Изучаем греческий язык с нуля!
Μάθημα 1


Урок 1

Греческий алфавит

Буквы греческого алфавита
Греческие названия букв
Русские названия букв
Α α
άλφα
альфа
Β β
βήτα
вита
Γ γ
γάμμα
гамма
Δ δ
δέλτα
дельта
Ε ε
έψιλον
эпсилон
Ζ ζ
ζήτα
зита
Η η
ήτα
ита
Θ θ
θήτα
фита
Ι ι
γιώτα
йота
Κ κ
κάππα
каппа
Λ λ
λάμδα
ламда
Μ μ
μι
ми
Буквы греческого алфавита
Греческие названия букв
Русские названия букв
Ν ν
νι
ни
Ξ ξ
ξι
кси
Ο ο
όμικρον
омикрон
Π π
πι
пи
Ρ ρ
ρo
ро
Σ σ ς
σίγμα
сигма
Τ τ
ταυ
таф
Υ υ
ύψιλον
ипсилон
Φ φ
φι
фи
Χ χ
χι
хи
Ψ ψ
ψι
пси
Ω ω
ωμέγα
омега

Обновите / смените браузер при возникновении проблем с аудио-плеером.

В греческом алфавите 7 гласных (α, ε, η, ι, о, υ, ω) и 17 согласных (β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ).

Правила чтения

Гласные

Буквы греческого алфавита Соответствие в
русском языке
Примеры
Слово Произношение
α а μάνα ма́на
ε, αι э ένας, αίμα э́нас, э́ма
ι, η, υ, ει, οι и μία, μήνας, μύλος, εμείς, μοίρα ми́я, ми́нас, ми́лос, эми́с, ми́ра
ο, ω о νόμος, ώμος но́мос, о́мос
ου у ουρανός урано́с
άι, αΐ аи τσάι, φαΐ ца́и, фаи́
αϊ ай μαϊμού майму́
εϊ эй τρόλεϊ тро́лэй
όι ои ρολόι роло́и
οϊ ой κοροϊδεύω коройδэ́во
αυ + гласный, β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ ав αύριο а́врио
αυ + θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ аф αυτός афто́с
ευ + гласный, β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ эв δουλεύω δулэ́во
ευ + θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ эф εύκολος э́фколос
άυ аи άυπνος а́ипнос
ι, υ, ει, οι + гласный й πιάνω, μυαλό, άδειος, ποιος пйа́но (пья́но), мйало́ ьяло́), а́δйос (а́δъёс), пйо́с (пьёс)

Согласные

Буквы греческого алфавита Соответствие в
русском языке
Примеры
Слово Произношение
β в βόλτα во́лта
γ γ Подсказка γλώσσα γло́са
γ + ε, αι, ι, η, υ, ει, οι γ' (мягкое) γελώ γ'ело́
γι, γει, γυ + гласный й γιατρός, γειά, γυαλί йатро́с, йа́, йали́
γγ ŋг Подсказка, г Подсказка άγγελος а́(ŋ)гелос
γκ "г" в начале слова γκάζι га́зи
γκ "ŋг", "ŋк" в середине слова Подсказка αγκαλιά, ελεγκτής а(ŋ)га(ль)я́ Подсказка, элэ(ŋ)кти́с
γχ ŋх έλεγχος э́лэŋхос
δ δ Подсказка παιδί пэδи́
ζ з ζέστη зэ́сти
θ θ Подсказка άνθρωπος а́нθропос
κ к κανείς кани́с
κ + ε, αι, ι, η, υ, ει, οι к' мягкое κενός, και к'ено́с, к'е
λ л καλός кало́с
μ м μικρός микро́с
μπ "б" в начале слова Подсказка μπίρα би́ра
μπ "мб", "мп" в середине слова λάμπα, σύμπτωμα ла́мба, си́мптома
ν н νέος нэ́ос
ν_κ ŋг (нк) Подсказка τον κήπο тоŋ_ги́по (тон_ки́по)
ν_ξ ŋгз (нкс) Подсказка τον ξένο тоŋ_гзэ́но (тон_ксэ́но)
ν_π мб (нп) Подсказка τον πατέρα том_батэ́ра (тон_патэ́ра)
ντ "д" в начале слова Подсказка ντομάτα дома́та
ντ "нд", "нт" в середине слова πάντα, αντίκα па́нда, а(н)ти́ка
ν_τ нд (нт) Подсказка τον τοίχο тон_ди́хо (тон_ти́хо)
ν_τσ ндз (нтс) Подсказка τον τσιγκούνη тон_дзиŋгу́ни (тон_тсигу́ни)
ν_ψ мбз (нпс) Подсказка τον ψηλό том_бзило́ (тон_псило́)
ξ кс ξένος ксэ́нос
π п πουλί пули́
ρ р κρασί краси́
σ + гласный, θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ с σπίτι, σήμερα спи́ти, си́мэра
σ, ς Подсказка + β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ, τζ з σβήνω, πες μου зви́но, пэ́з_му
τ т τάξη та́кси
τ + ι, η, υ, ει, οι Подсказка "т" твердое τιμή, τοίχος тыми́, ты́хос
τζ дз τζάμι дза́ми
τσ ц Подсказка τσέπη цэ́пи
φ ф φανάρι фана́ри
χ х χώρα хо́ра
χ + ε, αι, ι, η, υ, ει, οι х' мягкое χέρι х'е́ри
ψ пс ψέμα псэ́ма

