Изучаем тайский язык с нуля!
บทที่ 3 - Урок 3

Тоновые правила для средних согласных

kamsàp คำศัพท์ Словарь урока

too-rá-sàp
โทรศัพท์
телефон
too-rá-tát / tii-wii
โทรทัศน์ / ทีวี
телевидение, телевизор
wɛ̂n-dtaa
แว่นตา
очки
ngən
เงิน
деньги
dìk/pótjà-naa-nú-grom
คิก/พจนานุกรม
словарь
rûup/rûup-pâap
รูป/รูปภาพ
фотография, рисунок, картинка
grà-dàat
กระดาษ
бумага
dtó
โต๊ะ
стол
gâo-îi
เก้าอี้
стул; кресло
hɔ̂ng
ห้อง
комната
hɔ̂ng-nɔɔn
ห้องนอน
спальня
hɔ̂ng-náam
ห้องน้ำ
ванная комната
bâan
บ้าน
дом, жилище
bpen
เป็น
быть чем-то
yùu
อยู่
быть где-то (жить, оставаться)
ao
เอา
получить, взять, хотеть
nai
ใน
в
bon
บน
на
dtâai
ใต้
под
rá-wàang
ระหว่าง
между
gap
กับ
с, и
mâi dâai
ไม่ได้
не
mʉang
เมือง
город
kon
คน
человек, личность
kon tai
คนไทย
таец, тайка
kon laao
คนลาว
лаосец, лаотянин; лаоска, лаотянка
kon jiin
คนจีน
китаец, китаянка
kon yîi-bpùn
คนญี่ปุ่น
японец, японка
kon à-mee-rí-gaa
คนอเมริกา
американец, американка
kon fà-ràngsèet
คนฝรั่งเศส
француз, француженка
kon gao-lǐi
คนเกาหลี
кореец, кореянка
kon ang-grìt
คนอังกฤษ
англичанин, англичанка
kon rát-siia
คนรัสเซีย
русский, русская
kon kǎai
คนขาย
продавец; торговец
bprà-têet
ประเทศ
страна
bprà-têet tai/mʉang tai
ประเทศไทย/เมืองไทย
Таиланд
bprà-têet jiin
ประเทศจีน
Китай
bprà-têet yii-bpùn
ประเทศญี่ปุ่น
Япония
bprà-têet à-mee-rí-gaa
ประเทศอเมริกา
Америка
bprà-têet ang-grìt
ประเทศอังกฤษ
Англия
bprà-têet rát-siia
ประเทศรัสเซีย
Россия
paa-sǎa
ภาษา
язык
paa-sǎa tai
ภาษาไทย
тайский язык
paa-sǎa ang-grìt
ภาษาอังกฤษ
английский язык
paa-sǎa rát-siia
ภาษารัสเซีย
русский язык
tîi
ที่
у, в, за, на (обозначает нахождение в некоторой точке пространства)
tîi-nîi
ที่น
(вот) здесь
tîi-nân
ที่นั่น
(вон) там
tîi-nôon
ที่โน่น
(вон) там (ещё дальше)
tîi-nǎi
ที่ไหน
где
taang
ทาง
путь, дорога
sáai
ซ้าย
левый; налево, слева
kwǎa
ขวา
правый; направо, справа
níi
นี้
этот1
nán
นั้น
тот1
nóon
โนัน
тот (ещё дальше)1
an níi
อันนี้
этот (один объект)
an nán
อันนั้น
тот (один объект)
an nóon
อันโนัน
тот (один объект, ещё дальше)
an nǎi
อันไหน
какой? дословно: который (один объект, из ограниченного количества объектов)
tâo-rài
เท่าไหร่
сколько (для неисчисляемых)2
gìi
กี่
сколько (для исчисляемых)2
bàat
บาท
бат (денежная единица)
dɔn/dɔnlâa
คอล/คอลล่าร์
доллар
yeen
เยน
иена
ruu-bə̂l
รูเบิล
рубль
tùuk
ถูก
дешёвый
pɛɛng
แพง
дорогой
yâak
ยาก
сложный
ngâai
ง่าย
лёгкий
mâak
มาก
очень, много
rao/pûak rao
เรา/พวกเรา
мы, нам
káo
เขา (เค้า)
он, она, ему, ей
pûak káo
พวกเขา (พวกเค้า)
они, им
man
มัน
оно (также: ему, ей)

