Изучаем чешский язык с нуля!
Hodina 18


Урок 18

Текст: «Чешская Республика»

Склонение прилагательных на -ý, -á, -é

Прочтите и переведите. Незнакомые слова найдите в словаре:

Česká republika

Česká republika leží uprostřed evropského kontinentu. Je přirozenou křižovatkou cest, které vedou ze západní Evropy do východní Evropy, z jižní Evropy do severní. Je to vnitrozemský stát bez přístupu k moři.

Česká republika sousedí na severu s Polskem, na východě se Slovenskem, na jihu s Rakouskem, na jihozápade a západě s Německem. Nejdelší hranici má Česká republika s Německem.

Většinu území České republiky pokrývají nízké vysočiny (300-800 m nad mořem). Nížiny zaujímají jen malou část území. Rozkládají se kolem velkých řek, hlavně Labe (Polabská nížina) a Moravy (Hornomoravský a Dolnomoravský úval). Pohoří nacházíme většinou podél hranic na jihozápadě, západě a severu země. Mezi nejdůležitější pohoří patří: Šumava, Český les, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Moravskoslezské Beskydy.

Největší české řeky jsou Labe a Vltava, na Moravě je největší řekou Morava. Labe pramení v Krkonoších, Vltava na Šumavě a řeka Morava na hranici Čech a Moravy na Králickém Sněžníku. Labe teče z Krkonoš do severních Cech a odtud přes Německo do Severního moře, kam ústí ve městě Hamburk. Největším přítokem Labe je Vltava. Labe a Vltava se stékají u města Mělník, asi 50 km na sever od Prahy. Řeka Morava je přítokem řeky Dunaje, její vody se dostávají do Černého moře. Kromě těchto tři velkých řek pramení na našem území také řeka Odra, která pokračuje přes celé Polsko do Baltského moře.

Česká republika je bohatá na minerální prameny. Jsou tady horké (termální) i chladné minerální prameny (tzv. kyselky), které pomáhají při léčení různých nemocí. U nejvýznamnějšich českých pramenů vznikly světoznámé lázně. Termální prameny se využívají například v Karlových Varech, Teplicích a Janských Lázních, studené minerální prameny v Mariánských Lázních, Františkových Lázních a v Poděbradech. Radioaktivní prameny najdeme v Jáchymově.

Česká republika leží na hranici vlivů oceánského a kontinentálního podnebí. Proto je počasí velmi nestálé a proměnlivé. Nejteplejšími oblastmi České republiky jsou jižní Morava, střední a dolní Polabí. Naopak nejchladnějšími oblastmi země jsou hory: Krkonoše, Šumava, Jeseníky a Moravskoslezské Beskydy.

Typickým prvkem české krajiny je les. Česká republika patří k nejlesnatějším státům Evropy. Lesy zaujímají přes jednu třetinu rozlohy státu. Původními lesy, zejména v nižších polohách, byly lesy listnaté a smíšené, dnes převládají lesy jehličnaté. V jehličnatých lesích nacházíme hlavně smrky a borovice. Z listnatých stromů jsou nejběžnější duby, buky, javory, vrby a lípy. Lípu považují Češi za svůj národní strom.

Nejtypičtějšimi savci českého lesa jsou jelen, srnec, prase divoké, liška, jezevec, zajíc, králík a veverka. Na Šumavě a v Beskydech se vyskytují také rysi. V Beskydech se navíc objevují medvědi a vlci. Na Křivoklátsku žijí vzácné vydry.

V blízkosti lidských obydlí najdeme vrabce, kosa, sýkorku, vlaštovku, holuba nebo hrdličku. Na komínech mívají hnízdo čápi. V polích a na loukách žije skřivan, slavík, křepelka, koroptev, bažant, vrána a havran. V lesích žijí tetřevi. U vody můžeme vidět divoké kachny, husy a labutě. Z nočních ptáků jsou nejznámější sova a výr.

Plazů a obojživelníků nenajdeme v české přírodě mnoho. Z obojživelníků se vyskytuji žáby, mloci a čolci. Z plazů nacházíme hlavně ještěrky a hady. Jediným jedovatým hadem je zmije. Nejčastějšími rybami našich vod jsou kapr, lín, cejn, okoun, štika, pstruh, sumec a úhoř. Většina těchto ryb se chová také uměle v rybnících.

Склонение прилагательных на -ý, -á, -é

Единственное число
  Мужской род Средний род Женский род
И. mladý mladé mladá
Р. mladého mladého mladé
Д. mladému mladému mladé
В. mladý (неодуш.)
mladého (одуш.)
mladé mladou
З. mladý mladé mladá
П. o mladém o mladém o mladé
Т. mladým mladým mladou

Сравните окончания:

в русском языке -ого, -ому, -ом

в чешском языке -ého, -ému, -ém

По образцу этого типа прилагательных склоняются порядковые числительные на -ý, -á, -é: druhé patro, v druhém patře..., pátá třída, bez páté třídy ...

Упражнения

1. Подчеркните окончания прилагательных. Определите падеж:

Byl jsem před rokem ve Spojených státech. Kdy navštívíte Českou republiku? Mluvili jsme o českém a slovenském národě. Pojedete s námi k Černému moři?

