Изучаем чешский язык с нуля!
Hodina 14


Урок 14

Тема разговора: «Кино. Театр. Концерт»

Склонение существительных среднего рода на -о и мужского рода на твердую согласную

Kino. Divadlo. Koncert

— Со budeme dělat dnes večer?
— Koupil jsem lístky do kina Alfa na Václavském náměstí. Hrají tam nový český film.
— V kolik hodin začíná představení?
— V osm. Setkáme se u pokladny.
— Kolik představení hrají denně v pražských kinech?
— Ve všední den tři a v neděli a ve svátek čtyři nebo pět.
— Kolik stojí lístek do kina?
— Lístek do přízemí nebo na balkón stojí 30 až 40 koruny, lístek do lóže 50 až 70 korun.
— Je možno vždy dostat lístek?
— Velmi často je vyprodáno. Kupuji proto lístky v předprodeji. Také chodíte rád do kina?
— Ano. Viděl jsem už několik českých filmů. Vaše filmy se mi líbí. Ovšem do divadla chodím také rád.
— V sobotu můžeme jít do Národního divadla. Hrají slavnostní představení „Libuše”.
— Tuto operu jsem ještě neviděl, ale slyšel jsem o ní a o jejím skladateli velmi mnoho. Soubor Národního divadla při svém zájezdu do Ruska hrál několik oper. Slyšel jsem také Smetanovu symfonickou báseň „Má vlast”.
— Zdá se mi, že máte rád hudbu. Až přijedete do Prahy na jaře, půjdeme na některý koncert mezinárodního hudebního festivalu „Pražské jaro”.
— Četl jsem v novinách, že na „Pražské jaro” přijíždějí nejlepší skladatelé, hudebníci, dirigenti a zpěváci z celého světa.
— Určitě tedy půjdeme na některý koncert.
— Budu se na to těšit.

Словарь

hrát, hraji, -eš ... -í играть
představení, -i ср сеанс, спектакль, представление
setkat se, -ám, -áš ... -ají встретиться
denně ежедневно
všední den, dne будничный день
neděle, -e воскресенье
svátek, svátku м праздник
přízemí, -i cp партер
vyprodán распродан
předprodej, -e м предварительная продажа
skladba, -y ж музыкальное произведение, композиция
slavnostní торжественный
skladatel, -e м композитор
vlast, -i ж родина
hudba, -y ж музыка
hudebník, -а м музыкант
nejlepší наилучший
noviny, novin (мн. ч.) газета
dirigent, -а м дирижер
zpěvák, -а м певец
určitě обязательно
těšit se, -ím -íš... -í ждать с нетерпением
soubor, -u м ансамбль
zájezd, -u м поездка, гастроли

Лексические пояснения

vidět operu
— слушать оперу
jaký film hrají (dávají) v kině
— какой фильм идет в кино
těšit se na někoho, na něco
— с нетерпением ждать (кого, что)
těšit se z něčeho
— радоваться (чему)

Упражнения

1. Прочтите и переведите:

Koupit lístky do kina. Koupit lístek v předprodeji. Je vyprodáno. Lístek do přízemí. Sedět v lóži. Představení začíná. Vidět operu. Soubor Národního divadla. Mít rád hudbu. Známý skladatel. Nejlepší zpěvák. Odpočívat v neděli a ve svátek. Ve všední den. Těšit se na jaro. Filmový festival. Má vlast. Celá naše rodina.

Klíč

2. Переведите и напишите:

Я купил билеты в театр, в кино, на концерт. Дайте мне, пожалуйста, один билет в партер. Дайте мне, пожалуйста, билет на балкон. В котором часу начинается сеанс? Что идет сегодня в театре? Кто исполняет главную роль? Как вам нравится эта опера? Вы любите музыку? Вы часто бываете на концертах?

Klíč

3. Закончите предложения:

V kolik hodin začíná v kině ? Lístky jsou často vyprodány, proto je kupuji . Tuto operu jsem už . Každý rok na jaře se koná v Praze . Na „Pražské jaro” přijíždějí .

Klíč

4. Ответьте на вопросы:

Chodíte rád do kina? Kdy jste byl naposledy v divadle? Ktery český film jste viděl? Kterou českou operu znáte? Byl jste už v Národním divadle? Chodíte rád na koncerty? Slyšel jste už o pražském hudebním festivalu „Pražské jaro”? Jsou ve vašem městě také filmové festivaly?

5. Образуйте предложения, употребляя следующие выражения:

Lístek do kina, sedět na balkóně (v přízemí), známý filmový herec, hrát hlavní roli, koupit si program, filmový festival, předprodej lístků, chodit do divadla, vidět operu, známý zpěvák, jit na koncert.

6. Спросите по-чешски у своего товарища:

Ходит ли он часто в кино, любит ли он музыку, бывает ли он часто на концертах, что идет сегодня в театре, сколько стоит билет в первые ряды партера, понравилась ли ему опера, когда начало вечерних сеансов, видел ли он в Праге известную «Латерну магику», не хочет ли пойти с вами на концерт, какие оперы чешских композиторов он знает.

