Изучаем иврит с нуля!
שִעוּר עֶשְׂרִים וְאַחַת


Урок 21

Будущее время

Указательные прилагательные «тот», «та», «те»

Выучите следующие слова:

Перевод Произношение Иврит
турист тайар תַּיָר
туристка тайэ́рэт תַּיֶרֶת
жизнь х̣айим חַיִים
интересный, интересно мэсаниэн מְעַנְיֵן
ты прав ата цодэк אַתָּה צוֹדֵק
я прохожу, переезжаю ани совэр אֲנִי עוֹבֵר
как кэ... כְּ־
квартира дира דִירָה
зарплата, жалованье маско́рэт מַשְׂכּׂרֶת, מַשְׂכּוֹרֶת
деньги кэ́сэф כֶּסֶף
если им אִם
машина мэхонит, мн.ч. мэхонийот מְכוֹנִית
общий мэшутаф מְשֻתָּף, מְשוּתָּף
несколько ах̣адим אֲחָדִים
ответ т(э)шува תְּשוּבָה
короткий кацар קָצָר
длинный арох אָרׂך, אָרוֹך

Туристка в Киббуце - תַּיֶרֶת בַּקִבּוּץ

רָחֵל: יפֶה מאוד אֶצלכם בַּקִבּוּץ.
מׂשֶה: גם אני חושב כָּך, אבל לא כּוּלם יודעים זׂאת.
רחל: בָּעיר יודעים מְעַט מאוד על הַחַיִים בּקבּוּץ.
גִדְעוֹן: וּבְחוּץ לָאָרֶץ יודעים עוד פָּחות מִזֶה.
נוּרִית: נָכון. גִדעון צוֹדֵק. אני רוצָה לְסַפֵּר לכם דבר מְעַנְיֵן שֶקָרה לי בַּשבוּעַ שֶעָבַר עם תַּיֶרֶת מֵאמריקה. לפנֵי כמה ימים אני עובֶרת ליַד חֲדַר הָאוכֶל ורואָה אִשה, לא צעירה, עומדת בַּמָקום כְּמי שלא יודַעַת מה לַעֲשות. נִגַשְתִּי אֵלֶיהָ ושאלתּי:
־ אפשר לַעֲזור לָך, גְברת?
עָנְתה לי בְּאַנגלית: אני תַּיֶרֶת מאמריקה; פַּעַם רִאשונה בָּאָרֶץ.
אף פַּעַם לא ראיתי קִבּוּץ; אפשר לראות את הקבּוץ שלכם?
אמרתי: בְּוַדַאי, גְבִרתּי, בְּרָצון... אֲבָל קוֹדֶם כּׂל בּוֹאי נִשְתֶּה קפה בְּבֵיתי. שמי נוּרית.
וְאַחַר כַּך שאֲלה: נִכְנַסְוּ לַדירה וְישבנו לַשולחן. התַּירת סִפְּרה לי קצָת על עַצְמה, ־ איפֹה אתּ עובדת, גברת נוּרית?
אמרתי: בּמִטבּח, וְלִפְעָמים גם בַּחֲדַר האוכל.
־ וּבַעֲלֵךְ?
־ יש לנו בֵּית חֲרושֶת לְרָהיטים; בַּעֲלי הוא המנהל שלו. שואלת אותי התּיֶרת:
־ איך הַמַשְכּורות בּקבּוץ? טובות?
חִיַכְתּי, וְהִסְבַּרְתּי לה:
־ הקבּוץ הוא כְּמו הבַּית שלנו; כְּמו בַּית של משפחה גדולה. כָּל אֶחד עובד; כּל אחד מְקַבֵּל מה שהוא צריך, אבל כֶּסֶף, מַשְׂכּוֹרֶת, אנחנו לא מְקַבְּלים.
שואלת אותי הגברת:
־ וְאִם אתּ רוצה לקנות רַדְיו או טֶלֶוִיזיה, או רָהיטים יפים, מה אתּ עושָׂה?
אמרתי: אֵין בְּעָיוֹת. כּל משפּחה מְקַבֶּלֶת רדיו וטלויזיה, וגם רהיטים יש לְכוּלָנו.
־ וּמכוניתי?
אמרתי: יש לנו בַּקבּוץ כַּמה וְכַמה מכוניות, אֲבל לׂא לְכָל משפּחה יש מכונית מִשֶלָה. אני חושבת שגם אֶצְלְכֶם לא לְכָל אחד יש מכונית.
אמרת: נכון. גם אצלֵנו באמריקה לא כּל אחד הוא בַּעַל מכונית. אנחנו יושבות ושותות קפה, והאורַחַת שלי אומרת:
־ סליחה, גְברת נורית. יש לי עוד שְאֵלה. אני רואה שהדירה שלכם לא גדולה. שני חֲדָרים וּמטבּח קטן. איפֹה יש לכם מָקום בּשביל היְלדים?
אמרתי: יַלְדֵי הקבּוץ לא גרים יַחַד עם ההורים. יש להם בָּתּים מִשֶלָהֶם. הילדים גרים שם, אוכלים שָם ועובדים וּמְשַׂחֲקים שָם.
־ ואיפׂה הם לומדים?
־ הקטנים לומדים בְּבֵית הספר בַּקבּוץ, והגדולים בְּבית ספר מֶרְכָּזי מְשוּתָּף לְקבּוצים אֲחָדים.
־ ומתי רואים הילדים את הורֵיהם?
־ בִּשְעות אַחַר הצהֳרים, אחרֵי שהילדים חוזרים מבֵּית הספר, הם בּאים אל הורֵיהם, או שֶהַהורים בּאים אֲלֵיהם, וּמְבַלים יַחַד כּמה שֶרוצים. בָּערב חוזרים הילדים לְבָתֵּיהם וִישֵנים שם.
כַּאֲשֶר שמעה זאת התַּיֶרת, אמרה:
־ זה מְעַנְיֵן מאׂד. אצלנו בּאמריקה אין דבר כָּזֶה. אני צריכה לְסַפֵּר זאת לְכָל החֲברים שלי.