 1. nîi nân nôon – местоимения, не требующие после себя слов.
  níi nán nóon – прилагательные, которые определяют классификаторы, т.е. после них идут счетные слова (по-другому: классификаторы), это специальные служебные слова в тайском языке, которые необходимы для указания количества чего-либо.

  а. nîi tâo-rài. = Сколько это (стоит)?
  б. anníi tâo-rài. = Сколько (стоит вот) эта (штука)?

 2. Использовать tâo-rài (เท่าไหร่), означающего “сколько”, без счетного слова можно только, когда вы спрашиваете о количестве неисчисляемых существительных. Используйте gìi (กี่) с исчисляемыми существительными и не забудьте после него счетное слово.

  а. annîi tâo-rài. = Сколько это стоит? (не досл.)
  б. anníi gìi bàat. = Сколько батов (стоит вот) эта (штука)? (досл.)

  Если вы не знакомы с понятием исчисляемых и неисчисляемых существительных (нажмите на эту ссылку), можете почитать теорию из урока английского языка.

  В оригинале не было ни одного слова, связанного с Россией, поэтому озвучки к таким словам пока тоже нет.

Разговор 1


เล็ก:
ดิฉัน เป็น คน ไทย ค่ะ คุณ เป็น คน อะไร คะ
Lek:
dì-chán bpen kon tai kâ. kun bpen kon à-rai ká.
Лек:
Я таец. А Вы какой национальности?
โทนี่:
ผม เป็น คน อเมริกัน ครับ
Tony:
pǒm bpen kon à-mee-rí-gan kráp.
Тони:
Я американец.
เล็ก:
คุณ อยู่ ที่ไหน คะ
Lek:
kun yùu tîi-nǎi ká.
Лек:
Где Вы живёте?
โทนี่:
ผม อยู่ ที่ ซานฟราน ครับ คุณ ล่ะ ครับ
Tony:
pǒm yùu tîi saanfraan kráp. kun lâ kráp.
Тони:
Я живу в Сан-Франциско. А Вы?
เล็ก:
อยู่ ที่ กรุงเทพ ค่ะ
Lek:
yùu tîi grung-têep kâ.
Лек:
Я живу в Бангкоке.

Примечания:

 1. kon à-mee-rí-gaa = kon à-mee-rí-gan = американец

 2. grung-têep = Бангкок

Разговор 2


จิม:
อันนี้ เท่าไหร่ ครับ
Jim:
an níi tâo-rài kráp.
Джим:
Сколько это стоит?
คนขาย:
สี่สิบ บาท ค่ะ
Konkǎai:
sìp-sìp bàat kâ.
Продавец:
Сорок бат.
จิม:
แพง มาก อัน นั้น กี่ บาท ครับ
Jim:
pɛɛng mâak. an nán gìi bàat kráp.
Джим:
Очень дорого. А сколько бат за ту?
คนขาย:
สามสิบ บาท คะ
Konkǎai:
sǎam-sìp bàat kâ.
Продавец:
Тридцать бат.
จิม:
ไม่ แพง ผม เอา อันนี้
Jim:
mâi pɛɛng. pǒm ao an níi.
Джим:
(Эта) недорогая. Я возьму эту.
คนขาย:
ขอบคุณ มาก ค่ะ
Konkǎai:
kɔɔpkun mâak kâ.
Продавец:
Спасибо большое.
จิม:
ไม่ เป็นไร ครับ
Jim:
mâi bpenrai kráp.
Джим:
Пожалуйста.

