Изучаем финский язык с нуля!
Kappale neljä 4 Neljäs kappale


Урок 4

Указательные местоимения (ед. ч.)

Номинатив мн. числа

— Anteeksi, mikä katu tämä on?
— Tämä on Liisankatu.
— Voitteko sanoa, onko tällä kadulla posti?
— Ei ole. Tuolla kadulla on posti, Snellmaninkadulla.

перевод текста

 

voida

мочь

Mikä tämä on?
Что это?
Se on albumi.
Это альбом.
Mikä tuo on?
Что там?
Se on kalenteri.
Это календарь.
Mikä maa tämä on?
Какая это страна?
Se on Norja.
Это Норвегия.
Mikä maa tuo on?
Какая та страна?
Se on Tanska.
Это Дания.
Missä maassa Porvoo on?
В какой стране Порвоо?
Se on Suomessa.
В Финляндии.
Mistä maasta Paul on?
Из какой страны Паул?
Hän on Tanskasta.
Он из Дании.
Mihin maahan sinä matkustat?
В какую страну ты едешь?
Suomeen.
В Финляндию.
Mikä katu tämä on?
Какая это улица?
Se on Liisankatu.
Это Лиисанкату.
Millä kadulla Katja asuu?
На какой улице Катя живет?
Hän asuu Liisankadulla.
Она живет на Лиисанкату.
Miltä kadulta bussi tulee?
С какой улицы приходит автобус?
Se tulee Liisankadulta.
Он приходит с Лиисанкату.
Mille kadulle bussi menee?
На какую улицу автобус идет?
Se menee Esplanadille.
Он идет на Эспаланди.

Mikä? 1) Что? 2) Что за...? Какой?

 
missä talossa
millä kadulla
 
mistä talosta
miltä kadulta
 
mihin taloon
mille kadulle

Вопросительное местоимение mikä употребляется как самостоятельно, так и в качестве определения к существительному. В первом случае оно переводится местоимением ’что’, во втором случае — местоимением ’какой’. Mikä склоняется так же, как существительное. Падежные окончания присоединяются к основе mi-.

Tämä on Tiina.
Это Тиина.
Hän on opiskelija.
Она студентка.
Tämä on kirja.
Это книга.
Se on sanakirja.
Это словарь.
Tuo ei ole sanakirja.
То не словарь.
Se on kielioppi.
Это учебник.
Tämä maa on suuri.
Эта страна большая.
Tuo maa on pieni.
Та страна маленькая.
Tässä huoneessa on printteri.
В этой комнате есть принтер.
Tuossa huoneessa on faksi.
В той комнате есть факс.
Olen kotoisin tästä kaupungista.
Я родом из этого города.
Tuosta koneesta nousee savua.
Из того аппарата поднимается дым.
Muuttaako Erkki tähän taloon.
Переезжает ли Эркки в этот дом?
Ei, hän muuttaa tuohon taloon.
Нет, он переезжает в тот дом.
Tämä katu on pitkä.
Эта улица длинная.
Tuo katu on lyhyt.
Та улица короткая.
Asun tällä kadulla.
Я живу на этой улице.
Antti asuu tuolla kadulla.
Антти живет на той улице.
Bussi tulee tältä kadulta.
Автобус приходит с этой улицы.
Bussi tulee tuolta kadulta.
Автобус приходит с той улицы.
Bussi tulee tälle kadulle.
Автобус приходит на эту улицу.
Bussi menee tuolle kadulle.
Автобус уходит на ту улицу.

YKSIKÖN DEMONSTRATIIVIPRONOMINIT

Указательные местоимения в единственном числе

tämä — это, этот, эта
tämä talo — этот дом
tuo — тот, та, то, это
tuo talo — тот дом
se — это, он, она, оно (о предмете)
se talo — тот дом

ssä talossa
stä talosta
hän taloon
llä kadulla
ltä kadulta
lle kadulle

tuossa talossa
tuosta talosta
tuohon taloon
tuolla kadulla
tuolta kadulta
tuolle kadulle

siinä talossa
siitä talosta
siihen taloon
sillä kadulla
siltä kadulta
sille kadulle

Указательные местоимения употребляются самостоятельно и в сочетании с существительными. Во втором случае они выступают в тех же падежах, что и существительные. В местоимениях tämä и tuo падежные окончания присоединяются к основам tä- и tuo-. Склонение местоимения se образует исключение.

