Изучаем тайский язык с нуля!
บทที่ 4 - Урок 4

Сложные гласные. Финали. Живые и мертвые слоги

kamsàp คำศัพท์ Словарь урока

จะ
буду, будет и др. (образует будущее время)
dâai
ได้
мочь
dtɛ̀ɛ
เเต่
но
cháa
ช้า
медленный
cháa-cháa
ช้าๆ
медленно
reo
เร็ว
быстрый
reo-reo
เร็วๆ
быстро
ìik-tii
อีกที
ещё один раз
tam
ทำ
делать
chɔ̂ɔp
ชอบ
нравиться
gin/taan
กิน/ทาน
есть/кушать1
dʉ̀ʉm
ดื่ม
пить2
duu
ดู
смотреть
pûut
พูด
разговаривать, говорить, сказать
àan
อ่าน
читать
kǐan
เขียน
писать
rian
เรียน
учить(ся), изучать
sɔ̌ɔn
สอน
учить, преподавать
tam-ngaan
ทำงาน
работать
nɔɔn
นอน
спать
dtʉ̀ʉn/dtʉ̀ʉn-nɔɔn
ตื่น/ตื่นนอน
проснуться
bpai
ไป
идти, ехать
maa
มา
приходить
mâi
ไม่
не
gèng
เก่ง
хорош/разбирается в
nítnɔ̀i
นิดหน่อย
немного
rót/rótyon
รถ/รถยนต์
машина, автомобиль
wát
วัด
храм
bòot
โบสถ์
церковь
dtà-làat
ตลาด
рынок
roong-rɛɛm
โรงแรม
гостиница, отель
roong-ngaan
โรงงาน
завод, фабрика
roong-nǎng
โรงหนัง
кинотеатр
roong-rian
โรงเรียน
школа
roong-pá-yaa-baan
โรงพยาบาล
больница; госпиталь
tá-naa-kaan
ธนาคาร
банк
bprai-sà-nii
ไปรษณีย์
почта, почтовое отделение
má-hǎa-wíttá-yaa-lai
มหาวิทยาลัย
университет
sà-nǎam-bin
สนามบิน
аэропорт
ráan aa-hǎan
ร้านอาหาร
ресторан
kà-nǒm
ขนม
снек, лёгкая закуска
kɔ̌ɔngwǎan
ของหวาน
десерт
náam
น้ำ
вода
náamkɛ̌ng
น้ำแข็ง
лёд
náamsôm
น้ำส้ม
апельсиновый сок
gaa-fɛɛ
กาแฟ
кофе
chaa
ชา
чай
bia
เบียร์
пиво
kâao
ข้าว
рис
bà-mìi/gúai-dtǐao
บะหมี่/ก๊วยเตี๋ยว
лапша
aa-hǎan
อาหาร
еда
aa-hǎan tai
อาหารไทย
тайская еда/кухня
aa-hǎan fà-ràng
อาหารฝรั่ง
европейская кухня
aa-hǎan jiin
อาหารจีน
китайская кухня
aa-hǎan yîi-bpùn
อาหารญี่ปุ่น
японская кухня
kâao-cháao/aa-hǎan-cháao
ข้าวเช้า/อาหารเช้า
завтрак
kâao-tîang/aa-hǎan-tîang
ข้าวเที่ยง/อาหารเที่ยง
обед, ланч
kâao-yen/aa-hǎan-yen
ข้าวเย็น/อาหารเย็น
ужин
ginkâao/taankâao
กินข้าว/ทานข้าว
поесть3
sǐi
สี
цвет4
sǐi dam
สีดำ
черный
sǐi kǎao
สีขาว
белый
sǐi dɛɛng
สีแดง
красный
sǐi kǐao
สีเขียว
зеленый
sǐi fáa
สีฟ้า
голубой
sǐi náam-ngən
สีน้ำเงิน
синий
sǐi náam-dtaan
สีน้ำตาล
коричневый
sǐi lʉ̌ang
สีเหสีอง
желтый
sǐi chompuu
สีชมพู
розовый
sǐi mûang
สีม่วง
фиолетовый
sǐi sôm
สีส้ม
оранжевый
sǐi tao
สีเทา
серый

 1. taan (ทาน кушать) – вежливая форма gin (กิน есть).

 2. Хотя dʉ̀ʉm (ดื่ม) и означает пить, в неформальной речи тайцы часто используют gin (กิน) и для ‘есть’, и для ‘пить’. Например:

  pǒm chɔ̂ɔp gin bia. = Мне нравится пить пиво.

