Изучаем финский язык с нуля!
Kappale kaksi 2 Toinen kappale


Урок 2

Отрицательная форма глагола

Инфинитив и типы глаголов

— Anteeksi, puhutteko Te venäjää?
— En puhu, valitettavasti.
перевод текста — Voitteko sanoa, kuka puhuu venäjää?
— Hetkinen. Tuo rouva puhuu vähän venäjää.

Uusia sanoja

hetkinen минуточку
kuka кто
rouva госпожа (форма обращения к женщине)
sanoa сказать, говорить
valitettavasti к сожалению

Minä olen yliopistossa.
Я в университете.
Minä en ole yliopistossa.
Я не в университете.
Sinä olet opiskelija.
Ты студент.
Sinä et ole opiskelija.
Ты не студент.
Hän on täällä.
Он тут.
Hän ei ole täällä.
Он не тут.
Me olemme tänään kotona.
Мы сегодня дома.
Me emme ole tänään kotona.
Мы сегодня не дома.
Te olette usein täällä.
Вы часто здесь.
Te ette ole usein täällä.
Вы не часто здесь.
He ovat Suomessa.
Они в Финляндии.
He eivät ole Suomessa.
Они не в Финляндии.

KIELTEINEN VERBI

Отрицательная форма глагола

olla
olen → ole-
en ole
et ole
ei ole
emme ole
ette ole
eivät ole

asua
asun → asu-
en asu
et asu
ei asu
emme asu
ette asu
eivät asu

puhua
puhun → puhu-
en puhu
et puhu
ei puhu
emme puhu
ette puhu
eivät puhu

kysyä
kysyn → kysy-
en kysy
et kysy
ei kysy
emme kysy
ette kysy
eivät kysy

Отрицательная форма глагола образуется из отрицания ei, которое изменяется по лицам, и основы спрягаемого глагола. Основу глагола получим, отбросив окончание 1 лица.

KIELTEINEN KYSYMYS

Отрицательный вопрос

en minä ole
et sinä ole
ei hän ole
emme me ole
ette te ole
eivät he ole

en puhu
et puhu
ei hän puhu
emme puhu
ette puhu
eivät he puhu

В отрицательном вопросе вопросительная частица присоединяется к отрицательному глаголу. Подлежащее стоит между отрицательным и основным глаголом.

— Hei, oletko sinä suomalainen?
— Ei, en ole. Minä olen ruotsalainen.
— Ai, mutta sinä puhut suomea.
— Puhun vähän, mutta aika huonosti1. Oletko sinä suomalainen?
перевод текста — Ei, en ole. Minä olen venäläinen.
— Puhutko sinä ruotsia?
— En puhu.
— Asutko sinä Suomessa?
— Ei, en asu. Minä asun Virossa. Opiskeletko sinä suomea?
перевод текста — Ei, en opiskele. Entä sinä?
— Joo, minä opiskelen suomea Helsingissä.

 ◊

— Hei, kuka sinä olet?
— Anteeksi?
— Ai, etkö sinä puhu suomea?
— Puhun, mutta aika huonosti. Voitko puhua hitaasti1?
— Voitko sanoa, missä Senaatintori on? Vai etkö sinä asu täällä?
— Ei, en asu.
перевод текста — Anteeksi.
— Ei se mitään.

SELITYS

1. Из прилагательного можно образовать наречие с помощью суффикса -sti:

millainen? — huono ’плохой’, hidas ’медлительный’; miten?/kuinka? — huonosti ’плохо’, hitaasti ’медленно’.

INFINITIIVI JA VERBITYYPIT

Инфинитив и типы глаголов

Глаголы в финском языке делятся на пять типов спряжения. Тип глагола можно определять, напр., по окончанию инфинитива. Некоторые глаголы имеют только одну основу (гласную), однако большинство глаголов имеет две основы (гласную и согласную).

Tyyppi 1 а/ä

asua, puhua, seisoa, laulaa, istua, kysyä, etsiä

asua
asun
asumme
asut
asutte
asuu
asuvat
kysyä
kysyn
kysymme
kysyt
kysytte
kysyy
kysyvät

Основа инфинитива и основа презенса (настоящего времени) одинаковые. Основу получим, отбросив окончание инфинитива a/ä.

В 3 лице ед. числа личным окончанием является такой же гласный, как конечный гласный основы (т. е. конечный гласный основы удлиняется).

Tyyppi 2 dа/dä

juoda, saada, voida, tuoda, syö, käy, vie

voida
voin
voimme
voit
voitte
voi
voivat
käydä
käyn
käymme
käyt
käytte
käy
käyvät

Основа инфинитива и основа презенса одинаковые. Основу получим, отбросив окончание da/dä. В 3 лице ед. числа нет личного окончания.