Millainen? / Minkälainen? Какой?

— Millainen kirja tämä on?
— Se on ihan hyvä.
— Какая эта книга?
— Она очень хорошая.

 ◊

— Millainen se elokuva oli1?
— Se oli aika romanttinen.
— Каким был фильм?
— Он был довольно романтичным.

 ◊

— Millaisessa hotellissa te asutte?
— Asumme pienessä hotellissa.
— В каком отеле вы живёте?
— Мы живём в маленьком отеле.

SELITYS

1. oli ’был’

nen-loppuiset nominit

millainen millaise- millaisessa
suomalainen suomalaise- suomalaisesta
venäläinen venäläise- venäläisellä
Rantanen Rantase- Rantaselta
punainen punaise- punaisella
valkoinen valkoise- valkoisessa
sininen sinise- sinisellä
keltainen keltaise- keltaiseen

Основа слов на -nen оканчивается на -se:
ystävällinen ihminen → ystävällise- ihmise- → ystävällisellä ihmisellä.

i-loppuiset nominit

1. Suomi Suome- Suomessa
  suuri suure- suurella
  pieni piene- pienessä
  kieli kiele- kielessä
2. Ruotsi Ruotsi- Ruotsissa
  lasi lasi- lasista
  tuoli tuoli- tuolilla
  bussi bussi- bussiin

В первой группе слов на -i в основе слова конечный i меняется на e. Вторая группа слов — это в основном заимствования, в них такого изменения не происходит..

e-loppuiset nominit

huone huonee- huoneessa
kappale kappalee- kappaleessa
kone konee- koneesta
kirje kirjee- kirjeessä
perhe perhee- perheeseen

В словах на -e основа оканчивается на долгий гласный — -ee.

DIALOGEJA

— Anteeksi, meneekö tämä bussi Lauttasaareen?
— Kyllä menee.
перевод текста — Mitä lippu maksaa?
— Kaksi euroa.

 ◊

— Mihin me tänään menemme?
— Suomenlinnaan.
— Miten sinne pääsee1?
— Lautta lähtee Kauppatorilta.
— Kuinka usein se lautta kulkee?
— Joka tunti.
— No, voimmeko ensin käydä siinä katedraalissa Katajanokalla?перевод текста
— Joo, jos se on auki. Entäs sitten kun tulemme takaisin Suomenlinnasta?
— Minä haluan mennä myös Kansallismuseoon.
— Se menee tänään kiinni jo kello kuusi.
— Ai, no sitten me voimme kai syödä Suomenlinnassa.
— Miksei. Tai sitten voimme tulla siihen pieneen ravintolaan, joka on tuossa naapuritalossa.перевод текста
— Selvä.

Uusia sanoja

kirja книга
elokuva фильм
millainen какой/какая
hotelli гостиница
bussi автобус
lippu билет
maksaa платить
päästä попадать
lautta паром
kuinka usein как часто
auki открыто
tulla приходить
myös также
ravintola ресторан
naapuritalo соседний дом
selvä ясно
kulkea идти, ходить

SELITYS

1. Бессубъектное предложение, в котором глагол стоит в форме 3 лица ед. числа, выражает возможность действия. Напр.:

Miten sinne pääsee? ’Как туда попасть?’ Saako täällä polttaa? ’Можно ли здесь курить?’ Täällä ei voi puhua rauhassa. ’Здесь нельзя спокойно поговорить.’

MONIKON NOMINATIIVI

Номинатив мн. числа

-t

talo
suuri
bussi
punainen
huone

talo-
suure-
bussi-
punaise-
huonee-

talot
suuret
bussit
punaiset
huoneet

Показатель множественного числа -t присоединяется к основе слова.

