Изучаем финский язык с нуля!
Kahdeskymmeneskahdeksas kappale


Урок 28

Кондиционал (продолжение)

Склонение количественных и порядковых числительных

— Mitä minä tekisin? Sain apurahan ulkomailla opiskelua varten, enkä tiedä, menisinkö Moskovaan vai Pietariin. Mitä sinä tekisit?
— Minä kyllä luultavasti menisin Pietariin, Moskova on niin hirveän iso.
— Niin, mutta jos sinä olisit jo ollut Pietarissa etkä olisi koskaan käynyt Moskovassa?перевод текста
— Niin. Mieti vielä.

 ◊

— Kävittekö viikonloppuna mökillä?
— Ei käyty. Olisimme kovasti halunneet mennä sinne, mutta emme viitsineet, koska satoi. Jos olisi ollut parempi ilma, olisin aloittanut puutarhatyöt.перевод текста

 ◊

— Minusta lapset käyttäytyvät nykyään niin huonosti.
— Niin minustakin. He ovat epäkohteliaita ja puhuvat rumia.
— Niin tietysti, kun heillä ei ole mitään kasvatusta nykyään.
— Jos lapsille opetettaisiin tapoja eikä heidän annettaisi tehdä1 mitä tahansa, heistä tulisi kunnon ihmisiä.перевод текста

 ◊

— Onnistuivatko siivoustalkoot?
— No, ei oikein. Sinne tuli liian vähän väkeä.
— Mistäs se johtui?
— Talkoista ei tiedetty. Jos niistä olisi ilmoitettu kunnolla, kaikki työt olisi saatu tehdyksi2.перевод текста

Uusia sanoja

epäkohtelias невежливый
johtua происходить
kasvatus воспитание
kunnolla как следует, хорошо
käyttäytyä вести себя
luultavasti вероятно
miettiä думать
nykyään теперь, в настоящее время
onnistua удаваться, получаться
puutarha сад
ruma дурной, плохой
tahansa: mitä tahansa что угодно
talkoot субботник, воскресник
tapa обычай; sillä tavalla таким образом
viitsiä зд.: (в отрицательном значении) неохота что-либо делать, не брать на себя какой-либо труд, полениться сделать что-либо

SELITYKSIÄ

1. ... eikä heidän annettaisi tehdä ...

antaa + genetiivi + infinitiivi
Antakaa hänen puhua! — Разрешите ему говорить!
Äiti ei antanut lasten mennä yksin uimaan. — Мать не разрешила детям идти одним купаться.

2. ... työt olisi saatu tehdyksi.

saada + -(t)tu/-(t)ty -partisiipin translatiivi
Hän ei saanut sanotuksi sanaakaan.
(=Hän ei pystynyt sanomaan sanaakaan.)
Он/она не смог сказать ни слова.

Saitko soitetuksi hänelle?
(=Onnistuitko soittamaan hänelle?)
Тебе удалось дозвониться ему/ей.

Kun saamme lapset koulutetuiksi, muutamme maalle.
(=Kun olemme kouluttaneet lapset, ...)
Когда дадим детям образование, переедем в деревню.

kouluttaa обучать

KONDITIONAALI

Кондиционал

Jos minulla olisi aikaa, ulkoilisin enemmän.
Если бы у меня было время, я бы гулял больше.
Mitä tekisit, jos sinulla olisi paljon rahaa?
Что бы ты сделал, если бы у тебя было много денег?
Jos sattuisi niin, että en ehtisi kokouksen alkuun, voisitko sanoa, että tulen joka tapauksessa?
Если (возможно) случится так, что я не успевал бы к началу собрания, мог бы ты сказать, что я приду в любом случае?

Jos joku olisi kertonut minulle matkasta, niin minäkin olisin lähtenyt mukaan.
Если кто-нибудь рассказал бы мне о путешествии, я бы тоже отправился вместе.
Olisit ehtinyt syödä kunnon aamiaisen, jos et olisi noussut niin myöhään.
Ты бы успел съесть нормальный завтрак, если бы ты не встал так поздно.

Jos televisiossa esitettäisiin enemmän kulttuuriohjelmia, minäkin katsoisin televisiota.
Если бы по телевизору показывали больше культурных программ, я бы тоже смотрел телевизор.
Olisi hyvä, jos tästä ei vielä kerrottaisi kenellekään.
Было бы хорошо, если бы об этом еще никому не рассказали.