Упражнение 1 - Ответьте на следующие вопросы:

1. מה חושבים רחל ומשה על הַחַיִים בַּקבּוץ?

2. למה סִפְּרה נוּרית את הסִפּור על התַּיֶרֶת מאמריקה?

3. כמה פְּעָמים בִּקְרה התּירת בָּארץ לפנֵי כֵן?

4. מה היו השְאֵלות שהתּירת שָאֲלה את נוּרית, ומה התְּשוּבות שֶקִבּלה?

Ключ

5. איפֹה גרים יַלְדֵי הקבּוץ?

6. איפה הם לומדים?

7. מתַי הם רואים את הורֵיהֶם?

8. מה אמרה התּירת אחרֵי שֶשמעה את דִבְרֵי נוּרית?

Ключ

Упражнение 2 - Выберите подходящее слово и переведите следующие предложения.

1. נורית על שְאֵלוֹתֶיהָ של התּיֶרת.

2. הבִּקוּר בּקבּוץ היה מאד.

3. לְמר מִזרָחי וּלְאשתּוֹ יש חֶשְבּון בבנק.

4. התַּיָרִים בִּלוּ בַּמלון יָמים

5. התּיֶרת טִיְלה כָּל היום, וְעַכְשָיו הִיא

6. אוֹפיר גמר את השִעורים וְיָצא עם חבריו.

7. רחל חושבת שֶהַחיים בּקבּוץ מאׂד.

Ключ

8. מְכונית טובה עולָה הרבֵּה

9. לַאֲרוּחת הצָהֳרַיִם בַּמלון מָרק, בָּשׂר וְסָלָטים שונים.

10. כַּאֲשֶר לְיַד המלון, רָאיתי שָם תַּירים רַבּים.

11. אוֹרִית אומרת שהסִפּור מְעַנְיֵן; היא

12. ההורים קנו לִבְנָם בַּת שלושה חֲדָרים.

13. מנהל בֵּית הַחֲרושֶת מְקַבֵּל טובה.

Ключ

А теперь составьте предложения со словами, которые вы не выбрали.

Упражнение 3 - Прочитайте вслух следующие предложения и переведите их на русский язык.

1. בָּאֳנִיה ״ישראל״ הִגיעוּ אַרְצָה 588 תַּיָרים.

2. המַשׂכּורֶת של מנהל בּית החרושת היא 6,950 שקל בּחודש.

3. החֶבְרהПодсказка מָכרה 10,796 מְכוניות.