 3. ginkâao (กินข้าว) или taankâao (ทานข้าว) буквально означают “есть рис”. Однако, тайцы используют эту фразу для любого основного приёма пищи.

 4. sǐi (สี) можно опустить, когда используете в качестве определения перед существительным. Например:

  rót sǐi kǎao = rót kǎao. (белая машина)

Разговор 1


เรณู:
คุณ พูด ภาษา ไทย ได้ ไหม คะ
Renu:
kun pûut paa-sǎa tai dâai mái ká.
Рену:
Ты можешь говорить по-тайски?
เดวิด:
ได้ นิดหน่อย ครับ
David:
dâai nítnɔ̀i kráp.
Давид:
Да, немного.
เรณู:
คุณ เรียน ภาษา ไทย ที่ไหน คะ
Renu:
kun rian paa-sǎa tai tîi-nǎi ká.
Рену:
Где ты учил тайский?
เดวิด:
กับ คน ไทย ใน อเมริกา ครับ
David:
gàp kon tai nai à-mee-ri-gaa kráp.
Давид:
С тайцами в Америке.
เรณู:
คุณ พูด ไทย เก่ง มาก
Renu:
kun pûut tai gèng mâak.
Рену:
Ты говоришь по-тайски очень хорошо.
เดวิด:
ขอบคุณ ครับ
David:
kɔ̀ɔpkun kráp.
Давид:
Спасибо.

Примечание: pûut paa-sǎa tai или pûut tai = говорить по-тайски

Разговор 2


มานะ:
คุณ ชอบ ทาน อาหาร ไทย ไหม ครับ
Mana:
kun chɔ̂ɔp taan aa-hǎan tai mái kráp.
Мана:
Тебе нравится кушать тайскую еду?
ปอล:
ชอบ มาก ครับ คุณ ชอบ อาหาร ฝรั่ง ไหม ครับ
Paul:
chɔ̂ɔp mâak kráp. kun chɔ̂ɔp aa-hǎan fà-rang mái kráp.
Пол:
Да, очень нравится. Тебе нравится европейская кухня?
มานะ:
ไม่ ชอบ ครับ ผม ชอบ อาหารญี่ปุ่น คุณ จะ ดื่ม ชา รึ กาแฟ ครับ
Mana:
mâi chɔ̂ɔp kráp. pom chɔ̂ɔp aa-hǎan yîi-bpùn. kun jà dʉ̀ʉm chaa rʉ́ gaa-fɛɛ kráp.
Мана:
Нет, не нравится. Мне нравится японская кухня. Будешь пить чай или кофе?
ปอล:
จะ ดื่ม กาแฟ ครับ
Paul:
jà dʉ̀ʉm gaa-fɛɛ kráp.
Пол:
Я выпью кофе.

bprà-yòok ประโยค Предложения

1.
A:
คุณ (ไม่) ชอบ อาหาร อะไร
kun (mâi) chɔ̂ɔp aa-hǎan à-rai.
Какая еда тебе (не) нравится?
Б:
ดิฉัน (ไม่) ชอบ อาหาร ไทย
di-chán (mâi) chɔ̂ɔp aa-hǎan tai.
Мне (не) нравится тайская еда.
А:
คุณ (ไม่) ชอบ สี อะไร
kun (mâi) chɔ̂ɔp sǐi à-rai.
Какой цвет тебе (не) нравится?
Б:
ดิฉัน (ไม่) ชอบ สี ขาว
dì-chán (mâi) chɔ̂ɔp sǐi kǎao.
Мне (не) нравится белый.
А:
คุณ (ไม่) ชอบ ทำ อะไร
kun (mâi) chɔ̂ɔp tam à-rai.
Что тебе (не) нравится делать?
Б:
ดิฉัน (ไม่) ชอบ ดู ทีวี
dì-chán (mâi) chɔ̂ɔp duu tii-wii.
Мне (не) нравится смотреть телевизор.

2.
A:
คุณ ชอบ อาหาร จีน ไหม
kun chɔ̂ɔp aa-hǎan jiin mái.
Тебе нравится китайская кухня?
Б:
ชอบ
chɔ̂ɔp.
Да.
В:
ไม่ชอบ
mâi chɔ̂ɔp.
Нет.