Jos ikkunaa ei olisi jätetty auki, huoneessa ei olisi näin kylmä.
Если бы окно не оставили открытым, в комнате не было бы так холодно.

jättää оставлять, бросать

Образование презенса активного кондиционала (условного наклонения) и его употребление в пожеланиях и вежливой просьбе дано в уроке 11.

Кондиционал употребляется также в условном придаточном предложении, которое часто начинается с союза jos ’если’.

Презенс кондиционала употребляется тогда, когда действие происходит в настоящем или будущем времени, перфект обозначает действие в прошедшем времени.

Aktiivin konditionaalin perfekti

Перфект активного кондиционала

olisin / en olisi
olisit / et olisi
olisi / ei olisi
} + II partisiippi
-(n)nut/-(n)nyt
olisimme / emme olisi
olisitte / ette olisi
olisivat / eivät olisi
} + II partisiippi
-(n)neet

(см. урок 23)

olisin syönyt
olisit syönyt
olisi syönyt

en olisi syönyt
et olisi syönyt
ei olisi syönyt

olisimme syöneet
olisitte syöneet
olisivat syöneet

emme olisi syöneet
ette olisi syöneet
eivät olisi syöneet

Перфект активного кондиционала образуется из презенса кондиционала глагола olla, который спрягается, и II причастия основного глагола.

Passiivin konditionaalin preesens

Презенс пассивного кондиционала

-(t)taisiin/-(t)täisiin
Verbityyppi 1
1. sanoa
lukea
näyttää
sano-
lue-
näyte-
sanottaisiin
luettaisiin
näytettäisiin
ei sanottaisi
ei luettaisi
ei näytettäisi
Verbityypit 2, 3, 4, 5
2. tuoda
tehdä
tuo-
teh-
tuotaisiin
tehtäisiin
ei tuotaisi
ei tehtäisi
3. tulla
mennä
tul-
men-
tultaisiin
mentäisiin
ei tultaisi
ei mentäisi
4. avata
herätä
ava-
herä-
avattaisiin
herättäisiin
ei avattaisi
ei herättäisi
5. valita
häiritä
vali-
häiri-
valittaisiin
häirittäisiin
ei valittaisi
ei häirittäisi

Презенс пассивного кондиционала оканчивается на -(t)taisiin/-(t)täisiin. В глаголах 1 типа окончание -ttaisiin/-ttäisiin присоединяется к основе 1 лица ед. числа. Если основа глагола оканчивается на -a(-ä), то этот гласный меняется на -e. В других типах глаголов окончание -(t)taisiin/-(t)täisiin присоединяется к основе инфинитива.

Отрицательная форма образуется из отрицания ei и окончания -(t)taisi/-(t)täisi.

Passiivin konditionaalin perfekti

Перфект пассивного кондиционала

olisi
ei olisi
} + passiivin II partisiippi
-(t)tu/-(t)ty

Напр.: olisi syöty/ei olisi syöty (см. урок 26).

Перфект пассивного кондиционала образуется из вспомогательного глагола olisi/ei olisi и пассивного II причастия основного глагола.

LUKUTEKSTI

TURISTIOPPAAN TYÖMATKASTA

Turistikausi on vilkkaimmillaan1. Matkatoimistot tarvitsevat nyt paljon matkaoppaita. Kokeneet matkaoppaat joutuvat kouluttamaan uusia oppaita.
Vanhempi opas Tuija Liukkonen keskustelee Sanna Saaren kanssa Sanna on juuri palannut ensimmäiseltä työmatkaltaan Pietarista.перевод текста
TL:
No, kuinka ensimmäinen matkasi sujui?
SS:
Kiitos kysymästä, ensimmäiseksi matkaksi oikein hyvin. перевод текста Joitakin pikku hankaluuksia oli, mutta niistä selvittiin.
TL:
Mitä hankaluuksia?
SS:
Ensiksikin annoin passit ja viisumit turisteille heti matkan alussa. Jos olisin tiennyt, että niin ei pidä tehdä, olisin pitänyt ne itselläni2 rajalle asti. Nyt kävi niin, että kun pysähdyimme ennen rajaa kahville, kahdelta turistilta katosi passi3. Niitä etsittiin sitten rajalla puoli tuntia. Jos en olisi huomannut kysyä, перевод текста olivatko he tarkistaneet myös päällystakkinsa taskut, niin heidät olisi jouduttu jättämään Suomeen.
TL:
No, entä Pietarissa?
SS:
Kun saavuimme hotelliin, meille sanottiin, että hotelli oli jo täynnä, mutta sitten se osoittautui erehdykseksi. Ehdin kuitenkin pelästyä. перевод текста Mitä minä sitten olisin tehnyt, jos meille todellakaan ei olisi annettu huoneita?
TL:
Siinä tapauksessa teidät olisi ohjattu toiseen hotelliin. Millainen ohjelma teillä muuten oli?
SS:
Kävimme Eremitaasissa ja Pietari-Paavalin linnoituksessa sekä illalla oopperassa ja sirkuksessa. Minulta meni paljon aikaa lippujen hankkimiseen. перевод текста Jos lippuvaraukset hoidettaisiin jo Suomessa, oppaalla ei olisi niin paljon työtä.
TL:
Mutta niinhän olisi voitu tehdä.
SS:
Niin niin, osa turisteista olikin varannut liput jo matkatoimistosta, перевод текста mutta osa innostui vasta siellä lähtemään oopperaan.

