Изучаем иврит с нуля!
שִעוּר חֲמֵש עֶשְׂרֵה


Урок 15

Смихут

Числительные от 100 до 1000

Выучите следующие слова:

Перевод Произношение Иврит
приглашение ẋазмана הַזְמָנָה
приглашенный музман מוּזְמָן
поздравления. Желаем счастья! мазал тов! מַזָל טוֹב!
свадьба х̣атуна חֲתוּנָה
я женюсь ани митх̣атэн אֲנִי מִתְחַתֵּן
познакомиться, узнать леẋакир לְהַכִּיר
я знаю, знаком ани макир אֲנִי מַכִּיר
юноша, парень бах̣ур בָּחוּר
молодая женщина,
девушка, барышня
бах̣ура בַּחוּרָה
жених х̣атан חָתָן
невеста кала כַּלָה
милый, симпатичный,
славный
нэх̣мад נֶחְמָד
школа бэйт сэ́фэр בֵּית סֵפֶר
зал, аудитория улам, мн.ч. уламот אוּלָם ר׳ אוּלָמוֹת
чтоб не сглазить! бли са́йин ẋарас Подсказка בְּלִי עַיִן הָרָע
я одеваю, ношу ани ловэш אֲנִי לוֹבֵש
платье симла, мн.ч. смалот שִׂמְלָה ר׳ שְׂמָלוֹת
блузка, рубашка х̣улца חוּלְצָה
элегантный элэга́нти אֶלֶגַנְטִי
мужчина, человек иш, мн.ч. анашим אִיש ר׳ אֲנָשִים

הַזְמָנָה לַחֲתוּנָה

Приглашение на свадьбу

שלום, מׂשֶה. יש חֲדָשות?
רָחֵל:
יש. יש לנו הַזְמָנָה לַחֲתונה.
מׂשֶה:
מַזָל טוֹב. מי מִתְחַתֵּן?
רחל:
בְּנוֹ של שָאוּל מִזְרָחִי.
משה:
אני מַכִּירה אוֹתוֹ?
רחל:
אני חוֹשֵב שֶלׂא. מִזְרָחִי הָאָב הוא אַחַד הָעובדים אֶצְלֵנוּ.
משה:
וּמה עושֶׂה הבֵּן?
רחל:
פָּקיד בּמִשׂרַד העבודה, וגם לומד בּאוניברסיטה. בָּחור טוב מאׂד.
משה:
מי הכַּלה?
רחל:
אני לא מַכּיר אותה, אֲבָל אומרים שהיא בּחוּרה נֶחְמָדה וְיָפה. היא מורה בְּבֵית סֵפֶר.
משה:
מַה שְמוֹת הצְעירים?
רחל:
הוא יָאִיר, והיא אֲבִיבה.
משה:
אפשר לראות את הַהַזְמָנה?
רחל:
רֶגַע, איפֹה היא? הִנֵה! הַחֲתוּנה בְּיום שלישי, הַתִּשְעה בְּאַפּריל.
משה:
איפֹה?
רחל:
בְּאוּלַם ״מַזָל טוֹב״. שָמַעְתּי שֶיֵש קָרוֹב לִשְלוֹש מֵאות מוּזְמָנים.
משה:
בְּלי עַין הָרָע!... אבל משה, אין לי מה לִלְבּוֹש. אני צריכה שִׂמְלה חֲדשה, וגם אתּה צריך חוּלְצה אֶלֶגַנְטית.
רחל:
בְּסֵדֶר, יַאללַהПодсказка, הוֹלכים לִקנות!
משה:

ключ

Упражнение 1 - Ответьте на следующие вопросы:

1. מי הוא שָאוּל מִזְרָחִי?

2. מַה שֵם הֶחָתָן, ומה שם הכַּלה?

3. אֵיפֹה עובד מזרחי הצָעיר?

4. מה אנחנו יודעים על אֲבִיבה?

Ключ

5. מָתַי וְאֵיפֹה תִּהְיֶהПодсказка הַחֲתוּנה?

6. כמה אֲנָשים מוּזְמָנים לחתונה?

7. מָה רוצָה רחל לקנות בִּשְבִילה?

8. וּמַה בִּשְביל משה?

Ключ

Далее даны имена некоторых гостей на свадьбе.

