Изучаем чешский язык с нуля!
Hodina 12


Урок 12

Текст: «Курорт Карловы Вары»

Глаголы типа dělat «делать»

Придыхание. Вокализация предлогов

Milý pane Novikove!

Už týden jsme v Karlových Varech. Jsou to známé lázně v západních Čechách. Daří se nám dobře. Celý den odpočíváme. Dopoledne chodíme na procházku na Kolonádu. Je tu vždy mnoho lidí. Někteří tu tráví dovolenou, jiní se zde léčí. Odpoledne se chodíme koupat a večer jdeme obyčejně do letního kina nebo do divadla. Seznámil jsem se s jednou slečnou z Ruska. Byli jsme se spolu podívat v nedaleké továrně, kde se vyrábějí příbory, vázy a sošky ze známého karlovarského porcelánu. V okolí Karlových Var je rozšířena taky výroba broušeného skla, které jste obdivoval v Moskvě na výstavě českého skla. Příští týden pojedeme do Mariánských Lázní.

Budu vám zase brzy psát. Pozdravujte ode mne celou rodinu.

Se srdečným pozdravem
Váš    
Josef Novák

P.S. Přikládám pohlednici se známým vřídlem. Tryská z něho voda horká 72 stupňů do výše 12 až 14 metrů a dává dva tisíce litrů minerální vody za minutu.

Словарь

známý известный, знакомый
lázně, -í (мн. ч.) курорт
odpočívat, -ám, -áš... -ájí отдыхать
procházka, -y ж прогулка
koupat se, -ám, -áš... - ají купаться
vřídlo, -а cp горячий источник
řátelství, -i cp дружба
tryskat, 3. os.jedn. č. -á бить ключом
trávit dovolenou, trávím, -íš ... -í проводить отпуск
obdivovat, obdivuji, -eš ... -í (кого, что) восхищаться (чем)
výstava, -y ж выставка
obyčejně обычно
vyrábět, -ím, -íš... -ěji производить
výroba, -y ж производство
seznámit se, -ím, -íš ... -í познакомиться
příbor, -u м прибор, сервиз
soška, -y ж статуэтка
porcelán, -u м фарфор
broušený шлифованный
sklo, -a cp стекло

Лексические пояснения

známý: 1) известный, 2) знакомый

Jirásek je známý český spisovatel. Praha je město známé v celém světě. Jméno Jana Amose Komenského je známo v celém světě. Představím vám svého známého. To je vaše známá?

Упражнения

1. Прочтите вслух:

Čtvrt na čtyři. Odjet ve čtvrtek. Je mu čtrnáct let. Navštívit plzeňský pivovar. Jet na Mezinárodní veletrh v Brně. Těším se na shledanou. Zasílám srdečný pozdrav. To je náš Petr. Koupit pěkný vlněný svetr. Ukončit letní semestr. Stůl dlouhý jeden metr. Vyplnit blanket.

2. Прочтите и сравните чешские и русские предлоги:

Bydlet v přízemí. Dům ve Vodičkově ulici. Jít do kina. Koupit lístek do divadla. Přijet do Prahy. Očekávat kolegy z Ruska. Jet do České republiky. Pracovat v továrně. Odjet do Tater. Mít k snídani kávu. Jet do pátého poschodí. Vagón pro kuřáky. Jít pro vodu.

3. Переведите и подчеркните чешские предлоги:

Я иду за хлебом. Это вагон для некурящих. Мы живем на втором этаже на Водичковой улице. В субботу мы пойдем в кино. У нас есть билеты в Национальный театр. Когда вы приедете в Прагу? Госпожа Сизова приехала вчера из России. В Братиславу мы приедем завтра вечером. Брат работает на этом заводе. Что у вас было на обед?

Klíč

4. Читайте вопросы и отвечайте отрицательно, добавляя еще одно предложение, подходящее по смыслу.

Образец: То je vaše mladší sestra? — Ne, není. To je starší sestra.

Jste s tím spokojen? Budu čekat dlouho na telefonické spojení? Byl jste v zimě v horách? Pojedete v létě do lázní? Chodíte dopoledne na procházku? Koupáte se večer? Seznámil jste se už s tím panem? Znáte okolí Karlových Var? Byl jste už na výstavě broušeného skla?

5. Напишите под диктовку:

Karlovy Vary jsou známé lázně. Leží v západních Čechách. Na Kolonádě je vždy mnoho lidí, kteří se zde léčí nebo kteří zde tráví dovolenou. Všichni se obdivují karlovarskému vřídlu. Tryská z něho horká voda do výše dvanácti až čtrnácti metrů. V nedaleké továrně vyrábějí různé předměty ze známého karlovarského porcelánu. Je zde také továrna na broušení skla.

6. Переведите и составьте предложения:

Известный курорт. Ходить на прогулки. Хорошо отдыхать. Проводить отпуск. Купаться после обеда. Известный фарфор. Шлифованное стекло. Горячий кофе. Горький чай.