3.
A:
คุณ ชอบ อาหาร ไทย รึ อาหาร ฝรั่ง
kun chɔ̂ɔp aa-hǎan tai rʉ́ aa-hǎan fà-ràng.
Тебе нравится тайская кухня или европейская?
Б:
ผม ชอบ อาหาร ไทย
pǒm chɔ̂ɔp aa-hǎan tai.
Мне нравится тайская кухня.
А:
คุณ ชอบ รถ สี ขาว หรือ รถ สี แดง
kun chɔ̂ɔp rót sǐi kǎao rʉ́ rót sǐi dɛɛng.
Тебе нравятся белые машины или красные?
Б:
ผม ชอบ รถ สี แดง
pǒm chɔ̂ɔp rót sǐi dɛɛng.
Мне нравятся красные машины.

4.
A:
คุณ อ่าน ภาษา ไทย ได้ ไหม
kun àan paa-sǎa tai dâai mái.
Ты можешь читать по-тайски?
Б:
ได้
dâai.
Да. / Могу.
В:
ไม่ ได้
mâi dâai.
Нет. / Не могу.

5.
A:
คุณ เขียน ภาษา ไทย ได้ ไหม
kun kǐan paa-sǎa tai dâai mái.
Ты можешь писать по-тайски.
Б:
ไม่ ได้ แต่ อ่าน ได้ นิดหน่อย
mâi dâai. dtɛ̀ɛ àan dâai nítnɔ̀i.
Нет, но я могу немного читать.

6.
A:
คุณ จะ ไป ไหน
kun jà bpai nǎi.
Куда пойдёшь?
Б:
จะ ไป ร้าน อาหาร ไทย
jà bpai ráan aa-hǎan tai.
Я пойду в тайский ресторан.
В:
จะ ไป สนามบิน
jà bpai sà-nǎambin.
Я поеду в аэропорт.

7.
A:
เขา ชอบ ดื่ม อะไร
káo chɔ̂ɔp dʉ̀ʉm à-rai.
Что ему/ей нравится пить?
Б:
เขา ชอบ ดื่ม กาแฟ
káo chɔ̂ɔp dʉ̀ʉm gaa-fɛɛ.
Ему/ей нравится пить кофе.
В:
เขา ชอบ ดื่ม เบียร์ ไทย
káo chɔ̂ɔp dʉ̀ʉm bia tai.
Ему/ей нравится пить тайское пиво.

8.
A:
คุณ ทำงาน ทีไหน
kun tam-ngaan tîi-nǎi.
Где ты работаешь?
Б:
ผม ทำงาน ที่ กรุงเทพ
pǒm tam-ngaan tîi grung-têep.
Я работаю в Бангкоке.
А:
คุณ จะ กิน ข้าวเที่ยง ที่ไหน
kun jà gin kâao-tîang tîi-nǎi.
Где ты будешь обедать?
Б:
ที่ ร้าน อาหาร ไทย
tîi ráan aa-hǎan tai.
В тайском ресторане.

9.
ขอโทษ พูด ช้าๆ ได้ ไหม
kɔ̌ɔ-tôot. pûut cháa-cháa dâai mái.
Извините. Вы можете говорить медленно?

10.
พูด อีก ที ได้ ไหม
pûut ìik tii dâai mái.
Можете сказать это ещё раз?

Примечание: nǎi (ไหน) – краткая форма tîi-nǎi (ที่ไหน). tîi (ที่) часто опускают в вопросах. Например:

kun yuu tîi-nǎi. = kun yuu nǎi. (Ты где?)

Тест

Сопоставьте русские слова и тайские, выбрав правильную букву ответа из списка.

1. школа
2. есть
3. аэропорт
4. храм
5. говорить
6. еда
7. черный
8. рис
9. белый
10. чай
11. смотреть
12. машина
13. делать
14. университет
15. лёгкая закуска

Ключ

а. wát วัด
б. sǐi dam
в. duu ดู
г. sǐi kǎao สีขาว
д. rót รถ
е. sà-nǎam-bin สนามบิน
ж. sǐi dɛɛng สีแดง
з. tam ทำ
и. má-hǎa-wíttá-yaa-lai มหาวิทยาลัย
к. roong-rian โรงเรียน
л. kà-nǒm ขนม
м. kâao ข้าว
н. aa-hǎan
о. gin กิน
п. àan อ่าน
р. chaa ชา
с. pûut พูด
т. roong-nǎng โรงหนัง

Переведите следующие предложения на русский.

