Изучаем чешский язык с нуля!
Hodina 17


Урок 17

Текст: «Покупки». Условное наклонение

Чередование гласных

Obchodní dům

Víte, že v jedné hlavní ulici Prahy je možno vidět labuť? Nevěříte? „Bílá labuť” to je, velký obchodní dům.

Byli jsme tam včera. Vyjeli jsme výtahem do nejvyššího patra. Je tam oddělení, kde každý najde něco pro sebe. Prodávají tu sýry, máslo, vejce, konzervy, dorty, čokoládu, vzadu pak salámy, šunku, párky ... Nemohl jsem si to však všechno prohlédnout. Moje žena se dověděla, že v kavárně obchodního domu je právě módní přehlídka. Za chvilku už jsme seděli u malého stolku a před námi stála černá káva. Nerozumím módě, ale moje žena byla nadšena. Zvlášť se jí líbily jedny odpolední vlněné šaty a jedny večerní z modrého hedvábí. Škoda, že jsem neměl s sebou víc peněz — možná, že bych jí je byl koupil. Ale — vždyť si nedávno koupila novou sukni a blůzu! Nevím, proč ženy musí mít stále něco nového! Já přece nosím sako už tolik let a nemyslím, že bych někde na pánské módní přehlídce mohl vidět něco lepšího.

Po módní přehlídce jsme prošli ostatní patra. Je to opravdu krásný obchodní dům. Všude je plno lidí a všichni něco nakupují.

Nakonec jsme přišli do přízemí. Dlouho jsme se rozhodovali, co si máme koupit na památku. Žena si potom koupila pěkný hedvábný šátek a mně koupila kravatu.

Až přijedete do Prahy, jděte určitě do „Bílé labutě”, do „Kotvy” a do „Domu obuvi” Najdete tam mnoho krásných věcí nejen pro své ženy a dcery, ale i pro sebe.

Словарь

obchodní dům, domu м универмаг
labuť, -ě ж лебедь
věřit, -ím, -íš ... -í верить
výtah, -u м лифт
patro, -а cp этаж
vejce, -e cp яйцо
čokoláda, -y ж шоколад
vzadu сзади
šunka, -y ж ветчина
párek, -rku м сосиска
prohlédnout si, prohlednu, -eš... -ou осмотреть
dovědět se, dovím se, -íš... -vědí узнать
právě как раз
přehlídka, -y ж смотр
chvilka, -y ж минутка
nadšen восхищен
zvlášť особенно
vlněný шерстяной
šaty, šatů (мн. ч.) платье
hedvábný шелковый
škoda жаль, жалко
peníze, peněz (мн. ч.) деньги
sukně, -ě ж юбка

Упражнения

1. К существительным дополните указательное местоимение и образуйте родительный падеж единственного числа:

Telegram, adresa, párek, čokoláda, patro, výtah, káva, jméno, rok, kuřák, lístek, dopis, výroba, kino, kravata, klobouk.

Klíč

2. Переведите:

Nový obchodní dům. Jet výtahem do desátého patra. Pražská šunka. Dobrá čokoláda. Čerstvé vejce. Teplý párek. Módní přehlídka. Hedvábný šátek. Vlněná blůza. Večerní šaty. Starý klobouk. Nová kravata. Zvlášť pěkný. Právě přišel.

Klíč

3. Ответьте на вопросы:

Je ve vašem městě obchodní dům? Jak se jmenuje? Co tam prodávají? Chodíte často nakupovat do tohoto obchodního domu? Kdy jste si koupila naposledy nové šaty? Kdy jste si koupil naposledy nový klobouk? Znáte některé obchodní domy v Praze? Co si tam koupíte?

4. Образуйте вопросы:

Byli jsme v pražském obchodním domě „Bílá labuť”. — Tvoje sestra si koupila hedvábný šátek. — Prodávají tam odpolední a večerni šaty. — Máte novou sukni. — Ta hedvábná blůza nebyla drahá. — Odpoledne jsme byli na módní přehlídce. — Zítra chceme jít do Domu obuvi. — Škoda, že jsem neměl s sebou víc peněz. — Moje sestra musí mít stále něco nového.

5. Расскажите по-чешски о том, что продается в универмаге.

Условное наклонение

Условное наклонение настоящего времени образуется сочетанием особых форм вспомогательного глагола být, которые изменяются по лицам и числам (bych, bys, by, bychom, byste, by), и «эловых» форм смыслового глагола:

 

koupil bych
koupil bys
koupil by

koupili bychom
koupili byste
koupili by

Условное наклонение настоящего времени обозначает предполагаемое или желаемое действие, относящееся к настоящему или к будущему времени.

