Изучаем финский язык с нуля!
Kolmaskymmenesseitsemäs kappale


Урок 37

Временные конструкции

Инессив II инфинитива

— Lähdetkö huomenna kanssani uimaan?
— Kyllä voin lähteä.
— Mihin aikaan menisimme? Sopiiko sinulle heti aamulla?
— Sopii. Ja eihän meidän tarvitse päättää aikaa nyt. Soita minulle herättyäsi.перевод текста

 ◊

— Oli kiva jutella näin puhelimessa, mutta olisi hauska oikein tavatakin.
— Niin olisi. Meidän pitäisi yrittää tehdä se nyt joululomalla. Lukukauden alettua ei taas ehdi.перевод текста

 ◊

— Hei! Minä menen nyt.
— Hei hei! Ai kuule, voitko viedä roskat mennessäsi?
— Juu.перевод текста

 ◊

— Katsoitko eilen alkuillasta sen Paasikivi-ohjelman?
— En katsonut. Minä pääsen katsomaan televisiota vasta lasten nukkuessa.перевод текста

TEMPORAALISET LAUSEENVASTIKKEET

Временные конструкции

Mitä aiot tehdä päästyäsi ylioppilaaksi?
Что собираешься делать, когда поступишь в университет (станешь студентом университета)?
Filmin päätyttyä salissa vallitsi syvä hiljaisuus.
Когда фильм закончился, в зале воцарилась глубокая тишина.

Muistan aina vanhan kouluni kävellessäni Kirkkokatua.
Я всегда вспоминаю свою старую школу, когда иду по улице Кирккокату.
Lintujen laulu vaimeni auringon laskiessa.
С заходом солнца, пение птиц стихало.

Uusia sanoja

päättyä кончаться
vallita зд.: воцариться
hiljaisuus тишина
vaimeta стихать, растворяться

Придаточное предложение времени (temporaalilause) может быть заменено соответствующей ему временной конструкцией (temporaalinen lauseenvastike).

1. sen jälkeen kun - после того, как → passiivin II partisiipin partitiivi (партитив II причастия пассива).

Если действие придаточного предложения опережает действие главного предложения, придаточное предложение может быть заменено конструкцией с партитивом II причастия пассива. Если в главном и придаточном предложении общий субъект, то в конструкции этот субъект заменяется притяжательным суффиксом, который присоединяется к причастию. Если же у них разные субъекты, в конструкции субъект заменяется генитивом. В этом случае притяжательный суффикс присоединяется к причастию лишь тогда, когда субъект придаточного предложения выражен личным местоимением.

Kun olen herännyt, avaan aina ikkunan. = Herättyäni avaan aina ikkunan.
Когда я просыпаюсь, всегда открываю окно.

Kun ovet olivat sulkeutuneet, juna lähti liikkeelle. = Ovien sulkeuduttua juna lähti liikkeelle.
Когда двери закрылись, поезд отправился.

(Meillä oli mukavat naapurit.) Kun he muuttivat Lahteen, heidän tilalleen tuli meluisa perhe. = Heidän muutettuaan Lahteen heidän tilalleen tuli meluisa perhe.
(У нас были хорошие соседи.) Когда они переехали в Лахти, на их место приехала шумная семья.

2. samalla kun - в то время как — II infinitiivin inessiivi (инессив II инфинитива)

Если действие придаточного и главного предложения одновременно, придаточное предложение заменяется конструкцией с инессивом II инфинитива. Правила употребления субъекта те же, что и в конструкциях со II причастием пассива.

II INFINITIIVIN INESSIIVI

Инессив II инфинитива

nukkua
lukea
syödä
opiskella
tavata
häiritä
kylmetä

→ nukkuessa
→ lukiessa
→ syödessä
→ opiskellessa
→ tavatessa
→ häiritessä
→ kylmetessä

Инессив II инфинитива образуется из I инфинитива так, что конечный гласный a/ä переходит в e, и к нему прибавляется окончание инессива. Если перед конечным гласным инфинитива стоит e, он переходит в i. Напр.:

Tutustuin häneen opiskellessani Moskovassa.
Я познакомился с ним, когда учился в Москве.
Sammuta valot lähtiessäsi huoneesta.
Гаси свет, когда уходишь из комнаты.

