Изучаем финский язык с нуля!
Kappale viisi 5 Viides kappale


Урок 5

Чередование ступеней согласных

Адессив. Месяцы

— Anteeksi, tiedättekö, onko johtaja Rantanen täällä?
— Kyllä hän on, mutta hänellä on nyt vieras. Voitteko odottaa?перевод текста
— Kiitos, minä odotan.

Uusia sanoja

johtaja руководитель
odottaa ждать
tietää знать
vieras гость, посетитель

KONSONANTTIEN ASTEVAIHTELU

Чередование ступеней согласных

kk – k
kukka – kukassa
laukku – laukussa
nukkua – nukun
liikkua – liikumme
рр – р
kaappi – kaapissa
Lappi – Lapista
tappaa – tapan
oppia – opin
tt – t
matto – matolla
keitto – keitossa
soittaa – soitatte
ottaa – otat
k – ø
ruoka – ruoassa
jalka – jalassa
lukea – luemme
hakea – haen
р – v
leipä — leivässä
halpa — halvassa
sopia — sovimme
saapua — saavun
t – d
katu – kadulla
sota – sodassa
lähteä – lähdette
tietää – tiedät
nk – ng
Helsinki – Helsingissä
kaupunki – kaupungista
tinkiä – tingitte
onkia – ongimme
nt – nn
Englanti – Englannissa
ranta – rannalla
antaa – annan
lentää – lennät
lt – ll
ilta – illalla
kulta – kullasta
kieltää – kiellän
uskaltaa – uskallatko
rt – rr
kerta – kerralla
parta – parrassa
kiertää – kierrämme
kumartua – kumarrun
mp – mm
kampa – kammat
lämpö – lämmössä
ampua – ammut
empiä – emmin

Если в основе слова последний слог начинается с согласного k, p или t, то при изменении слова в основе происходит чередование согласных и сильная ступень чередуется со слабой. Слабая ступень выступает тогда, когда основа оканчивается на краткий гласный и к ней прибавляется один согласный (lue-n) или два согласных + гласный (lue-mme). В остальных случаях выступает сильная ступень. Это правило касается имен, оканчивающихся на краткий гласный (кроме e) и глаголов 1 типа.

Сильная ступень
— номинатив ед. ч.
— иллатив -Vn, -hVn, -seen
— инфинитив -a/-ä
— глагол 3 л. ед. и мн. ч. -V, -vat/-vät

Слабая ступень
— номинатив мн. ч. -t
— инессив -ssa/-ssä
— элатив -sta/stä
— адессив -lla/-llä
— аблатив -lta/-ltä
— глагол 1 л. -n, -mme
— глагол 2 л. -t, -tte
— отриц. форма глагола

ADESSIIVI

Адессив

Tiinalla on hyvä sanakirja.

У Тины хороший словарь.

Minä luen.
Я читаю.
Minulla on uusi kirja.
У меня новая книга.
Sinä soitat hyvin.
Ты играешь хорошо.
Sinulla on hyvä piano.
У тебя хорошее пианино.
Hän kirjoittaa.
Он пишет.
Hänellä on hyvä kynä.
У него хорошая ручка.
Me menemme teatteriin.
Мы идем в театр.
Meillä on liput.
У нас билеты.
Te asutte hotellissa.
Вы живете в отеле.
Teillä on huone hotellissa.
У вас комната в отеле.
He lentävät Murmanskiin.
Они улетают в Мурманск.
Heillä on lentolippu.
У них билеты на самолет.
Opiskelija lukee.
Студент читает.
Opiskelijalla on sanomalehti.
У студента газета.

Kenellä? У кого?

minulla
у меня
meillä
у нас
sinulla
у тебя
teillä
у вас
hänellä
у него
heillä
у них

Адессив может выражать лицо, у которого что-либо имеется.

 

Minulla on auto.

У меня есть машина.

В такой конструкции всегда присутствует глагол olla в форме 3 л. ед. ч. Слово, обозначающее лицо, стоит в начале предложения (кроме вопросительных предложений).

Onko hänellä asunto?
Есть ли у него квартира?

On. Hänellä on asunto.
Да. У него есть квартира.

Onko naapurilla televisio?
Есть ли у соседа телевизор?

On. Hänellä on televisio.
Да. У него есть телевизор.

Такая же структура присуща предложениям, которые обозначают, где есть что (т. н. экзистенциальные предложения). Напр.:

Talossa on hissi. ’В доме есть лифт.’
Tässä kerroksessa on yleisöpuhelin. ’На этом этаже есть телефон общего пользования.’
Tällä kadulla on bussipysäkki. ’На этой улице есть автобусная остановка.’
(См. отрицательную форму в уроке 7.)