Šel bych do kina, ale nemám lístek. Řekl bych vám to rád, ale sám to nevím. Chtěli bychom vám něco vypravovat. Chtěl bych sklenici plzeňského piva.

В придаточных предложениях условия и цели формы bych, bys, by, bychom, byste, by сливаются с союзами kdy и aby и образуют формы типа kdybych и abych:

 

kdybych koupil
kdybys koupil
kdyby koupil

abych koupil
abys koupil
aby koupil

 

kdybychom koupili
kdybyste koupili
kdyby koupili

abychom koupili
abyste koupili
aby koupili

Kdybych to věděl, řekl bych ti to. Kdybys měl dnes čas, přijď ke mně. Kdybyste si koupili auto, jezdili bychom s vámi. Kdyby se pan Novák vrátil, řekněte mu, aby k nám přišel. Půjdu už na nádraží, abych se nezpozdila. Budeme se učit, abychom všechno uměli. Pojedete rychlíkem, abyste tam byli dříve?

Условное наклонение прошедшего времени отличается от условного наклонения настоящего времени «лишней» «эловой» формой глагола být и обозначает действие, которое могло произойти в прошлом, но не произошло:

 

byl bych koupil
byl bys koupil
byl by koupil

byli bychom koupili
byli byste koupili
byli by koupili

Упражнения

6. Образуйте условное наклонение настоящего времени:

Образец: věřit (věřil): věřil bych, věřil bys ...

Mluvit, začínat, zaplatit, potřebovat, vyplnit, navštívit, umět, rozumět, číst, jít.

Klíč

7. Переведите:

Mohl byste mi to říci? Udělala bych to, kdybych mohla. Co byste tomu řekla, kdybychom šli večer do kina? Byla byste šla se mnou do divadla, kdybyste byla měla čas? Kdybychom měli peníze, koupili bychom si nové šaty. Kdybychom tenkrát byli měli peníze, byli bychom věděli, co si koupit.

8. Переведите:

Я бы пошел в кафе. Я сказал бы это сестре. Мы купили бы платье. Она купила бы юбку и блузку. Если у нее было бы время, она поехала бы в Прагу. Если бы вы мне обо всем написали, я бы приехала.

Klíč

9. Ответьте на вопросы:

Со byste dělal, kdybyste měl půl roku volno? Kam byste jel, kdybyste dostal rekreační poukaz?

Чередование гласных

В чешском языке чередуются некоторые долгие и краткие гласные.

Примеры:

ů / о
dům
— domu, k domu, za domem
 
stůl
— u stolu, proti stolu, před stolem
 
nůž
— bez nože, s nožem
 
vůz
— u vozu, pod vozem, mnoho vozů
í / e, ě
říci
— řekl jsem, řekli jsme
 
vítr
— bez vetru, s větrem
 
dítě
— naše děti, k dětem, s dětmi
 
sníh
— málo sněhu, pod sněhem
á / a
dát
— dal jsem
 
mráz
— mrazu
 
hrách
— hrachu
 
pláč
— plakal
ú / u
únava
— unavit
 
úklid
— uklidit
 
účes
— učesat
í, ý / i, y
síla
— silný
 
bít
— bil jsem
 
být
— byl jsem
 
mýt
— myl jsem
ou / u
zoubek
— zub
 
klouzat
— kluziště
 
louka
— luční

10. Прочитайте вслух, обращая особое внимание на правильное произношение кратких и долгах гласных:

Musíš si umýt ruce. Tady je mýdlo. Už jsem si je umyl. — Proč chceš být dnes večer doma? Včera jsem byl v kině, dnes se musím učit. — Máš velkou sílu. Vždy jsem byl silný. — Neplačte, nemám rád pláč. — Můžeš mi dát peníze? Vždyť už jsem ti je dal. — Už nebudeš pít? Napiji se za chvíli. — Máte pěkný účes. Líbí se vám? Učesala jsem se sama. — Cítím velkou únavu. Jsem velmi unaven. — Čeká mne velký úklid. Budu uklízet celý byt.

11. Образуйте родительный падеж единственного числа (чередование ů/о, í/ě, á/a):

Dům, stůl, vůz, dvůr, důl; sníh, vítr; mráz, hrách, práh.

Klíč

12. Образуйте прошедшее время. Сравните формы инфинитива и прошедшего времени (подчеркните чередование «долгий — краткий гласный»):

Nést kufr na nádraží. Dát na památku dárek. Znát dobře svého přítele. Zvát tetu na večeři. Spát celou noc. Prát prádlo doma. Brát děti s sebou na dovolenou. Přikrýt stůl ubrusem.

Klíč