Tyyppi 3 la/lä, na/nä, ra/rä, (s)ta/(s)tä

olla, opiskella, tulla, luulla, panna, men, surra, nousta, pes

tulla
tulen
tulemme
tulet
tulette
tulee
tulevat
mennä
menen
menemme
menet
menette
menee
menevät
nousta
nousen
nousemme
nouset
nousette
nousee
nousevat

Основу инфинитива получим, отбросив окончание la/lä, na/nä, ra/rä, (s)ta/(s)tä. Основу презенса получим, прибавив к основе инфинитива e. Личное окончание 3 лица ед. числа e.

Tyyppi 4 tа/tä

osata, haluta, siivota, herä

osata
osaan
osaamme
osaat
osaatte
osaa
osaavat
herätä
herään
heräämme
heräät
heräätte
herää
heräävät

Основу инфинитива получим, отбросив окончание ta/tä, а основу презенса получим, прибавив к основе инфинитива a/ä. В 3 лице ед. числа нет личного окончания, если основа инфинитива оканчивается на a/ä. В других глаголах этого типа окончание 3 лица ед. числа a/ä (cp.: hän osaa — hän siivoaa).

Tyyppi 5 i/i

sijaita, valita, häiri

valita
valitsen
valitsemme
valitset
valitsette
valitsee
valitsevat
häiritä
häiritsen
häiritsemme
häiritset
häiritsette
häiritsee
häiritsevät

Основу инфинитива получим, отбросив окончание инфинитива ta/tä. Основу презенса получим, прибавив к основе инфинитива tse. Окончание 3 лица ед. числа e.

Глаголы 4 и 5 типа кроме гласной основы имеют также и согласную основу, оканчивающуюся на -t. Она выступает, напр., в отрицательном имперфекте (см. урок 14), в императиве мн. числа (см. урок 17) и в некоторых других формах.

 ◊

— Anteeksi, mutta etkö sinä ole Tiina Rantanen.
— Olen.
— Minä olen Galina Surikova. Etkö muista.
перевод текста — Nyt muistan. Hauska nähdä.
— Niin on.

 ◊

— Anteeksi, voitteko sanoa, missä posti on?
— Menette vain suoraan eteenpäin. Se on tuolla oikealla.перевод текста
— Kiitos.

 ◊

— Anteeksi, saanko istua. Onko tämä paikka vapaa?
перевод текста — Olkaa hyvä. On se vapaa.
— Kiitos.

 ◊

— Kuka on tuo poika, joka laulaa?
— Hän on Pekka, Pekka Nieminen.
перевод текста — Hän laulaa hyvin.
— Niin. Hän opiskelee Sibelius-akatemiassa.

Uusia sanoja

aika зд.: довольно
eteenpäin вперед
hitaasti медленно
huonosti плохо
hyvin хорошо
istua сидеть
laulaa петь
muistaa помнить
oikealla справа
paikka место
poika мальчик
posti почта
ruotsalainen швед/шведка
suoraan прямо
täällä здесь, тут
vapaa свободный
Viro Эстония

LUKUTEKSTI 1

Tiina nousee aikaisin. Kello on kuusi. Tiina voimistelee, käy suihkussa, syö ja juo. Tiina on opiskelija. Hän opiskelee yliopistossa venäjää ja englantia. Hän käy kurssilla joka päivä ja istuu usein kirjastossa tai tietokoneluokassa.перевод текста

Sunnuntaina Tiina ei nouse aikaisin eikä1 opiskele. Sunnuntaina hän menee ulos. Hän kävelee metsässä.

Tiina ei vielä puhu hyvin venäjää, mutta hän puhuu oikein hyvin englantia ja ruotsia. Hän puhuu myös vähän ranskaa ja saksaa, mutta huonosti.перевод текста

Uusia sanoja

aikaisin рано
joka каждый
juoda пить
kello часы
kuusi зд.: шесть
kävellä ходить
käydä ходить
luokka класс
mennä идти
metsä лес
nousta подниматься, вставать
päivä день
suihku душ
sunnuntai воскресенье
syödä есть
tietokone компьютер
ulos наружу
vielä еще
voimistella заниматься (физкультурой)

SELITYKSIÄ

1. eikä = ja ei

Союз ja не может стоять перед отрицательной формой глагола, вместо него к глаголу присоединяется частица : enkä, etkä, eikä, emmekä, ettekä, eivätkä.

En puhu saksaa en ranskaa. ’Я не говорю ни по-немецки, ни по- французски.’

LUKUTEKSTI 2

Minä olen Petri. Asun Helsingissä Karjalankadulla. Se ei ole ihan keskustassa, asunto on pieni yksiö: huone, keittiö ja kylpyhuone. Minä opiskelen yliopistossa matematiikkaa. Minä puhun englantia ja huonosti ruotsia. Olen myös työssä pienessä tietokonefirmassa.перевод текста

Nousen aamulla tavallisesti kello seitsemän. Käyn suihkussa. Syön, juon ja pesen astiat. Kello yhdeksän olen jo kurssilla. Istun kurssilla kolme tuntia. Sitten opiskelen kirjastossa. Illalla käyn kuntosalilla, ennen kuin menen kotiin.