LUKUTEKSTI 1

Rantaset asuvat Tampereella Hämeenkadulla. Heillä on asunto suuressa kerrostalossa. Perheessä on isä, insinööri Rantanen, äiti, joka on sairaanhoitaja, ja lapset Tiina, Mikko ja Katja. Tiina ei asu enää kotona vaan Helsingissä.перевод текста

Katjalla ja Mikolla on oma huone. Mikko istuu usein huoneessa ja lukee. Katja on tavallisesti olohuoneessa ja soittaa pianoa1. Perheellä on vanha piano. Katja on musiikkikoulussa ja hänellä on hyvä opettaja. Katja soittaa hyvin.перевод текста

Nyt on tavallinen perjantai-ilta. Tiina tulee Helsingistä kotiin. Isä nukkuu sohvalla. Äiti lähtee työhön. Mikko syö keittiössä. Katja soittaa.перевод текста

Uusia sanoja

enää уже, еще
insinööri инженер
isä отец
musiikkikoulu музыкальная школа
nukkua спать
olohuone гостиная
opettaja учитель
perhe семья
piano пианино
sairaanhoitaja медсестра
sohva диван
soittaa играть (на муз. инструменте), звонить
äiti мать

SELITYS

1. Katja soittaa pianoa. ’Катя играет на пианино’, piano — piano + a soittaa pianoa

Cp.: Hän puhuu suomea. Hän opiskelee musiikkia.

LUKUTEKSTI 2

Andrei Nikitin kertoo: »Asun Moskovassa. Olen toimittaja. Olen työssä suuressa sanomalehdessä. Matkustan paljon sekä kotimaassa että ulkomailla. Esimerkiksi lokakuussa saavun Tokiosta ja lähden heti Sveitsiin. Marraskuussa on Riiassa tärkeä kokous. Riiasta matkustan Turkuun. Turussa on kansainvälinen kongressi. Koska matkustan paljon, haluan ainakin soittaa usein kotiin, ja siksi minulla on kännykkä.»перевод текста

Uusia sanoja

ainakin хотя бы, по крайней мере
kansainvälinen международный
kertoa рассказывать
kokous собрание
kongressi конгресс, съезд
koska так как, потому что
kotimaa родина, родная земля
kännykkä мобильный телефон
sanomalehti газета
toimittaja журналист, редактор
tärkeä важный
ulkomaa заграница

Kuukaudet / Названия месяцев

1. tammikuu
2. helmikuu
3. maaliskuu
4. huhtikuu
5. toukokuu
6. kesäkuu
7. heinäkuu
8. elokuu
9. syyskuu
10. lokakuu
11. marraskuu
12. joulukuu

В ответе на вопрос milloin? в названиях месяцев употребляется инессив: tammikuussa и т. д.

DIALOGEJA

— Soitatko pianoa?
— Kyllä, vähän.
— Voitko soittaa nyt? Kuutamosonaatti on kaunis. Onko sinulla nuotit?перевод текста
— On. Voin soittaa.

 ◊

перевод текста — Sinä soitat hyvin.
— Kiitos.

 ◊

— Onko teillä piano?
— On, mutta se on vanha ja huono.
— Soitatko sinä pianoa?
— En soita, mutta äiti soittaa.
перевод текста — Soittaako hän hyvin?
— Aika hyvin.

 ◊

— Onko Katja kotona?
— Ei ole. Hän on koulussa. Hänellä on pianotunti.перевод текста

 ◊

— Onko Tiina kotona?
— Ei ole. Hän on yliopistossa. Hänellä on tentti.перевод текста

 ◊

— Anteeksi, tiedättekö, missä professori Korhonen on?
— Hetkinen, minä katson. Hänellä on luento. Hän tulee kello yksitoista.
— Kiitos.
перевод текста — Milloin sinä lähdet takaisin Helsinkiin?
— Lähden sunnuntaina. Juna lähtee kello viisitoista.

Uusia sanoja

koulu школа
luento лекция

nuotit ноты
tentti экзамен

HARJOITUKSIA

1. Ответьте на вопросы по тексту 1.

Missä Rantaset asuvat?
Millaisessa talossa heillä on asunto?
Asuuko Tiina kotona vai Helsingissä?
Onko Katjalla oma huone?
Missä Mikko istuu usein?
Mitä Katja tekee usein?
Onko Katjalla uusi piano?
Missä Katja opiskelee?
Milloin Tiina tulee Helsingistä kotiin?
Mitä perhe tekee perjantai-iltana?

