Изучаем чешский язык с нуля!
Hodina 4


Урок 4

Буквы Č Š Ž Ď Ť Ň Ě

Глагол mít «иметь»

Č č   Š š   Ž ž
čaj
český
Česko
  škola
Sáša
Šumava
  Žilina
družba
železo

Чешское č произносится тверже, чем русское ч.

Чешские š, ž произносятся мягче, чем русские ш, ж.

Jaký čaj máte? Gruzínský a čínský. — Co čtete? Čtu český časopis. — Znáte spisovatele Haška? Znám jeho «Dobrého vojáka Švejka».

Настоящее время глагола mít «иметь»

mám
máš
  máme
máte
mají

Mám právo vám to říci. — Co máte proti tomu? — Máte v úmyslu jet do Prahy? — To má velký význam.

Русскому обороту типа у меня есть книга в чешском языке соответствует конструкция с глаголом mít типа «mám knihu» (буквально я имею книгу).

Mám v Česku mnoho přátel. Máš můj dopis? Kdo má lístek na koncert? Máme nový byt.

Подобно русским буквам н, т, д, чешские буквы n, t, d могут обозначать и твердые, и мягкие звуки. «Мягко» они читаются перед i и перед ě:

divadlo, ticho, Nina, Bratislava, Antonín; dělník, děkuji, děti, tělo, těsto, těsný, něco, někdo, Něva, lázně.

Запомните, что перед y и перед e эти буквы читаются твердо! Различать твердое и мягкое произнесение этих букв очень важно, поскольку речь может идти о разных словах: ti ‘тебе’ — ty ‘ты’, děj ‘действие’ — dej ‘дай’.

Исключение: В словах иностранного происхождения буквы n, t, d обозначают твердые согласные даже перед i: politika, taktika, nikotin, didaktika, tematika.

Если надо обозначить мягкость n, t, d перед остальными буквами или на конце слова, над буквой пишется значок: Ň, Ť, Ď, ň. Над строчными («маленькими») t и d в печатных текстах мягкость обозначается значком, похожим на апостроф: ť, ď.

Váňa je Rus. Vláďa je Čech. Naďa je Ruska. Máňa je Češka. Láďa byl v Tatrách. Buď zdráv! Buďte zdrávi! Znáte Plzeň? Plzeňské pivo je známé. Dobrou chuť! Vráťa byl s Antonínem v Plzni. Láďa byl v Žilině. Máňa byla v Maďarsku. Můj otec je dělník. Pracuje v továrně. Znáte tu knihu? Ne. To je kniha Němcové. Znáte Suchoňovu operu „Krútňava”?

Буква ě пишется не только после n, t, d, но и после b, р, v, f, m.

Сочетания bě, pě, vě, fě читаются как бъе, пъе, въе, фъе Подсказка: běžet, oběd, pět, pěkný, květen, v Ufě, v Alfě.

Сочетание читается как мне (так же, как сочетание mně): město, měsíc, náměstí, měl jsem.

Упражнения

1. Прочтите:

a) čaj, časopis, často, čistý, čest, čelo, čokoláda, číst, český, Čech, černý; škola, Češka, Šumava, šachy, šachta, šampaňské, šum, šit, široký, myš; muž, žena, žít, živý, družba, železo, žurnál, žurnalista, garáž.

b) Vláďa, Maďarsko, dělník, děkuji, Ladislav, hladit; šťastný, tělo, těsto, ticho, Bratislava; Plzeň, Máňa, Němec, hněv, Nina, Antonín.

c) politik, taktika, rádio, matematik, televize, telefon, diplom, diktát, diplomat, dirigent, diktatura, diskuse, kolektiv, lokomotiva, tinktura, titul, motiv, nikotin, nikl, Nil, Tibet.

d) běžet, oběd, obědvat, svět, věda, Věra, věřit, věk, pěkný, pět, město, měsíc, náměstí, v zimě, v Ufě.

Можете проверить свое чтение с автоматической озвучкой в гугл-переводчике (скопируйте туда текст, нажмите "прослушать")

2. Поставьте глагол mít в соответствующие формы настоящего времени:

Můj přítel sestru. Kdo z vás cigarety? V Česku mnoho známých. Antonín a Nina tetu v Ostravě. Láďo, knihu Boženy Němcové? Děti lístky na koncert. Ivan a Jiřina nový byt.

Klíč

3. Спросите у своего товарища:

Есть ли у него автомобиль (гараж), есть ли у его сестры телефон (телевизор, радио), есть ли у его знакомых новая квартира (сад, дом).

Klíč

4. Прочтите и переведите:

Milý příteli! Jsme v Česku Подсказка. Viděli jsme už hlavní město Prahu. Ve středu pojedeme do Plzně. Zdravíme Tě srdečně. Tvoje Helena.

Klíč

5. Переведите на чешский язык:

Я знаю чешский журнал «Неделя». Я чех. Я чешка. Я русский, она русская. Это наш друг. Вы знаете курорт Карловы Вары?

Klíč

6. Ответьте на вопросы:

Znáte Prahu? Byl jste v Petrohradě? Vy jste Rus? Vy jste Češka? Kde je váš přítel? Kam pojedete? Kde jste byl v létě? Která města v Čechách znáte? Které řeky v Česku znáte?

Klíč