4. בַּבִּנְיָן שלנו יש 27 דירות; 10 מהן גדולות ו־17 קְטַנות.

5. בְּבָתֵּי המלון בְּעירֵנו יש קָרוב ל־11,000 חֲדָרים.

Ключ

6. מספַּר הסטוּדנטים בָּאוּניברסיטה הִגִיעַ הַשָנה ל־22,583.

7. בַּהַצָגה היו 1,300 איש ואִשה.

8. בָּאוּלם הגדול של האוּניברסיטה יש יותר מ־1,200 מְקומות.

9. הפּרופֶסור שלנו יודֵעַ 12 שָׂפות.

10. מִשפַּחַת אלון גרה בִּרחוב יָפוֹ מִספּר 192.

Ключ

Указательные прилагательные «тот», «та», «те».

Эти прилагательные образуются прибавлением הַ или הָ к личным местоимениям הוּא, הִיא, הֵם, הֵן в соответствии с родом и числом определяемого существительного:

ж.р. - мн.ч. м.р. - мн.ч. ж.р. - ед.ч. м.р. - ед.ч.
те הָהֵן те הָהֵם та הַהִיא тот הַהוּא

Все они следуют за существительным, как в примерах:

тот дом старый
הַבַּיִת הַהוּא יָשָן
те дома старые
הַבָּתִּים הָהֵם יְשָנִים
та квартира отличная
הַדִירָה הַהִיא מְצוּיֶנֶת
те квартиры отличные
הַדִירוֹת הָהֵן מְצוּיָנוֹת

Указательные прилагательные также употребляются как указательные местоимения, например:

эта блузка некрасивая, возьми ту -

הַחוּלְצָה הַזֹאת לׂא יָפָה; קַח אֶת הַהִיא

Упражнение 4 - Скажите на иврите:

1. Это - французские туристы. 2. А те туристы приехали из Англии. 3. Это - превосходные машины. 4. Те машины - не хорошие. 5. Эти квартиры очень дорогие. Ключ

6. Те - дешёвые. 7. Эта книга - интересная. 8. Та - нет. 9. Те вопросы - трудные. 10. Тот - легкий (קַלה). Ключ

Упражнение 5 - Измените из единственного числа во множественное.

1. בּדירה הַהיא יש חֶדר גדול.

2. לַגברת הזאת מכונית חֲדשה.

3. זה מָקום יפֶה מאׂד.

4. גַרְתּי בְּמלון מְצוּיָן.

5. הָאיש שאל את היֶלד בֶּן כּמה הוא.

Ключ

6. הָאורֵחַ בִּלה בְּבֵיתי שָבוּעַ אחד.

7. התּלמיד ענה תְּשוּבה נְכונה על כָּל שְאֵלה.

8. החֶשבּון שֶעָשׂיתי לא היה נכון.

9. השִׂמלה שֶקניתי לְבִתּי עָלתה הרבֵּה כֶּסֶף.

10. חֲבֵרי לִמֵד אותי לְשַׂחק שֵש־בֵּש.

Ключ

Будущее время - זְמַן עָתִיד
правильных глаголов породы פָּעַל - ПаВаТ

Удобно строить форму будущего времени этих глаголов из инфинитива: отбрасывается начальная ל и добавляются определённые для каждого лица префиксы, а именно: буквы א, ת, י, נ. В некоторых лицах также добавляются суффиксы (смотрите примеры спряжения).

Есть два типа спряжения:

 1. В котором гласная וֹ□ инфинитива сохраняется в будущем времени - тип אֶפְעוֹל - эПВоТ.
 2. В котором эта гласная меняется на ַ□ - тип אֶפְעַל - эПВаТ.
тип 2 тип 1
глаголы אֶפְעַל глаголы אֶפְעוֹל
инф. לִפְתוֹחַ - открывать инф. לִסְגוֹר - закрывать

אֶפְתַּח

תִפְתְּחִי
תִּפְתַּח

תִּפְתַח
יִפְתַּח

אֶסְגוֹר

תִּסְגְרִי
תִּסְגוֹר

תִּסְגוֹר
יִסְגוֹר

נִפְתַּח

(תִּפְתַּ֫חְנָה)
(תִּפְתַּ֫חְנָה)

תִּפְתְּחו
יִפְתְּחוּ

נִסְגוֹר

(תִּסְגׂ֫רְנָה)
(תִּסְגׂ֫רְנָה)

תִּסְגְרוּ
יִסְגְרוּ

Заметьте: В правильных глаголах префиксом первого лица является אֶ.