Ключ

2. Составьте диалог Тины и матери в следующей ситуации:

Тина приходит домой, мать собирается на работу. Тина спрашивает, куда мать собирается, где отец, что делают Микко и Катя.

3. Составьте вопросы к каждому предложению текста 2.

Ключ

4. Составьте диалоги по образцу:

Malli:

— Veera, tiedätkö missä Arto asuu?
— Tiedän. Hän asuu Rauhankadulla.
— Missä hän on työssä?
— Hän on työssä kirjastossa.

5. Употребите следующие словосочетания во мн. числе:

hiljainen ilta, pieni lintu, sininen järvi, jyrkkä ranta, suuri kaupunki, pitkä katu, vanha asunto, valoisa huone, tuttu nimi, halpa ruoka, ystävällinen tyttö, ensimmäinen tunti, punainen lippu

Ключ

6. Сделайте по образцу.

Malli 1:

Kenellä on sanakirja? (minä) — Minulla on sanakirja.

Kenellä on hyvä asunto? (me)

Kenellä on vanha piano? (äiti)

Kenellä on uusi kello? (Pekka)

Kenellä on suuri perhe? (insinööri Rantanen)*

Kenellä on tänään luento? (Matti Korhonen)*

Ключ

* Слова, стоящие перед фамилией и обозначающие имя или титул, не склоняются.

Malli 2:

Missä orkesteri on? (sali) — Orkesteri on salissa.

Missä opettaja on? (luokka)

Missä kirjat ovat? (laukku)

Missä lapset ovat? (olohuone)

Missä turistit ovat? (baari)

Missä matkustajat ovat? (lentokone)

Missä juna seisoo? (asema)

Missä bussi odottaa? (tori)

Missä lapset leikkivät? (ranta)

Missä opiskelijat ovat? (luento, -lla)

Missä lapset ovat? (musiikkitunti, -lla)

Missä äiti on? (kauppatori)

Ключ

7. Поставьте слова в скобках в соответствующий падеж.

Opettaja menee (luokka) . Vieraat menevät (olohuone) . Turistit menevät (baari) . Opiskelijat menevät (luento) . Äiti menee (kauppatori) . Isä menee (työ) . Matkustajat menevät (lentokone) . Opas menee (hotelli) . Bussi menee (kaupunki) .

Ключ

8. Сделайте по образцу.

Malli:

— Milloin Nikitin matkustaa Moskovaan?
— Lauantaina. Entä sinä?
— Minä matkustan tänään.

Milloin hän lentää Pariisiin?

Milloin hän saapuu Lontooseen?

Ключ
Milloin hän soittaa kotiin?

Milloin hän lähtee taas Moskovaan?

Ключ

9. Сделайте по образцу.

Malli 1:

Tämä on valoisa huone. — Asun valoisassa huoneessa.

Tuo on iso kauppa. Menen ...

Meillä on vanha asunto. Asumme ...

Heillä on suomen kielen tunti. He ovat...

Teillä on nyt luento. Te menette nyt...

Tämä on pitkä katu. Asumme ...

Tämä on jyrkkä ranta. Seisomme ...

Ключ

Malli 2:

Hän tulee asemalle. — Minäkin tulen asemalle.

Hän odottaa asemalla.

Hän tietää, missä Matti asuu.

Hän soittaa pianoa.

Hän lukee suomea.

Hän tanssii hyvin.

Hän näkee huonosti.

Hän tekee aina oikein.

Hän lentää Murmanskiin.

Ключ

10. Ответьте на вопросы отрицательно.

Malli:

Lentääkö Pekka Murmanskiin? — Ei lennä.

Odottaako Pekka asemalla?

Nukkuuko Pekka sohvalla?

Tanssiiko Pekka hyvin?

Lukeeko Pekka saksaa?

Soittaako Pekka pianoa?

Tietääkö Pekka, missä minä asun?

Ключ

11. Употребите предложения во мн. числе.

Malli:

Sauna on rannassa. — Saunat ovat rannassa.

Kukka on pöydällä.

Kartta on seinällä.

Matto on lattialla.

Lasi on kaapissa.

Tuoli on huoneessa.

Ключ

Bussi on aukiolla.

Lapsi on ulkona.

Nainen on olohuoneessa.

Turisti on hotellissa.

Kirje on laukussa.

Ключ