Изучаем чешский язык с нуля!
Hodina 5


Урок 5

Будущее время глагола být

Будущее время глаголов несовершенного вида

Чешско-русские омонимы

Rozhovory

— Dobrý den, Věro!
— Dobrý den, Ivane! Jak se máte?
— Děkuji, dobře.
— Co je nového?
— Včera přijel do Prahy můj přítel z Ruska.
— Umí česky?
— Rozumí česky, ale mluví ještě málo.
перевод текста — Kdy ho uvidím?
— Dnes nebo zítra.
— Pozdravujte ho, prosím vás.
— Děkuji. Na shledanou.
— Na shledanou.
— Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Pavel Korolenko.
— Těší mě. Jsem Věra Králová. Pan Sizov mi o vás vypravoval.
— Jsem v Česku poprvé. Ale mnoho jsem slyšel o vaší zemi.
перевод текста — Budu vám o ní vypravovat.
— Jste velmi laskava.

Словарь

děkuji спасибо
dobře хорошо
přítel, -e м друг
Rusko, -а cp Россия
umět, umím, íš... -ěji уметь
mluvit, -ím, -íš ... -í говорить
rozumět, -ím, -íš ... -ěji понимать
dnes сегодня
zítra завтра
pozdravovat, pozdravuji, -ěš ... -í передать привет
na shledanou до свидания
dovolit, dovolím, -íš ... -í разрешить
představit se, -ím, -íš,... -í представиться
jmenuje se его зовут
těší mě очень приятно
vypravovat, vypravuji, -ěš ... -í рассказывать
poprvé впервые, в первый раз
krásný красивый
země, -ě ж страна, земля
laskavý любезный

Примечания

Kdy? — Předevčírem, včera, dnes, zítra, pozítří.

Přijel do Prahy, do Moskvy, odjel do ČR, do Ruska, jel do Bratislavy, do Karlových Varů.

z (ze) = из: Přítel ze Slovenska, z Ruska, z Česka, z Plzně.

В отличие от русского языка, в котором возвратная частица -ся/-сь пишется слитно с глаголом (встречусь, встретишься, встретится), в чешском языке возвратная частица se пишется отдельно от глагола: představím se, představíte se, jmenuje se, jmenují se, učím se, učí se.

Будущее время глагола být

budu
budeš
bude
  budeme
budete
budou

Budeš zítra doma? Ano, budu. — Děvčata budou večer v divadle. — Budete v sobotu u tety? Sestra tam také bude. — Budeme s tím spokojeni.

Будущее время глаголов несовершенного вида

Как и в русском языке, будущее время у глаголов несовершенного вида образуется сочетанием формы будущего времени глагола být ‘быть’ и инфинитива смыслового глагола:

Budu vám vypravovat о Bratislavě.
Kdy budeš psát dopis do Moskvy?
Ten pán bude s vámi mluvit česky.
Budeme od vás pozdravovat děvčata.
Budete kouřit cigarety „Sparty”?
Děvčata budou pít čaj.

Budu se učit česky. Budeš se mnou mluvit slovensky? Bratr bude pracovat ve velké továrně. Budeme od vás pozdravovat tetu Emu. Budete pít po obědě plzeňské pivo? Děvčata nám budou vypravovat o Moskvě.

Инфинитив в чешском языке оканчивается на твердый -t Подсказка или на -ci (на -ci заканчивается всего несколько глаголов, которые в разговорной речи тоже приобретают окончание -t: moci —› moct, péci —› péct; это глаголы, соответствующие русским глаголам на -чь типа мочь, течь, печь).

Чешско-русские омонимы

Поскольку чешский и русский языки являются близкородственными, в них очень много слов, близких по происхождению и значению, например:

сад
парк
дед
лето
  sad
park
děd
léto
  улица
отец
окно
река
  ulice
otec
okno
řeka

Однако существуют и слова, звучащие приблизительно одинаково, но имеющие совсем другое значение, например:

krásný
красивый
красный
červený, rudý
život
жизнь
живот
břicho
pozor
внимание!
позор
hanba
palec
большой палец
палец
prst
chudý
бедный
худой
hubený
žádný
никакой
жадный
chtivý, lačný
čerstvý
свежий
черствый
tvrdý (chléb)
lakomý
скупой
лакомый
mlsný

Упражнения

1. Прочтите вслух предложения и выделите предлоги, на которые переходит ударение.