У префиксов других лиц такая же гласная, что и у ל в инфинитиве, т.е.

תִ, יִ, נִ, если инфинитив начинается на לִ (смотрите примеры выше), или

תַ, יַ, נַ, если инфинитив начинается на לַ (как в לַהֲפוֹך, לַחֲזוֹר, לַעֲבוֹד).

(לַ - начальный слог глаголов, начинающихся буквами ח, ע и ה ).

Примеры спряжения глаголов, в которых первый согласный - одна из этих букв (ח, ע и ה):

перевернуть - לַהֲפוֹךְ возвращаться - לַחֲזוֹר работать - לַעֲבוֹד

אֶעֱבוֹד תַּעֲבוֹד תַּעַבְדִי יַעֲבוֹד תַּעֲבוֹד ־ נַעֲבוֹד תַּעַבְדוּ (תַּעֲבׂ֫דְנָה) יַעֲבְדוּ (תַּעֲבׂ֫דְנָה)
אֶחֱזוֹר תַּחֲזוֹר תַּחַזְרִיПодсказка יַחֲזוֹר תַּחֲזוֹר ־ נַחֲזוֹר תַּחַזְרוּПодсказка (תַּחֲזׂרְנָה) יַחַזְרוּ (תַּחֲזׂ֫רְנָה)
אֶהֱפוֹךְ תַּהֲפוֹךְ תַּהַפְכִי יַהֲפוֹך תַּהֲפוֹך ־ נַהֲפוֹך תַּהַפְכוּ (תַּהֲפֹ֫כְנָה) יַהַפְכוּ (תַּהֲפֹ֫כְנָה)

Заметьте: вместо ожидаемого «шва» ( ְ□ ), буквы ה, ח, ע получают краткий гласный «а» ( ֳ□ , □ַ ), а в 1 лице ед.числа «э» (□).

По типу 2 (אֶפְעַל) спрягаются:

А. Глаголы, в которых Второй или Третий согласный - א, ע, ה, ח:

Будущее вр. Инфинитив
אני אֶשְאַל спрашивать לִשְאוֹל
אני אֶנְעַל запирать לִנְעוֹל
אני אֶנְהַג водить машину לִנְהוֹג
אני אֶצְחַק смеяться לִצְחוֹק
* * *
Подсказка אני אֶקְרָא читать לִקְרוֹא
אני אֶשְמַע слышать לִשְמועַ
אני אֶתְמַהּ быть удивлённым Подсказка לִתְמוֹהַּ
אני אֶשְלַח посылать לִשְלוֹחַ

Внимание: В группе «В» א, ע, ה, ח эти буквы получают краткий гласный «А» ( ֲ□ ) вместо ожидаемого «шва» ְ□ :

תִּשְאֲלי תִּשְאֲלוּ יִשְאֲלוּ ־ תִּנְעֲלי תִּנְעֲלוּ יִנְעֲלוּ
תִּנְהֲגִי תִּנְהֲגוּ יִנְהֲגוּ ־ תִּצְחֲקִי תִּצְחֲקוּ יִצְחֲקוּ

Б. Ограниченное число глаголов без букв א, ע, ה, ח, например:

אני אֶלְבַּש носить, одевать לִלְבּוֹש
אני אֶלְמַד учить (ся) לִלְמוֹד

Примеры спряжения глаголов «В» א, ע, ה, ח:

водить машину לִנְהוֹג выступать с речью לִנְאוֹם
выбирать לִבְחוֹר кричать לִצְעוֹק