LUKUTEKSTI

SUOMALAINEN VIESTII VÄHIN ELEIN

Vieraassa maassa oleskellessaan ihminen huomaa monia sellaisia kulttuurin piirteitä, joihin maan omat asukkaat eivät kiinnitä huomiota.перевод текста
»Suomalaiset puhuvat vain suullaan.» Näin totesi australialainen vaihto-oppilas1 asuttuaan Suomessa neljä kuukautta. Jokaiseen kieleen ja kulttuuriin liittyy erilaisia tapoja käyttää ei-kielellistä kommunikaatiota. Erot eleiden, ilmeiden ja katsekontaktin käytössä tai tavassa käyttää kosketusta osana vuorovaikutusta johtavat herkästi virheellisiin tulkintoihin keskustelukumppanin aikomuksista ja tarkoituksista. Minkälaista on suomalainen ei-kielellinen kommunikaatio? Mikä ulkomaalaisesta tuntuu omituiselta, kun hän keskustelee suomalaisen kanssa? Mihin suomalaisten tulisi kiinnittää huomiota keskustellessaan ulkomaalaisen kanssa? Annetaanpa vaihto-oppilaiden jatkaa2.перевод текста
Italialainen opiskelija sanoo: »Me olemme tottuneet puhuessamme ilmaisemaan tunteitamme elein ja ilmein.» Yhdysvaltalainen opiskelija väittää, ettei edes suomalaisten kasvoista voi lukea heidän mielialaansa. Suomalaisella on hänen mukaansa vain kaksi ilmettä, jotka nekin ovat oikeastaan aivan samanlaisia. Japanilainen ja osa keskieurooppalaisista vaihto-oppilaista on sitä mieltä, että suuria eroja suomalaisten ja heidän omien maanmiestensä tavoissa käyttää eleitä ja ilmeitä ei ole.перевод текста
Monet ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että suomalaiset eivät kosketa toisiaan. »Täällä Suomessa ihmiset vain kättelevät tavatessaan.» »Suomalaiset tervehtivät vieraisille tullutta sukulaistätiä pelkällä kädenojennuksella. Esimerkiksi Italiassa halaus ja suukko tädin molemmille poskille ovat vähintä, mitä voi ajatella tällaisessa tilanteessa.»перевод текста
Latinalaisamerikkalaisten ja eteläeurooppalaisten vaihto-oppilaiden tavoin myös yhdysvaltalaiset ja keskieurooppalaiset kaipaavat Suomessa kosketusta. Joku valittaa kosketuksen puutteen aiheuttavan hänelle koti-ikävää. Toinen kertoi oppineensa itsekin varomaan koskettamista huomattuaan, miten tilanteen ilmapiiri muuttuu vaivautuneeksi ja kankeaksi, mikäli hän koskettaa keskustelukumppaniaan. Aivan ilmeisesti suomalainen ei siedä arkipäiväisessä vuorovaikutuksessa kosketusta, vaan tekee siitä pitkälle meneviä johtopäätöksiä ja tulkitsee keskustelukumppanin haluavan viestittää jotakin aivan erityistä.перевод текста
Kielellinen ja ei-kielellinen kommunikaatio nivoutuvat kiinteästi yhteen. Tiedot kulttuurien välisistä eroista ei-kielellisessä kommunikaatiossa ovat osa sujuvaa ja rohkeaa kommunikointitaitoa. On helpompi suhtautua ymmärtävästi eroista aiheutuviin tilanteisiin, jos on varautunut erojen olemassaoloon. Tiedot eroista estävät myös tekemästä liian äkkipikaisia, kielteisiä päätelmiä vierasta kulttuuria edustavasta keskustelukumppanista.перевод текста

Lähde: Aija Mäkisalo Suomalainen kommunikaatio ulkomaalaisen silmin (Opettaja 10/1988).

Uusia sanoja

äkkipikainen скоропалительный
ele жест, телодвижение
ilme выражение лица, мимика
johtopäätös вывод, заключение
kädenojennus протягивание руки
kankea жёсткий, негибкий
kätellä поздороваться за руку
katsekontakti зрительный контакт
kommunikaatio общение, коммуникация
maanmies соотечественник
mieliala настроение
nivoutua переплетаться, сплетаться
omituinen странный
sietää переносить, выдерживать
suukko поцелуй
todeta констатировать, установить
varoa остерегаться
viestiä сообщать
viestittää передавать информацию
vuorovaikutus взаимодействие

SELITYKSIÄ

1. Vaihto-oppilas

Финляндия заключает со многими странами договор об обмене школьниками. На основании этих договоров многие финские школьники могут поехать на год учиться за границу. Соответственно учащиеся из других стран приезжают учиться в школы Финляндии.

2. Annetaanpa vaihto-oppilaiden jatkaa.

С глаголом antaa в значении ’разрешать, позволять’ употребляется генитив + инфинитив. Напр.:

Anna minun olla rauhassa!
Оставь меня в покое!
Minä en kyllä antaisi sen ikäisen lapsen mennä yksin uimaan.
Я не позволил бы ребенку такого возраста идти купаться одному.

DIALOGI

— Ratikka tulee. Onko sinulla lippu?
— Ei.
— Mennään sitten sisään etuovesta. Voit ostaa lipun kuljettajalta. Sano, että haluat kertalipun, jolla voi vaihtaa. Leimaa sitten lippu leimauslaitteessa.перевод текста

- - - - -

— No niin, nyt siinä on leima.
— Katso sitä leimaa. Siinä on kellonaika. Voit vaihtaa tunnin kuluessa toiseen liikennevälineeseen.перевод текста
— Kelpaako sama lippu metrossakin?
— Kelpaa. Se kelpaa Helsingin alueella ratikoissa, busseissa, metrossa ja lähiliikenteen junissa.перевод текста

Uusia sanoja

leimata штемпелевать, компостировать
liikenneväline транспортное средство
raitiovaunu = ratikka трамвай

HARJOITUKSIA

1. Ответьте на вопросы, используя временные конструкции.

Milloin tutustuit häneen? — Kun opiskelin Moskovassa.
Milloin sait uusia ystäviä? — Kun olin siirtynyt uuteen työpaikkaan.
Milloin hankitte uudet huonekalut? — Kun olemme muuttaneet uuteen asuntoon.
Milloin kiinnität huomiota ihmisten tapoihin? — Kun oleskelen ulkomailla.

Ключ

2. Замените предложения с союзом kun временными конструкциями. Обратите внимание на употребление притяжательных суффиксов и на место подлежащего в предложении.

a)

Malli:

Kun hän oli tullut kotiin, hän avasi heti television. — Tultuaan kotiin hän avasi heti television.

Kun olin asunut maassa vuoden, tunsin jo vähän maan tapoja. Kun olin valmistunut yliopistosta, pääsin töihin opettajaksi. Kun koulu oli päättynyt, lähdimme retkelle. Kun sota oli puhjennut, vihollinen hyökkäsi rajan yli.

Ключ

b)

Malli:

Kun lapsi oli tullut koulusta, hän alkoi heti tehdä kotitehtäviään. — Tultuaan koulusta lapsi alkoi heti tehdä kotitehtäviään. (Обратите внимание на порядок слов!)

Kun lapset olivat huomanneet vieraan, he pysähtyivät sormi suussa. Kun pääskynen on palannut kotimaahansa, se alkaa rakentaa pesää. Kun lintu oli saanut pesänsä valmiiksi, se alkoi hautoa munia. Kun Tauno oli päässyt tielle, hän alkoi juosta minkä jaksoi.

Ключ

c)

Malli:

Kun istuin bussissa, ajattelin päivän ohjelmaa. — Istuessani bussissa ajattelin päivän ohjelmaa.

Kun opiskelemme kieltä, tutustumme samalla maan kulttuuriin. Mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota, kun keskustelemme ulkomaalaisten kanssa? Missä lapset ovat päivällä, kun vanhemmat ovat töissä? Kun televisiokanavat lisääntyvät, kasvavat valinnan mahdollisuudet — ja vaikeudet. Kun vihreä liike vanhenee, sen realismi kasvaa. Kun laivaonnettomuus sattuu, mereen joutuu öljyä ja muita kemikaaleja.

Ключ

d)

Malli:

Kun Inkeri istui bussissa, hän ajatteli päivän ohjelmaa. — Istuessaan bussissa Inkeri ajatteli päivän ohjelmaa. (Обратите внимание на порядок слов!)

Kun Metšev oli Suomessa, hän keräsi aineistoa tulevia teoksiaan varten. Kun Repin teki matkoja Volgalle, hän sai ajatuksen tauluunsa Volgan lautturit. Kun lintu laulaa, se puolustaa reviiriään. Kun Inkeri katsoo televisiota, hän silittää pyykkiä.

Ключ

e)

Malli:

Kun laittaa ruokaa, täytyy olla huolellinen. — Ruokaa laittaessaan täytyy olla huolellinen.

Kun syö kalaa, ei saa kiirehtiä. Kun lukee jännittävää kirjaa, ei huomaa, mitä ympärillä tapahtuu. Kun opettaa toisia, oppii itsekin. Kun kääntää tekstiä, joutuu käyttämään erilaisia sanakirjoja.

Ключ