Uusia sanoja

erehdys ошибка
hankaluus трудность, сложность
innostua увлекаться, воодушевляться
ohjata вести, уводить, сопровождать
osoittautua выясняться
Pietari-Paavalin linnoitus Петропавловская крепость
pikku маленький, крохотный
pysähtyä останавливаться
päällystakki легкий плащ, шинель
selvitä (mistä?) справиться о чём-либо
tarkistaa уточнять
työmatka командировка
vilkas оживлённый

SELITYKSIÄ

1. Turistikausi on vilkkaimmillaan. — Туристский сезон в разгаре. (= On turistikauden vilkkain aika.)

2. Olisin pitänyt ne itselläni. (= En olisi antanut niitä pois).

Местоимение itse употребляется следующим образом:

а) как несклоняемое, без притяжательного суффикса:

Hän sanoi itse niin.
Он сам сказал так.
Oletko tehnyt tuon puseron itse?
Ты сама сшила (связала) эту кофту?

б) как склоняемое, с притяжательным суффиксом:

Anna minulle omena ja ota itsellesikin.
Дай мне яблоко и себе возьми.
Hän puhuu aina itsestään ja perheestään.
Он всегда говорит о себе и о своей семье.

3. Kahdelta turistilta katosi passi.

-lta/-ltä + kadota + mikä

Minulta katosi lompakko.
У меня пропал кошелек.
Pekalta katoaa aina jotakin matkalla.
Пекка всегда что-то теряет в дороге.

Обратите внимание:

kadottaa ’потерять’

Kadotin lompakkoni.
Pekka kadottaa aina jotakin matkalla.

DIALOGEJA

— Mitä toivoisit, jos sinulle sanottaisiin, että kolme toivettasi toteutetaan?
— Teitpä vaikean kysymyksen. Nyt minun tietysti pitäisi olla epäitsekäs ja sanoa, että toivoisin kaikkea hyvää maailmalle, mutta enköhän ajattelisi itseäni ja toivoisi ystäviä, onnea ja menestystä.перевод текста

 ◊

— Lähdettäisiinkö ulos?
— Mennään vain. Mihin mentäisiin?
— Jos eläintieteellinen museo ei olisi kiinni, mentäisiin sinne.
— Olisikohan kasvitieteellinen puutarha auki?перевод текста
— Luulisin niin.