bprà-yòok ประโยค Предложения

1.
A:
โทรศัพท์ อยู่ ทีไหน
too-rá-sàp yùu tîi-nǎi.
Где телефон?
Б:
โทรศัพท์ อยู่ บน โฅะ
too-rá-sàp yùu bon dtó.
Телефон на столе.
А:
คุณ อยู่ ทีไหน
kun yùu tîi-nǎi.
Где ты?
Б:
ผม อยู่ ที บาน
pǒm yùu tîi bâan.
Я дома.
А:
เขา อยู่ ทีไหน
káo yùu tîi-nǎi.
Где он?
Б:
เขา อยู่ ที่นี่
káo yùu tîi-nîi.
Он здесь.
А:
ห้องน้ำ อยู่ ที่ไหน
hɔ̂ng-náam yùu tîi-nǎi.
Где ванна?
Б:
ห้องน้ำ อยู่ ทาง ซ้าย
hɔ̂ng-naam yùu taang saai.
Ванна слева.

2.
A:
คุณ เป็น คน อะไร
kun bpen kon à-rai.
Какой ты национальности?
Б:
ดิฉัน เป็น คน อเมริกัน
di-chán bpen kon à-mee-rí-gan.
Я американец.
А:
เขา เป็น คน อะไร
káo bpen kon à-rai.
Какой он национальности?
Б:
เขา เป็น คน ไทย
káo bpen kon tai.
Он таец.
А:
คุณ ทานากะ เป็น คน อะไร
kun taa-naa-kà bpen kon à-rai.
Какой национальности г-жа Танака?
Б:
เขา เป็น คน ญี่ปุ่น
káo bpen kon yîi-bpùn.
Она японка.

3.
A:
อันนี้ เท่าไหร่
an níi tâo-rài.
Сколько эта стоит?
Б:
อันนี้ 50 บาท
an níi 50 baat.
Эта (стоит) 50 бат.
А:
อันโนัน เท่าไหร่
an nóon tâo-rài.
А сколько стоит вон та?
Б:
2,000 เยน
2,000 yeen.
2,000 иен.
А:
นั่น เท่าไหร่
nân tâo-rài.
А та?
Б:
นี่ 6 คอล (ล่าร์)
nîi 6 dɔn (lâa).
Эта 6 долларов.

4.
A:
โทรศัพท์ อยู่ บน โต๊ะ ใช่ ไหม
too-rá-sàp yuu bon dtó châi mái.
Телефон на столе?
Б:
ใช่ โทรศัพท์ อยู่ บน โต๊ะ
châi, too-rá-sap yuu bon dtó.
Да, телефон на столе.
В:
ไม่ ใช่ โทรศัพท์ ไม่ ไค้ อยู่ บน โต๊ะ
mâi châi, too-rá-sàp mâi dâai yùu bon dtó.
Нет, телефон не на столе.

5.
A:
พวก เขา เป็น คน ญี่ปุ่น หรือ คน เกาหลี
pûak káo bpen kon yîi-bpùn rʉ̌ʉ kon gao-lǐi.
Они японцы или корейцы?
Б:
พวก เขา เป็น คน เกาหลี
pûak káo bpen kon gao-lǐi.
Они корейцы.

6.
A:
คุณ เป็น คน ไทย ใช่ ไหม
kun bpen kon tai châi mái.
Вы тайцы?
Б:
ใช่ ผม เป็น คน ไทย
châi, pǒm bpen kon tai.
Да, я таец.
В:
ไม่ ใช่ ผม เป็น คน ลาว
mâi châi, pǒm bpen kon laao.
Нет, я лаосец.

7.
A:
ภาษา ไทย ยาก ไหม
paa-sǎa tai yâak mái.
Тайский язык сложный?
Б:
ยาก
yâak.
Да. (Сложный.)
В:
ไม่ ยาก
mâi yâak.
Нет. (Не сложный.)

8.
A:
ภาษา ไทย ง่าย
paa-sǎa tai ngâai.
Тайский язык лёгкий.
Б:
ภาษา ไทย ไม่ ง่าย
paa-sǎa tai mâi ngâai.
Тайский не лёгкий.
В:
ภาษา อังกฤษ ยาก
paa-sǎa ang-grit yâak.
Английский сложный.
Г:
ภาษา อังกฤษ ไม่ ยาก
paa-sǎa ang-grìt mâi yâak.
Английский не сложный.