אֶנְאַם תִּנְאַם תִּנְאֲמִי יִנְאַם תִּנְאַם ־ נִנְאַם תִּנְאֲמוּ (תִּנְאַ֫מְנָה) יִנְאֲמוּ (תִנְאַ֫מְנָה)
אֶצְעַק תִּצְעַק תִּצְעֲקִי יִצְעַק תִּצְעַק ־ נִצְעֲק תִּצְעֲקוּ (תִּצְעַ֫קְנָה) יִצְעֲקוּ (תִּצְעַ֫קְנָה)
אֶנְהַג תִּנְהַג תִּנְהֲגִי יִנְהַג תִּנְהַג ־ נִנְהַג תִּנְהֲגוּ (תִּנְהַגְנָה) יִנְהֲגוּ (תִּנְהַ֫גְנָה)
אֶבְחַר תִּבְחַר תִּבְחֲרִי יִבְחַר תִּבְחַר ־ נִבְחַר תִּבְחֲרוּ (תִּבְחַ֫רְנָה) יִבְחֲרוּ (תִּבְחַ֫רְנָה)

Упражнение 6 - Проспрягайте по типу 1:

писать לִכְתּוֹב заканчивать לִגְמוֹר
танцевать לִרְקוֹד продавать לִמְכּוֹר

По типу 2:

слышать לִשְמוֹעַ беспокоиться לִדְאוֹג
посылать לִשְלוֹחַ смеяться לִצְחוֹק

Ключ

Употребление будущего времени

Будущее время употребляется для выражения действий, которые произойдут в будущемПодсказка, например:

בַּשָנָה הַבָּאָה אֶלְמַד צָרְפָתִית.

В следующем году я буду учить французский.

חֲבֵרִי אָמַר לִי שֶבִּתּוֹ תִּלְמַד בָּאוּנִיבֶרְסִיטָה.

Мой друг сказал мне, что его дочь будет учиться в университете.

Упражнение 7 - Введите слова в скобках, измените при этом глаголы в будущем времени на инфинитивы. Пример:

אֲנִי אֶשְאַל אֶת הַמוֹרֶה ־ אני רוצֶה/רוֹצָה לִשְאוֹל את המורה

(צריך)
1. אתּה תַּעֲמוֹד כּאן.
(מוּכן)
2. אני אֶעֱזור לַתַּיָר.
(אוהֲבים)
3. אנחנו נִלמד עברית.
(רוצֶה)
4. הוא יַעֲבור לְדירה אחרת.
(צריכה)
5. היא תִּמכּור את מכוניתה.

Ключ

(יְכולה)
6. אני אֶפתַּח את הָאָרון בְּעַצמי.
(אוהֲבות)
7. אנחנו נִשמַע מוּסיקה.
(רוצָה)
8. היא תּלבַּש שׂמלה לְבנה.
(צריכים)
9. אתּם תּכתְּבוּ את שִעורי הבַּיִת.
(צריך)
10. אתּה תּשלַח את החֶשבּון לְבֵיתי.

Ключ

Упражнение 8 - Вставьте пропущенные глаголы:

1. הַתַּיֶרֶת בַּקבּוּץ בַּפּעם הָרִאשונה.
2. התּיָר לא היה מרוּצֶה מִמְלונו, ולָכֵן לְמלון אחֵר.
3. העובד את מַשְׂכֻּרְתּו בָּאֶחָד בַּחודֶש.
4. דוֹדי לי דְבָרים מְעַנְיְנִים על בִּקוּרו בְּאַפְריקה.
5. התּלמיד לא את השְאֵלה שֶשאל אותו המורה.

Ключ

6. התְּשוּבה ש התּלמיד לא הָיְתה נְכונה.
7. כַּאֲשֶר הָייתי קטן, לשמועַ סִפּורים.
8. הָרָהיטים שֶקָנינו, קָרוב לַעֲשֶׂרֶת אֲלָפים שקל.
9. אורחֵינו לא יָדעו עברית, ולָכֵן אִתּם בְּאנגלית.
10. חֲבֵרי דָן לי לכתּוב את שעורֵי הבַּיִת בְּעִבְרית.

Ключ

Будущее время глаголов ל״ה - «Т»ה

Будущее время этой группы тоже можно образовывать из инфинитива, но более удобно строить его из формы настоящего времени: выбрасывается гласный וֹ и добавляются префиксы лиц א, ת, י, נ, как в

קוֹנֶה — (קְנֶה) — אֶקְנֶה

Пример спряжения:

отвечать - עוֹנֶה-לַעֲנוֹת покупать - קוֹנֶה-לִקְנוֹת
אֶעֱנֶה   אֶקְנֶה
תַּעֲנִי   תַּעֲנֶה   תִּקְנִי   תִּקְנֶה
תַּעֲנֶה   יַעֲנֶה   תִּקְנֶה   יִקְנֶה
נַעֲנֶה   נִקְנֶה
(תַּעֲנֶ֫ינָה)   תַּעֲנוּ   (תִּקְנֶ֫ינָה)   תִּקְנוּ
(תַּעֲנֶ֫ינָה)   יַעֲנוּ   (תִּקְנֶ֫ינָה)   יִקְנו

Упражнение 9 - Проспрягайте в будущем времени:

делать לַעֲשׂוֹת пить לִשְתּוֹת
парковать לַחֲנוֹת быть Подсказка לִהְיוֹת

Ключ

Упражнение 10 - Измените инфинитивы в будущее время, отбросив предшествующее слово. Пример:

אני רוצֶה לִקְנוֹת מְכוֹנית ־ אני אֶקְנֶה מכונית

1. הנוסֵעַ רוצה לַעֲלוֹת לָאוטובּוּס.

2. תלמידה טובה יודַעַת לַעֲנוֹת על שְאֵלות הַמורה.

3. תַּיָרים רַבּים בָּאים לִראות את המְקומות הָאֵלֶה.

4. אני אוהב לִשְתּות מִיץ קַר.

5. חבֵרֵינו רוצים לַעֲשוֹת לָנו מְסִבּה.

Ключ

6. היֶלד הקטן רוצה לִהיות גדול.

7. מכונית חדשה צריכה לַעֲלות קרוב ל־40,000 שקל.

8. אנחנו הולכים לקנות בּשׂר ועוף.

9. אתּה לא צריך לשתּות תּה בִזמן הָעבודה.

10. זה לא צריך לִקְרוֹת עוד פַּעַם.

Ключ

Упражнение 11 - Дополните краткий пересказ текста урока 20, вставляя пропущенные слова.

1. בּוקר אחר ישב הצָרְפָתִי, מר פּול מוֹנבּלאן בַּ האוכֶל של האניה ואכל בּוקר.
2. נוסֵעַ אחֵר, יִשְׂרְאֵלי בְּשֵם חיים רון, נִכנַס לָאוּלם, נִגַש לַ של מר מונבּלאן, לו ״בּתאבון״ וישב לְיָדו.
3. מר מונבּלאן ש״בּתאבון״ הוא של הָאָדון, ולָכֵן חִיֵך ו את שמו ־ ״פּול מונבּלאן״.
4. חיים, שֶלא ידע אַף בּצרפתית, חשב ש״פּול מונבּלאן״ בּצרפתית זה כְּמו ״תּודה רבּה״ בּעברית.
5. אַחֲרֵי שֶאֵלְבֶּר לְמר מונבּלאן שהמִלה ״בּתאבון״ היא ״בּון אַפֶּטִי״, פּול בַּאֲרוּחת הצהֳרים אל שולחנו של מר רון ואמר בּעברית ״בּתאבון״.
6. חיים חִיֵך חִיוּך רָחָב, מִכִּסְאו וענה: ״פּול מונבּלאן״.

Ключ

Упражнение 12 - Скажите на иврите:

1. Хорошая квартира. 2. Маленькая зарплата.
3. Американская туристка. 4. Несколько отделов.
5. Интересная жизнь. 6. Правильный ответ.
7. Общая работа. 8. Разные языки.
Ключ Ключ

Упражнение 13 - Напишите на иврите:

 1. Учитель задал нам [спросил нас] трудные вопросы.
 2. Я не знал ответ на два из них.
 3. Мы переехали на другую квартиру, большую, чем старая.
 4. НаПодсказка прошлой неделе в нашу страну приехали многие туристы.
 5. Они объездили страну от Дана до Эйлата.
 6. Они посетили несколько самых интересных мест.
 7. Они узналиПодсказка много о жизни в Израиле.
 8. Ключ
 9. Я хочу купить машину, но, к сожалению, у меня нет денег.
 10. Теперь у нас май [мы теперь в месяце мае], а я ещё не получил зарплату за апрель.
 11. У господина Карми и его жены общий счёт в банке.
 12. Мы пили кофе с гостями, а дети играли в своей комнате.
 13. Я думаю, что зарплаты в вашей стране низкие [маленькие]. - Правда [правильно], ты прав.
 14. В декабре дни короткие, а ночи длинные.

Ключ