Изучаем чешский язык с нуля!
Hodina 13


Урок 13

Тема: «Отпуск». Падежи

Соответствие полногласных сочетаний в русском и чешском языках

Склонение существительных женского рода

Dovolená

— Kam pojedete letos v létě na dovolenou?
— Pojedeme se ženou do Vysokých Tater. Dostal jsem poukaz na čtrnáctidenní rekreaci.
— To je krásné. Byl jste už v Tatrách?
— Ano, byl jsem tam na dovolené v zimě před třemi roky. Bydleli jsme v jednom hotelu v Tatranské Lomnici. Počasí bylo pěkné. Celé dny jsme sáňkovali a lyžovali.
— A kde budete bydlet letos?
— Ve Smokovci. Budeme jezdit elektrickou drahou na Štrbské pleso. Moje žena se ráda koupá.
— Nebude tam studená voda?
— Jistě že bude. Vždyť je pleso hluboké skoro 30 metrů. Já budu raději jezdit na lodičce a opalovat se. Chceme také podniknout několik výletů.
— Kam chcete jít?
— Ještě jsem neudělal přesný plán. Ale jistě půjdeme Malou studenou dolinou na Téryho chatu, na Skalnaté pleso a pojedeme lanovkou na Lomnický štít.
— A co budou dělat vaše děti?
— Pojedou k babičce na venkov.
— Tak vám všem přeji, abyste příjemně strávili dovolenou a odpočinuli si.

Словарь

letos в этом году
v létě летом
poukaz na rekreaci путевка в дом отдыха
počasí, -i cp погода
sníh, sněhu снег
sáňkovat, sáňkuji, -eš ... -í кататься на санках
lyžovat, lyžuji, -eš ... -í кататься на лыжах
elektrická dráha электрифицированная железная дорога
pleso, -а ср горное озеро
studený холодный
koupat se, -ám, -aš... -ají купаться
vždyť ведь
skoro почти
jezdit na lodičce кататься на лодке
opalovat se, opaluji, -eš... -í загорать
výlet, -u м экскурсия
přesný точный
lanovka, -y ж фуникулер
štít м пик
na venkov, -а м в деревню
strávit dovolenou, -vím, -íš ... -í провести отпуск
odpočinout, -nu, -eš ... -ou отдохнуть
příjemný приятный

Лексические пояснения

před rokem год назад:

před týdnem, před měsícem, před hodinou, před minutou, před chvílí

dovolená:

byl jsem na dovoleně (kde?)
pojedu na dovolenou (kam?)

я был в отпуске
я поеду в отпуск

venkov:

žiji na venkově (kde?)
pojedu na venkov (kam?)

я живу в деревне
я поеду в деревню

rád:

1) rád něco dělat: rád čtu, rád lyžuji, rád sáňkuji
 (я люблю читать, я люблю ходить на лыжах, я люблю кататься на санках)
2) mít někoho, něco rád: mám rád děti, mám rád zimní sport
 (я люблю детей, я люблю зимний спорт)
3) být rád: jsem rád, žc vás vidím; jsme rádi, že se vám u nás líbí
 (я рад вас видеть; мы рады, что вам у нас нравится)

Упражнения

1. Дополните к существительным местоимение ten, ta, to:

kino, divadlo, snídaně, káva, kavárna, polévka, jídelní lístek, restaurace, talíř, sklenice, hotel, pokoj, poschodí, nástupiště, adresa, telegram, dopis.

Klíč

2. Переведите:

Letní dovolená, zimní dovolená, trávit dovolenou, být na dovolené, jet na dovolenou. Pěkné (špatné, teplé, studené) počasí. Jet do rekreačního střediska. Být v rekreačním středisku. Jet na výlet, podniknout výlet. Jet na venkov, žít na venkově. Skoro rok, skoro pět kilometrů. Přesný plán.

Klíč

3. Переведите:

В этом году я поеду в отпуск в Татры. Я уже был в отпуске. Мы купили путевку в дом отдыха. Год тому назад она была в Праге. Неделю тому назад он приехал в Братиславу. Мальчики бегали на лыжах и катались на санках. Я люблю купаться. Она любит кататься на лодке. Мы любим загорать. Дочь поедет в деревню. Бабушка живет в деревне.

Klíč

4. Разучите диалоги:

— Byla jste už na dovolené?
— Ještě ne. Za měsíc pojedu.

— Kam chcete jet na dovolenou?
— Dostal jsem poukaz na týdenní rekreaci do lázní.

— Počasí bylo na horách velmi pěkné.
— A tu v Praze bylo špatné počasí.

— Náš chlapec pojede v létě do Polska.
— Už byl někdy v Polsku?

— Přeji vám, abyste strávili příjemnou dovolenou.
— Děkuji. Doufám, že si odpočineme.

5. Ответьте на вопросы:

Byl jste už letos na dovolené? Kde jste byl na dovolené? Kdy pojedete na dovolenou? Kam pojedete na dovolenou v příštím roce? Máte rád dovolenou v zimě nebo v létě? Dostal jste už poukaz na rekreaci? Kde jsou pěkná rekreační střediska v Rusku?

6. Спросите по-чешски у своего товарища:

Где он провел свой отпуск, куда он собирается поехать в этом году, получил ли он путевку в дом отдыха.

Klíč

7. Расскажите по-чешски о том, где вы провели в прошлом году отпуск.

Соответствие полногласных сочетаний в русском и чешском языках

Сравните:

чешское dráha — русское дорога

В соответствии с полногласными русскими сочетаниями оро, оло, ере, еле между согласными в чешском языке представлены сочетания: ra, rá; la, lá; ře, ří; le, lé, lí *

* Сочетания rá, lá, ří, lí, lé с долгим гласным находим обычно в тех случаях, когда в русском языке ударение падает на вторую часть полногласного сочетания: rá — opó: mráz — моро́з.

Примеры:

mráz
vrána
kráva
sláma
hlava
vlas

мороз
ворона
корова
солома
голова
волос

před
břeh
přechod
mléko
plena
vléci

перед
берег
переход
молоко
пелена
волочить

8. Установите соответствия полногласных сочетаний в русском и чешском языках:

короткий, порог, колос, золото, дорога, голос;
mlátit, chlad, zdráv, strana, prach, hrách.

Klíč

Падежи. Склонение существительных

В чешском языке семь падежей. В отличие от русского языка в чешском языке в качестве обращения употребляется «звательная» форма.

Падежи в чешской грамматике обозначаются порядковыми числительными. Они расположены в следующем порядке:

1. kdo, со?
první pád
— Nominativ
именительный
2. koho, čeho?
druhý pád
— Genitiv
родительный
3. komu, čemu?
třetí pád
— Dativ
дательный
4. koho, co?
čtvrtý pád
— Akuzativ
винительный
5.
pátý pád
— Vokativ
звательный
6. o kom, o čem?
šestý pád
— Lokál
предложный
7. kým, čím?
sedmý pád
— Instrumentál
творительный

Склонение существительных женского рода

Единственное число

То je moje žena.
И.
žena
Byl jsem v kině bez ženy.
Р.
ženy
Napíšu ženě dopis.
Д.
ženě
Znáte mou ženu?
В.
ženu
Ženo, kde je moje kniha?
З.
ženo!
Budu vám vypravovat o své ženě.
П.
o ženě
Na dovolenou jezdím vždy se svou ženou.
Т.
ženou

Множественное число

V této továrně pracují také ženy.
И.
ženy
Zítra bude Mezinárodni den žen.
Р.
žen
Přejeme ženám vše nejlepši.
Д.
ženám
Uvítali jsme ženy na slavnostní schůzi.
В.
ženy
Ženy, spojte se v boji za mír!
З.
ženy!
Mluvili jsme o ženách.
П.
o ženách
Mluvili jsme se ženami.
Т.
ženami

Окончания существительных женского рода на -a в чешском и русском языках почти во всех падежах совпадают.

Отличаются только:

1) творительный падеж единственного числа (женой — ženou):
Mluvil jsem s matkou, babickou, učitelkou, tetou, dívkou;

2) винительный падеж множественного числа равен всегда именительному (у неодушевленных и одушевленных: knihy, ženy):
Vidím knihy, skály, továrny; ženy, učitelky, slečny.

В дательном и предложном падежах единственного числа твердые согласные d, t, n смягчаются (d — ď, t — ť, n — ň: móda — módě, universita — universitě, knihovna — knihovně), а согласные g, h, ch, k, r чередуются (g — z, h — z, ch — š, k — с, r — ř). После z, š, c, ř, l, s вместо ě пишется e: Olga — Olze; kniha — knize, Praha — Praze; punčocha — punčoše, moucha — mouše; matka — matce, babička — babičce; sestra — sestře, literatura — literatuře, škola — škole, adresa — adrese.

В окончаниях дательного и предложного падежей множественного числа всегда долгое -á- (matkám, о matkách, studentkám, о studentkách, knihám, о knihách).

В творительном падеже множественного числа в окончании всегда краткое -a- (ženami, učitelkami, továrnami).

Упражнения

9. Ответьте на вопросы:

S kým jste byl v divadle? (žena, matka, sestra, teta, dívka, slečna)
Komu budete psát dopis? (Eva, sestra, babička, matka, Vlasta)
Co jste koupila? (zelenina, kniha, káva, polévka)
Koho jste viděla na koncertě? (slečny, učitelky, studentky)

Klíč

10. От данных ниже слов образуйте дательный и предложный падежи, употребляя их с приведенными предлогами:

k:
Olga, matka, babička, polévka, učitelka
o:
kniha, Praha, literatura, kultura, opera, známka, schránka.

Klíč

11. Перепишите, дополняя -e или -ě:

na adres..., na známc..., na škál..., ve škol..., na pošt..., o tet..., na fakult..., v kávárn..., v pokladn..., o zelenin..., o Volz...

Klíč

12. Перепишите, образуя от существительных, взятых в скобки, соответствующие падежи:

Dnes budu mít k obědu maso se (zelenina) . Přineste mi bílou (káva) a minerální (voda) . Jakou máte (polévka) ? Představím vás své (matka a sestra) . Pojedeme s (babička) do Prahy. Byl jste již v (Praha a Bratislava) ?

Klíč

13. Винительный падеж единственного числа замените винительным падежом множественного числа:

Znáte doktorku z tohoto střediska? Uvítali jsme na nádraží delegátku z Ruska. Uvidíte studentku z Karlovy university. Znáte paní učitelku?

Klíč

14. Переведите и напишите:

Вера, куда ты идешь? Госпожа Новикова, как поживаете? Дорогая тетя, поздравляю тебя с Новым годом. Милая мама, когда ты приедешь?

Klíč

15. Существительные, взятые в скобки, напишите в соответствующих падежах. Подчеркните краткие или долгие гласные в их окончаниях:

Moje žena odjela s našimi (dcery) na dovolenou. Mluvili jsme o nových (opery) . Proč jste nebyli spokojeni s těmi broušenými (vázy) ? Na kolika (výstavy) jste byli? Odjeli jsme s (rodiny) na výlet. Co se vám nelíbilo v těch (knihy) ?

Klíč