Klíč

Склонение существительных среднего рода на -о и мужского рода на твердую согласную

Единственное число

Средний род

Toto město má 50 tisíc obyvatel.
И.
město
Libi se nám panoráma tohoto města.
Р.
města
Přijeli jsme k velkému městu.
Д.
městu
Znáte toto město?
В.
město
 
З.
= И.
Vypravujte mi o vašem rodném městě.
П.
o městě (-u)
Bydlím za městem.
Т.
městem

В чешском языке падежные окончания существительных среднего рода на -о в единственном числе совпадают с русскими; только в творительном падеже чешское окончание -em отличается от русского -ом: za městem, s máslem, před oknem, s číslem.

Заимствованные существительные среднего рода на -о склоняются по образцу město:

Jdu do kina. Setkáme se před kinem. Byli jsme v kině. Pojedeme metrem. Kde je stanice metra? Dejte mi šálek kakaa. Co chcete ke kakau?

Мужской род

Имена существительные неодушевленные

V tomto městě je velký závod.
И.
závod
Dělnici tohoto závodu pracují dobře.
Р.
závodu
K závodu jede autobus.
Д.
závodu
Znám dobře tento závod.
В.
závod
 
З.
závode!
V kterém závodě pracujete?
П.
o závodě
Počkám na vás před závodem.
Т.
závodem

Имена существительные одушевленные

Co chce ten student?
И.
student
Znám sestru toho studenta.
Р.
studenta
Představím vás tomu studentu (studentovi).
Д.
studentu (-ovi)
Znáte toho studenta?
В.
studenta
Studente, proč jste nebyl na přednášce?
З.
studente!
Můžete mi něco říci o tom studentu (-ovi)?
П.
o studentu (-ovi)
Seznámím vás s tím studentem.
Т.
studentem

Хотя большинство неодушевленных существительных мужского рода образует родительный падеж единственного числа с помощью окончания -u, у некоторых частотных существительных используется окончание -a: les — do lesa, večer — do večera, svět — do světa, chléb — chleba, jazyk — jazyka, sýr — sýra, leden — ledna, únor — února, březen — března, duben — dubna и т.д.

У существительных с основой на -l, -z, -s в предложном падеже вместо окончания -ě используется окончание -е, а у существительных с основой на -k, -g, -ch, -h, -r — окончание -u: о míru, na břehu, ve vzduchu.

У существительных с основой на -k, -g, -ch, -h в звательном падеже вместо окончания -е используется окончание -u: Hochu! Žáku!

У одушевленных существительных мужского рода в дательном и предложном падежах кроме окончания -u используется и окончание -ovi (прежде всего после предлогов, у личных имен и фамилий): Pojedeme k dědečkovi na dovolenou. Vypravoval jsem vám už o našem dědečkovi? Řekl jsem to Pavlovi. Dal jsem to Novákovi.

Упражнения

7. Дополните окончания:

Bez sešit, bez lístk, bez poukaz, kromě rohlík, kromě moučník, bez knedlík, z koncert, od dom, podle program, podle plan, podle dopis.

Klíč

8. Раскройте скобки:

Kdy jste přijel do (Česko) ? Sejdeme se před (divadlo) . Na jakém (místo) jste seděl? U kterého (okénko) mám podat telegram? Koupil jste lístky do (kino) nebo do (divadlo) ? Bydlíte ve středu (město) nebo za (město) ? Dejte mi chléb se (sádlo) ! Chcete rohlík s (máslo) ?

Klíč

9. Переведите:

Мы пошли в кино. Мы встретимся у кинотеатра. Где станция метро? Мы говорим о метро. Она выпила чашку какао. Я в Чехии впервые. Вы уже были в Национальном театре? Мы живем в центре города. На завтрак у меня был чай и хлеб с маслом. Он нам рассказывал о столице Чехии.

Klíč

10. Раскройте скобки:

Mluvil jste již s tím (hoch) ? Často sedíme v tomto (park) . Děti pojedou na venkov k (dědeček) . Objednal jsem k večeři řízek s (brambor) . V tomto (hotel) je pěkná restaurace a kavárna. Šli jsme do (Památník) národního písemnictví. Kterým (vlak) chcete jet? Bez (poukaz) tam nemůžete jet. Kromě tohoto (dopis) jsem dostal ještě pohlednici. Splnili jsme práci podle (plán) .

Klíč

11. Переведите:

Без завода, без мира, от дома, кроме письма, от профессора (родительный падеж); к доктору, к рабочему (дательный падеж); с доктором, с делегатом, за столом, за домом, за парком, перед фильмом, перед залом, над окном, над городом, над письмом (творительный падеж).

Klíč

12. Ответьте на вопросы:

S kým jste byl v kině? (hoch, delegát, dědeček, syn, student) Koho jste viděla na koncertě? (dirigent, zpěvák, doktor) O kom mluvili? (dědeček, inženýr, agronom, profesor)

Klíč