Klíč

7. Образуйте вопросы:

Образец: Letos jsem trávil dovolenou v lázních. — Byl jste tam sám nebo s rodinou?

Odpoledne jsme chodili na procházky. Pojedu do lázní. Daří se nám velmi dobře. Večer půjdeme do kina. Byl jsem v továrně na výrobu předmětů z broušeného skla. To je známá kolonáda. Představím vám svého známého.

8. Ответьте на вопросы:

Které lázně v Česku znáte? Kde leží Karlovy Vary? Byl(a) jste už v Karlových Varech?

9. Напишите письмо своему другу.

Глагол dělat «делать»

Настоящее время   Окончания
dělám
děláš
dělá
  děláme
děláte
dělají
  -ám
-áš
  -áme
-áte
-ají

Dělám všechny práce v domácnosti sama. Co děláš dnes večer? Co dělá tvůj muž? Neděláme už chyby v diktátě. Děláte si poznámky? Kdy udělají žáci zkoušky?

Некоторые глаголы с окончанием инфинитива на -at:

 
odpočívat:
odpočívám, -áš, -á ...
 
čekat:
čekám, -áš, -á ...
 
obědvat:
obědvám, -áš, -á ...
 
snídat:
snídám, -áš, -á ...
 
dávat:
dávám, -áš, -á ...

Обратите внимание на то, что только в 3-м лице множественного числа краткое a (-ají: dělají); во всех остальных долгое á (-ám, -áš, -á, -áme, -áte): dělám, děláš, dělá, děláme, děláte.

У глаголов prosit — prosím, umět — umím, dělat — dělám по существу личными окончаниями являются -m, -š, -me, -te, -í, которым предшествуют различные гласные основы (-í-, -á-).

Упражнения

10. Дополните окончания и ответьте на вопросы:

Pánové, kde dnes obědv? Na koho čeká, slečno? V kolik hodin sníd vaše děti? V kolik hodin obědv váš muž? Co děl vaše žena?

Klíč

11. Напишите 1-e и 3-е лицо единственного числа и 3-е лицо множественного числа. Подчеркните окончание:

Dělat všechny práce dobře. Odpočívat celý den. Čekat na vlak. Obědvat v restauraci. Snídat doma. Předsedat komisi. Dávat pozor. Odpovídat na otázky.

Klíč

12. Образуйте предложения, употребляя в них следующие глаголы:

vítat, zasílat, dávat, odevzdávat, pomáhat.

13. Образуйте прошедшее время. Обратите внимание на краткие и долгие гласные в окончаниях:

Kdy děláte zkoušky? Uděláte zkoušku? Jak dlouho čekáte na ten rychlík? S kým obědváte? V kolik hodin snídáte? Jak uvítáte svého přítele? Pomáháte našim přátelům? Posíláte domů dopis?

Klíč

14. Ответьте на вопросы 13-го упражнения.

Придыхание

Если чешское слово начинается на гласный, то перед ним появляется придыхание (обозначаемое в транскрипции ’): s Evou читается s’evou, s Annou — s’anou, k oknu — k’oknu.

Перед этим придыханием звонкий согласный предшествующего слова оглушается: z Anglie читается s’anglije, v okně — f’okně, v Ufě — f’ufe, pod autem — pot’autem, bez Emy — bes’emy, v okolí — f’okolí.

Вокализация предлогов

Предлоги s, z, v, k имеют также форму на -е: se, ze, ve, ke (сравните русские со, изо, во, ко...). Предлоги se, ze, ve, ke обычно употребляются в том случае, если следующее слово начинается с такого же согласного, как и предлог, или с группы согласных: se sestrou, se srdečným pozdravem, ze země, ve vodě, ve vzduchu, ve středu, ke stolu, ke Kyjevu.

В редких случаях вместо ke употребляется ku: ku příkladu, ku podivu.

Упражнения

15. Прочитайте вслух:

Vypravoval nám, jak se seznámil s Evou. Byli jsme na procházce s Annou a s Olgou. Jak dlouho už bydlíte v Ostravě? V okolí Prahy jsou pěkné lesy. Jeho dědeček byl v Americe. Počkáme na vás v autě. Dovolenou trávil v Itálii. Stál pod oknem.

16. Прочитайте, выбрав нужную форму предлога:

s — se:
Mluvil jsem vaší sestrou. Jeli jsme sestrou na dovolenou. Prohlížel si to zájmem. Setkal jsem se svým přítelem.
z — ze:
To je zlata. Myslíte, že je to čistého zlata? Pramen vytryskl země. Mám večerní šaty sametu. Vlak přijel Kyjevu.
k — ke:
Pojďte stolu, budeme večeřet. Koupili jsme tomu stolu křesla.
v — ve:
Přijedeme středu zpět. Jak dlouho jste žil Francii? Žili jsme vnitřním městě. Říká se, že víně je pravda.

Klíč