 
eläintieteellinen
зоологический
 
epäitsekäs
бескорыстный
 
kasvitieteellinen
ботанический

LUKUTEKSTI

HELI VIRTANEN LUKEE VENÄJÄÄ

Suomalainen opiskelija Heli Virtanen lukee venäjää Joensuun yliopistossa viidettä vuotta. Hän kiinnostui venäjän kielestä Moskovan matkan aikana.перевод текста
— Opettelin kyrilliset kirjaimet, että voisin lukea vaikka kadunnimiä. Siitä se venäjän kielen harrastus alkoi, hän kertoo.
— Millä luokalla Suomessa aloitetaan vieraiden kielten opiskelu?перевод текста
— Suomen kouluissa ensimmäistä vierasta kieltä aletaan lukea kolmannella luokalla. Se on useimmiten ruotsi tai englanti, mutta venäjänkin voi valita. Venäjän opiskelu aloitetaan usein toisena vieraana kielenä peruskoulun kahdeksannella luokalla. перевод текста Suurimmassa osassa Suomea venäjää voi lukea vain C- tai D-kielenä.
— Onko venäjä sinun mielestäsi vaikeaa?
— Ei lainkaan. Tärkeätä on lukea joka päivä.
— Kuinka paljon aikaa käytät kielen opiskeluun?перевод текста
— Vähintään tunnin päivittäin.
 Helille venäjä on myös tulevaisuuden valinta. Lehdissä on työpaikkailmoituksia, joissa haetaan venäjän kielen taitoista henkilöä. Venäjä on Suomelle tärkeä kauppakumppani. Liike-elämässä tarvitaan venäjän osaamista. Myös maittemme välinen matkailu tarvitsee kielitaitoista henkilöstöä.перевод текста
— Voiko venäjän opiskelua jatkaa koulun jälkeen?
— Kyllä, se on mahdollista yliopistoissa, korkeakouluissa ja eri alojen oppilaitoksissa. Myös työväenopistot järjestävät eritasoisia venäjän kielen kursseja.перевод текста
— Mitä muuta venäjän kielen opiskelu on antanut sinulle kuin mahdollisesti työtilaisuuksia?
— Kielen opiskelu avartaa aina maailmankuvaa. Sitä paitsi on ollut jännittävää havaita, kuinka paljon suomalaisessa kulttuurissa on itäistä vaikutusta. Ja antaahan kielen osaaminen mahdollisuuksia tutustua toisen kulttuurin ihmisiin.перевод текста

Uusia sanoja

avartaa расширять, развертывать
kielitaitoinen знающий языки
kirjain буква
liike-elämä бизнес, деловая жизнь
peruskoulu начальная школа, семилетка
tilaisuus 1. случай, возможность 2. мероприятие, встреча
työpaikkailmoitus объявление о поиске/предложении работы
työväenopisto вечерние школы или народные училища в Финляндии

PERUSLUKUJEN JA JÄRJESTYSLUKUJEN TAIVUTUS

Склонение количественных и порядковых числительных

— Voitko tulla meille heti viiden jälkeen?перевод текста
— En niin aikaisin, mutta tulen kyllä ennen kuutta.

 ◊

— Muistatko, missä kerroksessa naisten vaatteet ovat?
— Ne ovat kolmannessa tai neljännessä kerroksessa.
перевод текста — Mennään ensin hissillä neljänteen kerrokseen ja kävellään sieltä alas kolmanteen kerrokseen.

 ◊

— Tunnetko nuo miehet, jotka istuvat ensimmäisellä rivillä?перевод текста
— Tunnen ensimmäisen ja toisen, mutta en kolmatta.

Повторите таблицу склонения количественных числительных в уроке 8. Вспомните, что числительное согласуется с существительным в падеже и оба употребляются в ед. числе. Напр.: Kävin kolmessa kaupassa. ’Я был в трех магазинах’. Varaan paikat neljälle hengelle. ’Я закажу места для четырех человек’.

Järjestyslukujen taivutus

Склонение порядковых числительных

Nominatiivi Partitiivi Vartalot
ensimmäinen ensimmäistä ensimmäise-
toinen toista toise-
kolmas kolmatta kolmanne- / kolmante-
neljäs neljättä neljänne- / neljänte-
viides viidettä viidenne- / viidente-
kuudes kuudetta kuudenne- / kuudente-
seitsemäs seitsemättä seitsemänne- / seitsemänte-
kahdeksas kahdeksatta kahdeksanne- / kahdeksante-
yhdeksäs yhdeksättä yhdeksänne- / yhdeksänte-
kymmenes kymmenettä kymmenenne- / kymmenente-
yhdestoista yhdettätoista yhdenne- / yhdente- +toista

20:nnessä kahdennessakymmenennessä, 20:nteen kahdenteenkymmenenteen.

