Изучаем иврит с нуля!
שִעוּר תְּשַע עֶשְׂרֵה


Урок 19

Прошедшее время (продолжение)

Выучите следующие слова:

Перевод Произношение Иврит
я подаю ани магиш אֲנִי מַגִיש
подавать, подать лэẋагиш לְהַגִיש
я сам бэ-сацми בְּעַצְמִי
так, таким образом ках ка́ха כָּךְ, כָּכָה
ложка каф, мн.ч. капот כַּףПодсказка ר׳ כַּפִּית
нож сакин סַכִּיןПодсказка
вилка мазлег, мн.ч. мазлегот מַזְלֵג ר׳ מַזְלְגוֹת
возьми! (м.р.) возьмите! ках̣ ! кх̣у! קַח! קחוּ!
птица (в еде) соф עוֹף
мясо басар בָּשָׂר
тарелка цала́хат, мн.ч. цалахот צַלַחַת ר׳ צַלָחוֹת
суп марак מָרָק
картофель тапух̣эй адама Подсказка תַּפּוּחֵי אֲדָמָה
салат салат סָלָט
овощи йэракот יְרָקוֹת
вода ма́йим מַיִם
холодный кар קַר
сок миц מִיץ
отличный, прекрасный мэцуян מְצוּיָן
никогда, ни разу не... аф па́сам ло... אַף פַּעַם לא...
я отвечаю ани сонэ אֲנִי עוֹנֶה
я кладу ани сам אֲנִי שָׂם
приятного аппетита! бэ-тэавон בְּתֵאָבוֹן

В столовой בַּחֲדַר הָאׂכֶל

מתַי בִּקַרְתֶּם אֶצְלֵנוּ בַּפַּעַם הָאַחֲרונה?
גִדעוֹן:
אני חושב... לפנֵי שנה וָחצי, וְאוּלַי שְנָתַיִם.
מׂשֶה:
עַד לפני שנה הָיוּ מַגישים את האוכל לַשֻלחן, אבל עַכשָיו...
נוּרִית:
אני רואָה. כָּל אחד לוקֵחַ את האוכל בְּעַצְמוֹ. כָּך יותר טוב.
רָחֵל:
כָּל אחד יָכול לָקַחַת מה שהוא רוצֶה וְכמה שהוא רוצה.
גדעון:
נָכון מאׂד. גם אני חושבת כָּך.
רחל:
הִנֵה, כּאן יש כַּפּות, סַכּינים וּמַזְלְגות. קְחוּ, בבקשה!
גדעון:
נורית: אתּם רוצים עוֹף או בָּשָׂר?
נורית:
בּשבילי עוֹף, בבקשה.
רחל:
וַאני מַעֲדִיףПодсказка בּשׂר.
משה:
בבקשה. הנה צַלַחַת בּשׂר בּשבילךָ, ועוף בשבילֵך.
נורית:
כּאן יש תַּפּוחֵי אֲדָמה, סָלָטים, יְרָקות... קְחוּ מה שֶאתּם רוצים.
גדעון:
מַיִם קָרים וּמיץ יש על השֻלחן.
נורית:
אוכֶל מְצוּיָן, כְּמו בְּהילטון.
משה:
אוּלַי! אני לא יודֵעַ. לא הָיִיתי שַם אַף פַּעַם.
גדעון:
גם אני לא. אֲבל אומרים שזה מָלון יפה מאד.
משה:
הִילטון, או לא הילטון, בְּתֵאָבוֹן!
נורית:

ключ

Упражнение 1 - Выберите подходящее слово и переведите:

1. הָאורחים יושבים בַּ הָאוכֶל.

2. בַּעֲלַת הבַּית לָהֶם אֲרוּחת צָהֳרַיִם.

3. הִיא שָׂמָה על הַ סַכּינים וּמַזְלְגות.

4. אִמא של אוֹפיר הקָטן עוזֶרת בָּאוכֶל.

5. אופיר: ״אני גדול; אני יודֵעַ לֶאכול ״

6. בַּעַל הבַּית שותה קָרים.

7. הוא שואל את רחל: ״ אתּ רוצה בּירה?״

Ключ

8. היא עונה: ״אני לא שותה בּירה פַּעַם״

9. אחרֵי המָרָק מַגישה בַּעֲלַת הבַּית בָּשָׂר וְסָלַט

10. האוכֶל מְצוּיָן; כֻּלָם אוכלים בְּ

11. נורית מַגישה לְרחל מָרָק.

12. היא אומרת למשה: עוד קְצָת.

13. משה לוקֵחַ עוד תַּפּוחַ וּקצת סלט.

14. בָּשָׂר אוכלים בְּסַכּין וּמַזְלֵג, וּמָרָק בְּ

Ключ

А теперь составьте предложения со словами, которые вы не выбрали.