Обратите внимание:

tämä
tuo
se
mikä
kuka

nämä
nuo
ne
mitkä
ketkä

LUKUTEKSTI

Ivanovit matkustavat lomalle Suomeen. He lähtevät Pietarista kello puoli viisi. Ivanovit saapuvat myöhään illalla Lappeenrantaan ja menevät hotelliin. Aamulla he haluavat jatkaa maalle, mökille. He kysyvät matkailutoimistosta, miten he pääsevät Lemille. Mökki on Lemillä.перевод текста

Mökki on ihanalla paikalla. Lähellä on järvi ja ympärillä metsä. Mökissä on iso ja pieni huone ja keittiö. Mökistä menee pieni polku rantasaunaan. Saunassa on kuisti. Ivanovit istuvat illalla kuistilla. Ilta on kaunis ja lämmin. Aurinko paistaa. Loma alkaa hyvin.перевод текста

Uusia sanoja

alkaa начинаться
aurinko солнце
ihana прекрасный
ilta вечер
jatkaa продолжить, отправиться
järvi озеро
kaunis красивый
kuisti крыльцо
lähellä близко (быть, находиться)
lämmin теплый
maa(lle) в сельскую местность
matkailutoimisto бюро путешествий
miten как
myöhään поздно
mökki дачный домик, избушка
paistaa печь, светить
polku тропинка
ranta берег
saapua прибывать
ympärillä вокруг

Milloin? Когда?

aamu   aamulla
päivä   päivällä
ilta   illalla
  llä
ensi viikko   ensi viikolla

DIALOGEJA

— Haloo.
— Hei, Matti tässä. Miten menee?
— Kiitos, oikein hyvin.
— Onko paikka kiva?
— On, oikein kiva. Mökki on mukava ja sauna on hyvä.перевод текста
— No, mitä te teette?
— Lapset uivat tietysti paljon. Minä kalastan ja Marina istuu varjossa ja lukee. Kävelemme usein metsässä.
— No, kiva. Tulette sitten meille ensi viikolla.
перевод текста — Juu. Kiitos. Nähdään.
— Nähdään.

 ◊

— Mitä tänään tulee televisiosta?
— Sieltä tulee joku vanha suomalainen elokuva.
— Ai, milloin?
— Joskus illalla. Minä katson ohjelmasta. Missä lehti on?
— Tuolla hyllyllä.
перевод текста — Se alkaa kello seitsemän.
— Kiva joo. Kiitti1.

Uusia sanoja

hylly полка
kalastaa рыбачить
kiitti разг.: спасибо
lapsi ребенок
lehti зд.: газета
lukea читать
milloin когда
miten menee? как дела?
mukava приятный, удобный
ohjelma программа
paljon много
tietysti конечно
uida плавать
vanha старый
varjo тень

SELITYS

1. В разговорной речи вместо слова kiitos часто употребляется kiitti.

SANANLASKU

Oma maa mansikka, muu maa mustikka.
В гостях хорошо, а дома лучше.

HARJOITUKSIA

1. Ответьте на вопросы по текстам.

Mistä lähtee lautta Suomenlinnaan? Mitä maksaa bussilippu Helsingissä? Mihin Ivanovit matkustavat lomalle? Milloin he lähtevät Pietarista? Milloin he saapuvat Lappeenrantaan? Mihin he jatkavat matkaa Lappeenrannasta? Millaisella paikalla mökki on? Miten Ivanovit viettävät lomaa?

Ключ

2. Инсценируйте телефонный разговор между семьей Иванова, приехавшей проводить отпуск в Финляндии, и их соседями по даче.

3. Составьте вопрос к каждому предложению.

a) Minä haluan käydä Suomenlinnassa. Lautta lähtee Kauppatorilta. Lautta kulkee joka tunti. Tämä bussi menee Lauttasaareen. Lippu maksaa kaksi euroa.

Ключ

b) Mökki on kivalla paikalla. Sauna on järven rannalla. Illalla perhe istuu kuistilla. Ilta on kaunis ja lämmin.

Ключ