Klíč

2. Образуйте:

родительный падеж с предлогами bez, od, kromě, podle, u, z:

mladý student, starý profesor, nová škola, dobrá metoda, česká učitelka, ruský slovník

Klíč

дательный падеж с предлогами proti, k:

vysoký dům, velký park, pěkný hotel, ruský turista, známý dirigent, malá kavárna

Klíč

винительный падеж с предлогами pro, přes, mimo:

stará teta, vdaná sestra, svobodná žena, milá babička, široká řeka

Klíč

предложный падеж с предлогами о, při:

dobrý oběd, plzeňské pivo, bílé víno, černá káva, sladký moučník

Klíč

творительный падеж с предлогами s (se):

známý kluk, silný koňak, srdečný pozdrav, broušené sklo

Klíč

3. Слова, данные в скобках, поставьте в соответствующих падежах:

Můj mladší bratr chodí do (pátá třída) , starší sestra do (devátá třída) . Bydlíme v (druhé poschodí) . Četl jsem zajímavou knihu o (druhá světová válka) . Dnes jsme měli (osmnáctá hodina) češtiny. Bratr studuje ve (čtvrtý ročník) .

Klíč

Множественное число

Именительный и звательный падеж
Мужской род Средний род Женский род
mladí (одуш.) mladá mladé
mladé (неодуш.)    

Примеры:

Мужской род

milí přátelé, milí chlapci, zdraví lidé, veselí žáci
velké domy, bratrské národy, srdečné pozdravy

Перед у прилагательных происходит смягчение n, t, d и чередования k—c, h—z, ch—š, r—ř, sk—št, ck—čt:

schopny žák
boha člověk
mla muž
hez chlapec
dra přítel
hluchý stařec
dob profesor
ruský básník
německý student
   schop žáci
boha lidé
mla muži
hez chlapci
dra přátelé
hluší starci
dobří profesoři
ruští básníci
němečtí studenti

Средний род

malá okna, nová slova, teplá jídla, velká čísla

Женский род

hluboké řeky, vysoké hory, nové knihy

Винительный падеж
Мужской род Средний род Женский род
mladé mladá mladé

Во всех остальных падежах в чешском языке у прилагательных всех трех родов одинаковые окончания, похожие на соответствующие русские окончания:

 
по-русски:
-ым, -ых, -ыми
 
по-чешски:
-ým, -ých, -ými

Обратите внимание на то, что во всех окончаниях прилагательных долгие гласные:

-ý, -ého, -ému, -ém ... -á, -é, ... -í, -ým, -ých, -ými

Упражнения

4. Образуйте именительный падеж множественного числа:

а) zdravý chlapec, nemocný člověk, mladý doktor, starý profesor, dobrý zpěvák, špatný student, velký básník, malý žák, ruský dělník, slovenský partyzán;

Klíč

б) srdečný pozdrav, horský hotel, pražský párek, nový klobouk, starý šátek, zajímavý program;

Klíč

в) velké okno, známé město, neznámé slovo, hluboké jezero, mořské oko, horské pleso, české jméno, studené jídlo, mladé děvče;

Klíč

г) nová přehrada, zajímavá přednáška, hedvábná kravata, vlněná blůza.

Klíč

5. Переведите:

Старые товарищи, здоровые мальчики, веселые друзья, молодые рабочие, прилежные ученики, гениальные музыканты.

Klíč

6. Переведите:

Разрешите представить вам русских музыкантов. Я знаю молодых туристов из Чехии. Мы встретили чешских делегатов. Вы не знаете музыкантов нашего ансамбля?

Klíč

7. Слова и словосочетания, данные в скобках, поставьте в соответствующих падежах:

Letos chceme jet na dovolenou do (Česká republika) . Navštívíme několik (známá města) . Kromě toho máme objednaný pokoj v jednom (horský hotel) v Krkonoších. Někteří naši kamarádi pojedou do (Vysoké Tatry) . Ve (Vysoké Tatry) už jsem jednou byl. Bydlel jsem tehdy ve (velký hotel) přímo u (Štrbské pleso) . Chtěl bych ještě poznat Šumavu. Je tam mnoho (hluboké lesy) s (krásná jezera) .

Klíč

8. Дополните окончания:

Na řece Dunaji leží hlavní město Slovenské republiky Bratislava. Je střediskem politick a veřejn života Slovenska. Je to velk průmyslov město. Po válce zde bylo vystavěno mnoho nov továren a obytn domů.

Jedním z center industrializace Slovenska se stal Středoslovensk kraj. Byly zde vystavěny nov továrny; většina investic připadá na těžk strojírenství. Průmyslov rozvoj Středoslovensk kraje je podporován rozvojem dopravy a výstavbou vodních přehrad a elektráren na Váhu.

Významn úlohu v boji za osvobození Slovenska měla Banská Bystrica. Dne 29. srpna 1944 zde začalo Slovensk národní povstání.

Na Slovensku je mnoho krásn lázní. Jsou to například Píšťany, Sliač, Trenčanské Teplice aj.

Klíč