Ударение

1. Ударение в греческом языке (как и в русском) динамическое: ударный слог произносится с большей интенсивностью.

2. В современном греческом языке существует один знак ударения: γράψω. Во многих книгах, газетах, журналах, изданных до 1982 гола и в некоторых, изданных после, вы можете увидеть три разных знака ударения ( ά - ὰ - α̂ ), а также специальные надстрочные знаки над гласными — придыхания (ἀ - ἁ). Но на произношение они не влияют.

3. Ударение ставится на всех словах, в которых более одного слога.

4. Ударение не ставится на односложных словах. Исключения составляют слова: πού (где?), πώς (как?), ή (или).

5. В сочетаниях гласных αί [э], εί [и], οί [и], ού [у], αύ [ав], [аф], εύ [эв], [эф] ударение ставится на втором гласном.

Упражнения

I. Прочитайте следующие слова. Напишите транскрипцию и сверьте с транскрипцией в ключе. Затем сверьте с произношением в аудио.

слово транскрипция слово транскрипция
αρχαίος κελαηδώ
ωραίος μπακάλης
ησυχία αμπέλι
σχολείο ντουλάπι
λουλούδι ποντίκι
αϊτός κόντρα
χαϊδεύω δεν παίρνω
σόι τον τόνο
προϊόντα τον καιρό
παύω δεν ψωνίζω

Ключ

θαύμα την τσάντα
ναύτης δεν ξέρω
μαζεύω ξύλινος
φεύγω σύννεφο
ευχή πρόσληψη
καράβια τις μέρες
μοιάζω πλούτη
ίδιος ευτυχία
γιορτή τζάκι
γιος τζιτζίκι

Ключ

οικογένεια τσάντα
ανοίγω κάτσε
φεγγάρι μαχαίρι
γκρεμίζω ψωμί
αγκάθι Ελλάδα
ιγκόγκνιτο Αθήνα
μελαγχολία Θεσσαλονίκη
δηλαδή Κύπρος
μάθημα Κρήτη

Ключ

II. Попробуйте прочитать и повторить (каждый раз все быстрее) следующие скороговорки. Знаком _ отмечены места слитного произношения слов (одно ударение в комплексе). Русская транскрипция отображается по наведению на текст.


Καλημέρα καμηλάρη, καμηλάρη καλημέρα.
Доброе утро, погонщик верблюдов;
погонщик верблюдов, доброе утро!

Μια_πάπια, μα_ποια πάπια!
Утка, но какая утка!

О_διάβολος έχει πολλά ποδάρια.
У дьявола много ножек (зд.: хитрых приемов).

Έχεις συχνά συνάχι; * Έχω συνεχώς συνάχι.
У тебя часто насморк? У меня постоянно насморк.

* Знак ; в греческом соответствует вопросительному знаку. Знак ? не используется. Остальные знаки препинания привычные. Вопросительным предложение делает интонация; никаких особых конструкций (как, например, в английском) не используется. Выделяется слово, к которому собственно задается вопрос: (здесь: συχνά), к концу вопроса интонация понижается.


Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και_στον_ήλιο ξεξασπρότερη.
Белый камень, очень белый, а на солнце еще белее.

О_παπάς είναι παχύς, έχει φάει την_παχιά φακή.
Толстый поп съел жирную чечевичную похлебку.

Της_καρέκλας το_ποδάρι ξεκαρεκλαποδαριάστηκε.
Ножка стула вывернулась.

Οι_σπανοί Ισπανοί εις_πανί ισπανικόν εις_πανικόν ιππικόν ζωγράφισαν.
Лысые испанцы на холсте в панике нарисовали испанского всадника.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу @lingust и: