Изучаем чешский язык с нуля!
Hodina 9


Урок 9

Текст: «Прага»

Слогообразующие l и r

Глаголы с окончанием -ím, -íš

Z deníku turisty

Předevčírem jsme přijeli do Prahy, do hlavního města České republiky. Je to krásné město. Leží na Vltavě. Jsou tady moderní domy, nové hotely, školy, kavárny a restaurace, široké ulice, náměstí a parky. Ve středu města je Václavské náměstí. Na Václavském náměstí je vždy mnoho lidí. Včera dopoledne jsme byli na Hradčanech. Prohlédli jsme si historický Španělský a Vladislavský sál. Navštívili jsme také chrám svátého Víta. Zde odpočívají čeští králové Karel IV (Čtvrtý), Václav IV, Jiří z Poděbrad a jiní.

Včera odpoledne jsme byli v Národním divadle. Hráli operu Bedřicha Smetany „Prodaná nevěsta”. Zítra večer půjdeme na koncert.

Půjdeme také na Žižkov, do Národního památníku a do Národního muzea na Václavském náměstí.

Словарь

deník, -u м дневник
hlavní město столица
krásný красивый
náměstí, -í ср площадь
střed, -u м центр
prohlédnout, -nu, -neš ... -nou осмотреть
španělský испанский
chrám, -u м собор
památník, -u м памятник
navštívit, -ím, -íš ... í посетить
muzeum, -zea ср музей

Слогообразующие l и r

Согласные l и r могут в определенных позициях образовать слоги. Примеры: tvr-dý, pl-ný, Pe-tr, ru-bl, ne-sl, ve-dl.

Если слоговые l и r образуют первый слог слова, то ударение падает на них: Vl-tava, Br-no *.

* Чешским слогообразующим согласным l и r в русском языке часто соответствуют сочетания -ер-, -ор-, -ол- и -ро-, -ло-, -ре-, -ле- между согласными:

серп — srp
горб — hrb
волк — vlk

крот — krtek
волна — vlna
слеза — slza

Упражнения

1. Прочтите вслух:

a) Česká republika, Češi, Slováci, Němci, Maďaři, čeští studenti, učit se česky, památník na hoře Žižkov, Španělský sál, krásné Hradčany, staré pražské muzeum, střed města.

b) Nést dopis na poštu. Dát ženě dárek. Stát před domem. Jíst chléb s máslem. Znát jméno a příjmení toho muže. Brát si nové knihy. Číst pěkný román. Vést malé dítě. Jít přes náměstí. Zvát k sobě domů. Vzít si jídelní lístek.

c) Plzeň, pletl, kvetl, metl, bratr, metr, kilometr, litr, brzy, cukr, vrba, Brno, kufr, semestr, svetr, prst, krk, Petr, rubl, tvrdý, čtvrtý, vlna, slza, trhy.

2. Переведите:

Вчера мы приехали в Прагу. Прага — столица Чешской республики. Она расположена на реке Влтаве. В центре города Вацлавская площадь. Сегодня мы побывали на Градчанах. Вечером мы пойдем в Национальный театр.

Klíč

3. Составьте предложения:

Hlavní město Slovenské republiky. Ve středu města. Nový hotel. Ruský turista. Moderní kavárna. Přijet do Prahy. Navštívit město. Hrát operu. Jít na koncert. Prohlédnout si muzeum. Psát deník.

Klíč

4. Ответьте на вопросы:

Kdy jste přijel do Prahy? Odkud jste přijel? Kde leží hlavní město České republiky? Kde je Václavské náměstí? Co jste viděl na Hradčanech? Jak se jmenuje nejznámější divadlo v Praze? Kterou Smetanovu operu znáte? Kdo napsal operu Rusalka? Viděl jste už tuto operu? Kdy půjdete na koncert? Byl jste již v Národním muzeu?

Klíč

5. Исходя из текста, расскажите о том, что вы видели в Праге.

Klíč

Глаголы с окончанием -ím, -íš (типа prosit)

Настоящее время   Окончания
prosím
prosíš
prosí
  prosíme
prosíte
prosí
  -ím
-íš
  -íme
-íte

Kde bydlíš? Bydlím v hotelu Flora. Sestra bydlí s námi. Bydlíme v Praze už dva roky. Kde bydlíte? Rodiče bydlí na vesnici. Kdy vás uvidim? Vidíš dobře? Pan Horák vidí špatně. Uvidíme se zítra? Děvčata uvidi na výstavě obrazy známého malíře.

К приведенному типу относятся глаголы на -it или на -ět, -et. Некоторые глаголы на -ět, -et имеют в 3-м лице множественного числа окончание -ějí или -ejí *.

Примеры:

a)
prosit:
prosím, prosíš, prosí... prosí
 
kouřit:
kouřím, kouříš, kouří... kouří
 
vařit:
vařím, vaříš, vaří... vaří
 
jezdit:
jezdím, jezdíš, jezdí... jezdí
 
sedět:
sedím, sedíš, sedí... sedí
 
křičet:
křičím, křičíš, křičí... křičí
 
slyšet:
slyším, slyšíš, slyší... slyší
 
ležet:
ležím, ležíš, leží... leží
b)
umět:
umím, umíš, umí... umějí
 
přijíždět:
přijíždím, přijíždíš, přijíždí... přijíždějí
 
rozumět:
rozumím, rozumíš, rozumí... rozumějí

Обратите внимание на то, что в личных окончаниях глаголов этого типа всегда долгое -í.

* Какие глаголы в инфинитиве на -et/-ět имеют окончание -í в 3-м лице множественного числа, обычно легко установить, исходя из окончания этих глаголов в русском языке; это глаголы 2-го спряжения на -ат, -ят: они видят — vidí, они висят — visí, они слышат — slyší, они молчат — mlčí. Остальные глаголы имеют окончание -ejí.

Упражнения

6. Образуйте 3-е лицо единственного и множественного числа:

Nekouřím tyto cigarety. V zimě jezdím na lyžích. Neslyším, co říkáte. Umím dobře česky a slovensky. Přijíždím do Karlových Varů v létě. Rozumím všemu.

Klíč

7. Откройте скобки, поставив глаголы в нужных формах настоящего времени (у глаголов совершенного вида — формы будущего времени).

Všichni (rozumět) dobře česky. Děti vás (prosit) , abyste brzy odpověděl. Sestra (bydlet) u babičky. Moji rodiče (bydlet) nedaleko Prahy. Paní Nováková nás (navštívit) zítra dopoledne. Děvčata (navštívit) Národní galerii. Ty (vidět) dobře, ale já (vidět) špatně. Slečno, (jezdit) dobře na lyžích? Mladý pane, (slyšet) , co vám říkám? Proč ti chlapci tolik (křičet) ? Delegáti (sjíždět se) .

Klíč

8. Образуйте l-e лицо единственного числа:

V neděli nevaříme doma. Večer sedíme u televizoru. Už nekouříme. Bydlíme v Karlových Varech. Prosíme vás, abyste nám napsal. Na výstavě uvidíme obrazy známého malíře Špály. Ve Smetanově divadle uvidíme operu Bedřicha Smetany Libuše. Do Národního divadla jdeme na Dvořákovu operu Jakobín.

Klíč

9. Ответьте на вопросы:

Kde bydlíte? Kdy se uvidíme? Kouříte tyto cigarety? Kam jezdíte v létě? Slyšíte dobře? Kdy odjíždí vlak do Brna? Umíte psát česky? Kam běžíte? V kolik hodin dnes letí letadlo do Moskvy? Co dnes vaříte k obědu?

10. Образуйте от глаголов, взятых в скобки, 3-е лицо множественного числа:

Tito studenti (bydlet) na koleji. Všichni (rozumět) dobře česky. Děvčata vás (prosit) , abyste jim odpověděl. Proč ty děti (křičet) ? Delegátky (sjíždět se) na konferenci.

11. Напишите под диктовку:

Zasíláme vám srdečný pozdrav z Karlových Varů. Máme se velmi dobře. Vzpomínáme na vás. Pište nám brzy. Přijeli jsme do Plzně. Navštívili jsme známý plzeňský pivovar. Mnoho pozdravů. Buď zdráv. Měj se dobře. Brzy se uvidíme. Zasílám Ti pozdrav z Moskvy. Vzpomínám často na Tebe, na Tvou rodinu. Buďte všichni zdrávi. Srdečně Tě zdraví Jan Novák.

12. Напишите по-чешски привет своему другу.