Изучаем иврит с нуля!
שִעוּר שֵש עֶשְׂרֵה


Урок 16

Степени сравнения

Парная форма

Выучите следующие слова:

Перевод Произношение Иврит
какое твоё (ж.) мнение?
что ты (ж.) думаешь о..?
ма дасатэх сал..? מַה דַעְתֵּךְ עַל...?
по-моему, я думаю... лэ-дасати לְדַעְתִּי
белый лаван לָבָן
светло-голубой тхэ́лэт תְּכֵלֶת
галстук санива עֲנִיבָה
подходящий, подходит мат’им מַתְאִים
сколько стоит кама солэ כַּמָה עוֹלֶה
как (сравнительная частица) кэмо כְּמוֹ
более, больше йотер יוֹתֵר
менее, меньше пах̣от פָּחוֹת
муж, хозяин ба́сал בַּעַל
магазин х̣анут, мн.ч. х̣ануйот חֲנוּת ר׳ חֲנוּיוֹת
я продаю ани мохэр אֲנִי מוֹכֵר
какой? который? э́йзэ (м.) אֵיזֶה?Подсказка
какая? которая? э́йзо (ж.) אֵיזוֹ?Подсказка
плохой рас רַע
место маком, мн.ч. мэкомот מָקוֹם ר׳ מְקוֹמוֹת
другой ах̣эр אַחֵר
дешёвый зол זוֹל
вещь, что-то давар, мн.ч. дварим דָבָר ר׳ דְבָרִים
я плачу ани мешалэм אֲנִי מְשַלֵם
счёт х̣эшбон, мн.ч. х̣эшбонот חֶשְבּוֹן ר׳ חֶשְבּוֹנוֹת
вместе йа́х̣ад, бэ-йа́х̣ад יַחַד, בְּיַחַד
касса купа קֻפָּה, קוּפָּה
«Порвите на здоровье!»
«Носите на здоровье!»
титх̣адэш! תִּתְחַדֵש!Подсказка

הוֹלְכִים לִקְנוֹת בְּגָדִים

За покупками Подсказка

רֶגע אחד, רחל, לִפנֵי שֶאנחנו הולכים הָעירה! מה דַעְתֵּךְ על החוּלְצה הזׂאת? לְדַעְתּי היא בְּסֵדֶר.
מׂשֶה:
לא! היא לא יפה. לא בָּאים לַחֲתוּנה בְּחולצה של יוֹם־יוֹם. אתּה צָריך לִלבּוש חולצה אֶלֶגַנְטִית, לְבָנָה אוֹ תְּכֵלֶת, עם עֲניבה מַתְאימה.
רָחֵל:
כּמה עוֹלָה היום חולצה?
משה:
יש בְּשִשים, יֵש בִּשְמוֹנים ויש גם בְּיוֹתֵר מִזֶה.
רחל:
וַעֲנִיבה?
משה:
אני לא יוֹדַעַת.
רחל:
טוב, נִרְאֶה! אַתּ מוּכָנה לָבוֹא אִתּי וְלַעֲזור לי?
משה:
בְּוַדַאי! אני רוצָה לָבוא לַחתוּנה עִם בַּעַל יפה.
רחל:
מה?! אתּ אומֶרֶת שאני לא יפה?!
משה:
אתּה יפה מאׂד, אֲבָל... בּחולצה אלגנטית תִּהְיֶה יפה עוֹד יוֹתֵרПодсказка. בּוֹא, נֵלֵך!
(בַּחֲנוּת)
רחל:
ключ
המוֹכֶרֶת: שלום, אפשר לַעֲזור לָכֶם?
אני מְחַפֵּשׂ חולצה בִּשבילי.
משה:
המוכרת: אֵיזֶה מִסְפָּר אתּה לובש?
אַרבָּעים וְאַחַת.
משה:
המוכרת: הִנֵה, בּבקשה. כָּל אֵלֶה מספּר ארבּעים ואחת.
משה (לרחל): מה דַעְתֵּךְ על זאת?
לא רַע!
רחל:
וְזאת?
משה:
גם זאת יפה. נִקַח את שְתֵּיהֶן.
רחל:
נִשְמַע כּמה עולָה כּל אחת.
משה:
המוכרת: הלְבָנה 82, וְזאת, הַתְּכֵלֶת, 65 שְקָלים.
משה (לרחל): אוּלַי נִרְאֶה גם בְּמָקוֹם אַחֵר? זה לא זוֹל.
רחל (למשה): אֲבָל גם לא יָקָר. מי שֶרוצֶה דָבָר טוב, צריך לְשַלֵם.
ключ
* * * * * *
המוכרת (לרחל): אוּלַי אתּ רוצָה לִראות גם את הָעֲניבות שֶלנו. יש לנו יפות מאׂד ולא יְקָרוֹת.
טוב, נִרְאֶה!
רחל:
רחל (למשה): תִּרְאֶה איזוֹ עֲניבה! בּוֹא נִקַח אותה וגם את שתי החולצות.
רחל, מה אִתָּךְ?! מי מִתְחַתֵּן, מִזרָחו או אני?!
משה:
אני יודַעַת מי מתחתן, אבל אני רוצה בַּעַל נֶחמד וְלָבוּש יפֶה.
רחל:
מה אֶפשָר לַעֲשוֹת עִם הנָשים הָאֵלֶה!!?
משה:
משה לַמוכרת: תַּעֲשׂי לָנוּ חֶשְבּוֹן, בבקשה. כמה עולֶה הכּׂל בְּיַחַד?
המוכרת: החולצה הלְבָנה 82, התְּכֵלֶת 65, הָעֲניבה 29.75. הכּׂל בְּיחד 176 שקלים ו־75 אֲגוֹרות.
מְשַלְמִים כּאן, אֶצְלֵךְ?
משה:
המוכרת: לא, אֲדוֹני. בַּקופָּה, בּבקשה. תִּתחַדֵש!