 1. คุณ ทำงาน ที่ไหน
  kun tam-ngaan tîi-nǎi.
 2. ผม ชอบ รถ สีส้ม
  pǒm chɔ̂ɔp rót sǐi sôm.
 3. คุณ ชอบ อาหาร ไทย หรือ อาหาร จีน
  kun chɔ̂ɔp aa-hǎan tai rʉ̌ʉ aa-hǎan jiin.
 4. เขา จะ ไป ไหน
  káo jà bpai nǎi.
 5. คุณ เขียน ภาษา ไทยได้ เก่ง มาก
  kun kǐan paa-sǎa tai dâai gèng mâak.

Ключ

Гласные สระ (sà-rà)

Следующие гласные могут звучать как кратко, так и долго, но относятся к долгим гласным по причине применения к ним соответствующих тоновых правил.

–ำ

/am/

ใ–

/ai mái-múan/

ไ–

/ai mái-má-lai/

เ–า

/ao/

ใ– и ไ– произносятся одинаково. Однако, только в 20 словах тайского языка есть ใ–. Подробнее о применении ใ– будет сказано в уроке 10.

Следующие буквы можно считать как гласными, так и согласными. Чаще всего используется буква . и ฦๅ вышли из употребления.

/rʉ́/

ฤๅ

/rʉʉ/

/lʉ́/

ฦๅ

/lʉʉ/

Сложные гласные

Следующие гласные можно рассматривать как сложные. Это гласные, после которых стоят сонорные согласные и .

–าย

/aai/

เ–ียว

/iao/

–าว

/aao/

–วย

/uai/

เ–ือย

/ʉʉai/

–อย

/ɔɔi/

โ–ย

/ooi/

–ุย

/ui/

–ิว

/iu/

เ–็ว

/eo/

เ–ว

/eeo/

เเ–ว

/ɛɛo/

เ–ย

/əəi/

Практика написания гласных

Используйте немую в качестве согласной для практики написания следующих гласных.

อำ

ใอ

อาย

าย

าย

เอียว

ียว

ียว

อาว

าว

าว

อวย

วย

วย

เอือย

ือย

ือย

ออย

อย

อย

โอย

อุย

ุย

ุย

อิว

ิว

ิว

เอ็ว

็ว

็ว

เอว

เเอว

เเ

เเ

เอย

Прочитайте вслух

1.

กำ

ใก

ไก

เกา

เกย

2.

จำ

ใจ

ไจ

เจา

เจย

3.

ดำ

ใด

ได

เดา

เดย

4.

ตำ

ใต

ไต

เตา

เตย

5.

บำ

ใบ

ไบ

เบา

เบย

6.

ปำ

ใป

ไป

เปา

เปย

7.

อำ

ใอ

ไอ

เอา

เอย

8.

กำ

ก่ำ

ก้ำ

ก๊ำ

ก๋ำ

9.

ใจ

ใจ่

ใจ้

ใจ๊

ใจ๋

10.

ได

ได่

ได้

ได๊

ได๋

11.

เตา

เต่า

เต้า

เต๊า

เต๋า

12.

เบย

เบ่ย

เบ้ย

เบ๊ย

เบ๋ย

Финали

В тайском языке есть 8 финалей, т.е. восемь конечных согласных звука, которые могут завершать слог. Финали могут быть двух видов: сонорные и взрывные. Сонорные финали – звонкие, т.е. если вы прикоснётесь к гортани во время их произношения, вы почувствуете вибрацию. Взрывные финали – глухие (как это ни странно), т.е. вибрации вы не почувствуете. 5 сонорных и 3 взрывных финали обычно пишутся следующим образом:

Сонорные финали

งงู

ngɔɔ nguu (змея)

/ng/

/нн/

น หนู

nɔɔ nǔu (мышь)

/n/

/н/

ม ม้า

mɔɔ máa (лошадь)

/m/

/м/

ย ยักษ์

yɔɔ yák (великан)

/y/

/и/

ว แหวน

wɔɔ wɛ̌ɛn (кольцо)

/w/

/у/

Взрывные финали

ก ไก่

gɔɔ gài (курица)

/k/

/к/

ด เด็ก

dɔɔ dèk (ребёнок)

/t/

/т/

บ ใบไม้

bɔɔ bai-máai (лист)

/p/

/п/

Комментарии:

 1. Когда , , и являются инициалями (начальными согласными), им соответствуют звуки /g-/, /d-/, /b-/, и /y-/ соответственно. Однако, когда они являются финалями, звуками будут: /-k/, /-t/, /-p/, /-i/.