הִנֵה הַשֵמוֹת של כּמה מן הָאורחים בַּחֲתוּנה:

נוּרִית + דָנִיאֵל .3 דַלְיָה + זְאֵב .2 תָּמָר + משה .1
רְאוּמה + רְאוּבֵן .6 דִינה + מִיכָאֵל .5 רוּתִי + אַמְנוֹן .4
יַרְדֵנה + אַרְיֵה .9 מֵרַב + בִּנְיָמִין .8 חַנָה + שְמוּאֵל .7
דָנָה + דָן .12 חַגִית + גִיל .11 עַליזה + אוֹפיר .10
לִיאוֹרה + בָּרוּךְ .15 אֶסְתֵּר + דְרוֹר .14 מִיכַל + מְנַחֵם .13
Ключ Ключ Ключ

Упражнение 2 - Замените знак + на союз ו (вав). (ключи выше)

Упражнение 3 - Измените порядок имен, данных в упражнении 2, употребляя союз ו (вав).

Ключ

Ключ

Ключ

Упражнение 4 - Выберите подходящее слово и переведите следующие предложения:

1. שְמוּאֵל מְתְחַתֵּן עִם בַּחוּרה

2. הוא אותה שלוש שנים.

3. הם הָיו תּלמידים בְּאוֹתוֹ Подсказка

4. בְּ החֲתוּנות יש אורְחים רַבּים.

5. הכַּלה שִׂמְלה יפה.

Ключ

6. גבָרות רַבּות לובשות אֶלֶגַנְטִיות.

7. הבּחוּרים לובשים יפות.

8. לֶחָתָן, לַכַּלה ולַהורים שֶלהם אומרים.

9. החֲתונה יפה מאד, עַיִן הָרָע!

10. אנחנו בּשַבָּת לַאֲרוּחַת עֶרֶב אֵצֶל ההוֹרים.

Ключ

А теперь составьте предложения со словами, которые вы не выбрали.

Упражнение 5 - Вместо местоимений в скобках добавьте к предлогам соответствующие окончания.

Пример:

הִיא עוֹמֶדֶת לְיַד(אני) ־ הִיא עוֹמֶדֶת לְיָדִי

1. יְלָדים, הִנֵה 10 שְקָלים: 5 בִּשְביל (אתּה) , וַ־5 בּשביל (אתּ) .
2. אני הולך לִקנות 3 כַּרטיסים; 1 בּשביל (אני) וּ־2 בּשביל (אתּם) .
3. אנחנו בָּאים אֶל חֲבֵרֵנו דן ולומדים אצל (הוא) מִשעה 4 עַד 6.30.
4. הָאורחים מוּזְמָנים אצל (אנחנו) הָערב בְּשעה 8.15.
5. אנחנו מוזמנים אצל (הם) בַּשבועַ הבּא, הַ־15 בַּחוֹדֶש.
6. סליחה, מי הבּחוּרה שֶיושבת ליד (אתּן)? אנחנו לא מַכּירות אותה.
7. זה אוּלַם החתוּנות. בַּחֲנוּתПодсказка שֶלְיַד (הוא) אפשר לקנות שְׂמָלות יָפות.

«Смихут» - סְמִיכוּת

Это грамматическая конструкция, состоящая из двух последовательных существительных, из которых второе определяет первое по различным аспектам, как то: принадлежность, родство, время, место, цель, материал.

Примеры:

дом нашего управляющего
בֵּית מְנַהֲלֵנוּ
дочь моего друга
בַּת חֲבֵרי
свадебный зал
אוּלַם חֲתוּנות
пишущая машинка
מְכוֹנַת־כְּתִיבָה
утренние новости
חַדְשוֹת הַבּוֹקֶר
европейские страны
אַרְצוֹת אֵירוֹפָּה
шелковое платье
שִׂמְלַת מֶשִי
улица Вейцмана
רְחוֹב וַיצְמַן
центр города
מֶרְכַּז הָעִיר

Если определённое существительное является первым компонентом «смихута», оно теряет свой определённый артикль ה. Таким образом הַמִשְׂרָד שֶל הַמְנַהֵל становится מִשְׂרַד הַמְנַהֵל - «кабинет управляющего».

Если говориться о принадлежности или родстве, данная конструкция может быть выражена:

А.

Употреблением של между обоими членами «смихута», например:

הַבַּת של חֲבֵרִי

הַבַּיִת של מְנַהֲלֵנוּ

Б.

Прибавлением к первому существительному притяжательного окончания: ן; ָם; ָה; □וֹ□ָ соответственно роду и грамматическому числу второго члена «смихута» и употреблением שֶל между ними, напр.:

בֵּיתוֹ של הַמְנַהֵל
בֵּיתָה של הַמְנַהֶלֶת
בֵּיתָן של הַגְבָרוֹת כּׂהֵן וְלֵוִי

בִּתּוֹ של חֲבֵרִי
בִּתָּה של עַלִיזָה
בִּתָּם של חָנָן וּמִרְיָם

Существительные ж. р. как первые компоненты «смихута»

Когда первый компонент конструкции «смихут» - существительное женского рода с окончанием הָ, то в большинстве случаев это окончание меняется на תַ, например:

платье невесты

שִׂמְלָה: שִמְלַת הַכַּלָה

И в некоторых случаях на תֶ, как например:

жена моего друга
ручная работа

אִשָה: אֵשֶת חֲבֵרִי
מְלָאכָה: מְלֶאכֶת יָד

Существительные во мн. ч. как первые компоненты «смихута».

Когда первый компонент конструкции «смихут» - существительное во множественном числе с окончанием יםִ, то ם - опускается, а конечный гласный יִ меняется на יֵ , например:

студенты университета

תַּלְמִידִים: תַּלְמִידֵי הָאוּנִיבֶרְסִיטָה

Окончание множественного числа וֹת□ не меняется, например:

шёлковые блузки
улицы города

חוּלְצוֹת: חוּלְצוֹת מֶשִי
רְחוֹבוֹת: רְחוֹבוֹת הָעיר

Примечание: Гласные первого компонента «смихута» часто изменяются.

1. Гласный □ָ в последнем слоге обычно становится □ַ , например:

מֶרְכָּז: מֶרְכַּז הָעיר מִשְׂרָד: מִשְׂרַד הַמְנַהל
חֲתוּנָה: חֲתוּנַת חֲבֵרי אוּלָם: אוּלַם חֲתוּנוֹת

2. Гласный □ָ предпоследнего слога часто становится □ְ, например:

אָחוֹת: אֲחוֹתПодсказка חֲבֵרִי
בְּגָדִים: בִּגְדֵיПодсказка עֲבוֹדָה

שָעָת: שְעַת בּוֹקֶר
בָּנוֹת: בְּנוֹת דוֹדִי

но в сочетаниях

בָּתִּים: בָּתֵּי הָעיר

עָרִים: עָרֵי יִשְׂרָאֵל

и многих других, гласный □ָ не изменяется.

3. Гласные וּ ,□וֹ, ִי□ не изменяются, например:

שִעוּר: שעור הִסטוריה
יוֹם: יוֹם הָאֵם
איש: איש השָנה
שָבוּעַ: שְבוּע הסֵפֶר
רְחוֹב: רחוב בְּיַאלִיק
עיר: עיר גַנים

Без изменений, большинство существительных с ударением на предпоследнем слоге, например:

רֶבַע ־ רֶבַע שָעָה
יַעַרПодсказка ־ יַעַר יְרוּשָלַיִם
טַעַםПодсказка ־ טַעַם קָפֶה

עֶרֶב ־ עֶרֶב שַבָּת
סֵפֶר ־ סֵפֶר הִסְטוֹרְיָה
חׂדֶש ־ חׂדֶש יַנוּאָר

Исключения:

בַּיִת ־ בֵּית דוֹדִי
עַיִןПодсказка ־ עֵין גֶדִי

חֶדֶרПодсказка ־ חֲדַר יְלָדִים
חֵצִי ־ חֲצי שָעָה

Упражнение 6 - Напишите независимую форму первого компонента «смихута».

Пример:

נַהַג הָאוטובּוס ־ נֶהָג

בִּגְדֵי שַבָּת .3 1987 שְנַת .2 בֵּית הַכַּלה .1
מֶרְכְּזֵי הֶעָרים .6 אַרְצוֹת אַסְיה .5 שִׂמְלוֹת חֲתוּנה .4
שְעוֹת הַלַיְלה .9 מִסְפְּרֵי הַבָּתּים .8 בְּנוֹת דוֹדִי .7
יַלְדֵי הָרְחוב .12 סִפְרֵי המורֶה .11 פְּקִידֵי הַמָלוֹן .10
בְּנֵי יַעֲקׂב .15 חַדְשוֹת הַשָבוּעַ .14 לֵיל שבּת .13

Ключ

Ключ

Ключ

Примечание: Когда первый член «смихута» определён прилагательным, оно (прилагательное) следует непосредственно за существительным, а затем употребляется один из вариантов с שֶל, например:

  1. בֵּית דוֹדִי с определением חָדָש к слову בַּיִת:
    הַבַּיִת הֶחָדָש של דודי или בֵּיתוֹ הֶחדש של דודי
  2. אֲחוֹת מׂשֶה с определением קְטַנָה к слову אחות:
    הָאָחות הקְטנה של משה или אֲחוֹתוֹ הקטנה של משה
  3. עֶרֶב מוסיקה קְלָסִית с определением יָפֶה к слову עֶרֶב:
    Подсказкаעֶרֶב יָפֶה של מוסיקה קלסית