ключ

Упражнение 1 - Выберите подходящее слово и переведите следующие предложения.

1. הגְבֶרֶת מִרְיָם לובשת שִׂמְלַת

2. לְדַעְתּי, עניבת הַתְּכֵלֶת יותר.

3. זאת לא יפה; אחרת.

4. אני רוצָה את שְתֵּיהֶן.

5. בַּחֲנוּת הזאת בִּגְדֵי נָשים.

6. אנחנו חֲנוּת זוֹלה יוֹתֵר.

7. אוֹרָה נוסַעַת לָעבודה יַחַד בַּעֲלה.

Ключ

8. כּמה עולֶה כַּרטיס לַתֵּיאַטְרוֹן.

9. מה על הָאוכֶל? ־ לא רַע!

10. השִׂמלה שלָך יפה מאׂד. !

11. כָּאן לא זוֹל; נִקְנֶה בְּ אַחֵר.

12. צריך את החֶשְבּוֹן בַּקוּפּה.

13. יום היום? ־ יום רִאשוֹן.

14. בְּ שעה בָּאים הָאורחים?

Ключ

А теперь составьте предложения со словами, которые вы не выбрали.

Упражнение 2 - Ответьте на следующие вопросы:

1. לְאָן בָּאים משה ורחל?

2. מה הם רוצים לִקְנוֹת?

3. איזֶה מספּר חולצה לובֵש משה?

4. מה דַעְתָּה של רחל על החולצות?

5. מה רוצֶה משה לָדַעַת?

6. לְאָן הוא רוצה לָלֶכֶת?

7. לָמָה?

Ключ

8. מָה אומרת אִשתּוֹ?

9. כּמה חולצות הם קונים?

10. וּמה עוֹד?

11. כּמה עולֶה הכּׂל בְּיַחַד?

12. איפׂה מְשַלְמים את החֶשְבּוֹן?

13. מָה אומרים לְמי שֶלובש בְּגָדים חֲדָשים?

14. וּמָה אוֹמרים למי שהולך לִישוֹן?

Ключ

Упражнение 3 - Напишите следующие предложения во множественном числе. Пример:

אני מוֹכֵר לְךָ את הסֵפר הזה ־ אנחנו מוכְרים לָכֶם את הסְפָרים הָאֵלֶה.

1. אני לומֵד דָבָר חדש.

2. הקונֶה מְשַלֵם את החֶשבּוֹן.

3. הָאִשה מַכּירה את הַחֲנוּת הזׂאת.

4. המָקוֹם הזה רָחוֹק.

5. המוכרת הזאת נֶחְמָדה מאׂד.

Ключ

6. היַלדה לובֶשת שִׂמְלה לְבָנה.

7. בָּאוּלָם הזה יש חֲתוּנה.

8. זה הוא בַּעַל הבַּיִת.

9. הוא עובד יַחַד אִתּי.

10. אני אומר לו ״תִּתְחַדֵש״.

Ключ

Упражнение 4 - Поставьте корниПодсказка в скобках в форму настоящего времени или инфинитив.

1. אִמָא (חפּש) את דָני הקָטָן בְּכל מָקוֹם.
2. היא לא (ידע) איפׂה הוא.
3. גם אבּא שלו הולך (חפּש) אותו.

* * * * * *

4. משה צריך (שלם) את חֶשבּוֹן החוּלצות, הָעֲניבה וְהשִׂמלה.
5. הוא (שלם) אותו בַּקוּפָּה. החשבּון הוא 370 שֶקֶל.

