Изучаем финский язык с нуля!
Yhdeksästoista kappale


Урок 19

Имперфект пассива

перевод текста — Milloin Suomi liitettiin Venäjään?
— Vuonna 1809.

 ◊

— Minä vuonna Suomi julistettiin itsenäiseksi?перевод текста
— Vuonna 1917.

 ◊

— Milloin ensimmäinen YYA-sopimus1 Suomen ja Neuvostoliiton välillä solmittiin?перевод текста
— Vuonna 1948.

Uusia sanoja

itsenäinen самостоятельный
julistaa провозглашать, объявлять
solmia завязывать, также заключать (договор)

PASSIIVIN IMPERFEKTI

Имперфект пассива

Ennen matkustettiin hevosella.
Раньше путешествовали на лошади.
Kilpailijat jaettiin kolmeen sarjaan.
Соперников разделили на три ряда.
Neuvotteluissa sovittiin yhteistyöstä.
На совещаниях договорились о совместной работе.
Uutta oppikirjaa kokeiltiin eri kouluissa.
Новый учебник попробовали в разных школах.
Ensin lattiat imuroitiin ja sitten ne pestiin.
Сначала полы пропылесосили, а потом их помыли.
Näyttely avattiin kuukauden alussa.
Выставку открыли в начале месяца.
Suomi—Neuvostoliitto-Seura2 perustettiin vuonna 1944.
Общество «Финляндия — СССР» основали в 1944.
Miksi minulle ei kerrottu asiasta?
Почему мне не рассказали о деле?
Kirjettä ei viety ajoissa postiin.
Письмо не отнесли на почту вовремя.
Häntä ei haluttu häiritä.
Его не хотелось беспокоить.

Uusia sanoja

kilpailija соперник, конкурент
kokeilla испытывать
perustaa основать
sarja зд.: ряд

SELITYS

  1. YYA-sopimus = ystävyys-, yhteistyö- ja keskinäinen avunanto-sopimus — договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи
  2. SNS = Suomi—Neuvostoliitto-Seura — Общество «Финляндия — СССР»

Окончания имперфекта пассива: -ttiin, -tiin; -ttu/-tty, -tu/-ty.

Verbityyppi 1

Infinitiivi Yks. 1. pers. vartalo Passiivin imperfekti
1. sanoa
lukea
näyttää
→ sano-
→ lue-
→ näytä-
→ sanottiin
→ luettiin
→ näytettiin
ei sanottu
ei luettu
ei näytetty

Verbityypit 2, 3, 4 ja 5

Infinitiivi Inf. vartalo Passiivin imperfekti
2. tuoda
viedä
→ tuo-
→ vie-
→ tuotiin
→ vietiin
ei tuotu
ei viety
3. tulla
mennä
→ tul-
→ men-
→ tultiin
→ mentiin
ei tultu
ei menty
4. avata
herätä
→ ava-
→ herä-
→ avattiin
→ herättiin
ei avattu
ei herätty
5. valita
häiritä
→ vali-
→ häiri-
→ valittiin
→ häirittiin
ei valittu
ei häiritty

Имперфект пассива имеет окончание -ttiin, -tiin. В глаголах 1 типа к основе 1 лица ед. числа прибавляется -ttiin. При этом конечный гласный основы -a/-ä переходит в -e. В других типах глаголов окончание прибавляется к основе инфинитива. В глаголах 2 и 3 типа окончание -tiin, в глаголах 4 и 5 типа — -ttiin.

Отрицательная форма имперфекта пассива оканчивается на -ttu/-tty или -tu/-ty, которые присоединяются к тем же основам, что и окончания утвердительной формы. Эта форма называется passiivin II (toinen) partisiippi ’второе причастие пассива’.

LUKUTEKSTI

Suomessa järjestetään joka kesä monta suomen kielen ja Suomen kulttuurin kurssia ulkomaalaisille.

