Изучаем чешский язык с нуля!


Таблицы

Данные таблицы являются обобщением представленного на сайте курса чешского языка для начинающих.

Склонение существительных

Мужской род
Единственное число
И.
Р.
Д.

В.
Зв.
П.

Т.
pán
pána
pánu,
pánovi
pána
pane!
o pánu,
pánovi
pánem
hrad
hradu
hradu

hrad
hrade!
o hradě

hradem
muž
muže
muži,
mužovi
muže
muži!
o muži

mužem
stroj
stroje
stroji

stroj
stroji!
o stroji

strojem
předseda
předsedy
předsedovi

předsedu
předsedo!
o předsedovi

předsedou
soudce
soudce
soudci

soudce
soudce!
o soudci

soudcem
Множественное число
И.

Р.
Д.
В.
Зв.

П.
Т.
páni,
pánové
pánů
pánům
pány
páni!
pánové!
o pánech
pány
hrady

hradů
hradům
hrady
hrady!

o hradech
hrady
muži,
mužové
mužů
mužům
muže
muži,
mužové!
o mužích
muži
stroje

strojů
strojům
stroje
stroje!

o strojích
stroji
předsedové

předsedů
předsedům
předsedy
předsedové!

o předsedech
předsedy
soudci

soudců
soudcům
soudce
soudci!

o soudcích
soudci

Женский род Средний род
Единственное число
И.
Р.
Д.
В.
Зв.
П.
Т.
žena
ženy
ženě
ženu
ženo!
o ženě
ženou
růže
růže
růži
rúži
růže!
o růži
růži
píseň
písně
písni
píseň
písni!
o písni
písní
kost
kosti
kosti
kost
kosti!
o kosti
kostí
město
města
městu
město
město!
o městě
městem
moře
moře
moři
moře
moře!
o moři
mořem
stavení
stavení
stavení
stavení
stavení!
o stavení
stavením
Множественное число
И.
Р.
Д.
В.
Зв.
П.
Т.
ženy
žen
ženám
ženy
ženy!
o ženách
ženami
růže
rúží
růžím
růže
ruže!
o růžích
růžemi
písně
písní
písním
písně
pisne!
o písních
písněmi
kosti
kostí
kostem
kosti
kosti!
o kostech
kostmi
města
měst
městům
města
města!
o městech
městy
moře
moří
mořím
moře
moře!
o mořích
moři
stavení
stavení
stavením
stavení
stavení!
o staveních
staveními

Склонение прилагательных твердого типа

Единственное число
И. mladý mladá mladé
Р. mladého mladé mladého
Д. mladému mladé mladému
В. mladého (одушевл.)
mladý (неодушевл.)
mladou mladé
Зв. mladý mladá mladé
П. o mladém o mladé o mladém
Т. mladým mladou mladým
Множественное число
И. mladí (одушевл.)
mladé (неодушевл.)
mladé mladá
Р. mladých mladých mladých
Д. mladým mladým mladým
В. mladé mladé mladá
Зв. mladí (одушевл.)
mladé (неодушевл.)
mladé mladá
П. o mladých o mladých o mladých
Т. mladými mladými mladými

Склонение прилагательных мягкого типа

  Единственное число Множественное число для всех родов
  мужской род жен. род cp. род
И. jarní jarní jarní jarní
Р. jarního jarní jarního jarních
Д. jarnímu jarní jarnímu jarním
В. jarního (одушевл.)
jarní (неодушевл.)
jarní jarní jarní
Зв. jarní jarní jarní jarní
П. o jarním o jarní o jarním o jarních
Т. jarním jarní jarním jarmími

Склонение местоимений

Притяжательные местоимения

  Единственное число Множественное число
муж. р. жен. р. ср. р. муж. р. жен. р. ср. р.
И. můj moje, má moje, mé moji (одуш.),
moje (неод.)
moje, mé moje, mé
Р. mého mého mých
Д. mému mému mým
В. mého (одуш.), můj (неод.) mou moje, mé moje, mé
З. = И.      
П. о mém о mé о mém o mých
Т. mým mou mým mými
 
И. náš naše naše naši (одуш.)
naše (неод.)
naše naše
Р. našeho naší našeho našich
Д. našemu naší našemu našim
В. našeho (одуш.)
náš (неод.)
naší naše naše
З. = И.      
П. o našem o naší o našem o našich
Т. naším naší naším našimi

Личные местоимения

И.
Р.
Д.
В.
Зв.
П.
Т.

mne, mě
mně, mi
mne, mě
= И.
o mně
mnou
ty
tebe, tě
tobě, ti
tebe, tě

o tobě
tebou
on
jeho, ho
jemu, mu
jeho, ho, jej

o něm
jím
ona


ji

o ní
ono
jeho, ho
jemu, mu
je

o něm
jím
 
И.

Р.
Д.
В.
Зв.
П.
Т.
my

nás
nám
nás
= И.
o nás
námi
vy

vás
vám
vás

o vás
vámi
oni (одуш.),
ony (неод.)
ony

jich
jim
je

o nich
jimi
ona

Указательные местоимения

  Единственное число Множественное число
муж. р. жен. р. ср. р. муж. р. жен. р. ср. р.
И.