Ключ

6. הוא (נתן) לַקוּפָּאִית 400 שקל.
7. הקופּאית (לקח) את 400 הַשְקָלים ו(נתן) לו 30.

* * * * * *

8. הפּקידה (יצא) מן הבּית בּשעה שֶבע וָחֵצי.
9. היא (מהר) לָעבודה; אין לה זמן (אכל) ארוחַת בּוקר.
10. היא לא רוצה (אחר); בַּמִשׂרד מַתחילים (עבד) בְּשבע וחצי.

Ключ

Степени сравнения

1. Сравнительная степень

Прилагательное в сравнительной степени употребляется с частицей «יוֹתֵר» - «более», которая обычно стоит перед прилагательным, но может быть после него, например:

השְׂמָלות בַּחֲנוּת הזאת יוֹתֵר זוֹלוֹת (או: זולות יותר)

Платья в этом магазине дешевле

Перед предметом сравнения стоит частица מִן - «чем», или её сокращённая форма - מֵ־Подсказка, מִ־, например:

невеста моложе, чем жених
הַכַּלָה יוֹתֵר צְעִירָה מִן הֶחָתָן
блузка дешевле, чем платье
חוּלצה יוֹתֵר זוֹלה מִשִׂמלה
я моложе, чем мой брат
אני יותר צָעיר מֵאָחי

Однако, поскольку уже сама частица מִן (и её сокращённые формы) указывают на разницу, можно опустить יוֹתֵר. Например:

חֵיפָה קְטַנה מִתֵּל אָביב = חיפה יותר קטנה מתל אביב

Предлог и частица מִן - «из», «от», «чем» - с окончаниями личных местоименийПодсказка:

Подсказкаמִמֶ֫נוּ   מִמֶ֫נִי
מִכֶּן   מִכֶּם   מִמֵךְ   מִמְךָ
מֵהֶן   מֵהֶם   מִמֶ֫נָה   מִמֶ֫נוּ

Упражнение 5 - Замените личное местоимение в скобках словом מִן с соответствующим окончанием, например:

הַיֶלֶד הזה גָדול; (אתּ) ־ הַילד הזה גדול מִמֵךְ

(אתּה)
1. אני צעיר;
(היא)
2. אתּ יפה;
(אנחנו)
3. אתּם יותר עֲיֵפים;
(אתּם)
4. הם גְדולים;

Ключ

(הוא)
5. היא יוֹתֵר נֶחמָדה;
(אני)
6. חֲבֵרי קָטָן;
(הן)
7. אנחנו יותר עֲסוּקות;
(אתּן)
8. היא יותר אֶלֶגַנְטִית;

Ключ

2. Превосходная степень образуется:

А. Словом בְּיוֹתֵר после прилагательного, например:

самое красивое место

הַמָקוֹם הַיָפֶה בְּיוֹתֵר

Б. Или словом הֲכִי перед прилагательным, например:

самый большой магазин

הַחֲנוּת הֲכִי גְדוֹלָה

3. Сходство

Сходство выражается частицей כְּמוֹ - «как...», «такой... как».

Например:

Авива такая же милая, как и её сестра
אֲבִיבָה נֶחְמָדָה כְּמוֹ אֲחוֹתה
Ран помогает отцу, как взрослый
רָן עוֹזֵר לְאָבִיו כְּמוֹ גָדוֹל

כְּמוֹ с личными местоимениямиПодсказка:

כָּמ֫וֹנוּ   כָּמ֫וֹנִי
כְּמוֹכֶן   כְּמוֹכֶם   כָּמוֹךְ   כָּמ֫וֹךָ
כְּמוֹהֶן   כְּמוֹהֶם   כָּמ֫וֹה   כָּמ֫וֹהוּ

Упражнение 6 - По данной модели прибавьте соответствующие окончания к כְּמוֹ, например:

הִיא עֲיֵפָה כְּמוֹ (אני) ־ הִיא עֲיֵפָה כָּמוֹנִי.

(היא)
.
1. אתּ יפה כְּמוֹ
(אתּ)
.
2. היא נֶחמדה כּמו
(הוא)
.
3. אתּה עסוּק כּמו
(אתּה)
.
4. אני גדולה כמו
(אני)
.
5. הוא מְרוּצה כּמו

Ключ

(אתּם)
.
6. אני יודֵעַ עִברית כמו
(אנחנו)
.
7. הם מְמַהֲרים כּמו
(הם)
.
8. אתּם עובדים קָשֶה כּמו
(אתן)
.
9. הן עוזרות לְאִמָן כּמו
(הן)
.
10. אתּן מְדַבּרות כּמו

Ключ

Парная форма

Парная форма существительных образуется путем прибавления к форме единственного числа окончания (а́йим) יִם□ַ.