Устойчивые выражения не разделяются. Прилагательное, определяющее первое существительное ставится в конце сочетания, например:

сердечный привет
דְרִישַת שָלוֹם חַמָה
хорошая пишущая машинка
מְכוֹנַת כְּתִיבָה טוֹבָה
трудное домашнее задание
שִעוּרֵי בַּיִת קָשִים
новая школа
בֵּית סֵפֶר חָדש

Упражнение 7 - Из следующих пар слов образуйте конструкцию «смихут», как например:

בְּגָדִים, שַבָּת ־ בִּגְדֵי שַבָּת

חֶדֶר, אוֹרחים .3 אוּניברסיטה, חֵיפָה .2 בָּתּים, הָרְחוֹב .1
קְרוֹבים, מִשפָּחה .6 אִשה, אָחי .5 עָרים, אַרְצֵנוּ .4
חֲתוּנה, חֲבֵרי .9 חוֹדָשים, השָנה .8 מִשְׂרָדים, הַבַּנְק .7
יָמים, עֲבוֹדה .12 כַּרטיסים, הַזְמָנה .11 מִספָּרים, הבָּתּים .10
שָבוּעַ, הַסֵפֶר .15 אֲנָשים, יְרוּשָלַיִם .14 אֲרָצות, אירוֹפּה .13

Ключ

Ключ

Ключ

Упражнение 8 - Прибавьте окончание притяжательных местоимений к первому существительному и вставьте предлог שֶל, как например:

בַּת רָחֵל ־ בִּתָּה של רחל

1. אֲבִי הַכַּלה
2. אֲחִי הֶחָתָן
3. אֵשֶת חֲבֵרי
4. מִשפַּחַת הבַּחוּרה
5. בֶּן מוֹרָתֵנו

Ключ

6. שֵם הָאורַחַת
7. שִׂמְלַת הַיַלדה
8. מֶרכַּז הָעיר
9. מְנַהֵל מִשְׂרָדֵנוּ
10. בֵּית מְנַהֲלֵנוּ

Ключ

Числительные от 100 до 1000

מָאתַיִם - 200   מֵאָה - 100
אַרְבַע מֵאוֹת - 400   שְלוֹש מֵאות - 300
שֵש מֵאוֹת - 600   חֲמֵש מֵאוֹת - 500
שְמוֹנֶה מֵאות - 800   שְבַע מֵאוֹת - 700
אֶ֫לֶף - 1000   תְּשַע מאות - 900

Обратите внимание:

А.

Единицы 3, 5, 7, 9 перед сотнями употребляются в сокращенной форме, как в женских числительных от 13 до 19:

חָמֵש вместо שָלוֹש; חֲמֵש вместо שְלוֹש
תֵּשַע вместо שֶבַע; תְּשַע вместо שְבַע

Б.

200 - парное числоПодсказка от 100 - מאה.

В.

Десятки присоединяются к сотням союзом ו (вав), например:

370 — שְלוֹש מֵאות וְשִבְעים

Если в число входят десятки и единицы, союз ו (вав) ставится обычно только перед единицами, например:

652 — שֵש מֵאוֹת חֲמִישִים וּשְתַּיִם

Упражнение 9 - Прочитайте следующие числительные (единицы - в форме женского рода).

1) 301 2) 422 3) 956 4) 578 5) 211
6) 183 7) 666 8) 734 9) 945 10) 228
11) 712 12) 937 13) 519 14) 415 15) 1222

1-5: Ключ, 6-10: Ключ, 11-15: Ключ

Упражнение 10 - Переведите следующие существительные и поставьте их в форму множественного числа после числительных в скобках.

1. мужчина (985) 2. женщина (742) 3. гость (219)
4. билет (813) 5. год (227) 6. день (365)
7. приглашение (438) 8. шекель (559) 9. платье (11)
10. блузка (28) 11. город (12) 12. зал (12)
Ключ Ключ Ключ

Упражнение 11 - Скажите и напишите на иврите.

1. Мы приглашены наПодсказка свадьбу к друзьям [наших друзей]. 2. Амнон женится наПодсказка Эдне. 3. Родители невесты и [родители] жениха принимают гостей. 4. На хорошенькой невесте красивое платье [она одета]. 5. Гости входятПодсказка в зал и говорят «Поздравляем!». Ключ

6. Их примерно человек 400 [их = число гостей]. 7. Многие из них - чиновники министерства труда. 8. Многие из приглашенных молодые парни и симпатичные девушки, друзья молодой парыПодсказка. 9. Моя жена и я знаем многих из них. 10. Молодая пара завтра уезжает в Париж. "Bon Voyage!" Ключ