Изучаем чешский язык с нуля!
Hodina 3


Урок 3

Буквы Н С CH F G X Ř

Отрицание

H h

Чешское h обозначает согласный звук, близкий по произношению к украинскому г.

Hora, hotel, noha, mnoho, hlava, Praha. Подсказка

Znáte Prahu? Znám. — Kde je Helena? Doma. Bolí ji hlava. — Haló! Haló! Kdo je tam? Karel Horák. — Kde je hotel „Jalta”? Blízko hotelu „Evropa”.

C c Ch ch F f G g X x
cigareta
koncert
otec
chléb
ucho
sucho
film
fyzika
telefon
generál
gram
filolog
xylofon
taxi
Alexandr

Kde pracuje tvůj otec? Máte cigarety? Jak se vám líbí ten koncert? Kde je tady telefon? Byl jste v sobotu na fotbale? Letos bylo sucho, je málo ovoce.

В чешском языке g встречается только в словах иностранного происхождения: granát, grafik, generace. Только в словах иностранного происхождения встречается также х, которое произносится как русское кс (export, praxe, taxi, Alexandr) или как гз (existence, examinátor, exekuce).

Ř ř

Специфически чешский звук ř произносится приблизительно как одновременно произнесенные р и ш (в конце слова, перед глухими согласным и после глухих: malíř, lékařský, při ) или как одновременно произнесенные р и ж (во всех остальных случаях: řada, řvát, hřmít ).

Můj přítel přijel do Prahy. — Kdy k nám přijdete? Ve středu. — Znám řeku Labe, Dunaj a Váh. — Kdy přijedete domů? Pozíitří. — Dejte mi lístek do páté řady. Lístek stojí tři koruny.

Отрицание

Русской частице нет в отрицательном ответе на вопрос соответствует чешское ne: Půjdeš s námi na koncert? Ne. — To je tvůj otec? Ne. — Umíte anglicky? Ne.

В отличие от русского языка, где не с глаголом пишется раздельно, в чешском языке не с глаголом пишется слитно: nemám, neznám, nepůjdu, nepojedu, nejsem, nejsi, nejsme, nejste, nejsou.

Eva s námi nepůjde do kina. Nemá lístek. Neznám toho spisovatele. Nedáme vám ten dopis. Nejsem spokojen. Nepojedu do Tater, nedostala jsem poukaz.

Глагол být в 3-м лице единственного числа настоящего времени имеет особую отрицательную форму není Подсказка: То není moje matka, to je teta Ema. Tady není vchod.

В чешском языке, в отличие от русского, в подобных фразах подлежащее находится в форме не родительного, а именительного падежа:

 
Sestra není doma.
Сестры нет дома.
 
Ivan tu není.
Ивана здесь нет.

Упражнения

1. Прочтите вслух:

a) Noha, hádat, hotel, hlava, hluchý, hustý, hygiena, horký; řada, řeka, řepa, řezat, Říp, Řím, přítel, středa, přijet, tři, před, pozítří.

b) Znám Prahu. Je tam mnoho hotelů. Byli jsme v hotelu Jalta. Kde je tu telefon? Není daleko. Taxi je před domem. Máte cigarety „Sparty”? Nemáme. Můj přítel Alexandr přijede ve středu. Nebude dnes doma. Nejsem spokojen. To není jeho sestra. Bolí ho noha. Karla už nebolí zuby.

2. Образуйте отрицательные формы глаголов:

Znám ten hotel. Známe Karlovy Vary. Mám bratra (sestru). Máme cigarety. Přijedu pozítří do Prahy. Letos k vám přijedeme. Jsem s vámi spokojen. Ve středu jsme sami doma. Odjedu dnes domů. Odjedeme s vámi. Umím polský. Umíme slovensky. Půjdu do kina. To je můj otec. To je teta Lenka. To je daleko.

Klíč

3. Ответьте отрицательно:

Образец: Máte cigarety? — Ne, cigarety nemám (nemáme).

Máte telefon? — Znáte Prahu? — Budete doma? — Jedete na Slovensko? — Jdete na koncert? — Nesete nám jablka? — Přijedete letos do Prahy? — Umíte anglicky? — Je tu tvůj otec? — Je tam tvoje sestra?

Klíč

4. Замените выделенные слова и словосочетания:

Znám řeku Váh. Helenu bolí hlava. Mate chléb? Umím bulharsky. Dejte mu med. Nalijte mu vodu. Ten hotel je daleko. Byli jsme ve středu u tety Ludmily. Znáte Karlovy Vary? Dnes k nám přijde sestra. Letos přijede můj přítel.

Klíč

5. Прочтите диалоги и разучите их:

— Kde je Helena?
— Doma. Bolí ji noha.

— Byl jste v sobotu na fotbale?
— Nebyl, byl jsem doma.

— Kde je hotel Flora?
— To není daleko.

— Přijdete k nám ve středu?
— Ne, jdeme do kina.

— Kdy přijedete do Prahy?
— Letos v lednu.

— Umíte polsky?
— Ne, neumím.

6. Ответьте на вопросы:

a) Byli jste v Karlových Varech? Byla jste v Tatrách? Byl jsi v sobotu doma? Máte u domu sad? Přijede Irena v lednu do Prahy? Půjde s vámi Honza na koncert? Byla letos matka u vás? Bolí vás hlava? Umíte dobře anglicky?

Klíč

b) Kam letos pojedete? Kdy k nám přijdete? Kde jste byli v sobotu? Kdy půjdete do kina? Kdo zde umí italsky? Co jste nám přinesli?

Klíč

7. Переведите:

Я сегодня дома. Мы были сегодня дома. Дайте нам сигареты. Дай ему табак. Это не мама, это моя тетя. У Власты болит голова. Что у нее болит? Сестры нет дома. Яна здесь нет.

Klíč

8. Спросите у своего друга:

Когда он к вам приедет, пойдет ли он в кино или на концерт, что у него болит, что он нам принес, есть ли у него сигареты, где гостиница Ялта, есть ли у него телефон.

Klíč