9.
A:
อันนี้ แพง
an níi pɛɛng.
Эта (штука) дорогая. / Это дорого.
Б:
อันนี้ ไม่ แพง
an níi mâi pɛɛng.
Эта недорогая.

10.
 
หนังสือ อยู่ ระหว่าง โตะ กับ เก้าอี้
nǎngsʉ̌ʉ yùu rá-wàang dtó gàp gâo-îi.
Книга между столом и стулом.

Комментарии:

 1. Чтобы обратиться к человеку вежливо, перед его фамилией ставят местоимение kun (คุณ).

 2. Отрицание ‘mâi-dâai’ (не, ไม่ ไค้) используется с глаголами. Оно также означает ‘не могу’ (см. следующий урок).

  nǎngsʉ̌ʉ mâi dâai yùu bon dtó.
  Книга не на столе.
  pǒm mâi dâai bpen kon rát-siia.
  Я не русский.

 3. Отрицание ‘mâi-châi’ (не, ไม่ ใช่) используется с существительными.

  pǒm mâi châi kon rát-siia.
  Я не русский.

Тест

Сопоставьте русские слова и тайские, выбрав правильную букву ответа из списка.

1. стул
2. стол
3. деньги
4. тайцы
5. русские
6. англичане
7. в
8. на
9. под
10. телефон
11. спальня
12. телевидение
13. он / она
14. дорогой
15. сложный

Ключ

а. too-rá-sàp โทรศัพท์
б. dtâai ใต้
в. din-sɔ̌ɔ ดินสอ
г. káo เขา
д. kon ang-grìt คนอังกฤษ
е. pɛɛng แพง
ж. bon บน
з. yâak ยาก
и. mʉang เมือง
к. hɔ̂ng-nɔɔn ห้องนอน
л. dtó โต๊ะ
м. kon tai คนไทย
н. gâo-îi เก้าอี้
о. ngən เงิน
п. kon rát-siia คนรัสเซีย
р. nai ใน
с. too-rá-tát โทรทัศน์
т. tùuk ถูก

Переведите следующие предложения на русский.

 1. โทรศัพท์ อยู่ บน เก้าอี้
  too-rá-sàp yùu bon gâo-îi.
 2. เขา เป็น คน จีน ไม่ ใช่ คน ญี่ปุ่น
  káo bpen kon jiin, mâi châi kon yîi-bpùn.
 3. อันนี้ เท่าไหร่
  an níi tâo-rài.
 4. ห้องน้ำ อยู่ ที่ไหน
  hɔ̂ng-náam yùu tîi-nǎi.
 5. ภาษา อังกฤษ ยาก มาก
  paa-sǎa ang-grìt yâak mâak.

Ключ

Гласные สระ (sà-rà)

К долгим гласным, изученным в предыдущем уроке, добавлены ещё пять. К каждой из них слева указаны соответствующие краткие формы. Разница между краткой гласной и долгой важная – лишь она одна может изменить значение слова. Кроме того, правила тонов для кратких и долгих гласных различны.

Краткая гласная

Долгая гласная

–ะ

/à/

–า

/aa/

–ิ

/ì/

–ี

/ii/

–ึ

/ʉ̀/

–ือ

/ʉʉ/

–ุ

/ù/

–ู

/uu/

เ–ะ

/è/

เ–

/ee/

เเ–ะ

/ɛ̀/

เเ–

/ɛɛ/

โ–ะ

/ò/

โ–

/oo/

เ–าะ

/ɔ̀/

–อ

/ɔɔ/

–ัวะ

/ùa/

–ัว

/ua/

เ–ียะ

/ìa/

เ–ีย

/ia/

เ–ือะ

/ʉ̀a/

เ–ือ

/ʉa/

เ–อะ

/ə̀/

เ–อ

/əə/

Практика написания гласных

Используйте немую в качестве согласной для практики написания следующих гласных.