Примеры употребления числительных

Numeroilmauksia

Teknillisen korkeakoulun viestijoukkue voitti yliopiston joukkueen 16 sekunnilla (kuudellatoista sekunnilla).
Эстафетная команда технического ВУЗа победила команду университета на 16 секунде.
Kuka voitti 1500 metrin (tuhannen viidensadan metrin) Euroopan mestaruuden?
Кто выиграл 1500 метровый чемпионат Европы?
Taajamien nopeusrajoituksia laskettiin 40 kilometriin tunnissa.
Ограничение скорости в черте города понизили до 40 км/час.
Veroprosenttini nousi 36 prosentista 38,5 prosenttiin.
Моя налоговая ставка выросла с 36 процентов до 38,5 процентов.
En usko, että kokous kestää 2 tuntia.
Не думаю, что собрание продлится 2 часа.
Vuonna 1987 Giovanni Evangelisti tuli pituushypyssä maailmantilastoissa kahdeksanneksi ja Euroopassa neljänneksi.
В 1987 году Джованни Эванджелисти был восьмым в прыжке в длину по данным мировой статистики и четвертым в Европе.
Kari menee yrittämään sitä tenttiä jo kolmatta kertaa.
Кари пытается сдать экзамен уже третий раз.

Päivämäärien ilmaiseminen
Произношение дат

Musiikkikoulun ilmoitus:
Uusien oppilaiden pyrkiminen tapahtuu 26. — 28.5. (kahdeskymmeneskuudes viiva kahdeskymmeneskahdeksas viidettä). Henkilökohtaiset ajat kokeisiin varataan puhelimitse 13.5. (kolmastoista viidettä) lähtien. Syyslukukausi alkaa 1.9.1999 (ensimmäinen yhdeksättä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän).

Набор новых студентов будет 26. – 28.5 (двадцать шестого тире двадцать восьмого пятого (месяца)). Индивидуальное время на экзамены резервируют по телефону с 13.5 (тринадцатого пятого). Осенний семестр начинается 1.9.1999 (первого девятого тысяча девятьсот девяносто девятого).

Olen matkalla viidennestä päivästä kahdenteenkymmenenteenkolmanteen maaliskuuta.
Lähden matkalle viidentenä päivänä maaliskuuta ja palaan kahdennenkymmenennenkolmannen päivän jälkeen.

Я буду путешествовать с пятого по двадцать третье марта.
Я отправляюсь в путешествие пятого марта и возвращаюсь после двадцать третьего.

Uusia sanoja

asetus постановление, указ
bussikortti проездной билет (на автобус)
mestaruus чемпионат
nopeusrajoitus ограничение скорости
pituus длина
pyrkiminen стремление, зд.: набор (студентов)
taajama населенный пункт
vahvistaa утверждать, укреплять
vero налог
viesti зд.: эстафета
voittaa побеждать
yrittää пытаться

Если существительное стоит перед числительным, числительное не склоняется:

Sääntö on sivulla 25 (kaksikymmentäviisi).
Правило на странице 25.
Luento pidetään salissa 12.
Лекцию проводят в аудитории 12.
Asun huoneessa 435.
Живу в комнате 435.
Soittakaa numeroon 191 2889. (Lue: yksi yhdeksän yksi kaksi kahdeksan kahdeksan yhdeksän.)
Позвоните по номеру 191 2889.
Olen syntynyt vuonna 1947.
Я родился в 1947 году.
Vuoden 1863 kieliasetus vahvisti suomen kielen virallisen aseman.
Постановление 1863 года утвердило официальный статус финского языка.
Arvellaan, että Helsingin metro ulottuu Espooseen ennen vuotta 2000.
Полагают, что метро Хельсинки доберется до Эспоо до 2000 года.

Mittailmauksia
Выражения меры

kahden euron kolikko
монета в два евро
sadan euron seteli
купюра в сто евро
kuudenkymmenen sentin postimerkki
шестидесяти центовая почтовая марка
kymmenen matkan bussikortti
проездной на десять поездок
puolen litran pullo
пол-литровая бутылка
kahden kilon pussi
двухкилограммовый пакет
viidentoista kilometrin matka
пятнадцати километровый путь
seitsemänkymmenen neliön asunto
квартира в семьдесят квадратных метров
kahden hengen huone
двухместный номер

kaksikielinen maa
двуязычная страна
kaksipäiväinen seminaari
двухдневный семинар
kahdenvälinen sopimus
двухсторонний договор
kaksinkertainen palkka
двойная (двукратная) зарплата

kolmikerroksinen talo
трехэтажный дом
kolmivuotias lapsi
трехлетний ребенок
kolmiosainen teos
произведение из трех частей
kolminkertainen maailmanmestari
трехкратный чемпион мира

Yhdyssanan alkuosana lukusanat ovat joko nominatiivissa, genetiivissä tai erikoisessa muodossa: yksin-, kaksin-, kolmin-, nelin-, viisin-, kuusin- tai kolmi-, neli-, viisi-, seitsen-, kymmen-.

Числительные в качестве начала составного слова бывают либо в номинативе, генетиве, либо в особенной форме: одно-, двух-, трех-, четырех-, пяти-, шести или три-, четыре-, пять-, семь/семи-, десяти-.

HARJOITUKSIA

1. Дополните предложения.

a) Jos meillä olisi enemmän suomen kielen tunteja, ... .

Jos osaisin useampia kieliä, ... .

Jos opas olisi puhunut suomea paremmin, ... .

Jos minulla olisi vapaat illat, ... .

Jos en olisi hukannut kaikkia rahoja, ... .

Jos huomenna paistaisi aurinko, ... .

Jos viikonloppuna ei sataisi, ... .

Jos en olisi ehtinyt junaan, ... .

Jos en olisi selvinnyt ensimmäisestä työmatkasta, ... .

Ключ

b) Jos lapsia kasvatettaisiin kunnolla, ... .

Jos talkoista olisi tiedetty, ... .

Jos kadonneita passeja ei olisi löydetty, ... .

Jos päällystakin taskuja ei olisi tarkistettu, ... .

Jos meitä ei olisi päästetty hotelliin, ... .

Jos lippuvaraukset olisi hoidettu jo etukäteen, ... .

Ключ

2. Поставьте глаголы в презенс кондиционала.

Jos toiveeni toteutetaan, olen onnellinen. Jos kasvitieteellinen puutarha on auki, käymme katsomassa kasvihuoneita. Lähden mielelläni konserttiin, jos siellä soitetaan klassista musiikkia. Jos palataan ajoissa kiertoajelulta, ehditään illalla teatteriin.

Ключ

3. Употребите глаголы в презенсе активного кондиционала.

Jos minulla (olla) paljon rahaa, (matkustella) paljon. Jos (asua) keskustassa, en (tarvita) autoa. Olisi mukavaa, jos me (lähteä) matkalle yhdessä. Jos et (häiritä) minua, (kirjoittaa) kirjeen nopeammin. Jos (nousta) aamulla aikaisemmin, (ehtiä) ennen työtä käydä lenkillä. Jos minä (tuntea) nuo miehet, (pyytää) heidän apuaan.

Ключ

4. Употребите перфект активного кондиционала.

Jos hän (voittaa) kilpailuissa, hän (päästä) olympiakisoihin. Jos me (kiirehtiä) , me (ehtiä) ajoissa. Jos sinä (käyttäytyä) kohteliaasti, ei (tapahtua) mitään ikävyyksiä. Jos minä (osata) englantia, matka (olla) mielenkiintoisempi. Jos turisti ei (löytää) passiaan, hän (joutua) palaamaan kotiin. Jos emme (myöhästyä) , (saada) paremmat paikat.

Ключ

5. Употребите перфект пассивного кондиционала.

Jos ei (etsiä) niin kauan passia, (ehtiä) ajoissa hotelliin. Jos (joutua) odottamaan bussia, ei (ehtiä) sirkukseen. Jos liput (varata) etukäteen, (päästä) myös oopperaan. Jos matka (järjestää) paremmin, (nähdä) enemmän.

Ключ

6. Поставьте глаголы в перфект пассивного кондиционала.

Jos työvuoro aloitettaisiin kello kuudelta, päästäisiin aikaisemmin kotiin. Jos kiertoajelu järjestettäisiin aamupäivällä, iltapäivällä mentäisiin konserttiin. Jos Arto valittaisiin puheenjohtajaksi, kokous pidettäisiin nopeasti. Jos tämä uutinen julkaistaisiin lehdessä, siitä tulisi sensaatio. Jos tänne rakennettaisiin uusi asutusalue, muuttaisin tänne asumaan.

Ключ

7. Сделайте по образцу.

Malli:

Mennään elokuviin! — Mitä jos mentäisiin elokuviin.

Syödään jäätelöä! Juodaan kahvia! Mennään jalan! Keskustellaan asiasta huomenna! Lähdetään viikonloppuna mökille! Järjestetään talkoot! Matkustetaan lomalla Tallinnaan! Ostetaan liput etukäteen! Valitaan Pekka puheenjohtajaksi!

Ключ