Упражнение 2 - Ответьте на следующие вопросы:

1. מתי בִּקְרוּ משה ורחל בַקבּוץ בַּפַעַם הָאחֲרונה?

2. איזֶה חִדוּש (=דבר חדש) מצאו האורחים בַּחֲדַר האוכֶל?

3. בַּמֶה אוכלים בּשׂר, וּבַמֶה אוכלים מָרָק?

4. מֶה היה על השֻלחן?

Ключ

5. מָה אמר משה על האוכל בּקבּוץ?

6. כּמה פְּעָמים היו משה וגדעון בִּמְלוֹן הִלטון?

7. מָה אומרת בַּעֲלַת הבַּית לפני שֶמַתחילים לֶאכול?

8. מָה אומרים האורחים אחרֵי הָארוּחה?

Ключ

Упражнение 3 - Поставьте в форму прошедшего времени.

1. משה לוקֵחַ סכּין וּמַזלֵג.
2. אני נותן לרחל כַּף וְצלחת.
3. , אני לוקח את האוכל ויושב לַשלחן.
4. נורית אומרת ״בְּתֵאָבון״.
5. אני אוכל עוף עִם תַּפּוּחֵי אֲדמה.

Ключ

6. הַחֲבֵרים שלנו אוכלים בּשׂר.
7. גִדעון שואל אותי: ״לָמה אתּה לא אוכל, משה?״
8. אני עונֶהПодсказка: ״אין לי תֵּאָבון״
9. אנחנו יושבים בַּחֲדַר הָאוכל.
10. , אנחנו גומרים לֶאכול וְאומרים ״תּודה״

Ключ

Прошедшее время глаголов ל״ה - «Т»ה породы פָּעַל - ПаВаТ

Глаголы, у которых третий корневой согласный немой ה, называются глаголы ל״ה (ламэд - ẋэй). В прошедшем времени они спрягаются следующим образом: он купилהוּא) קָנָה)

קָנִינוּ   קָנִיתִי
קְנִיתֶן   קְנִיתֶם   קָנִית   קָנִיתָ
קָנוּ   קָנוּ   קָנְתָה   קָנָה

Обратите внимание:

А. В формах первого и второго лица единственного и множественного числа (я, ты, мы, вы) немая ה переходит в י - (йод). Соответственно, после второго согласного стоит гласная □ִ

Б. В третьем лице единственного числа женского рода (она) немой ה переходит в ת.

В. В формах третьего лица множественного числа (они - м. и ж.р.) ה выбрасывается.

Упражнение 4 - Проспрягайте в прошедшем времени:

он хотел, он увидел, он ответил

רָצָה, רָאָה, עָנָה

Обратите внимание на гласные букв ע и א.

Упражнение 5 - Измените из прошедшего времени в настоящее.

Пример:

רָצִיתָ לָנוּחַ ־ אַתָּה רוצֶה לָנוּח

1. קָניתי עֲניבה.
2. הם בָּנוּ בַּית.
3. שָתיתָ מַיִם.
4. היַלדה שָתְתה מִיץ.
5. הֱיִיתֶםПодсказка עֲסוּקים.

Ключ

6. עֲליתן לָאוטובּוס.
7. בִּתּי רָאֲתה הַצָגות רבּות.
8. המורָה שאֲלה, וְהתּלמידה עָנְתה.
9. הגְבֶרת הָיְתה חולה.
10. רָצינוּ לְטַיֵל.

Ключ

Прошедшее время глаголов ע״ו и ע״י - «В»ו и «В»י породы פָּעַל - ПаВаТ

Глаголы, у которых вторая буква корня ו (вав), называются глаголы ע״ו (сайин - вав), а у которых вторая буква י (йод), называются глаголы ע״י (сайин-йод). В формах настоящего и прошедшего премени ו и י выбрасываются. Таким образом, в настоящем времени Подсказка корни בּוא, קום и שׂים имеют формы:

קָם, קָמָה, קָמִים, קָמוֹת; בָּא, בָּאָה, בָּאִים, בָּאוֹת; שָׂם, שָׂמָה, שָׂמִים, שָׂמוֹת.

Спряжение этих глаголов в прошедшем времени такое:

שַׂ֫מְתִּי   Подсказкаבָּ֫אתִי   קַ֫מְתִּי
שַׂמְתְּ שַׂ֫מְתָּ   בָּאת בָּ֫אתָ   קַמְתְּ קַ֫מְתָּ
שָׂ֫מָה שָׂם   בָּא בָּ֫אָה   קָ֫מָה קָם
שַׂ֫מְנוּ   בָּ֫אנוּ   קַ֫מְנוּ
שַׂמְתֶּם שַׂמְתֶּן   בָּאתֶן בָּאתֶם   קַמְתֶּם קַמְתֶּן
שָׂ֫מוּ שָׂ֫מוּ   בָּ֫אוּ בָּ֫אוּ   קָ֫מוּ קָ֫מוּ

Упражнение 6 - Проспрягайте в настоящем и прошедшем времени глаголы גור - «жить» и שיר - «петь».