Р.
Д.
В.
Зв.
П.
Т.
ten

toho
tomu
toho, ten
= И.
o tom
tím
tatu

o té
tou
to

toho
tomu
to

o tom
tím
(одуш.),
ty (неод.)


ty
ty

těch
těm
ty

o těch
těmi
tata

Вопросительные местоимения

И.
Р.
Д.
В.
Зв.
П.
Т.
kdo
koho
komu
koho

o kom
kým
co
čeho
čemu
co

o čem
čím

Предлоги

1. С одним падежом:
bez, podle, do, kromě, od, u, z родительный падеж
k, proti дательный падеж
pro, přes, skrz, mimo винительный падеж
při предложный падеж
2. С двумя падежами:
na, po, v на вопрос куда? — винительный падеж
на вопрос где? — предложный падеж
mezi, nad, pod
před
на вопрос куда? — винительный падеж
на вопрос где? — творительный падеж
s на вопрос с кем, чем? — творительный п.
на вопрос откуда? — родительный падеж
o на вопрос кого, что? — винительный п.
на вопрос о ком, чем, когда? — предложный п.
3. С тремя падежами:
za на вопрос куда? — винительный
на вопрос где? — творительный
на вопрос когда? — родительный

Числительные

  Количественные Порядковые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
900
1000
2000
3000
5000
1000000
jeden, jedna, jedno
dva, dvě, dvě
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
jedenáct
dvanáct
třináct
čtrnáct
patnáct
šestnáct
sedmnáct
osmnáct
devatenáct
dvacet
dvacet jeden, -dna, -dno
(=jedenadvacet)
dvacet dva
(=dvaadvacet)
dvacet tři
(=třiadvacet)
třicet
čtyřicet
padesát
šedesát
sedmdesát
osmdesát
devadesát
sto
dvě stě
tři sta
čtyři sta
pět set
šest set
devět set
tisíc
dva tisíce
tři tisíce
pět tisic
milión
první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý
desátý
jedenáctý
dvanáctý
třináctý
čtrnáctý
patnáctý
šestnáctý
sedmnáctý
osmnáctý
devatenáctý
dvacátý
dvacátý první
(=jedenadvacátý)
dvacátý druhý
(=dvaadvacátý)
dvacátý třeli
(=třiadvacátý)
třicátý
čtyřicátý
padasátý
šedesátý
sedmdesátý
osmdesátý
devadesátý
stý
dvoustý
třistý
čtyřstý
pětistý
šestistý
devítistý
tisící
dvoutisící
třítisici
pětitisicí
milióntý

Склонение количественных числительных

  Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. с. р. м. р. ж. р. с. р.
И. jeden jedna jedno jedni
jedny
jedny jedna
Р. jednoho jedné jednoho   jedněch  
Д. jednomu jedné jednomu   jedněm  
В. jednoho
jeden
    jedny jedny jedna
П. o jednom o jedné o jednom   o jedněch  
Т. jedním jednou jedním   jedněmi  

  Мужской род Женский и средний род
И.
Р.
Д.
В.
П.
Т.
dva
dvou
dvěma
dva
o dvou
dvěma
oba
obou
oběma
oba
obou
oběma
dvě
dvou
dvěma
dvě
o dvou
dvěma
obě
obou
oběma
obě
obou
oběma

И.
Р.
Д.
В.
П.
Т.
tři
tří
třem
tři
o třěch
třemi
čtyři
čtyř
čtyřem
čtyři
o čtyřech
čtyřmi
pět
pěti
pěti
pět
o pěti
pěti

И.
Р.
Д.
В.
П.
Т.
sto
sta (sto)
stu (sto)
sto
o stu (sto)
stem (sto)
dvě stě
dvou set
dvěma stům
dvě stě
o dvou stech
dvěma sty
tisíc
tisíce
tisíci
tisíc
o tisíci
tisícem
milión
miliónu
miliónu
milión
o miliónu
miliónem

Спряжение глаголов

Настоящее время

I    
-u
-eš
-e
-eme
-ete
-ou
  1) глаголы, основа инфинитива которых равна корню на согласный (тип nést);
2) глаголы, основа которых содержит суффикс -nou- (тип minout, tisknout);
3) односложные и двусложные глаголы на -at типа brát и mazat (с чередующимися согласными основ — mažu).
II    
-ím
-íš

-íme
-íte
-í, ejí
-ám
-áš

-áme
-áte
-ají
  1) глаголы на -it (тип prosit)
2) глаголы на -et (ět) (тип sedět — sedí, umět — umějí, sázet — sázejí)
3) большая часть двухсложных и многосложных глаголов на -at (тип dělat)
III    
-i (-u)
-eš
-e
-eme
-ete
-í (ou)
  1) глаголы на -ovat (тип kupovat — kupuji/kupuju)
2) глаголы, основа инфинитива которых равна корню на гласный (тип krýt — kryji/kryju)

Правописание

y - i После твердых согласных (h, ch, k, d, t, n, r) пишется y. После мягких согласных (ž, š, č, ř, ď, ť, ň) пишется i. После двойственных (b, f, l, m, p, s, v, z) в определенных словах пишется y, в остальных i.
-by-: být, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk
-ly-: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, lýko, lysý, lýtko, lyže, pelyněk, zalykat se
-my-: my, mýt, hmyz, myslit, mýlit se, myš, hlemýžď, mýtit, mykat, zamykat, vymykat se, smýkat, chmýří, mys
-py-: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pýřit se, pykat
-sy-: sytý, syn, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sysel, sýček, syčet, sypat
-vy-: приставка vy-, vykat, vy, vysoký, vydra, výr, zvykat, žvýkat, výt, výskat, povyk, vyza
-zy-: brzy, jazyk, nazývat


Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.