Изучаем чешский язык с нуля!
Hodina 10


Урок 10

Тема: «Вокзал». Глагол chtít «хотеть»

Смыслоразличительная роль долгих и кратких гласных

V informační kanceláři

— Buďte tak laskav a řekněte mi, kdy odjíždí vlak do Plzně?
— Chcete jet dopoledne nebo odpoledne?
— Chci jet brzy ráno.
— Rychlík odjíždí z Hlavního nádraží v 7.40 a osobní vlak už v 5.30.
— Jedou tyto vlaky přímo nebo musím přesedat?
— Pojedete přímo.
— Kdy přijedeme do Plzně?
— Rychlík přijede v 9.50.
— Děkuji.
— Prosím, není zač. Na shledanou!

U pokladny

— Plzeň, rychlík, jeden celý lístek a jeden dětský, druhou třídu.
— Tady jsou lístky.
— Kolik slojí?
— Tři sta korun.
— Z kterého nástupiště odjíždí rychlík?
— Z prvního, druhá kolej.

Ve voze

— Prosím vás, je to místo volné?
— Tady u dveří je jedno místo volné, ostatní jsou už obsazena. Ve vedlejším oddílu je ještě volno.
— Ano, ale to je oddíl pro kuřáky a já nekouřím. Zůstanu zde.

Словарь

informační справочный
vlak, -u м поезд
chtít, chci, chceš... chtějí хотеть
brzy рано
rychlík, -u м скорый поезд
osobní vlak пассажирский поезд
nádraží, -í cp вокзал
přímo прямо
přesedat, -ám, -áš... -ají пересаживаться
pokladna, -y ж касса
lístek, -stku м билет
nástupiště, -ě cp платформа
kolej, -e ж путь, рельсы
vagón, -u м вагон
vedlejší соседний
oddíl, -u м купе
kuřák, -а м курящий
zůstat, zůstanu, zůstaneš ... -ou остаться

Лексические пояснения

Предлог pro (+ винительный падеж)

1) Для (ради кого-либо): pro kuřáky, pro matku, pro babičku, pro tetu

2) Для выражения цели: jdu pro mléko, pro vodu, pro chléb (за молоком, за водой, за хлебом).

Русское про = чешское o (+ предложный падеж): про сестру — о sestře, про войну — о válce

vlak přijíždí, odjíždí — поезд приходит, отходит
vlak jede, jel — поезд идет, шел
brzy — рано (ráno = утром)

celý lístek — (полный) билет
první třída — мягкий вагон
druhá třída — жесткий вагон

Děkuji. — Není zač.
Спасибо. — Не за что.

Упражнения

1. Прочтите и переведите:

Vlak přijíždí. Vlak odjíždí. Osobní vlak. Elektrická lokomotiva. Ranní rychlík do Prahy. Jet přímo. Přesedat v Praze. Jet první třídou. Jet druhou třídou. Oddíl pro kuřáky. Oddíl pro nekuřáky. První nástupiště. První kolej. Druhý vagón. Volné místo u okna. Místo je obsazeno. Zeptat se v informační kanceláři. Zůstat doma.

Klíč

2. Переведите:

Пассажирский поезд приходит в 10 часов. Скорый поезд отходит в 8 часов. Это место свободно. Это место занято. Поезд идет прямо. Вы должны сделать пересадку. Я поеду в мягком вагоне, а вы в жестком. Сколько стоит билет? Спасибо. Не за что.

Klíč

3. Разучите диалоги:

— Prosím vás, kdy odjíždí vlak do Karlových Varů?
— Nevím, zeptejte se v informační kanceláři.

— Nevíte, kdy přijede vlak z Ostravy?
— Za hodinu.

— Jede tento vlak přímo do Tater?
— Ano, pojedete přímo, nemusíte přesedat.

— Z kterého nástupiště odjíždí rychlík do Plzně?
— Z druhého, čtvrtá kolej.

— Prosím vás, je to místo volné?
— Ne, je obsazeno.

— Je zde možno kouřit?
— Ne, to je oddíl pro nekuřáky. Vedlejší vagón je pro kuřáky.

— Kde je, prosím vás, informační kancelář?
— Tady naproti.

4. Образуйте 1-e и 2-е лицо множественного числа:

Přijdu zítra ráno, pojedu rychlíkem, přinesu vám lístek; odjíždím zítra večer, platím za lístek, koupím lístek, povečeřím v jídelním voze.

Klíč

5. Спросите по-чешски:

Сколько стоит билет в мягком вагоне, когда отходит поезд в Карловы Вары, занято ли место у окна, надо ли делать пересадку.

Глагол chtít «хотеть»

Настоящее время Прошедшее время
chci chceme chtěl jsem chtěli jsme
chceš chcete chtěl jsi chtěli jste
chce chtějí chtěl chtěli

Zítra chci jet rychlíkem do Brna. Chceš jet se mnou? Sestra chce sedět ve voze pro nekuřáky. Chcete jít s námi na nádraží? Chceme se zeptat v informační kanceláři. Děvčata chtějí jet první třídou. Chtěl jsem sedět u okna. Chtěli jsme jet osobním vlakem.

Смыслоразличительная роль долгих и кратких гласных

Различия гласных по долготе и краткости служат в чешском языке для различения смысла слов и форм.

Примеры:

pas — pás (паспорт — пояс)
drahá — dráha (дорогая — дорога)
dal — dál (он дал — даль, дальше)
děla — dělá (пушки — он делает)
žila — žíla (она жила — жи́ла)

Упражнения

6. Настоящее время замените прошедшим временем:

Chci jít do Národního divadla. Chceš navštívit Národní muzeum? Pan Marek se chce podívat do galerie. Chceme si prohlédnout Hradčany. Chcete jít s námi do kavárny? Děvčata chtějí jít na koncert.

Klíč

7. Дополните предложения, используя формы глагола chtít в настоящем времени:

Pan Novák jet do Brna rychlíkem zítra ráno. Děvčata odjet už dnes večer. Nevíme, kdy vlak odjíždí, se zeptat v informační kanceláři. Ty sedět ve vagóně pro kuřáky, a já jít do vagónu pro nekuřáky. Slečno, si sednout u okna?

Klíč

8. Прочтите:

Drahá maminko, zasílám ti srdečný pozdrav. — Na Štrbské pleso jede elektrická dráha. — Kdo vám dal tuto informaci? — Jděte, prosím vás, trochu dál. — Co dělá váš bratr? — Pracuji v Plzni. — Před nádražím stálo několik vozů. Nasedli jsme do vozu a jeli jsme. — Počkám na Vás u domu. — Je již pozdě, půjdeme domů.

9. Переведите:

Дорогая Вера, шлю сердечный привет. Как поживаешь? Где ты живешь? Я уже умею писать по-чешски. Понимаю все. Я говорю ежедневно с Мартой. Она просит передать вам привет.

Klíč

10. Образуйте предложения и напишите их:

Napsat dopis příteli. Poslat pozdrav ženě a dětem. Pozdravovat rodinu. Přijet rychlíkem v noci. Odjet zítra z hlavního nádraží. Jet první třídou.

11. Напишите своему другу, когда вы приедете, каким поездом, в котором часу и где он должен вас ждать.