В существительных женского рода с окончанием ה□ָ, немая ה переходит в ת:

один день - два дня   יוֹם ־ יוֹמַיִם
один год - два года   שָנָה ־ שְנָתַיִם

Во многих случаях гласные единственного числа изменяются (см. ниже):

Парная форма встречается:

А. В названиях парных частей тела, например:

ноги רַגְלַיִם רֶגֶל глаза עֵינַיִם צַיִן
губы שְׂפָתַיִם שָׂפָה уши Подсказкаאָזְנַיִם אׂזֶן
      руки יָדַיִם יָד

Все эти слова - женского рода.

Примечание: Парная форма этой группы также употребляется как множественное число, например:

у мухи шесть ног
לַזְבוּב יֵש שֵש רַגְלַיִם
конфиденциальный разговор
שִׂיחָה בְּאַרְבַּע עֵינַיִם

Б. В некоторых инструментах, предметах одежды и обуви, например:

ботинки, туфли Подсказкаנַעֲלַיִם ножницы מִסְפָּרַים
носки Подсказкаגַרְבַּיִם очки מִשְקָפַים
брюки מִכְנָסַיִם велосипед אוֹפַנַים

Для обозначения множественного числа существительных этой группы употребляется слово זוּגוֹת - «пары»Подсказка; например:

3 пары брюк
שְלוֹשָה זוּגוֹת מִכְנָסַים
10 пар носков
עֲשָׂרָה זוגות גַרְבַּיִם
У нас четыре велосипеда
יש לָנו ארבעה זוגות אוֹפַנַיִם

В. В некоторых выражениях времени и в числительных 2, 200, 2000, например:

два года שְנָתַיִם два часа שְעָתַיִם
две сотни מָאתַים два дня יוֹמַיִם
две тысячи אַלְפַּיִם две недели שְבוּעַיִם
два раза פַּעֲמַיִם два месяца חָדְשַיִם

Парная форма также употребляется в собирательном значении, например:

обувной магазин   חֲנוּת נַעֲלַיִם
глазной доктор   רוֹפֵא עינַיִם

Прилагательные, местоимения и глаголы с парными существительными стоят во множественном числе в соответствии с родом существительного, например:

красивые туфли
נַעֲלַיִם יָפוֹת
новый велосипед
אוֹפַנַים חֲדָשִיםПодсказка
эти ножницы
הַמִסְפָּרַיִם הָאֵלֶה
2 недели здесь проходят быстро
שְבוּעַים כָּאן עוֹבְרִים מַהֵר

В конструкции «смихут» парное окончание יִם□ַ изменяется на י□ֵ (как окончание ים□ִ множественного числа мужского рода), например:

глаза девушки
עֵינַיִם: עֵינֵי הַיַלְדָה
велосипед моего брата
אוֹפַנַיִם: אוֹפַנֵי אָחִי

Анекдот - בְּדִיחָה

השעה תֵּשַע פָּחוֹת רֶבע. אני בּא לְאַחַד המִשׂרָדים. בָּאוּלם הגדול יושב רק פָּקיד אֶחד. אני שואל אותו:
־ סליחה, אֲדוני, אֵיפׂה כָּל הפקידים?
־ הם נָחים.
־ מה?! מָתַי מַתחילים אֶצְלְכֶם לַעבוד?
־ בּשֶבע וחצי, שמונֶה פָּחוֹת רֶבע.
־ וְעַכְשָיו, לִפְנֵי תֵּשע נָחים?!
־ אנחנו עובדים קָשֶה. עכשיו שותים תֵּה.
־ גם אתה שותה תֵּה בִּזְמַן הָעֲבודה?!
־ לא! אני... שותה קָפה.

Упражнение 7 - Скажите и напишите на иврите:

1. НаПодсказка этой улице много больших магазинов. 2. Здесь продают платья и блузки для женщин. 3. [Моя] Дорогая жена, что ты думаешь об этом галстуке? 4. Неплохой, но есть другие, более красивые. 5. Давайте возьмём другой, этот лучше. 6. Этот дороже, но больше подходит твоей светло-голубой рубашке. Ключ

7. Госпожа Коẋен спрашивает продавщицу, сколько стоят более дешёвые платья. 8. Затем она берёт счёт и идёт к кассе. 9. Она платит 385 шекелей и 70 агорот. 10. В нашей стране есть прекрасные места [самые красивые]. 11. НаПодсказка уроках истории в школе мы учим много новых вещей. 12. К сожалению, мой младший брат плохой ученик, он не хочет учиться. Ключ