Zítra pojedeme do Plzně. Přijeli jsme ze Slovenska. Těšíme se na shledanou. Vzpomínáme na tebe často. Mám pro vás lístky na koncert. Půjdeme se sestrou do kina. Budeme vám o tom vypravovat. Byl jste na Krymu? Pojede s námi na Slovensko.

2. Переведите на русский язык:

Jak se máte? Jak se máš? Co je nového? Pozdravujte sestru. Pozdravuj bratra. Děkuji. Na shledanou. Dovolte, abych se představil. Těší mě. Jak se jmenujete? Jmenuji se Jan Novák. Jste velmi laskav. Jste velmi laskava. Jsem v Praze poprvé. Mluvíte česky? Rozumím. Nerozumím. Mluvíte rusky? Ano. Ne. Málo. Včera jsem byl v kině, dnes jdu na koncert, zítra na fotbal. Pozítří jedeme do Karlových Varů. Předevčírem jsme byli u Vlasty.

Klíč

3. Переведите на чешский язык:

Добрый день. До свидания. Передайте привет сестре. Как поживаете? Спасибо, хорошо. Что нового? Разрешите представиться. Когда я вас увижу? Завтра. Послезавтра. Когда вы приехали? Вчера. Позавчера. Вы очень любезны.

Klíč

4. Ответьте:

Jak se máte? — Со je nového? — Umíte česky? — Mluvíte ruský? — Kdy se uvidíme? — Jste v Praze poprvé? — Kdy pojedete do Karlových Varů? — Kdy jste přijela z Tater? — Kam půjdete zítra?

5. Замените выделенные слова:

Dobrý den. — Pozdravujte bratra. — Jsem v Praze poprvé. — Rozumím rusky dobře. — Umím česky a slovensky. — Zítra jedeme do Bratislavy. — Nalijte mu mléko. — Půjdete na koncert? — Vašek je Čech. — Věra je Češka.

Klíč

6. Настоящее время замените: а) прошедшим временем, б) будущим временем:

Dnes jsem sám doma. Jsi s tím spokojen? Sestra je v létě v Karlových Varech. V zimě jsme na horách. Jste s nimi spokojen? Jan a Václav jsou u tety Jarmily.

a)

Klíč

b)

Klíč

7. Образуйте будущее время:

Píšu příteli do Česka. Mluvím česky a rusky. Vypravuješ o Moskvě. Pozdravují přítele. Umíme dobře slovensky. Čtete knihu známého spisovatele.

Klíč

8. Переведите:

Rudé náměstí. Krásné město. Červené víno. Život ve městě. Bolí ho břicho. Pozor, auto! Hanba! Bolí vás prst? Ano, palec. Chudá žena. Hubený muž. Žádné auto nevidím. To je chtivý člověk. Máte čerstvý chléb? Ne, máme jen tvrdý chléb.

Klíč

9. Читайте, добавляя возвратную частицу se:

Učím už dva roky česky. Kde učíte? Bratr učil slovensky. Jak jmenuje vaše sestra? Jmenuji Pepík Novák. Představil vám ten pán? Ano, už představil.

Klíč

10. Напишите под диктовку (как вариант, можете скопировать в гугл переводчик, он вам "надиктует"...):

Matka. Teta. Ema. Ota. Jak. Tak. Kam? Tam. Mám. Mák. Máte. Takt. Oko.

To je teta Ema. To je moje matka. Jak je to? Kde je to? Má takt. Mám mák. Máme kakao.

11. Ответьте на вопросы:

Co budete pít po obědě? V kterém hotelu budete bydlet? Jak s ním budete mluvit? Kdy bude psát svému příteli do České republiky? Budete zítra večer doma? Kde budete v létě?

Klíč

12. Спросите у своего друга:

Что он будет делать сегодня (завтра, послезавтра), что он делал вчера (позавчера), куда он поедет зимой (летом).

Klíč