Torstaina ja perjantaina en ole kurssilla, vaan työssä. Olen työssä, että saan vähän lisärahaa. Opintotuki ei ole kovin suuri.перевод текста

Uusia sanoja

aamu утро
astiat посуда
asunto квартира
ennen kuin прежде чем
huone комната
ihan совсем, совершенно
illalla вечером
keittiö кухня
kolme три
kovin очень, изрядно
kuntosali спортивный зал
kylpyhuone ванная комната
lisärahaa дополнительные деньги
opintotuki стипендия
perjantai пятница
pestä мыть
pieni маленький/маленькая
saada получать
seitsemän семь
tavallisesti обычно
torstai четверг
tunti зд.: час
työ работа
vaan а, но
yhdeksän девять
yksiö однокомнатная квартира, однушка

Vastakohtia / Антонимы

suuri — pieni
большой — маленький
hyvä — huono
хороший — плохой
väsynyt — pirteä
усталый — бодрый
hyvin — huonosti
хорошо — плохо
paljon — vähän
много — мало
usein — harvoin
часто — редко
aikaisin — myöhään
рано — поздно
ulos — sisään
наружу (на улицу) — внутрь
ylös — alas
вверх — вниз
kaukana — lähellä
далеко — близко
sama — eri
одинаковый — разный

DIALOGEJA

— Anteeksi, saanko häiritä?
— Joo. Ole hyvä.
— Osaatko sanoa, onko tämä kone rikki?
— Ai, eikö se toimi?
— Ei, tai ehkä minä teen jotain väärin.
— No, jos minä katson. Kyllä tämä varmaan on rikki. Tuolla on toinen tietokone. Se toimii varmasti.
— Kiitos.перевод текста

 ◊

— Anteeksi, missä täällä on mikroluokka1?
— Tuolla, toinen ovi oikealla.
— Onkohan siellä myös printteri2?
перевод текста — Joo, on.
— Kiitos.

Uusia sanoja

ehkä возможно, может быть
häiritä беспокоить
jotain что-нибудь
katsoa смотреть
kone аппарат, машина
ovi дверь
printteri принтер
rikki сломаться
siellä там
tehdä делать
toimia работать
toinen другой
varmaan вероятно, определенно
väärin неправильно

SELITYKSIÄ

  1. Слово mikro употребляется в значении ’микрокомпьютер’ и ’микроволновая печь’.
  2. Слово printteri ’принтер’ употребляется в разговорной речи, официальное название прибора tulostin или kirjoitin.

HARJOITUKSIA

1. Составьте вопросы к тексту, задайте их своему собеседнику.

2. Добавьте к глаголам окончания. Составьте подобные диалоги.

— Ole sinä suomalainen?
— E ole. Ole venäläinen.
— Puhu sinä suomea?
— Puhu vähän. Opiskele suomea.
— Missä sinä opiskele suomea?
— Opiskele suomea Petroskoissa.

Ключ

3. Ответьте на вопросы (утвердительно или отрицательно).

Oletteko Те opiskelija? Asutteko Moskovassa? Asutteko suuressa talossa? Oletteko Te uusi täällä? Opiskeletteko suomea? Missä me nyt olemme? Kuka täällä puhuu suomea? Puhuuko hän suomea hyvin?

Ключ

4. Ответьте отрицательно.

Asutko Helsingissä? Puhutko venäjää? Opiskeletko musiikkia? Lautatko usein? Oletko ahkera opiskelija? Istutko usein kirjastossa? Puhutko paljon? Nousetko aikaisin? Syötkö myöhään? Käytkö kurssilla joka päivä? Voimisteletko aamulla? Käveletkö usein metsässä?

Ключ

5. Поставьте глагол в форму презенса индикатива.

Ari ja Mark (asua) Pietarissa. He (opiskella) yliopistossa. Ari (opiskella) ahkerasti venäjää. Hän (puhua) hyvin englantia ja ruotsia. Mark (ei, puhua) suomea eikä englantia. Hän (laulaa) hyvin. Ari ja Mark (istua) joka päivä kirjastossa. He (syödä) usein yliopistolla. Sunnuntaina he (nousta) myöhään. He (ei, voimistella) sunnuntaina. He (syödä, juoda ja mennä) ulos. Sunnuntaina he (ei, käydä) kirjastossa.

Ключ

6. Сделайте по образцу. Употребите слова с противоположным значением.

Malli: Oletko väsynyt? — Ei, en ole. Olen pirteä.

Näetkö hyvin? Syötkö paljon? Käytkö kirjastossa usein? Puhutko suomea hyvin? Menetkö sisään? Nousetko aikaisin? Asutko kaukana?

Ключ