 2. входит в состав гласных –ัวะ и –ัว, звуками которых являются /ùa/ и /ua/ соответственно. Для –ิว соответствует /iu/, а для เ–ียว /iao/.

Практика написания средних согласных

Следующие согласные пишутся одной чертой. Начните с позиции, отмеченной ❶. Напишите каждую букву в тетради около 20 раз.

/ng/ ngɔɔ nguu

/n/ nɔɔ nǔu

/m/ mɔɔ máa


/y/ yɔɔ yák

/w/ wɔɔ wɛ̌ɛn

Семь гласных, которые меняют свою форму

Следующие 7 гласных меняют свою форму, когда они оказываются в середине слога (медиаль). Гласная пишется по-другому, но звук остаётся тот же самый.

Гласные

Финаль

Медиаль

–ะ

กะ /gà/

กัด /gàt/

–ือ

ตือ /dtʉʉ/

ตืน /dtʉʉn/

เ–ะ

เปะ /bpè/

เป็น /bpen/

เเ–ะ

เเตะ /dtɛ̀/

เเต็ก /dtɛ̀k/

โ–ะ

โจะ /jò/

จบ /jòp/

–ัว

อัว /ua/

อวน /uan/

เ–อ

เบอ /bəə/

เบิก /bə̀ək/

Живые и мёртвые слоги

Подытоживая, правила для живых и мёртвых слогов:

Слог, который оканчивается на краткую гласную или взрывную финаль, называется мёртвым слогом.

Слог, который оканчивается на долгую гласную или сонорную финаль, называется живым слогом.

Восходящий тон с его соответствующим значком (–๋) никогда не встречается в мёртвом слоге.

Тоновые правила для средних согласных (продолжение)

В случае, если у слога нет тонового значка, применяют следующие правила для средних согласных:

Средняя согласная с живым слогом = средний тон

Средняя согласная с мёртвым слогом = низкий тон

Примеры:

Средняя согласная + любая гласная + сонорная финаль = живой слог

 

Получаемый звук

Значение

ก + –ิ +

= กิน (gin)

есть

จ + –ึ + ง

= จึง (jʉng)

следовательно

ด + โ– + ย

= โดย (dooi)

с (помощью)

Средняя согласная + любая гласная + взрывная финаль = мёртвый слог

 

Получаемый звук

Значение

ก + ะ + บ

= กับ (gap)

с, и

ด + โ + ด

= โดด (doot)

прыгать

ป + เ–ีย + ก

= เปียก (bpiak)

мокрый

Упражнение 1. Прочитайте следующие слова и попрактикуйте их написание тайскими буквами. Определите тоны.

1.

เอว

талия

2.

แอบ

прятать(ся)

3.

ตาม

следовать

4.

จอด

парковаться

5.

อาบ

купаться

6.

เกิน

превышать

7.

บน

на

8.

ตก

падать

9.

ตาย

умирать

10.

จบ

заканчивать

11.

ปน

смешивать

12.

บุก

вторгаться

13.

เตียง

кровать

14.

บาน

цвести

Упражнение 2. Прочитайте следующие слова и попрактикуйте их написание тайскими буквами. Определите тоны.

1.

กั้น

выключать

2.

ต้น

растение

3.

ได้

уметь

4.

เก่า

старый

5.

ปั่น

крутить(ся)

6.

ดิ้น

извивать(ся)

7.

ปู่

дедушка

8.

ก้ม

наклониться

9.

อิ่ม

полный

10.

จ้อง

уставиться

11.

ก้าว

шаг

12.

ต้ม

кипятить

13.

บ้าน

дом

14.

ดื่ม

пить

Упражнение 3. Напишите следующие слова тайскими буквами. Для звуков /d/ и /dt/ используйте и соответственно. Обратите внимание, что все гласные находятся в средней позиции, в которой они меняют форму.

1. jan
2. bpə̀ət
3. bang
4. guam
5. jʉ̀ʉt
6. dtem
7. pǒm
8. dang
9. gèp
10. dtòk

Ключ

11. don
12. en
13. dɛm
14. jʉng
15. buam
16. ong
17. dəən
18. jèp
19. bpùat
20. bùak

Ключ

21. gân
22. jom
23. bâng
24. ùut
25. gûng
26. jaam
27. gào
28. dtʉ̀ʉn
29. dâam
30. òk

Ключ

31. dtǎn
32. bìip
33. dâng
34. bàt
35. bàai
36. òong
37. jǎa
38. jèp
39. gɛ̀ɛp
40. jǎao

Ключ