Natalia oli viime kesänä kansainvälisellä suomen kielen kurssilla. Hän kertoo, mitä kurssilla tehtiin:перевод текста

»Kurssilla opiskeltiin kielioppia, luettiin, puhuttiin ja kirjoitettiin suomea, kuunneltiin monta luentoa, keskusteltiin, tehtiin pari pitkää retkeä jne. Iltaisin käytiin tanssimassa tai käveltiin järven rannalla tai istuttiin juttelemassa. Asuntolassa järjestettiin monta illanviettoa. Kaksi kertaa viikossa käytiin saunassa. Aamuisin juostiin uimaan, ennen kuin lähdettiin kouluun.перевод текста

Kurssin lopussa pidettiin juhla ja kaikille annettiin todistus. Viimeisenä aamuna erottiin asemalla kurssitovereista, itkettiin ja halattiin, luvattiin kirjoittaa usein. Kurssilla saatiin monta hyvää ystävää.»перевод текста

Uusia sanoja

illanvietto вечеринка
jutella беседовать
retki экскурсия, поход
todistus доказательство, свидетельство, удостоверение

DIALOGEJA

— Olitko kesäkurssilla Pietarissa? Sinunhan piti mennä sinne.
перевод текста — Olin. Olin kuukauden.
— No, millaista siellä oli?
— Kurssi oli tosi hyvä. Siellä harjoiteltiin ääntämistä, keskusteltiin pienissä ryhmissä, kirjoitettiin, tehtiin harjoituksia ja kuultiin monta hyvää luentoa.
— Mitä te teitte vapaa-aikana?
перевод текста — Meille järjestettiin monta kiertoajelua Pietarissa ja pari pitkää retkeä.

 ◊

перевод текста — Luetaanko tämä kirja tällä kurssilla?
— Ei lueta, se luettiin jo viime vuonna.

 ◊

перевод текста — Luettiinko tämä kirja viime lukukaudella?
— Ei luettu, se luetaan tänä vuonna.

 ◊

— Luulin, että konsertissa soitetaan Beethovenia, mutta siellä soitettiin Mozartia.перевод текста
— Eikö siellä todellakaan soitettu Beethovenia?

 ◊

перевод текста — Mistä kokouksessa puhuttiin?
— Siellä käsiteltiin ensi vuoden budjettia.

 ◊

— Mitä kokouksessa päätettiin?
перевод текста — Siellä valittiin uusi puheenjohtaja ja sihteeri ja sovittiin jäsenmaksun suuruudesta.

 ◊

перевод текста — Kerrottiinko uutisissa olympiakisoista?
— Ei, niistä ei nyt kerrottu mitään.

 ◊

— Mikä kokous Finlandia-talossa nyt on?
— Nyt siellä on jokin pohjoismainen kongressi. Siellähän järjestetään joka vuosi monta suurta kansainvälistä kokousta. Olitko Helsingissä, kun EY:n ulkoministerikokous järjestettiin?
перевод текста — En ollut, mutta kuulin siitä. Siitähän puhuttiin ja kirjoitettiin paljon.

Uusia sanoja

jäsenmaksu членский взнос
kiertoajelu экскурсия (по городу)
käsitellä рассматривать
lukukausi учебное полугодие, семестр
olympiakisat Олимпийские игры

HARJOITUKSIA

1. Преобразуйте предложения, употребив вместо активной формы глагола пассивную.

Malli:

Työläiset aloittivat työvuoron kello 8. — Työvuoro aloitettiin kello 8. Arkkitehdit esittelivät lehdessä uuden suunnitelman. — Lehdessä esiteltiin uusi suunnitelma.

Ulkoministerit pitivät Genevessä tärkeän kokouksen. Lehti julkaisi uutiset etusivulla. Opiskelijat järjestivät asuntolassa illanvieton. Kuoro esitti illanvietossa uuden laulun. Opas jakoi matkustajille paikkaliput. Me palautimme kirjat kirjastoon. Myyjä avasi kioskin kello 9 ja sulki sen kello 17.

Ключ

2. Ответьте на вопросы отрицательно.

Malli:

Kutsuttiinko lääkäri? — Ei kutsuttu.

Lähetettiinkö kirje eilen? Annettiinko sinulle todistus? Tarjottiinko siellä kahvia? Opeteltiinko siellä uimaan? Poltettiinko siellä nuotiota? Kuunneltiinko siellä musiikkia? Tanssittiinko siellä joka ilta? Luvattiinko huomiseksi kaunista säätä?

Ключ

3. Поставьте слова, данные в скобках, в имперфект пассива.

Juri oli kesällä leirillä. Hän kertoi kavereilleen, mitä siellä (tehdä) . Leirillä oli hauskaa. Aamulla (nousta) aikaisin ja (juosta) kilpaa järvelle uimaan. Sitten (voimistella ja syödä) aamiainen. Aamupäivällä (retkeillä) usein ja (tutustua) luontoon. Iltapäivällä (leikkiä, pelata) jalkapalloa tai lentopalloa ja (järjestää) kilpailuja. Iltaisin (onkia) järven rannalla tai (soudella) veneellä. Joskus (istua) nuotion ympärillä ja (laulaa) .

Ключ