อะ

อิ

อึ

อื

อุ

เอะ

เเอะ

เเ

เเ

เเ

เเอ

เเ

เเ

เเ

โอะ

เอาะ

าะ

าะ

าะ

ออ

อัวะ

ัวะ

ัวะ

ัวะ

อัว

ัว

ัว

ัว

เอียะ

ียะ

ียะ

ียะ

เอีย

ีย

ีย

ีย

เอือะ

ือะ

ือะ

ือะ

เอือ

ือ

ือ

ือ

เออะ

อะ

อะ

อะ

เออ

Прочитайте вслух

กะ

กา

จะ

จา

กิ

กี

ดิ

ดี

กึ

กือ

ตึ

ตือ

กุ

กู

บุ

บู

เกะ

เก

เปะ

เป

แกะ

แก

แอะ

แอ

โกะ

โก

โจะ

โจ

เกาะ

กอ

เคาะ

คอ

กัวะ

กัว

ตัวะ

ตัว

เกียะ

เกีย

เบียะ

เบีย

เกือะ

เกือ

เบือะ

เบือ

เกอะ

เกอ

เออะ

เออ

Живые и мёртвые слоги

(คำเป็น-คำตาย)

Каждый слог на тайском языке произносится одним из пяти тонов, вне зависимости от того, есть ли у него знак тона или нет. Если значка нет, то применяются тоновые правила (или правила произношения тонов). В этом случае, тон определяется классом согласной и является ли слог живым или мёртвым.

Слог, который оканчивается на краткую гласную или взрывную финаль, называется мёртвым слогом.

Слог, который оканчивается на долгую гласную или сонорную финаль, называется мёртвым слогом.

На данный момент, временно забудьте про слово “финаль”, т.к. мы про него будем подробнее в следующем уроке, и сосредоточьтесь на кратких и долгих гласных.

Тоновые правила для средних согласных

В случае, если у слога нет тонового значка, применяют следующие правила для средних согласных:

Средняя согласная с живым слогом = средний тон

Средняя согласная с мёртвым слогом = низкий тон

Примеры:

Средняя согласная + долгая гласная = живой слог

 

Получаемый звук

Значение

ก + –า

= กา (gaa)

ворона

ป + ไ–

= ปไ (bpai)

идти

ด + –ู

= ดู (duu)

смотреть

Упражнение 1. Прочитайте следующие слова и попрактикуйте их написание тайскими буквами.

1.

ดี

хороший

2.

ใจ

сердце

3.

ตา

глаз

4.

เกา

царапать

5.

อา

дядя

6.

เอา

брать

7.

บัว

лотос

8.

เจอ

встречать

9.

ปี

год

10.

ปู

краб

11.

ไอ

кашлять

12.

เตา

печь

13.

จอ

экран

14.

โต

большой

Средняя согласная + краткая гласная = мёртвый слог

 

Получаемый звук

Значение

ก + เ–าะ

= เกาะ (gɔ̀)

остров

จ + –ะ

= จะ (jà)

буду

ด + –ุ

= ดุ (dù)

жестокий

Упражнение 2. Прочитайте следующие слова и попрактикуйте их написание тайскими буквами.

1.

ติ

критиковать

2.

จุ

вместимость

3.

เตะ

ударять ногой

4.

แตะ

трогать

5.

อึ

удобрение

6.

บุ

положить в подкладку

7.

เจาะ

сверлить

8.

ปะ

латать (ткань)

9.

เกะกะ

беспорядочно

10.

เบาะ

диванная подушка

Упражнение 3. Напишите следующие слова тайскими буквами. Для звуков /d/ и /dt/ используйте и соответственно.

1. baa
2. gɛ̀
3. bʉa
4. dtù
5. bɔɔ
6. jee
7. gì
8. jə̀
9. ɔɔ
10. jùa

Ключ

11. gʉa
12. dtɔɔ
13. ʉʉ
14. bpà
15. gʉ̀
16. dtɔ̀
17. əə
18. dò
19. dua
20. gìa

Ключ