевод текста

Lähde: Matti Mäkelä, Sääkirja. WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva 1998.

SELITYS

1. Прилагательное kolimainen образовано от названия местности Koli. Koli — известная гора в провинции Северная Карелия, недалеко от г. Йоэнсуу.

Uusia sanoja

apila клевер
elämys впечатление, переживание, событие
erikseen отдельно, порознь
erämaa глушь
haapa (haavan) осина
hailakansininen блёкло-синий
hanki (hangen) толстый снежный покров, снега; сугроб 2. наст; hanki kantaa наст держит
hankikeli крепкий наст
havumetsä хвойный лес
helteinen знойный
hevoskastanja конский каштан
horsma кипрей/иван-чай
humiseva шумящий
jäädyttää замораживать
katkelma отрывок
kiehtova пленительный, очаровательный
koruton (koruttoman) естественный, без прикрас
kukkaketo цветочная поляна
kumpare холмик, пригорок
kylvettää купать, мыть
käkkärämänty старая, высохшая сосна
lehmus липа
leijailla парить, кружить
litteä плоский, приплюснутый, сдавленный
loistaa сиять, блестеть
lumme (lumpeen) кувшинка
luoto 1. подводная скала, риф 2. скалистый островок
naulittu пригвождённый
pakahduttava захватывающий дух
pellava лён
pihlaja рябина
rispaantua зд.: изнашиваться
ruska золотая осень
rypsi сурепка / рапс
sisämaa внутренние районы страны
syyskesä вторая половина лета
tarmo энергия
tasainen ровный
tihetä (tihenee) сгущаться
tunnusomainen характерный, свойственный
tuuhea пушистый
ulkoluoto скалистый остров (вдали от берега)
unelias сонливый
untuva пух
upottaa утопить
uskomaton невероятный
vaikuttava впечатляющее, изумительное
valkovuokko ветреница (растение)
varjo тень
viikkokaupalla неделями, многонедельный
ylevähenkinen возвышенный, величавый