Упражнение 7 - Каждое из следующих трёх предложений:

Ключ

(אני) הָיִיתי בַּהַצָגה עם בְּנותַי.

א.

Ключ

(אני) שַׂמְתִּי את סְפָרַיПодсказка על שולְחָנִי.

ב.

Ключ

(אני) עָשׂיתי את שִעוּרַי בְּעַצְמי.

ג.

скажите в следующих лицах:

אתּם, אתּ, אנחנו, הן, הוא, היא, אתּן, אתּה, הם

Упражнение 8 - Поставьте корень в скобках в подходящую форму.

1. לפנֵי חודשַיִם אנחנו (בּוא) לְבַקֵר בְּתל אביב.
2. טִיַלנו בָּעיר וְ(ראה) בִּנְיָנים יפים וַחֲנוּיות אֶלֶגַנְטִיות.
3. אִשתּי (ראה) בְּאחת החנויות שִׂמלה
יפה ו(רצה) (קנה) אותה.
4. היא (שאל) את המוכֶרת: ״כּמה (עלה) השׂמלה?״
5. המוכרת (ענה): ״רק 195 שקלים״.
6. אני (אמר) לְאשתּי: השׂמלה יפה ולא יְקרה. תִּקְחי אותה״.
7. לבֵית קפה וישבנוּ (נוח) מִשָם (הלך) .

Ключ

8. אני (שתה) בּירה, וְאשתּי (שתה) מיץ עֲנָבים.
9. הבּירה (היה) טובה וְקרה, וְגם המיץ (היה) מְצוּיָן.
10. שִלמנו 12 שקל. אני (שׂים) על השלחן שנֵי שקלים בשביל הַמֶלְצַרПодсказка. אחר כך אנחנו (קום) וְ(יצא) .
11. אנחנו (חזר) לַמָלון וְ(נוח) עד ארוּחת הָערב, כי (היה) עֲיֵפים.
12. אחרֵי הארוּחה (שאל) אותי אשתּי: ״מה אפשר (עשה) עַכְשָיו?״
13. אמרתּי: ״אפשר (ישב) בַּמלון ו(ראה) טֶלֶויזיה, או (יצא) לְטַיֵל בָּעיר. ואפשר (הלך) להצגה בַּתֵיאטרון.
14. אשתּי (אמר): אני חושֶבת ש(ראה) את ההצגה לפנֵי שְנָתַיִם־שָלוש, אֲבל אני מוּכנה (ראה) אותה פּעם שְנִיה. בּוא נֵלֵך!

Ключ

Упражнение 9 - Ответьте на следующие вопросы:

1. מתי הֱיִיתֶם בְּתל־אביב?

2. איפה גַרתּם?

3. מָה רְאיתם בָּעיר?

4. מַה קְניתם?

5. כּמה היא עָלְתָה?

Ключ

6. לאָן הֲלַכתּם אחַר כּך?

7. מה שְתיתם?

8. איפׂה אֲכַלתּם ארוּחת ערב?

9. בּאֵיזוֹ שעה גְמרתּם את הארוחה?

10. מה עֲשׂיתם אחרֵי הארוחה?

Ключ

Упражнение 10 - Скажите на иврите:

1. Вот картофель и овощи. 2. Мы едим птицу. 3. Пожалуйста, возьми ещё! 4. Ты хочешь салат? 5. Спасибо, может быть, позже. Ключ

6. После обеда мы пили кофе. 7. Кофе был отличный. 8. Мы остановились [жили] в новой гостинице. 9. Было прекрасно, но очень дорого. 10. Сейчас мы живём в более дешёвой [гостинице]. Ключ

Упражнение 11 - Напишите на иврите (числительные словами):

 1. На столе 12 ложек и 12 ножей, но только 11 вилок и 10 тарелок.
 2. Нам нужна ещё одна вилка и 2 тарелки.
 3. В нашем доме 5 комнат: 3 спальниПодсказка, столовая и гостиная.
 4. Один или два разаПодсказка в месяц я навещаю друзей в кибуце.
 5. Сейчас в обеденном зале кибуца примерно 200 человек.
 6. Ключ
 7. Зал очень большой, в нём 2 двери и 8 окон.
 8. Я купил новый шкаф, он стоил мне 1200 шекелей.
 9. В шкафу 8 платьев, 11 блузок и 4 пары обуви.
 10. Цена картофеля упала [«сошла»] до 60 агорот за килограммПодсказка.
 11. Мы приехали из заграницы 2,5 года назад.

Ключ